Οικονομία | Ελλάδα
02-03-2021 | 08:50

Νέο κριτήριο πτώσης τζίρου συνολικά το 2020 στην Επιστρεπτέα 6, αυξημένος ο προϋπολογισμός

Δήμητρα Καδδά
Μοιράσου το
Νέο κριτήριο πτώσης τζίρου συνολικά το 2020 στην Επιστρεπτέα 6, αυξημένος ο προϋπολογισμός

Με ένα νέο, επιπλέον, κριτήριο πτώσης τζίρου που θα ελέγχει αν μειώθηκε συνολικά το 2020 θα γίνει η επιλογή των εταιρειών και των επαγγελματιών που θα λάβουν την Επιστρεπτέα 6. Την αλλαγή, που είχε προαναγγείλει το insider.gr, προβλέπει η Απόφαση Χορήγησης μαζί με την υποχρέωση να υπάρχει πτώση τζίρου 20% τον μήνα Ιανουάριο. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την 16η Μαρτίου 2021 και η πλατφόρμα άνοιξε το μεσημέρι της Τρίτης. Ωστόσο, στόχος είναι οι πληρωμές να ξεκινήσουν εντός της εβδομάδος.

Επίσης προβλέπεται αυξημένος προϋπολογισμός στα 550 εκατ. ευρώ σύμφωνα με την απόφαση (σ.σ. αρμόδιες πηγές εκτιμούν πως τελικά θα δοθούν περί τα 530 εκατ.), έναντι 500 εκατ. ευρώ που αρχικά είχαν αναγγελθεί. Ένα μεγάλο μέρος από τους ενδιαφερόμενους που υπέβαλλαν το 1ο αίτημα ενδιαφέροντος και ξεπερνούν τις 700.000 αναμένεται και πάλι να μείνει «εκτός» αφού υπέβαλαν αίτημα παρά το γεγονός ότι πολλοί εξ αυτών είχαν χαμηλότερη μείωση ή και άνοδο στον κύκλο εργασιών τους.

Η απόφαση προβλέπει τη διατήρηση των θέσεων εργασίας έως και τον Ιούνιο του 2021 αλλά και τον τρόπο διανομής επιδοτήσεων/δανείων από 500 ευρώ έως 50.000 ευρώ. Το ελάχιστο ποσό για τις κλειστές με κρατική εντολή εταιρείες είναι – και πάλι- ενισχυμένο. Επίσης υπάρχει ειδική πρόβλεψη για τις νέες επιχειρήσεις.

Η απόφαση

Αναλυτικά, τις αλλαγές στη διαδικασία και στις προϋποθέσεις χορήγησης της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 6 περιγράψει η κοινή απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης που υπεγράφη αργά το βράδυ της Δευτέρας.

Υπολογίζεται πως θα καλυφθεί με 420 εκατ. ευρώ από τον τακτικό προϋπολογισμό, ενώ δαπάνη ύψους 130  εκατ. ευρώ θα καλυφθεί από το ΠΔΕ.  Όπως και στον 5ο κύκλο προβλέπει ενισχυμένα ποσά επιδότησης/δανείου για τις επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές  με κρατική εντολή.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση επιστρεπτέας προκαταβολής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την 16η Μαρτίου 2021. Η επιχείρηση ενημερώνεται ψηφιακά από την ΑΑΔΕ αναφορικά με την έγκριση ή απόρριψη της αίτησής της. Δύναται να υποβάλει στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» αίτημα επανεξέτασης, εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ως άνω ενημέρωση.

Το ύψος της ενίσχυσης προσδιορίζεται  από τον τζίρο και το ύψος της πτώσης του αν αφαιρεθούν οι  αποζημιώσεις εργαζομένων σε αναστολή.  Το κατώτερο όριο ενίσχυσης για τις εταιρείες με περιοριστικά μέτρα ξεκινά από  τα 1.000 ευρώ (για επιχειρήσεις δικαιούχους που δεν απασχολούσαν κανένα εργαζόμενο κατά την 1η Ιανουαρίου 2021 και κλιμακώνεται σε 2.000 ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν έναν έως πέντε εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, σε 4.000 ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν άνω των πέντε εργαζομένων και έως είκοσι εργαζομένους και σε 8.000 ευρώ για άνω των είκοσι εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 1η Ιανουαρίου 2021. Για τις λοιπές επιχειρήσεις χωρίς προσωπικό η ενίσχυση δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 500 ευρώ.

Το ανώτατο όριο ενίσχυσης είναι 50.000 ευρώ. Ειδικά για τις ατομικές επιχειρήσεις που δεν απασχολούσαν κανένα εργαζόμενο κατά την 1η Ιανουαρίου 2021 και δεν διαθέτουν ταμειακή μηχανή, η ενίσχυση  θα φτάνει έως τα 1.000 ευρώ.

Ισχύουν οι ίδιοι όροι μη χορήγησης της Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε προβληματικές επιχειρήσεις. Το  επιτόκιο αναφοράς (για το 50% που είναι δάνειο) ορίζεται στο 0,64%. Αντιστοιχεί στο βασικό επιτόκιο που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα (-0,45), προσαυξημένο κατά 109 μονάδες βάσης.

Τα 3 κριτήρια - Και πτώση τζίρου για το σύνολο του 2020

Οι εταιρείες θα πρέπει να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους. Για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ο κύκλος εργασιών μηνός Ιανουαρίου 2021 όπως αυτός έχει δηλωθεί στην ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport», λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, θα πρέπει να παρουσιάζει μείωση κατά 20% τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς. Ο κύκλος εργασιών αναφοράς θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 200 ευρώ.

Επιπλέον, οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2018 και δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Δεκεμβρίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, για να είναι επιλέξιμες θα πρέπει να μην παρουσιάζουν αύξηση του κύκλου εργασιών το έτος 2020 συνολικά σε σχέση με το έτος 2019. Για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ή είναι υποκείμενες και απαλλασσόμενες, λαμβάνονται  αντίστοιχα υπόψη τα ακαθάριστα έσοδα μηνός Ιανουαρίου 2021.

Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών Ιανουαρίου 2021, όπως έχει δηλωθεί στην ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport» είναι αρνητικός, θεωρείται για σκοπούς της παρούσας ίσος με μηδέν. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που τα ακαθάριστα έσοδα Ιανουαρίου 2021 είναι αρνητικά.

Ειδικά οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών από την 1η Δεκεμβρίου 2019 έως και την 31η Ιανουαρίου 2020, καθώς και από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, και οι οποίες ανήκουν σε ΚΑΔ που τελεί σε περιοριστικά μέτρα  είναι επιλέξιμες ανεξαρτήτως του κύκλου εργασιών τους ή των ακαθάριστων εσόδων τους.

Ορίζεται επίσης πως «κατ' εξαίρεση, οι επιχειρήσεις που έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 04.01.2021, τον ΚΑΔ 92.00 «Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών», καθώς και όλες τις κατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων ΚΑΔ που περιλαμβάνονται σε αυτόν, εξαιρουμένων των ΚΑΔ 92.00.11 «Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών τραπεζιού», ΚΑΔ 92.00.14 «Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας (on-line) σύνδεση» και 92.00.21 «Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απευθείας (on-line) σύνδεση» ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 04.01.2021 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους ως άνω ΚΑΔ, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 04.01.2021 και οι οποίες άλλαξαν καθεστώς υπαγωγής στο ΦΠΑ (ήταν υποκείμενες σε ΦΠΑ και έγιναν μη υποκείμενες ή απαλλασσόμενες ή το αντίστροφο) εντός των ετών 2019 ή 2020, είναι επιλέξιμες ανεξαρτήτως του κύκλου εργασιών τους ή των ακαθάριστων εσόδων τους».

Ορίζεται επίσης πως εφόσον αιτούνται ενίσχυσης πρέπει να μην έχουν στη διάθεσή τους προηγούμενη ενίσχυση η οποία έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και επιπλέον οι μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις να μην ήταν προβληματικές, ενώ οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις να μην υπάγονται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία και να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι - λήπτες της ενίσχυσης είναι όπως και πριν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ). Δικαίωμα έχουν και Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) οι Οργανισμοί Λιμένων, αλλά και οι επιχειρήσεις των ΟΤΑ που δραστηριοποιούνται στους κλάδους «Υπηρεσίες χιονοδρομικού κέντρου” (ΚΑΔ 93.29.19.07) και «Υπηρεσίες θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών πηγών» (ΚΑΔ 96.04.10.04).

Εξαιρούνται οι εταιρείες που απασχολούσαν περισσότερους από 1.000 εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Ιανουαρίου 2021, και  τα νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) που αποτελούν αμιγώς δημοτικές, διαδημοτικές, διακοινοτικές, διανομαρχιακές, κοινοτικές και νομαρχιακές επιχειρήσεις, δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, δημοτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ενώσεις προσώπων διαχείρισης κτιρίων, επιτροπές εράνων, ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, κοινοπραξίες, διεθνείς οργανισμοί και πολιτικά κόμματα.

Οι επιχειρήσεις πρέπει να  έχουν έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, να λειτουργούν νομίμως, να έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του COVID-19, να έχουν υποβάλλει οικονομικά στοιχεία και να έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον στην ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport». Επίσης θα πρέπει να έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ.  Να μην  έχουν τεθεί σε αδράνεια, να μην έχει ανασταλεί η χρήση του ΑΦΜ.

Ο υπολογισμός του τζίρου

Ορίζεται πως σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει θετικό κύκλο εργασιών τον μήνα Ιανουάριο 2021, ως κύκλος εργασιών αναφοράς λαμβάνεται ο κύκλος εργασιών του μηνός Ιανουαρίου του 2020. Αν η επιχείρηση δεν έχει θετικό κύκλο εργασιών τον μήνα Ιανουάριο του 2020 και έχει θετικό κύκλο εργασιών τον μήνα Οκτώβριο του 2020, ως κύκλος εργασιών αναφοράς λαμβάνεται ο κύκλος εργασιών του μηνός Οκτωβρίου 2020. Σε διαφορετική περίπτωση, ο κύκλος εργασιών αναφοράς ισούται με μηδέν.

Για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ή είναι υποκείμενες και απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ,  σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει θετικά ακαθάριστα έσοδα το έτος 2019 η σύγκριση γίνεται με τα ακαθάριστα έσοδα του έτους 2019, διαιρεμένα με δώδεκα. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικά ακαθάριστα έσοδα το έτος 2019 και έχει θετικά ακαθάριστα έσοδα τον μήνα Ιανουάριο του 2020, ως τα ακαθάριστα έσοδα του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020.  Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικά ακαθάριστα έσοδα το έτος 2019, ούτε τον μήνα Ιανουάριο 2020, ως ακαθάριστα έσοδα αναφοράς λαμβάνονται τα ακαθάριστα έσοδα του μηνός Οκτωβρίου 2020. Σε διαφορετική περίπτωση τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς ισούνται με μηδέν και λαμβάνονται τα οικονομικά δεδομένα που υποβάλλονται στη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ.   

Σε περίπτωση επιχειρήσεων, υποκείμενων σε ΦΠΑ, που τηρούν απλογραφικά βιβλία και για τις οποίες το άθροισμα του κύκλου εργασιών ΦΠΑ μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020, όπως έχουν υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport», διαφέρει από το ποσό της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ του πρώτου τριμήνου 2020,  τότε η διαφορά μεταξύ της δήλωσης ΦΠΑ και των ποσών που έχουν υποβληθεί στη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport», επιμερίζεται ισομερώς στα ποσά του κύκλου εργασιών των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020. Το ίδιο ισχύει και  για το άθροισμα του κύκλου εργασιών ΦΠΑ μηνών Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020.

Η ρήτρα απασχόλησης

Το ήμισυ (50%) του ποσού της ενίσχυσης δεν επιστρέφεται υπό τον όρο διατήρησης του επιπέδου απασχόλησης έως την 30η Ιουνίου 2021. Ισχύει ως την 31η Δεκεμβρίου 2021 η άτοκη περίοδος χάριτος. Μετά το ποσό της ενίσχυσης που επιστρέφεται, αποπληρώνεται σε 40 ισόποσες τοκοχρεωλυτικές μηνιαίες δόσεις, εκάστης εξ αυτών καταβλητέας την τελευταία ημέρα του μήνα.

Ορίζεται πως για την πλήρωση της προϋπόθεσης διατήρησης του επίπεδου απασχόλησης, η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 30η Ιουνίου 2021 το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Ιανουαρίου 2021, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Σε περίπτωση που το επίπεδο απασχόλησης που είχε η επιχείρηση κατά την 1η Ιανουαρίου 2021 είναι υψηλότερο από αυτό που είχε κατά την 1η Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 30η Ιουνίου 2021 το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Μαρτίου 2020. Θα αφορά στο μέσο όρο του αριθμού των εργαζομένων κατά το διάστημα αυτό. Εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς παραιτήσεις.

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης από τη φορολογική διοίκηση ή άλλο αρμόδιο όργανο ελέγχου διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της παρούσας, υπέρβαση του ανώτατου ορίου ενίσχυσης, ή υποβολή ψευδών στοιχείων, ζητείται η άμεση επιστροφή του συνόλου της χορηγηθείσας ενίσχυσης εντόκως από την ημερομηνία που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου, σύμφωνα με την κείμενη σχετική εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

Διαβάστε επίσης:

Πώς θα μοιραστεί η Eπιστρεπτέα 6 - Oι αλλαγές στα κριτήρια

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.