Η ΔΕΠΑ Εμπορίας πρωταγωνιστής στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας

Με επενδύσεις για διείσδυση του φυσικού αερίου σε ακόμη περισσότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, αλλά και την επέκτασή της στις ΑΠΕ και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η ΔΕΠΑ Εμπορίας αποτελεί πολύτιμο αρωγό για την επίτευξη των κλιματικών στόχων που έχει θέσει η χώρα μας.
EURO / U.S Dollar

Bitcoin / U.S. Dollar

BRENT OIL / U.S. Dollar

Gold