Γιάννης Παπαγεωργίου

Ο Γιάννης Παπαγεωργίου είναι Οικονομολόγος MSc, Γενικός Διευθυντής του «Plastics for People».