Γιάννος Μητσός

Ο Γιάννος Μητσός είναι Senior Advisor, Αναπτυξιακές Πολιτικές στον ΣΕΒ. 

Πιο πρόσφατα