Ανδρέας Βελισσάριος

Ο Ανδρέας Βελισσάριος γεννήθηκε τo 1995 και ζει στην Αθήνα. Με σπουδές στο τμήμα των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών εξειδικεύεται σε μακροοικονομικά θέματα, σε θέματα αγορών και τεχνικής ανάλυσης.

Πιο πρόσφατα