Όλα τα προγράμματα επιδότησης δανείων και εγγυήσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Κώστας Κετσιετζής
Viber Whatsapp Μοιράσου το
Όλα τα προγράμματα επιδότησης δανείων και εγγυήσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Μέχρι σήμερα έχουν δοθεί πάνω από 45.000 δάνεια με επιδότηση και εγγυήσεις από την HDB και στόχος είναι μέσα στα επόμενα χρόνια τα δάνεια αυτά να διπλασιαστούν. Το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ και τα υπόλοιπα ανοιχτά προγράμματα της Αναπτυξιακής.

Το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ) που πρόκειται να ενεργοποιηθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες με στόχο την διάθεση επιχειρηματικών δανείων ύψους 2,4 δισ. ευρώ έρχεται να προστεθεί στην εργαλειοθήκη της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (HDB) η οποία μέσω ταμείων επιδότησης δανείων και εγγυοδοσίας σηκώνει το «βάρος» του αναπτυξιακού στόχου της κυβέρνησης να ξεπεράσουν τις 100.000 οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασαν χθες ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, ο πρόεδρος της HDB, Γιώργος Ζαββός και η διευθύνουσα σύμβουλος, Ισμήνη Παπακυρίλλου από τα προγράμματα της Αναπτυξιακής σε συνεργασία με τις εμπορικές τράπεζες, μέχρι σήμερα έχουν δοθεί πάνω από 45 χιλιάδες δάνεια, με το 75% να αφορά σε επιχειρήσεις με έως 10 άτομα προσωπικό, ενώ το 81% δόθηκε σε επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 2 εκατ. ευρώ. Κατά μέσο όρο το επιτόκιο των δανείων που δίνονται μέσω της HDB είναι 3,63% όταν στην αγορά το μέσο επιτόκιο για τα επιχειρηματικά δάνεια διαμορφώνεται το τελευταίο διάστημα στο 6,05%. Στόχος, όπως τονίστηκε χθες, είναι αυτά τα 45 χιλιάδες δάνεια να διπλασιαστούν.

Τα Ταμεία Δανείων και Εγγυήσεων του ΤΕΠΙΧ

Το ΤΕΠΙΧ ΙΙ αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλη την επικράτεια με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβαση στη χρηματοδότηση και την ενθάρρυνση των επενδύσεων. Χωρίζεται στο Ταμείο Δανείων το οποίο θα δίνει: Πρώτον, επενδυτικά δάνεια (από 5 έως 12 έτη) ύψους από 20.000 έως 8 εκατ. ευρώ και δεύτερον, χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης (διάρκειας 2 έως 5 ετών) από 10.000 έως 500.000 ευρώ. Τα 40% του ποσού θα είναι άτοκο, ενώ για το υπόλοιπο ποσό θα επιδοτείται μειώνεται το επιτόκιο κατά τρεις μονάδες για δύο έτη. Προβλέπεται και περίοδος χάριτος από 12 έως 24 μήνες.

Το Ταμείο Εγγυήσεων του ΤΕΠΙΧ ΙΙ θα προσφέρει εγγύηση 70%-80% σε επενδυτικά δάνεια (ύψους 10.000 έως 10 εκατ. ευρώ) και δάνεια κεφαλαίου κίνησης (από 10.000 έως 500.000 ευρώ), καθώς και σε δάνεια ανακυκλούμενης πίστωσης. Ακόμη θα προσφέρει επιδότηση επιτοκίου 2% με 3% για δύο έτη. Για δάνεια έως 50.000 ευρώ δεν θα απαιτούνται εμπράγματες εξασφαλίσεις από την πλευρά των επιχειρήσεων, ενώ για ποσά άνω των 50.000 ευρώ θα ζητείται έως το 30% σε εμπράγματες. Και εδώ η διάρκεια των δανείων για τα επενδυτικά είναι 2 έως 12 έτη και για το κεφάλαιο κίνησης από 2 έως 5 έτη, και στις δύο περιπτώσεις προβλέπεται περίοδος χάριτος έως 24 μήνες.

Έρχεται και Ταμείο για τις περιοχές της Απολιγνιτοποίησης

Το επόμενο διάστημα πρόκειται να ξεκινήσει και το Ταμείο Χαρτοφυλακίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, το οποίο επίσης θα χωρίζεται σε Ταμείο Δανείων (με χαρτοφυλάκιο 70 εκατ. ευρώ) και Ταμείο Εγγυήσεων (με χαρτοφυλάκιο 156 εκατ. ευρώ). Μάλιστα τα δάνεια θα δίνονται σε συνδυασμό με τις επιχορηγήσεις από προγράμματα του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν λάβει βαθμολογία άνω του 65%.

Τα υπόλοιπα προγράμματα της Αναπτυξιακής

Τα υπόλοιπα χρηματοδοτικά εργαλεία της HDB που είναι ανοιχτά μέχρι στιγμής είναι τα εξής:

- Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ – ΤΜΕΔΕ με προϋπολογισμό δανείων 67,5 εκατ. ευρώ για την παροχή εγγυήσεων σε δάνεια μέσω οκτώ συνεργαζόμενων Τραπεζών (Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Τράπεζα Eurobank, Attica Bank, Optima Bank, Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας) προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε δανεισμό Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και επιστήμονες ελεύθεροι επαγγελματίες του κλάδου των μηχανικών, μελετητών και κατασκευαστών εργοληπτών δημοσίων έργων (ΤΜΕΔΕ). Μάλιστα στο συγκεκριμένο πρόγραμμα βελτιώθηκαν πρόσφατα οι όροι με αύξηση δανείου από 200 χιλ. ευρώ σε 400 χιλ. και με μείωση των εμπράγματων εξασφαλίσεων από 40% σε 20%.

- Ταμείο Οπτικοακουστικών Μέσων με προϋπολογισμό δανείων 62,5 εκατ. ευρώ για παροχή εγγυήσεων σε δάνεια μέσω των συνεργαζόμενων Τραπεζών (Τρ. Πειραιώς και Optima), προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο παραγωγής οπτικοακουστικών έργων.

- Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας με προϋπολογισμό δανείων 140 εκατ. ευρώ που έχει στόχο να στηρίξει τις καινοτόμες νεοσύστατες και υφιστάμενες Πολύ μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) που προάγουν την έρευνα και καινοτομία. Το συγκεκριμένο Ταμείου συνδυάζει μάλιστα την παροχή εγγύησης σε δάνειο με επιχορήγηση σε ποσοστό 20% του δανειακού κεφαλαίου, προσφέροντας επενδυτικά δάνεια και κεφάλαια κίνησης, μέσω των τραπεζών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς, Eurobank, Attica Bank, Optima Bank, Παγκρήτια, Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας).

- Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, ο προϋπολογισμός του οποίου αυξήθηκε πρόσφατα στα 107 εκατ. ευρώ από τα 37 εκατ. ευρώ. Το Ταμείο παρέχει μικροδάνεια έως 25.000 ευρώ με διάρκεια έως 7 έτη. Το 50% του δανείου είναι άτοκο και για το υπόλοιπο 50% έχει πλήρη επιδότηση επιτοκίου για τα πρώτη δύο έτη. Ακόμη δίνεται επιχορήγηση 300 ευρώ ανά ΑΦΜ για mentoring. Δεν απαιτούνται εμπράγματες εξασφαλίσεις και υπάρχει περίοδος χάριτος έως 24 μήνες.

- Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια με προϋπολογισμό δανείων 415 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε για να παρέχει ευνοϊκούς όρους σε δάνεια επενδυτικού σκοπού προς ΜμΕ, με διετή μερική επιδότηση επιτοκίου και άτοκο το 40% του κεφαλαίου, για την υλοποίηση επενδυτικών έργων Πράσινης Μετάβασης. Ενισχύονται επενδυτικά έργα στους τομείς της Πράσινης Κινητικότητας, Εξοικονόμησης Ενέργειας/Ενεργειακής Αναβάθμισης και Παραγωγής Ενέργειας μέσω Ανανεώσιμων Πηγών.

- Αντίστοιχα, το πρόγραμμα Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης με προϋπολογισμό δανείων 175 εκατ. ευρώ δημιουργήθηκε για να παρέχει ευνοϊκούς όρους σε δάνεια επενδυτικού σκοπού προς ΜμΕ, με διετή μερική επιδότηση επιτοκίου και άτοκο το 40% του κεφαλαίου, που θα αναλάβουν την υλοποίηση επενδυτικών έργων ψηφιοποίησης και ψηφιακής αναβάθμισης των εργασιών τους.

- Το Ταμείο Development Law Financial Instrument (DELFI) με προϋπολογισμό δανείων 500 εκατ. ευρώ αποτελεί ένα νέο χρηματοδοτικό μέσο το οποίο δημιουργήθηκε από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με σκοπό τη στήριξη της χρηματοδότησης επιχειρήσεων που επιδιώκουν την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο του νέου Αναπτυξιακού Νόμου Ν.4887/2022.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

H βιομηχανία «κλείνει το μάτι» για αποκλιμάκωση τιμών – «Γκάζι» από λιανεμπόριο και υπηρεσίες

Πώς θα αυξηθεί το «αποτύπωμα» της ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία – Η σημασία των cluster

Μισθοί και μπόνους με όρους αγοράς στις εταιρείες του Δημοσίου – Το σχέδιο για πολλές «μικρές ΔΕΗ» στο Υπερταμείο

gazzetta
gazzetta reader insider insider