Οι «βασιλιάδες» των μερισμάτων στο Χρηματιστήριο

Ανδρέας Βελισσάριος
Viber Whatsapp Μοιράσου το
Οι «βασιλιάδες» των μερισμάτων στο Χρηματιστήριο
Όταν οι ισχυρές αποδόσεις των μετοχών των εισηγμένων συνοδεύονται από ένα πλαίσιο σταθερών και, κλιμακούμενα, υψηλών χρηματικών διανομών, σε ένα βάθος πενταετίας, τουλάχιστον, τότε οι επενδυτές έχουν κάθε λόγο να χαμογελούν.

Όταν οι ισχυρές αποδόσεις των μετοχών των εισηγμένων συνοδεύονται από ένα πλαίσιο σταθερών και, κλιμακούμενα, υψηλών χρηματικών διανομών, σε ένα βάθος πενταετίας, τουλάχιστον, τότε οι επενδυτές έχουν κάθε λόγο να χαμογελούν.

Τα μερίσματα, οι επιστροφές κεφαλαίου, οι διανομές από κέρδη παλαιότερων χρήσεων και από ειδικά αποθεματικά, και τα ενισχυμένα προγράμματα επαναγοράς ιδίων αποτέλεσαν τη βάση τροφοδότησης του επενδυτικού ενδιαφέροντος και «πρόσδεσης» αρκετών χαρτοφυλακίων με το Χρηματιστήριο Αθηνών, λειτουργώντας παράλληλα ως παθητικό εισόδημα αλλά και ως «ανάχωμα» στις όποιες μεταπτώσεις της ρηχής εγχώριας αγοράς. Παράλληλα, η περαιτέρω βιώσιμη ανάπτυξη, ενίσχυση της κερδοφορίας και των ταμειακών ροών διευρύνουν τη βεντάλια των εισηγμένων που προβαίνουν σε τέτοιου είδους κινήσεις επιβράβευσης των μετόχων.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο μεγαλύτερος παίκτης στο «γήπεδο» των χρηματικών διανομών είναι ο ΟΠΑΠ. Ο όμιλος διαθέτει σταθερή παρουσία στο σκέλος της ανταμοιβής των μετόχων του, έχοντας αναπτύξει ένα πολύ διευρυμένο πρόγραμμα, με μερίσματα, προμερίσματα, επιστροφές κεφαλαίου, ειδικά μερίσματα και ένα πλαίσιο επανεπένδυσης μερίσματος πενταετούς διάρκειας (scrip dividend - από το 2019 έως το 2023). Παράλληλα, ο ΟΠΑΠ έχει ενεργοποιήσει ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2023 ένα ακόμη πρόγραμμα αγοράς ιδίων, αξίας 150 εκατ. ευρώ, το οποίο δε θα υπερβαίνει το όριο του 5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (ήτοι έως 18.167.092 μετοχές) με ισχύ έως τα τέλη του 2024 (κατώτατη τιμή αγοράς ίση με την ονομαστική αξία της μετοχής, στα 0,30 ευρώ και ανώτατη τιμή αγοράς τα 20 ευρώ ανά μετοχή).

Σε μια πενταετή βάση και με αφετηρία τον Ιούνιο του 2016, ο ΟΠΑΠ έχει διανείμει, (μέσω των παραπάνω μέσων) 6,402 ευρώ ανά μετοχή μέχρι τα τέλη του 2023, φτάνοντας τα 2,369 δισ. ευρώ, τη στιγμή που η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας ανέρχεται πλέον κοντά στα 5,972 δισ. ευρώ. Πέραν αυτού, η μετοχή του ΟΠΑΠ προσομοιάζεται περισσότερο με ένα ομόλογο υψηλής απόδοσης, με ισχυρά θεμελιώδη που προσφέρει μια απόδοση παρόμοια με ένα κουπόνι ομολόγου της τάξεως του 10% περίπου.

Αυτό μπορεί να συνδυαστεί και από τη δυνατότητα ενός re - rating και την αποκρυστάλλωση της αξίας ανανέωσης της άδειας των προϊόντων του (Τζόκερ, Λόττο και Eurojackpot, ώθηση στα έσοδα κατά 6%). Η αποκλειστική άδεια του ΟΠΑΠ για τις λοταρίες (στιγμιαία και απλά λαχεία και παθητικά παιχνίδια λoταρίας) λήγει το 2026 και οι διαπραγματεύσεις τυπικά ξεκινούν μερικά χρόνια πριν τη λήξη. Αν και αυτή η κατηγορία καταλαμβάνει μόλις το 6% των εσόδων του, μπορεί να λειτουργήσει ως ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα για τις μακροπρόθεσμες διαπραγματεύσεις για τα βασικά προϊόντα του (αριθμητικές λοταρίες, το Στοίχημα που λήγει το 2030) και τα VLTs (που λήγουν το 2035). Σύμφωνα με τη Eurobank Equities, ο ΟΠΑΠ αναμένεται να φτάσει τις χρηματικές διανομές του στα 1,56 ευρώ για τη χρήση του 2023, με τη μερισματική απόδοση να ξεπερνά το 10%, ενώ σε ανάλογο μήκος κύματος αναμένεται να κινηθεί με φόντο και τη φετινή χρήση. Αν και σε κάπως πρώιμο στάδιο, η Χρηματιστηριακή αναμένει να φτάσει τα 1,52 ευρώ σε επίπεδο διανομών και τα 1,70 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2025.

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα και με διανομές - έκπληξη ως προς το ύψος, «στέλνει στο ταμείο» τους μετόχους της, η Jumbo. Από τη χρήση του 2018 μέχρι και σήμερα, η διοίκηση του Α. Βακάκη έχει διανείμει συνολικά καθαρά μερίσματα, έκτακτα και μη, της τάξεως των 6,434 ευρώ ανά μετοχή (ακολουθεί η αποκοπή καθαρού μερίσματος 0,57 ευρώ ανά μετοχή στις 20 Μαρτίου - δεν εντάσσεται στο συνολικό υπολογισμό) φτάνοντας έτσι στα 875,4 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, η Jumbo προέβη στα τέλη του περασμένους έτους στην αποκοπή καθαρού μερίσματος 1,3965 ευρώ ανά μετοχή, από τμήμα εκτάκτων αποθεματικών από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη μιας σειράς εταιρικών χρήσεων, ξεπερνώντας τα 1,09725 ευρώ (καθαρό) που είχε καταβάλει τον Μάρτιο του 2023 και τα 0,3059 ευρώ του Αυγούστου, οδηγώντας σε μια τεράστια μερισματική απόδοση που ξεπερνά το 11,5%, καθιστώντας τη Jumbo ένα από τα κορυφαία «dividend play» του Χρηματιστηρίου, μαζί με τον ΟΠΑΠ.

Όπως αναφέρει η Eurobank Equities, αν και η πολιτική επιβράβευσης των μετόχων δεν είναι ιδιαίτερα σταθερή, ωστόσο έχει προκύψει μια πιο ξεκάθαρη τάση προθυμίας, από την πλευρά της διοίκησης να στρέψει ένας μέρος των κεφαλαίων της προς τους μετόχους στις χρονικές περιόδους κατά τις οποίες οι ευκαιρίες επέκτασης είτε περιορίζονται είτε δεν πληρούνται τα εσωτερικά εμπόδια. Σύμφωνα με το μοντέλο της Χρηματιστηριακής η Jumbo αναμένεται να φτάσει σε ένα ποσοστό διανομής επί των κερδών της τάξεως του 60% τα επόμενα χρόνια.

Από τη δική τους θέση και τα ΕΛΠΕ - HelleniQ Energy επιβραβεύουν σταθερά όλα αυτά τα χρόνια τους μετόχους τους, μέσω μιας σειράς διάφορων χρηματικών διανομών (μέρισμα, προμέρισμα, διανομή από κέρδη παλαιότερων χρήσεων και από ειδικό αποθεματικό) με το σύνολο όλων αυτών να διαμορφώνεται στα 2,7975 ευρώ ανά μετοχή από το 2019 (αποκοπές από το 2019, χρήσης 2018 - καθαρά) μέχρι και σήμερα, ή στα 855 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, ο CEO του ομίλου, Α. Σιάμισιης, έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο για μια υψηλότερη χρηματική διανομή για τη φετινή χρήση, εκτιμώντας ότι στις 29 Φεβρουαρίου (όταν θα υπάρχουν τα αποτελέσματα της οικονομικής χρήσης του έτους), η πρόταση θα είναι για αυξημένο μέρισμα, με στελέχη της αγοράς να αναμένουν μια διανομή της τάξεως των 0,40 ευρώ ανά μετοχή.

Ψηλά στη λίστα των χρηματικών διανομών βρίσκεται και η Motor Oil, καθώς από τον Ιούλιο του 2019 (μέρισμα από τη χρήση του 2018) μέχρι και σήμερα, έχει προχωρήσει σε χρηματικές διανομές (προμέρισμα, μέρισμα και επιστροφές κεφαλαίου) συνολικού ύψους 5 ευρώ ανά μετοχή, που ισοδυναμούν με 553,92 εκατ. ευρώ. Με τα αποτελέσματα που θα ανακοινώσει ο όμιλος το επόμενο διάστημα, πηγές της αγοράς αναμένουν την πρόταση διανομής μερίσματος ύψους περίπου 1,10 ευρώ ανά μετοχή. Παράλληλα, η εταιρεία προβαίνει σε σταθερή στήριξη της μετοχής με επαναγορά ιδίων (μέχρι σήμερα η εταιρεία κατέχει 2.637.529 από τις 5 εκατ. μετοχές της μπορεί να καλύψει το υφιστάμενο πρόγραμμα (2,38% του μετοχικού της κεφαλαίου) με ανώτατη τιμή τα 31 ευρώ και κατώτατη τα 8) με το πρόγραμμα να έχει ορίζοντα μέχρι και τα τέλη Μαΐου του 2025.

Αναφορικά με τα δύο διυλιστήρια και σε έναν τριετή ορίζοντα βάσης έως το 2025, η Pantelakis αναμένει μια υψηλή παραγωγή ελεύθερων ταμειακών ροών, παρά την υποχώρηση της κερδοφορίας από τα επίπεδα ρεκόρ του 2022 και τα σχετικά βαριά επενδυτικά προγράμματα των δύο ομίλων. Ταυτόχρονα, η εκτιμώμενη μερισματική απόδοση μεταξύ 2023 - 2025 αναμένεται να κινηθεί προς το άκρως ελκυστικό 8,5% κατά μέσο όρο για τη Motor Oil, με τη HelleniQ Energy να ξεχωρίζει, με το σταθερά υψηλό 10%.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

gazzetta
gazzetta reader insider insider