Την υπαγωγή από το τέλος Μαΐου του 98% του ελληνικού πληθυσμού στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού των αξιών ακινήτων, έναντι 85% σήμερα, αποκαλύπτει η πέμπτη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας που δημοσιοποίησε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό θα σημαίνει πως το πλήθος των φορολογουμένων (με ή χωρίς δικαιώματα) που θα υπάγονται στον ΕΝΦΙΑ θα αυξηθεί από 7.297.486 σε 8.246.159 άτομα. Με τη συγκεκριμένη διεύρυνση της φορολογικής βάσης τα βεβαιωμένα έσοδα από τον ΕΝΦΙΑ θα αυξηθούν από τα 2,5 δισ. ευρώ το 2019, στα 2,7 δισ. ευρώ το 2020.

Ειδικότερα, η πέμπτη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας που δημοσιοποίησε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει πως από το τέλος της Άνοιξης οι υφιστάμενες 10.200  τιμές ζώνης που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας της ακίνητης περιουσίας θα εμπλουτιστούν με 3.600 νέες τιμές ζώνης που θα καλύψουν τις υπόλοιπες αστικές περιοχές. Αυτή η διαδικασία κινείται ταυτόχρονα με τον επανυπολογισμό των υφιστάμενων αντικειμενικών αξιών από πιστοποιημένους εκτιμητές ακινήτων, ο οποίος θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Μαρτίου 2020.

Οι νέες αντικειμενικές

Οι νέες αντικειμενικές τιμές, συμπεριλαμβανομένων των νέων τιμών ζώνης, θα οριστικοποιηθούν τον Μάιο και αναμένεται να οδηγήσουν στην ευθυγράμμιση των τρεχουσών αντικειμενικών αξιών με τις εμπορικές τιμές. Παράλληλα, θα γίνει λεπτομερής αξιολόγηση της φορολογικής πολιτικής για τον αντίκτυπο των νέων αξιών στα έσοδα από το φόρο ακίνητης περιουσίας.

Αν και ο προϋπολογισμός του 2020 προβλέπει μια μικρή αύξηση του ΕΝΦΙΑ κατά 140 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2019, η διεύρυνση της φορολογικής βάσης μπορεί να δώσει τη δυνατότητα αναδιάρθρωσης των συντελεστών φορολογίας ακινήτων, κάτι στο οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλώνει έτοιμη να συνδράμει με τεχνική υποστήριξη.

Τέλος, η Κομισιόν αναφέρει πως για το επόμενο διάστημα βασικοί στόχοι θα είναι η επέκταση του συστήματος προσδιορισμού των αξιών ακινήτων μέσω των τιμών ζώνης στην υπόλοιπη χώρα, η ψηφιακή σύνδεση του συστήματος ακινήτων με το κτηματολόγιο και η βελτίωση των μεθόδων αποτίμησης των εμπορικών ακινήτων.