Κινούμαι Ηλεκτρικά 2: Πώς υποβάλλεται η αίτηση και τα οφέλη με παραδείγματα

Πένη Χαλάτση
Μοιράσου το
Κινούμαι Ηλεκτρικά 2: Πώς υποβάλλεται η αίτηση και τα οφέλη με παραδείγματα
Οι δικαιούχοι και το ύψος της επιδότησης για το "Κινούμαι Ηλεκτρικά 2". Βήμα βήμα η υποβολή της αίτησης.Τα οφέλη για τους καταναλωτές με παραδείγματα.

Ξεκινά σήμερα η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα επιδότησης αγοράς ή ενοικίασης οχημάτων «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2», με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης την 31η Δεκεμβρίου 2023. Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και διαθέτουν ΑΦΜ, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα με έδρα ή υποκατάστημα στην Ελλάδα ενώ οικογένειες με τουλάχιστον 3 εξαρτώμενα τέκνα, ΑμεΑ ή Νέοι έως 29 ετών, με επιπλέον επιδότηση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση επιδότησης για την αγορά ή μακροχρόνια μίσθωση ηλεκτρικού οχήματος και την αγορά ηλεκτρικού δίκυκλου, τρίκυκλου ή ποδήλατου ενώ μπορούν να επιδοτηθούν και για την εγκατάσταση στην κύρια κατοικία τους (για φυσικά πρόσωπα) ή στο χώρο εργασίας τους (για επιχειρήσεις) «έξυπνου» φορτιστή ή την απόσυρση του παλιού τους οχήματος.

Η επιδότηση με παραδείγματα

Όπως είναι γνωστό, για τους ιδιώτες, επιδοτείται κατά 30% η αγορά ή μίσθωση αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος επί της λιανικής τιμής προ φόρων έως του ποσού των 8.000 ευρώ (πρόκειται για ποσό αυξημένο σε σχέση με τις 6.000 που ίσχυε στην προηγούμενη φάση). Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ εάν ο ιδιώτης επιλέξει να κάνει απόσυρση και κατά επιπλέον 500 ευρώ εάν εγκαταστήσει έξυπνο φορτιστή, φθάνοντας έτσι στα 9.500 ευρώ.

Για αγορά ηλεκτρικών δικύκλων/τρικύκλων επιδοτείται το 30% έως το ποσόν των 1.300 ευρώ ενώ η αγορά μικροαυτοκίνητο η επιδότηση φθάνει στο 40% για ποσό έως 3.000 ευρώ. Για ηλεκτρικό ποδήλατο η επιδότηση φθάνει στο 40% για ποσόν έως 800 ευρώ και σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, στην περίπτωση των ποδηλάτων, πρόκειται για την υψηλότερη επιδότηση στην Ευρώπη. Σε περίπτωση απόσυρσης δίκυκλου ή τρίκυκλου, ο δικαιούχος λαμβάνει επιπλέον 400 ευρώ.

Εάν κάποιος ενδιαφερόμενος επιλέξει ένα ηλεκτρικό επιβατικό αυτοκίνητο αξίας 25.000 ευρώ και επιθυμεί να προσθέσει εξοπλισμό, αξεσουάρ κλπ αξίας 5.000, με την αξία τελικά να διαμορφώνεται στις 30.000 ευρώ, το οικολογικό bonus υπολογίζεται επί της τιμής έκδοσης του βασικού μοντέλου και δεν συμπεριλαμβάνεται επιπλέον εξοπλισμός, αξεσουάρ κλπ. Κατά συνέπεια, το οικολογικό bonus θα υπολογιστεί με βάση τις 25.000€ και στο τιμολόγιο / απόδειξη αγοράς θα πρέπει εφόσον προστίθεται εξοπλισμός να κοστολογείται διακριτά και με σαφήνεια.

Όσον αφορά στις εταιρείες, η επιδότηση για την αγορά από ένα έως 20 αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων ισούται με το 30% της λιανικής τιμής προ φόρων (ΛΤΠΦ) με μέγιστο ποσό τις 8000 ευρώ για κάθε ένα όχημα. Η επιδότηση που δικαιούται για την αγορά από 20 και άνω αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων ισούται με το 20% της ΛΤΠΦ με μέγιστο ποσό τις έξι χιλιάδες ευρώ 6.000 ευρώ για κάθε ένα όχημα.

Για παράδειγμα, στην περίπτωση που η εταιρεία αιτείται την επιδότηση 25 αυτοκινήτων, αυτή υπολογίζεται ως εξής: 30% x 25000 x 20 + 20% x 25000 x 5 = 7500 x 20 + 5000 x 5 = 150000 + 25000 = 175000 €.

Η επιδότηση έξυπνου σημείου επαναφόρτισης (φορτιστή)

Το οικιακό σημείο επαναφόρτισης (φορτιστής) είναι μια συσκευή που είναι κατάλληλη και προορίζεται για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε οικιακό περιβάλλον. Ο όρος «έξυπνος» αναφέρεται στην τεχνική δυνατότητα της συσκευής για διαχείριση ισχύος (ταχύτητα με την οποία φορτίζει το ηλεκτρικό όχημα).

Το ποσό της επιδότησης για την αγορά οικιακού σημείου επαναφόρτισης (φορτιστή) καλύπτει το κόστος αγοράς της συσκευής όπως αυτό αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς (τιμή προ Φ.Π.Α), ενώ δεν μπορεί να ξεπερνά τα 500€ για τα φυσικά πρόσωπα και τα 400€ για τις εταιρίες. Σημειώνεται πως το ποσό της επιδότησης δεν υπολογίζεται ως ποσοστό επί της τιμής της συσκευής.

Για παράδειγμα μια συσκευή με κόστος €600 προ Φ.Π.Α. θα λάβει επιδότηση €500, ενώ μια συσκευή με κόστος €400 προ Φ.Π.Α. θα λάβει επιδότηση €400.

Τα βήματα υποβολής αίτησης στο Κινούμαι Ηλεκτρικά 2

Τα πρώτα βήματα για την υποβολή αίτησης περιλαμβάνουν την εγγραφή στην υπηρεσία, τη συμπλήρωση των στοιχείων του ενδιαφερομένου, την επιλογή της κατηγορίας του οχήματος, του μοντέλου και της αξίας, την επιλογή του έξυπνου φορτιστή (προαιρετικά), την επιλογή της δυνατότητας απόσυρσης (προαιρετικά) και την επιλογή των κοινωνικών κριτηρίων, εάν υφίστανται, όπως το εάν ο ενδιαφερόμενος έχει οικογένεια με τουλάχιστον 3 εξαρτώμενα τέκνα, είναι άτομο με αναπηρίες ή νέος έως 29ετών.

Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις υποβάλλονται στην ιστοσελίδα του Κινούμαι Ηλεκτρικά 2 όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εισέρχονται στην Ψηφιακή Υπηρεσία με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών taxisnet, επιλέγοντας από την αρχική οθόνη της Εφαρμογής το πεδίο Είσοδος με ΓΓΠΣ.

Aφού συμπληρώσουν τους κωδικούς τους πρέπει να πατήσουν την επιλογή "Σύνδεση" και στην συνέχεια, κατά την αυθεντικοποίηση χρήστη, πρέπει να πατήσουν "Αποστολή".

Σε περίπτωση που κάποιο πεδίο είναι υποχρεωτικό και δεν έχει συμπληρωθεί ή έχει συμπληρωθεί λάθος, ο ενδιαφερόμενος δεν θα μπορεί να προχωρήσει και θα του εμφανιστεί ένα αντίστοιχο μήνυμα (τα υποχρεωτικά πεδία είναι όλα επισημασμένα με κόκκινο αστεράκι).

Μετά την είσοδό με κωδικούς τους TaxisNet, οι χρήστες βλέπουν στην πρώτη οθόνη τα στοιχεία που αντιστοιχούν στους κωδικούς TaxisNet που έχουν εισαγάγει. Για να προχωρήσουν πρέπει να επιλέξουν "Επιβεβαίωση Στοιχείων".

Σημειώνεται ότι τη διαδικασία αυτή οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να την κάνουν μόνο την πρώτη φορά που εισέρχονται στην εφαρμογή και όσο δεν υπάρχει κάποια αίτηση, μπορούν να μεταβάλλουν όλα τα στοιχεία. Από την στιγμή που έχουν ξεκινήσει μία αίτηση, είτε έχει υποβληθεί οριστικά, είτε είναι προσωρινά αποθηκευμένη, θα μπορούν να τροποποιήσουν μόνο τα στοιχεία επικοινωνίας. Αν η αίτηση ακυρωθεί από τον ίδιο το χρήση ή απορριφθεί από τον αξιολογητή, μπορούν να μεταβάλλουν στοιχεία που σχετίζονται με τα ποσά επιδότησης όπως ή ηλικία του δικαιούχου ή τον ΚΑΔ της εταιρείας

Σε κάθε περίπτωση, οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν μήνυμα για την πορεία της αίτησής τους ενώ, κατά την πρακτική που εφαρμόστηκε και στο προηγούμενο πρόγραμμα, θα λειτουργεί help desk, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, όπου οι πολίτες θα μπορούν να απευθύνονται για να υποβάλλουν ερωτήσεις (τηλεφωνικά ή μέσω e-mail στο [email protected]).

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Ξεκινούν την Πέμπτη οι αιτήσεις για το Κινούμαι Ηλεκτρικά 2 - Χρονική προτεραιότητα και διευρυμένα κίνητρα για τους δικαιούχους

Κινούμαι Ηλεκτρικά 2: 10 ερωτήσεις-απαντήσεις για την επιδότηση ηλεκτρικών οχημάτων

Ηλεκτροκίνηση: Λιγότερη γραφειοκρατία για τις υποδομές ζητά η ελληνική αγορά

Όλες οι ειδήσεις

07:18

Μας κλέβουν τσίπουρο - Τι είπε ο Καιρίδης στους συμμαθητές - Μια στριπτιτζού που έγινε θεούσα

07:05

Σε αναβρασμό η φαρμακευτική αγορά - Κρίσιμη συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας  

07:02

ΤΧΣ: Η Rothschild και το πλάνο αποεπένδυσης - Η δίδυμη υποχώρηση ευρώ - στερλίνας

01:14

ΗΠΑ: Αδιαμφισβήτητη η κυριαρχία της Ελλάδας στα νησιά του Αιγαίου

23:54

Μπανγκλαντές: Τουλάχιστον 51 οι νεκροί από το ναυάγιο σκάφους - 15 οι αγνοούμενοι

23:43

ΥΠΕΞ Κύπρου: Παράλογοι και γελοίοι οι ισχυρισμοί Ερντογάν ότι η Τουρκία απειλείται από την Ελλάδα

23:36

Γκουτέρες (ΟΗΕ): Η εποχή του πυρηνικού εκβιασμού πρέπει να τελειώσει

23:24

Αύριο η Υπουργική Απόφαση για τους χώρους ανταποδοτικότητας σε Ελληνικό - Αγ. Κοσμά

23:16

Στο «κόκκινο» η Wall Street - Χαμηλό έτους για τον S&P 500

23:05

Αθανασοπούλου: Μέσα στο επόμενο 6μηνο θα ρυθμιστούν μέσω του εξωδικαστικού, χρέη 1 δισ. ευρώ

22:54

Γράφει ιστορία η Porsche – Από την ανώτατη τιμή θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση της μετοχής

22:48

H NASA αποσύρει τον διαστημικό πύραυλο SLS λόγω του τυφώνα Ίαν

22:35

Μακρόν: Έκκληση για συνομιλίες «χωρίς καθυστέρηση» μεταξύ Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν

22:23

Συστάσεις της ΓΓΠΠ προς τους πολίτες ενόψει της επιδείνωσης του καιρού

22:10

ΗΠΑ και ΕΕ αντιδρούν στην υπογραφή νέας συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ Ρωσίας και Σερβίας

21:56

Σε χαμηλά εννέα μηνών το πετρέλαιο - Κάτω από τα 85 δολάρια το Brent

21:45

ΕΕ: Η στήριξη στην Ουκρανία θα συνεχιστεί για όσο διάστημα χρειαστεί

21:36

Δημοσκόπηση ALCΟ: Στο 7,7% η «ψαλίδα» ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ και εξακομματική Βουλή

21:23

Γερμανία: Δημοσκοπική άνοδος για το AfD - Εντείνεται η δυσαρέσκεια για τον Χάμπεκ

21:12

Σε νέα χαμηλά 2,5 ετών ο χρυσός

21:01

Μπόστιτς (Fed): Τα γεγονότα στη Βρετανία ίσως αυξήσουν την οικονομική πίεση σε Ευρώπη και ΗΠΑ

20:50

Ιράν: Πάνω από 76 οι νεκροί στις διαδηλώσεις για τον θάνατο της Μάχσα Αμινί

20:41

Παπαθανάσης: Η κυβέρνηση βοηθά τις επιχειρήσεις να επενδύουν σε ένα υγιές περιβάλλον

20:36

Χωρίς τηλεοπτική κάλυψη η δίκη Δ. Παπαγγελόπουλου και Ελ. Τουλουπάκη

20:35

Μπλόκο «Βορρά» στο REPowerEU – «Όχι» σε επιδοτήσεις, στροφή σε κράτη με υψηλή εξάρτηση από αέριο

20:32

BriQ Properties: Έσοδα 4 εκατ. ευρώ στο α' εξάμηνο του 2022 - Αυξημένα κατά 55%

20:31

Υπουργικό συμβούλιο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη την Τρίτη

20:26

Ρωσία: Συνελήφθη για «κατασκοπεία» γενικός πρόξενος της Ιαπωνίας

20:21

Διαρροή αερίου από τον Nord Stream 2 - Συναγερμός στη Βαλτική

20:14

Βασιλείου (Eurobank): Μέχρι τέλος 2022 θα έχουν συμβασιοποιηθεί δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης 1 δισ.