Τράπεζες
22-03-2021 | 13:40

Τι προέκυψε από τις συναντήσεις των ελληνικών τραπεζών με την Morgan Stanley

Τι προέκυψε από τις συναντήσεις των ελληνικών τραπεζών με την Morgan Stanley
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Σε μια ευρύτερη ατζέντα γύρω από την ποιότητα των assets, τις τιτλοποιήσεις και τις προοπτικές για τις τάσεις των NPEs περιστράφηκαν οι συναντήσεις μεταξύ των διοικήσεων των ελληνικών τραπεζών και της Morgan Stanley στο πλαίσιο του 17th European Financial Conference.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό οίκο, οι ελληνικές τράπεζες καταγράφουν σημαντική πρόοδο στο πλαίσιο του προγράμματος «Ηρακλής» και είναι θετικές στην επέκτασή του με τον «Ηρακλή II».

  • Έτσι, αρχικώς σε συναντήσεις με τη διοίκηση της Eurobank διαπιστώθηκαν τα εξής:

Αντίκτυπος από την πανδημία στην ποιότητα των assets Η Eurobank είχε περίπου 5 δισ. ευρώ σε μορατόρια. Στο τέλος του 2020, περίπου 3,3 δισ. ευρώ είχαν ήδη λήξει, ενώ περίπου 900 εκατ. ευρώ λήγουν στα τέλη Μαρτίου 2021 και 700 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2021, τα οποία σχετίζεται κυρίως με τον τουριστικό κλάδο. Η διοίκηση της τράπεζας εκτιμά ότι το 20% των δανείων υπό μορατόριουμ κινδυνεύουν να μετατραπούν σε NPLs. Εκτός αυτών, η Eurobank αναμένει άλλα 400 εκατ. ευρώ εισροές στα NPEs, τα οποία σχετίζονται και με άλλους παράγοντες.

Τιτλοποίηση Mexico: Επίσης η Eurobank ξεκινά νέα τιτλοποίηση με την κωδική ονομασία «Mexico», ύψους 3,3 δισ. ευρώ (85% λιανική, 15% εταιρική), η οποία θα οδηγήσει τα NPEs σε μονοψήφιο ποσοστό έως το 2021, ήτοι από το 14% στο 9% και μετέπειτα στο 6% έως το 2022. Η διοίκηση αναμένει επίσης μείωση στο CoR από 152 μ.β το 2020 σε 130μ.β το 2021 και 60 μ.β έως το 2022.

Μερίσματα: Η τράπεζα έχει θέσει ως στόχο το 7% για RoTE (αναπροσαρμοσμένη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων) το 2021 και το 10% έως το 2022. Αναμένει επίσης πως ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας θα διαμορφωθεί στο 16% το 2021 και στο 16,6% έως το 2022. Πάνω από 100 μ.β (μετά την επίδραση της αύξησης των στοιχείων με κίνδυνο και του DTC) μετά τη δημιουργία οργανικών κεφαλαίων. Το 2022 θα ανοίξει ο δρόμος για τη διανομή μερισμάτων το 2023.

Bad bank: Η διοίκηση εκτιμά ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν σημειώσει ικανοποιητική πρόοδο όσο αναφορά το σκέλος των τιτλοποιήσεων και ως εκ τούτου υπάρχει λιγότερη ανάγκη για τη δημιουργία μιας bad bank. Η κυβέρνηση έχει επίσης επεκτείνει το πρόγραμμα «Ηρακλής», το οποίο είναι χρήσιμο για να συνεχίσουν οι τράπεζες τις τιτλοποιήσεις.

Καθαρά περιθώριο τόκων (NIM): Το 2021 αναμένεται μια ήπια μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους (NII). Τα δάνεια θα αυξηθούν κάτι που αναμένεται  να ενισχύσει το NII. Ωστόσο, υπάρχει πίεση στα περιθώρια δανεισμού συν τον αρνητικό αντίκτυπο από το NPΕ, με αποτέλεσμα οι προοπτικές να είναι στο -3% για το 2021 για το NII. Ένα μεγάλο μέρος του δανεισμού είναι κυμαινόμενο, οπότε κάθε 10 μ.β της αύξησης βασικού επιτοκίου είναι 10 εκατ. ευρώ σε NII για τη Eurobank.

Έσοδα από προμήθειες: Τα επόμενα χρόνια η Eurobank αναμένει οι προμήθειες να βοηθήσουν την αντιστάθμιση της πίεσης στο NII. Αυτό αναμένεται να οφείλεται σε παράγοντες όπως η διασφάλιση κινδύνου, όπου η διείσδυση είναι πολύ χαμηλή στην Ελλάδα έναντι της Ευρώπης. Η Eurobank αναμένει επίσης έσοδα από επενδύσεις από το χαρτοφυλάκιο ακινήτων.

Κεφάλαια: Η διοίκηση εκτιμά ότι το κόστος των εκδόσεων για τις ελληνικές τράπεζες θα μειωθεί με τη βελτίωση των NPEs και των αξιολογήσεων. Η Eurobank μπορεί να χρησιμοποιήσει πρόσθετα κεφάλαια Tier 1 ή TIer 2 ως capital buffer, εάν αποφασίσει να επεκταθεί πιο επιθετικά διεθνώς.

Ψηφιοποίηση: Η τράπεζα εστιάζει πλέον στην ψηφιοποίηση μετά τη μείωση των NPEs της, αλλά πιστεύει ότι τα φυσικά κανάλια θα παραμείνουν σε ζήτηση επίσης. Η Eurobank προσφέρει ηλεκτρονικά πιστωτικές κάρτες και καταναλωτικά δάνεια.

insider

  • Τι προέκυψε από τις συναντήσεις με την Alpha Βank:

Μάκρο: Το εγχώριο ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά 8% το 2020. Οι οικονομολόγοι της Alpha Bank αναμένουν ανάπτυξη 4% το 2021, με αφετηρία το β' τρίμηνο (ανάλογα με τον ρυθμό του εμβολιαστικού πλάνου). Όσον αφορά τον τουρισμό, η διοίκηση εκτιμά ότι το 2021 θα φτάσει περίπου στο 50% του 2019, ενώ στο σκέλος των μάκρο σημαντικός θα είναι ο ρόλος του Ταμείου Ανάκαμψης που ξεκινάει το δεύτερο εξάμηνο φέτος.

Η ποιότητα του ενεργητικού επηρεάζεται από την Covid-19: Τα δάνεια ύψους 5,5 δισ. ευρώ υπόκεινται σε αναστολή. Από αυτά, 1,5 δισ. ευρώ έληξε τον Σεπτέμβριο και το 87% άρχισε να εξυπηρετείται εντός 2 μηνών και μετά από 5 μήνες το ποσοστό είναι περίπου 80 - 81%. Τα υπόλοιπα δάνεια υπό αναστολή έληξαν τον Δεκέμβριο του 2020 και μετά από 2 μήνες, η διοίκηση βλέπει περίπου το 90% αυτών να εξυπηρετείται. 

Galaxy: Η Alpha Βank έχει συνάψει οριστική συμφωνία με την Davidson Kempner για τη συναλλαγή Galaxy. Με αυτό η Alpha Βank μεταφέρει 10,8 δισ. ευρώ NPE σε τιτλοποίηση. Η Alpha θα διατηρήσει το 100% των ανώτερων τίτλων 3,8 δισ. ευρώ, με κρατική εγγύηση βάσει του συστήματος προστασίας περιουσιακών στοιχείων Hercules (HAPS). Ο δείκτης NPEs μετά το Galaxy θα μειωθεί από 43% σε 24%, με μεγάλο όφελος ως προς τις καθυστερήσεις που ξεπερνούν τις 90 ημέρες (μείωση από το 29% σε 13%).

Κεφάλαια: Η επίδραση επί των κεφαλαίων της συναλλαγής Galaxy είναι 2,8% στα pro forma κεφάλαια. Ο δείκτης για την Alpha είναι 15,5% ενώ υπάρχουν σχέδια για Tier II 500 εκατ. ευρώ σε συνέχεια του Tier II 500 εκατ. ευρώ που εκδόθηκε τον Φεβρουάριο του 2020.

«Ηρακλής II» και Bad bank: Η διοίκηση θα συμμετάσχει στην επέκταση του Ηρακλή και όσον αφορά την πρόταση της Bad Bank, η διοίκηση δεν περιμένει μεγάλη πρόοδο το 2021.

  • Τι προέκυψε από τις συναντήσεις με την Τράπεζα Πειραιώς:

Κεφαλαιακή ενίσχυση: Με στόχο τη διευκόλυνση της εκκαθάρισης των NPEs, η τράπεζα στοχεύει να βελτιώσει τα κεφάλαια κατά 2,6 δισ. ευρώ. Από αυτά τα 2,6 δισ. ευρώ, η τράπεζα στοχεύει να συγκεντρώσει 1 δισ. ευρώ μέσω ΑΜΚ, 600 εκατ. ευρώ μέσω έκδοσης AT1 και το υπόλοιπο 1 δισ. ευρώ μέσω λοιπών κεφαλαιουχικών ενεργειών. Επιπλέον, η Τράπεζα Πειραιώς δηλώνει ότι οι παραπάνω κεφαλαιουχικές ενέργειες θα τον βοηθήσουν να αυξήσει τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας σε περίπου 700 μ.β έως 22,5%, παρέχοντας επαρκές buffer για να απορροφήσει τις απώλειες που έρχονται από την εκκαθάριση των NPEs (περίπου 18 δισ. ευρώ).

Βασικά έσοδα: Η διοίκηση αναμένει ότι η δυναμική της αύξησης των εσόδων από τις προμήθειες θα αυξηθεί βραχυπρόθεσμα λόγω της ενίσχυσης της προσφοράς προϊόντων της, της αυξημένης εστίασης σε ευκαιρίες πώλησης και την αυξημένη διείσδυση σε προϊόντα και τμήματα. Ταυτόχρονα αναμένει ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) θα κινηθούν σε χαμηλότερη τάση λόγω του παρατεταμένου χαμηλού επιτοκίου και του βιβλίου δανείων (λόγω τιτλοποίησης NPE). Τα συνολικά βασικά έσοδα θα παραμείνουν στα τρέχοντα επίπεδα (1,9 δισ. ευρώ) μεσοπρόθεσμα.

Μείωση NPEs: Στα τέλη του 2021 και λαμβάνοντας υπόψη την ανόργανη μείωση των NPEs, η τράπεζα στοχεύει να μειώσει τα NPE σε 3,6 δισ. ευρώ, που θα αποτελούνται κυρίως από «θεραπευμένα» και πρόσφατα σχηματισμένα NPEs. Επιπλέον, μεσοπρόθεσμα, πρόσθετες προσπάθειες θα βοηθήσουν την τράπεζα να μειώσει τον όγκο των NPEs κατά επιπλέον 3 δισ. ευρώ φτάνοντας τον δείκτη κάτω του 3%.

Ποιότητα assets: Όσον αφορά τα επίπεδα κάλυψης, άμεσα και βραχυπρόθεσμα, η τράπεζα αναμένει ότι τα επίπεδα κάλυψης θα είναι γενικά γύρω από τα τρέχοντα επίπεδα, δηλαδή γύρω στα μέσα του 40%. Μεσοπρόθεσμα, η τράπεζα αναμένει ότι αυτό θα αυξηθεί σταδιακά και θα φτάσει τα επίπεδα του 100%.

Μερίσματα: Ενώ η τράπεζα καθοδηγεί για μια ισχυρή κερδοφορία μεσοπρόθεσμα, στοχεύει να αρχίσετε να πληρώνει μερίσματα, μετά την ολοκλήρωση της σταδιακής εφαρμογής του IFRS το 2023, οπότε ισχυρή κερδοφορία από το 2024 και μετά θα παρέχει περιθώρια για μερίσματα άνω του μέσου όρου.

Μεσοπρόθεσμοι στόχοι: Μεσοπρόθεσμα, η Τράπεζα Πειραιώς στοχεύει να έχει δείκτη NPE μικρότερο του 3%, δείκτη κεφαλαίου άνω του 16% και διψήφια απόδοση ιδίων κεφαλαίων.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.