Κινούμαι Ηλεκτρικά 2: 10 ερωτήσεις-απαντήσεις για την επιδότηση ηλεκτρικών οχημάτων

Newsroom
Μοιράσου το
Κινούμαι Ηλεκτρικά 2: 10 ερωτήσεις-απαντήσεις για την επιδότηση ηλεκτρικών οχημάτων
Το Κινούμαι Ηλεκτρικά 2 κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη παρέχοντας διευρυμένα κίνητρα σε φυσικά πρόσωπο και επιχειρήσεις καλύπτοντας την αγορά αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων και δικύκλων.

Το Κινούμαι Ηλεκτρικά 2 κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη παρέχοντας διευρυμένα κίνητρα σε φυσικά πρόσωπο και επιχειρήσεις καλύπτοντας την αγορά αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων και δικύκλων. Ακολουθούν απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα για την υλοποίηση του νέου προγράμματος.

1. Ποιοι είναι δικαιούχοι της επιδότησης για το Κινούμαι Ηλεκτρικά 2;

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και διαθέτουν ΑΦΜ καθώς και επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα με έδρα ή υποκατάστημα στην Ελλάδα.

2. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις και τα ποσά της επιδότησης;

Για τους ιδιώτες, επιδοτείται κατά 30% η αγορά ή μίσθωση αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος επί της λιανικής τιμής προ φόρων έως του ποσού των 8.000 ευρώ (πρόκειται για ποσό αυξημένο σε σχέση με τις 6.000 που ίσχυε στην προηγούμενη φάση). Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ εάν ο ιδιώτης επιλέξει να κάνει απόσυρση και κατά επιπλέον 500 ευρώ εάν εγκαταστήσει έξυπνο φορτιστή, φθάνοντας έτσι στα 9.500 ευρώ.

Για αγορά ηλεκτρικών δικύκλων/τρικύκλων επιδοτείται το 30% έως το ποσόν των 1.300 ευρώ ενώ η αγορά μικροαυτοκίνητο η επιδότηση φθάνει στο 40% για ποσό έως 3.000 ευρώ. Για ηλεκτρικό ποδήλατο η επιδότηση φθάνει στο 40% για ποσόν έως 800 ευρώ και σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, στην περίπτωση των ποδηλάτων, πρόκειται για την υψηλότερη επιδότηση στην Ευρώπη. Σε περίπτωση απόσυρσης δίκυκλου ή τρίκυκλου, ο δικαιούχος λαμβάνει επιπλέον 400 ευρώ.

3. Σε ποια περίπτωση είναι υποχρεωτική η απόσυρση παλαιού οχήματος ;

Δεν υπάρχει περίπτωση που ο ωφελούμενος έχει την υποχρέωση να προβεί σε υποχρεωτική απόσυρση παλαιού οχήματος.

4. Έχω ΑΦΜ αλλά δεν υποβάλλω δήλωση Ε1. Μπορεί να υποβάλλω αίτηση για επιδότηση ;

Σε περίπτωση που υπάρχει διαθέσιμο ΑΦΜ αλλά ακόμα δεν έχει δημιουργηθεί η υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης υπάρχει η δυνατότητα να επισυναφθεί το Ε1 του φορολογούμενου ο οποίος σας αναφέρει στην δική του δήλωση. Με τον τρόπο αυτό πιστοποιείται ότι δεν έχετε υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης.

5. Πόσες αιτήσεις δικαιούται να υποβάλλει κάποιος κάνοντας χρήση του ίδιου ΑΦΜ και για πόσα οχήματα ;

Κάθε ένας ωφελούμενος, που είναι φυσικό πρόσωπο, έχει το δικαίωμα να υποβάλλει μία αίτηση κάνοντας χρήση του ΑΦΜ του, με σκοπό την αγορά ενός οχήματος (Κατηγορία Α).

Κάθε ένας ωφελούμενος, που είναι εταιρία, μπορεί να υποβάλλει έως δυο αιτήσεις, χρησιμοποιώντας το ΑΦΜ της εταιρίας κατά τη διάρκεια της δράσης, υπό την προϋπόθεση να έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς το αρχικό αίτημα υπαγωγής και η καταβολή της ανάλογης επιδότησης (Κατηγορία Β).

Στην περίπτωση της εταιρείας δεν έχει όριο οχημάτων που μπορεί να αιτηθεί και η επιλογή αφορά το σύνολο των αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών και επαγγελματικών αυτοκινήτων και των ηλεκτρικών δικύκλων /τρικύκλων. Παράλληλα, εταιρείες με κύρια δραστηριότητα μία από αυτές που αναφέρονται παρακάτω, μπορεί να επιλέξει να επιδοτηθεί για έως δέκα ηλεκτρικά ποδήλατα χωρίς το ταυτόχρονο δικαίωμα χορήγησης οικολογικού bonus για έξυπνο σημείο επαναφόρτισης .
ΚΑΔ Δραστηριότητας:

• 77.1 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων
• 77.21.10.08 Υπηρεσίες ενοικίασης ποδηλάτων
• 55.1 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
• 55.2 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
• 55.3 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα
• 53.20.12.00 Υπηρεσίες κατ’ οίκον παράδοσης τροφίμων (delivery)
Η εταιρία έχει δικαίωμα να αιτηθεί την επιδότηση για ισόποσο αριθμό έξυπνων σημείων επαναφόρτισης με τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, που έχει αιτηθεί. Ωστόσο, υποχρεούνται στην τήρηση Κανονισμού για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας ΕΕ 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 (de minimis).

6. Τι συμβαίνει με τις εταιρείες που έχουν έδρα σε νησί;

Οι εταιρίες, που έχουν έδρα σε νησιωτικό Δήμο της επικράτειας προβλέπεται επιπλέον δημόσια δαπάνη ύψους 4.000 ευρώ ανά αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο για το οποίο αιτούνται ενίσχυσης. Στα νησιά περιλαμβάνονται η Εύβοια και η Κρήτη.

7. Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας και δηλώνω εισοδήματα από ελεύθερο επάγγελμα, έχω την δυνατότητα να υπαχθώ στην δράση ;

Ναι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες υπάγονται στην κατηγορία Β, και έχουν την δυνατότητα αγοράς ή μίσθωσης αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων μέγιστης μάζας έως 3,5 τόνους ή/και ηλεκτρικών δίκυκλων ή τρίκυκλων ή ποδηλάτων. Συνεπώς, οι ατομικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής και δραστηριότητας (πλην των εξαιρούμενων δραστηριοτήτων του οδηγού της δράσης ) είναι επιλέξιμες ως εταιρίες.

8. Είναι υποχρεωτική η αγορά του οχήματος το οποίο μισθώνεται με την διαδικασία του leasing στο τέλος της σύμβασης μίσθωσης;

Όχι, η αγορά είναι δεν είναι υποχρεωτική, αλλά η περίοδος μίσθωσης πρέπει να ισούται με τρία έτη τουλάχιστον με ιδία χρήση του οχήματος. Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση που επιλέγεται η απόκτηση του οχήματος μετά τη λήξη της περιόδου μίσθωσης, προσκομίζεται η σύμβαση χρονομίσθωσης leasing του οχήματος, με την οποία έχει συμφωνηθεί η αγορά του οχήματος κατά τη λήξη της μίσθωσης.

9. Ποιες είναι ακριβώς οι ενέργειες που πρέπει να κάνω πηγαίνοντας σε μια αντιπροσωπεία αυτοκινήτων ;

Για να είναι άρτια και να γίνει αποδεκτή η υποβολή της αίτησης καταβολής οικολογικού bonus μέσω του προγράμματος, θα πρέπει να ζητήσετε από την αντιπροσωπεία να σας παραδίδει μια επίσημη προσφορά, η οποία θα φέρει σφραγίδα και υπογραφή. Στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται η Λιανική Τιμή Προ Φόρων της βασικής έκδοσης του μοντέλου, η αξία δηλαδή επί της οποίας θα υπολογιστεί το οικολογικό bonus που δικαιούστε.

Εφόσον επιλέξετε επιπλέον εξοπλισμό πέραν του εργοστασιακού, θα πρέπει αυτός να αναγράφεται διακριτά ή και καθόλου στην προσφορά που παίρνετε από την αντιπροσωπεία.

Παράδειγμα : Επιθυμείτε την αγορά οχήματος Χ το οποίο έχει ΛΤΠΦ 24.000€, επιλέγετε εξτρά εξοπλισμό αξίας 5.000€, σύνολο 29.000€, πλέον ΦΠΑ 6.960€ . Η προσφορά κα πρέπει να αναγράφει αναλυτικά και διακριτά τις παραπάνω αξίες, καθώς και η πλήρης ονομασία και σειρά του μοντέλου του οχήματος που επιλέγετε.

Το οικολογικό bonus θα υπολογιστεί επί των 24.000€ .

10. Επιθυμώ να αγοράσω ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και ταυτόχρονα να αποσύρω το παλιό μου όχημα. Δικαιούμαι της επιδότησης απόσυρσης δικύκλου που είναι 400€ ;

Όχι, στην περίπτωση των ποδηλάτων δεν έχει εφαρμογή η απόσυρση. Η επιδότηση απόσυρσης δικύκλου/τρικύκλου εφαρμόζεται όταν ο ωφελούμενος αποσύρει δίκυκλο/τρίκυκλο.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Ξεκινούν την Πέμπτη οι αιτήσεις για το Κινούμαι Ηλεκτρικά 2 - Χρονική προτεραιότητα και διευρυμένα κίνητρα για τους δικαιούχους

Οικονόμου: Τον Απρίλιο ξεκινά το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά» - Στις 8.000 ευρώ η επιδότηση

Aγώνας δρόμου να ανοίξει νωρίτερα το «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2» και η επιδότηση για τα «Πράσινα ΤΑΞΙ»

Όλες οι ειδήσεις

23:58

Ιταλία: Υπεγράφη απόφαση περιορισμού της χρήσης των καλοριφέρ

23:46

Πακιστάν: Έως και 9 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται αντιμέτωποι με το φάσμα της φτώχειας μετά τις πλημμύρες

23:30

Γκρόσι (ΙΑΕΑ): Παρά την προσάρτηση ο πυρηνικός σταθμός στη Ζαπορίζια είναι «προφανώς ουκρανικός»

23:25

Ερντογάν: Παραμένει αρνητικός στην ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ

23:08

Wall Street: Συνεχίστηκαν οι απώλειες «κοιτάζοντας» προς τα αυριανά στοιχεία ανεργίας - Στις -350 ο Dow

23:05

Μασκ: Θέλει να σταματήσει τη δίκη της 17ης Οκτωβρίου για να «κλείσει» τη συμφωνία με το Twitter

22:42

Ερντογάν μετά το επεισόδιο με Μητσοτάκη: Όταν λέμε θα έρθουμε μία νύχτα ξαφνικά, εννοούμε επίθεση σε όποιον μας ενοχλεί

22:27

Συρία: Νεκρός ηγέτης του ISIS κατά την διάρκεια αμερικανικής επιδρομής

22:01

Πετρέλαιο: Άνοδος για 4η συνεχόμενη συνεδρίαση ελέω OPEC+ - Σε υψηλό μήνα το brent

21:58

Αυστηρή απάντηση Μητσοτάκη για τα νησιά στη νέα πρόκληση Ερντογάν από την Πράγα

21:50

Ανησυχία Μακρόν για την κατάσταση στο Αιγαίο - Ζητά από Ερντογάν «σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο»

21:40

Τσιόδρας: Η ανθρωπότητα έκανε τεράστια λάθη με τον κορονοϊό - Μακάρι να μάθουμε

21:34

Ζελένσκι: Ζητά όπλα από τους Ευρωπαίους «για να μη φτάσουν οι Ρώσοι στη Βαρσοβία ή την Πράγα»

21:30

Συνάντηση Μητσοτάκη – Κοβάτσεφσκι: Επί τάπητος η κατασκευή κοινών ενεργειακών έργων στην Αλεξανδρούπολη

21:20

Alpha Bank – «Μαζί, με στόχο την υγεία»: 8 χρόνια συνεισφοράς στις δομές υγείας των ελληνικών νησιών

21:18

Νορβηγία: Κλείνει τα λιμάνια σε ρωσικά αλιευτικά και εντείνει τους τελωνειακούς ελέγχους

21:03

Χρυσός: Αμετάβλητες οι τιμές σε αναμονή των αυριανών στοιχείων για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ

20:55

Μητσοτάκης για ενεργειακή κρίση: Χρειάζεται κοινή απάντηση - Απόφαση για πλαφόν στο φυσικό αέριο έως τέλος Οκτωβρίου

20:40

ΤΑΙΠΕΔ: Στον Όμιλο Grimaldi ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας

20:39

Το νέο ΔΣ του Ελληνικού Συνδέσμου Προμηθευτών Ενέργειας (ΕΣΠΕΝ)

20:30

Κουκ (Fed): Υπέρ υψηλότερων επιτοκίων για μεγαλύτερο διάστημα ενάντια στον πληθωρισμό

20:28

Ντομπρόβσκις (ΕΕ): Κλειδί για αποφυγή της ύφεσης η επιτυχής διαχείριση της ενεργειακής κρίσης

20:12

Ουκρανία: Ρώσος κατοχικός αξιωματούχος προτείνει στον Σοϊγκού να... αυτοκτονήσει

20:10

Επιταγή ακρίβειας: Τα κριτήρια χορήγησης των 250 ευρώ τον Δεκέμβριο - Όλη η ρύθμιση

20:03

Κωτσιόπουλος: Μέσα στους επομένους μήνες ξεκινάει το πρόγραμμα [email protected]

20:02

Ανοίγει ο δρόμος για «κοινόχρηστα» φωτοβολταϊκά από νοικοκυριά σε πολυκατοικίες

19:46

Μίνι ασφαλιστικό: Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο - Τι αλλάζει σε ρυθμίσεις οφειλών, συντάξεις και επιδόματα

19:43

Στα χέρια του Ομίλου Grimaldi το λιμάνι της Ηγουμενίτσας

19:42

Απογοήτευση Μπάιντεν για την απόφαση του OPEC+

19:33

Φόβους για «αυτοενισχυόμενο πληθωρισμό διαρκείας» εκφράζει η ΕΚΤ