Ελλάδα
26-07-2021 | 07:50

Έρχονται φορο-κίνητρα συγχωνεύσεων και υπέρ-αποσβέσεις 200% για πράσινες και ψηφιακές επενδύσεις

Δήμητρα Καδδά
Μοιράσου το
Έρχονται φορο-κίνητρα συγχωνεύσεων και υπέρ-αποσβέσεις 200% για πράσινες και ψηφιακές επενδύσεις
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Μια σειρά από φορολογικά κίνητρα διάρκειας 3 ετών, αρχής γενομένης από φέτος, για όσους ελεύθερους επαγγελματίες ή επιχειρήσεις επιθυμούν να συγχωνευθούν (μέσω μείωσης φόρου), αλλά και για επενδύσεις σε πράσινα  ή ψηφιακά έργα (με υπεραποσβέσεις 200%) προβλέπει το Σχέδιο Ανάκαμψης στο φορολογικό του πακέτο. Περιλαμβάνει επιπλέον τα κίνητρα για συλλογή ηλεκτρονικών αποδείξεων, αλλά και μία σειρά από διατάξεις για την απλούστευση της φορολογικής νομοθεσίας.

Το φορολογικό πακέτο του Ελλάδα 2.0 συμπληρώνει τα 1,5 δισ. ευρώ επιδοτήσεων και τα  δάνεια αξίας 12.7 δισ. ευρώ που θα διατεθούν για ιδιωτικές επενδύσεις. Σημειώνεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα υπεγράφησαν οι συμβάσεις για τις επιδοτήσεις και τα δάνεια για το σύνολο των 30,5 δισ. ευρώ μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και της Κομισιόν. Τις επόμενες μέρες αναμένεται το σχέδιο να κατατεθεί και στη Βουλή.

Επιπλέον σήμερα συνεδριάζει το Ecofin με στόχο την εγκρίνει επιπλέον σχέδια – μελών, ενώ θα γίνει και ένας απολογισμός αναφορικά με τη διαδικασία δανεισμού της Κομισιόν από τις αγορές ώστε να έρθει η προκαταβολή του 13%.

Αναλυτικά το Σχέδιο στο πεδίο των φορολογικών κινήτρων προβλέπει:

1. Ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων. Δημιουργία ψηφιακού οικοσυστήματος επιχειρήσεων και εισαγωγή φορολογικών κινήτρων για τη διευκόλυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού των ΜμΕ με τη μορφή υπερ-αποσβέσεων δαπανών και παγίων.  Η μεταρρύθμιση στοχεύει στη δημιουργία ενός ψηφιακού επιχειρηματικού οικοσυστήματος που προωθεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό με μία  συντονισμένη διαδικασία (νέων ψηφιακών τεχνολογιών,  εργαλείων για την υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού, ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων) που περιλαμβάνει και  τη θέσπιση  φορολογικών κινήτρων για υπερ-απόσβεση δαπανών  και περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν για την ψηφιοποίηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.  Με διάταξη θα εισαχθεί η απόσβεση στο 200% των  δαπανών. Το είδος των δαπανών που θα είναι επιλέξιμες καθώς και οι όροι, οι διαδικασίες και τυχόν άλλες απαραίτητες λεπτομέρειες θα καθοριστούν από ΚΥΑ των συναρμόδιων Υπουργών (Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης). Θα ισχύει για δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν κατά τις φορολογικές χρήσεις 2021, 2022 και 2023. Τα κίνητρα αναμένεται να ολοκληρωθούν στο τέλος του 2014.

2. Υπεραπόσβεση 200% σε επενδύσεις πράσινης οικονομίας και ενέργειας. Η έναρξη ισχύος ορίζεται ως το 4ο τρίμηνο του 2021 και αναφέρεται ως ξεχωριστό μέτρο «προκειμένου να ενισχυθούν οι επιχειρηματικές επενδύσεις στην πράσινη οικονομία, την ενέργεια και την ψηφιοποίηση». Το ποσοστό των δαπανών για την πράσινη οικονομία (ενέργεια) δεν πρέπει να υπερβαίνει το 60% του συνόλου και το σχετικό ποσοστό των δαπανών για την ψηφιοποίηση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40%. Το είδος των επιλέξιμων δαπανών και περιουσιακών στοιχείων, καθώς και οι προϋποθέσεις, θα ορισθούν με ΚΥΑ των συναρμόδιων Υπουργών. Θα παρέχεται με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, με την επιφύλαξη πιθανού ελέγχου από την φορολογική αρχή. Θα ισχύουν για πραγματοποιηθείσες δαπάνες και περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν κατά τις φορολογικές χρήσεις 2021, 2022 και 2023. Θα ορισθούν επιλέξιμοι τομείς.

3. Κίνητρα για συνεργασίες, συγχωνεύσεις & εξαγορές για τη δημιουργία αποτελεσματικότερων και πιο ανταγωνιστικών επιχειρηματικών σχηματισμών. Το Νομοσχέδιο για την ενθάρρυνση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων θα ανακοινωθεί το 3ο τρίμηνο με  έναρξη ισχύος της νομοθεσίας  το 1ο τρίμηνο του 2022. Θα προβλέπονται τα χρηματοοικονομικά και τα αδειοδοτικά κίνητρα για συγχωνεύσεις, μετατροπές και εξαγορές. Σχεδιάζεται η παροχή στοχοθετημένων και χρονικά περιορισμένων κινήτρων. Αρμόδια θα είναι τα υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης. Ομάδες εργασίας θα καθορίσουν τα κίνητρα σε συνεννόηση με την Επιτροπή (σ.σ. με ένα από τα σενάρια να αφορά στην μείωση φόρου έως και κατά 50%). Θα ορισθούν κριτήρια επιλεξιμότητας. Θα αφορά σε αυτοαπασχολούμενους, ατομικές επιχειρήσεις και πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις από διάφορους τομείς.  Η περίοδος εκτέλεσης εκτιμάται σε 3 έτη, από το 4ο τρίμηνο του 2021 έως το 4ο τρίμηνο του 2024.  

4. Ενίσχυση ηλεκτρονικών συναλλαγών. Η έναρξη ισχύος των κινήτρων τοποθετείται στο 4ο τρίμηνο του 2021 και θα έχουν διάρκεια έως 4 χρόνια. Θα αφαιρείται από το φορολογητέο εισόδημα του φορολογούμενου το 30% των δαπανών που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικό χρήμα με 18 κατηγορίες επαγγελματιών με ανώτατο ποσό τα 5.000 ευρώ. Επίσης θα «μετράνε» διπλά οι ηλεκτρονικές αποδείξεις από γιατρούς στην κάλυψη του 30% του εισοδήματος.

5.  Κωδικοποίηση & απλούστευση της φορολογικής νομοθεσίας. Θα ξεκινήσει το 3ο τρίμηνο με πλήρες πρόγραμμα για τα παραδοτέα σχετικά με τη κωδικοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης των σχετικών επιτροπών, λεπτομερές χρονοδιάγραμμα από το Υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ για την κωδικοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας και τις ρυθμίσεις διαβούλευσης. Το 2ο τρίμηνο του 2022 θα γίνει η  ειδική φορολογική μονάδα στο Υπουργείο Οικονομικών.  Η νομοθεσία για  τον Κώδικα Φόρου Εισοδήματος και τον Κώδικα Φορολογικής Διοίκησης αναμένεται το 2ο τρίμηνο του 2023. Έως το 2ο τρίμηνο του 2024 αναμένεται η έναρξη ισχύος της κωδικοποίησης  και για τον κώδικα ΦΠΑ, το τέλος χαρτοσήμου, τους φόρους ιδιοκτησίας, τη συλλογή κρατικών χρεών (ΚΕΔΕ) και τον εθνικό τελωνειακό  κώδικα, αλλά και  η δημιουργία Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου και αποκλειστικού ιστότοπου για πληροφόρηση των φορολογουμένων.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.