Τεχνολογία
30-01-2020 | 19:52

Πώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στηρίζει καινοτομία και startups – Ιστορίες επιχειρηματικής επιτυχίας στα 40 χρόνια πορείας της Ελλάδας στην ΕΕ

Νίκη Παπάζογλου
Μοιράσου το
Πώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στηρίζει καινοτομία και startups – Ιστορίες επιχειρηματικής επιτυχίας στα 40 χρόνια πορείας της Ελλάδας στην ΕΕ
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Ως τη «μηχανή» που χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση για να προλάβει το τραίνο της ανάπτυξης και να ενισχύσει την εργασία είχε χαρακτηρίσει το 2012 το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», η ευρωβουλευτής Maria da Graça Carvalho, τότε εισηγήτρια για τις διάφορες νομοθετικές προτάσεις του συγκεκριμένου πακέτου. Τέσσερα χρόνια νωρίτερα, όταν ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Χοσέ Μανουέλ Μπαρόζο χαιρέτιζε την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του κανονισμού για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (European Institute of Innovation and Technology - EIT) είχε δηλώσει «χρειαζόμαστε την καινοτομία για να καταστήσουμε την Ευρώπη ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο. Χρειαζόμαστε επίσης έναν ευρωπαϊκό χώρο καινοτομίας στον οποίο μπορεί να ευδοκιμήσει η αριστεία».

Τόσο το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 όσο και η ίδρυση του ΕΙΤ, ενός φορέα με στόχο να αποτελέσει σημαντικό στοιχείο του ευρωπαϊκού τοπίου καινοτομίας, διευκολύνοντας τις συμπράξεις και τις συνεργασίες μεταξύ των επιχειρήσεων, των ερευνητικών κέντρων και της ανωτάτης εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν μόνο δύο από μια σειρά ενεργειών της Ένωσης που προσβλέπουν στην ενίσχυση της καινοτομίας, της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και εν τέλει στην ευημερία των κρατών - μελών της με σύγχρονους επιχειρηματικούς όρους. 

Ενέργειες που σε αυτά τα 40 χρόνια συμμετοχής της χώρας μας στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα έχουν συνδράμει και στην ανάπτυξη της ελληνικής επιχειρηματικής σκηνής τόσο με τα χρηματοδοτικά εργαλεία που ενεργοποιούν όσο και τις ευνοϊκές συνθήκες εξαγωγής καινοτομίας που δημιουργεί η συμμετοχή σε αυτή την ελεύθερη εσωτερική αγορά. Να θυμίσουμε ότι πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι οι αρχές της ελεύθερης κυκλοφορίας αγαθών και υπηρεσιών και η νομοθεσία στον τομέα αυτό αποφέρουν οφέλη που εκτιμώνται σε 985 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προωθεί την ενίσχυση των ΜμΕ και της Καινοτομίας

insider

Ήταν το μακρινό 1983, όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανακήρυξε το «Ευρωπαϊκό Έτος των ΜμΕ και της Βιοτεχνίας», δρομολογώντας παράλληλα μια σειρά πρωτοβουλιών για την ενθάρρυνση της ανάπτυξής τέτοιου τύπου επιχειρήσεων. Μέσα στα χρόνια, αυτή η συντεταγμένη προσπάθεια ενίσχυσης επιχειρήσεων που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των περισσότερων κρατών-μελών, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, συνεχίστηκε και εμπλουτίστηκε με σύγχρονους όρους, όπως καινοτομία, τεχνολογία, νεοφυή επιχειρηματικότητα, μετατρέποντας την τότε πρωτοβουλία σε σταθερή δέσμευση απέναντι στην επιχειρηματική σκηνή.

Παράδειγμα αυτού το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Ιούνιο του 2010, κατά το οποίο εγκρίθηκε η κοινοτική πολιτική για την καινοτομία στο μεταβαλλόμενο κόσμο. Με αυτό τα κράτη μέλη, αλλά και η Επιτροπή κλήθηκαν να δημιουργήσουν φορολογικά, χρηματοοικονομικά, επιχειρηματικά και διοικητικά κίνητρα για επενδύσεις.

Τον Μάρτιο του επόμενου έτους με ένα αντίστοιχο ψήφισμα σχετικό με την βιομηχανική πολιτική στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλούσε την Επιτροπή να προχωρήσει στη μείωση των διοικητικών βαρών και στην εξασφάλιση καλύτερης πρόσβασης σε ευκαιρίες χρηματοδότησης για τις ΜμΕ. Επιπλέον ζητούσε την επικαιροποίηση του ορισμού των ΜμΕ, με σκοπό να επιτραπεί μεγαλύτερη ευελιξία σε συγκεκριμένους βιομηχανικούς τομείς προτρέποντας παράλληλα την Επιτροπή να αυξήσει το ποσοστό συμμετοχής των ΜμΕ στα προγράμματα-πλαίσια για την έρευνα και την ανάπτυξη.

Δύο μήνες μετά προτάθηκε η ανασκόπηση της πρωτοβουλίας «Small Business Act» για την Ευρώπη, με στόχο την υιοθέτηση από πλευράς των κρατών-μελών του καταστατικού της ευρωπαϊκής ιδιωτικής εταιρείας. Με τον τρόπο αυτό εξέφραζε την ανησυχία του για το γεγονός ότι «το τεστ ΜμΕ» δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί σωστά, ιδίως σε εθνικό επίπεδο, οδηγώντας τα κράτη-μέλη σε «κανονιστικό υπερθεματισμό».

Τον Ιούλιο του 2017 με νέο ψήφισμα το ΕΚ θέτει σε πρώτο πλάνο την ανάπτυξη μιας φιλόδοξης βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την καινοτομία στην Ευρώπη, ενώ δύο χρόνια αργότερα προσθέτει στις προτεραιότητες του την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική.

Με την αρωγή των ψηφισμάτων, η ΕΕ κατάφερε μέσα στα χρόνια να οικοδομήσει δίκτυα αλλά και χρηματοδοτικά εργαλεία που λειτουργούν ως εργαλεία στήριξης της καινοτομίας για τις ΜμΕ. Μερικά παραδείγματα αυτών των δικτύων αποτελούν το «Ευρωπαϊκό Γραφείο Υποστήριξης ΔΔΙ», «SME Techweb», το «Γραφείο Υποστήριξης ΔΠΙ ΜΜΕ για την Κίνα», το «Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων Επιχειρηματικής Καινοτομίας (ΚΕΚ)», το «Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Καινοτομία στο Χώρο Εργασίας» και το «Gate2Growth».

Από πλευράς χρηματοδότησης και πιστώσεων για μικρομεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, δάνεια, εγγυήσεις και κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου βρίσκονται σταθερά στις προτεραιότητες των διαφόρων ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών θεσμικών οργάνων όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ).

Ακολούθησε το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» όπου έθετε την Έρευνα και την Καινοτομία σε πρώτο πλάνο κρίνοντάς την ζωτικής σημασίας για την αειφόρο ανάπτυξη των ΜμΕ. Μέσω των 80 δισ. ευρώ που ξεκλείδωσε για την περίοδο 2014 - 2020 έγινε προσπάθεια να καλυφθούν τα κενά χρηματοδότησης της πρώιμης έρευνας που ενέχει υψηλό ποσοστό κινδύνου. Τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, τα προγράμματα COSME, Erasmus+, LIFE, «Copernicus», ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» και άλλα, προσέφεραν ακόμα περισσότερες ευκαιρίες στον τομέα της έρευνας σε διάφορους επιχειρηματικούς κλάδους, όπως αυτός της Υγείας, της Ενέργειας και του Διαστήματος.

Χαρακτηρίζοντας την καινοτομία «ζωτικής σημασίας επένδυση για το μέλλον» το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έθεσε ως στόχο να επενδύεται το 3% του ΑΕγχΠ της ΕΕ στην Έρευνα κι Ανάπτυξη έως το 2020 αφού με τον τρόπο αυτό εκτίμησε ότι θα δημιουργηθούν 3,7 εκατ. θέσεις εργασίας ενώ θα αυξηθεί το ετήσιο ΑΕγχΠ κατά 795 δισ. EUR έως το 2025.

Για την επόμενη επταετία μάλιστα (2021-2027) έχει ανακοινωθεί και ο επενδυτικός μηχανισμός  InvestEU ένα πρόγραμμα που ενεργοποιεί διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΕ τα οποία πρωθύστερα υποστηρίζονταν από διάφορα ταμεία και προγράμματα του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Μέσω αυτού η Ευρωπαϊκή Ένωση εγγυάται 26,2 δισ. ευρώ τα οποία αναμένεται να μοχλεύσουν ακόμα 372 δισ. ευρώ επενδύσεων εντός της Ευρώπης. Ένας εκ των πυλώνων του προγράμματος δε αφορά τους νευραλγικούς τομείς της έρευνας, της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης.

Η πανδημία ήρθε να επιβεβαιώσει την αξία της ενιαίας αγοράς ως πηγή της ευρωπαϊκής συλλογικής ευημερίας και ευζωίας, καθώς τη μετέτρεψε σε βασικό στοιχείο της άμεσης και συνεχούς αντίδρασης στην πανδημία. Και αυτό γιατί κατάφερε να δημιουργήσει πρόσθετες δυνατότητες για την τόνωση της οικονομίας μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου, ενώ παράλληλα περιόρισε και τη γραφειοκρατία μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της ψηφιοποίησης των δημόσιων υπηρεσιών.

Ακόμα κι αν επιδέχεται βελτιώσεις, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι η στήριξη της καινοτομίας, της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και της Έρευνας και Ανάπτυξης από πλευράς της Ένωσης δεν έμεινε στα λόγια. Το αυτό υπογραμμίζουν άλλωστε πλείστα παραδείγματα επιχειρηματικής αριστείας ή επιτυχίας, που εντοπίζονται στην Ελλάδα μέσα σε αυτή την σαρανταετή συμπόρευση.

Planetek Hellas: Η Ελλάδα διεκδικεί τη θέση της στο Διαστημικό στερέωμα

insider

Ένα εξ αυτών που χαρίζει στη χώρα μας μερίδιο σε μια βιομηχανία το αποτύπωμα της οποίας το 2017 σε επίπεδο ΕΕ ανήλθε σε 62 δισ. ευρώ - και ο παγκόσμιος ρυθμός ανάπτυξής της έφτασε το 6,7% όταν η μέση ποσοστιαία αύξηση της παγκόσμιας οικονομίας ήταν στο 3,5% -, είναι η Planetek Hellas.

Η εταιρεία όπως αναφέρει ο συνιδρυτής και Διευθυντής της, κ. Στέλιος Μπολλάνος μιλώντας στο insider.gr ξεκίνησε το 2005 και νομική μορφή απέκτησε το 2006. «Η χρονική στιγμή δεν ήταν τυχαία βέβαια, αφού εκείνη την περίοδο η χώρα μας γινόταν μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA), αποφασίζοντας να επενδύσει στην εν λόγω βιομηχανία. Μέχρι και σήμερα η ESA αποτελεί πελάτη μας, έναν από τους πολλούς που έχουν οδηγήσει την Planetek Hellas να απασχολεί σήμερα 33 άτομα υψηλής εξειδίκευσης εντός ελληνικών συνόρων».

Η εταιρεία, όπως εξηγεί ο κ. Μπολλάνος δραστηριοποιείται και στα τρία τμήματα του τομέα του διαστήματος, προσφέρει δηλαδή υπηρεσίες «upstream» - προϊόντα λογισμικού για τους δορυφόρους που υπάρχουν σε τροχιά, «downstream» - υπηρεσίες και προϊόντα προστιθέμενης αξίας που προκύπτουν από την επεξεργασία των δεδομένων διαστημικών υποδομών αλλά και «midstream» - προϊόντα λογισμικού που αφορούν στη διαχείριση των κέντρων ελέγχου των δορυφόρων που υπάρχουν σε τροχιά.

Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει πέρα από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος και πολλούς άλλους υπερεθνικούς και κυβερνητικούς οργανισμούς της ΕΕ που αξιοποιούν ως επί το πλείστον δεδομένα και υπηρεσίες του διαστήματος, όπως για παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος. «Πρόσφατα ολοκληρώσαμε σε συνεργασία με άλλες δύο ευρωπαϊκές εταιρείες ένα έργο για την ολική χαρτογράφηση μέσω δορυφόρων γεωεπισκόπησης της περιμέτρου των Ευρωπαϊκών ακτών, 720 τετραγωνικά χιλιόμετρα έκτασης γης, το συμβόλαιο του οποίου το ύψος έφτανε τα 3 εκατ. ευρώ» αναφέρει. 

Πέρα βέβαια από τον κλάδο του «Βusiness to Governance» η εταιρεία παρέχει και υπηρεσίες B2B σε ιδιωτικούς φορείς που διαχειρίζονται για παράδειγμα δρόμους, δίκτυα ύδρευσης κι αποχέτευσης οι οποίοι στο εξωτερικό ανήκουν κατά κύριο λόγο σε ιδιώτες. Κάτι που επισφραγίζει την εξαγωγική δραστηριότητά της. «Όπως το σύνολο του οικοσυστήματος του Διαστήματος, έτσι κι εμείς, είμαστε κατά βάση εξωστρεφής επιχείρηση με το σύνολο σχεδόν των πελατών μας να βρίσκονται εκτός των ελληνικών συνόρων» τονίζει ο κ. Μπολλάνος

Πέρα δε από τα διάφορα έργα που αναλαμβάνει, η Planetek Hellas στρέφει μεγάλο μέρος της δραστηριότητάς της και στην Έρευνα και Ανάπτυξη. «Το R&D αποτελεί επί της ουσίας το τρίτο κομμάτι της δραστηριότητάς μας». Σε αυτό δε η συμβολή των Ευρωπαϊκών και των Εθνικών προγραμμάτων είναι κεφαλαιώδους σημασίας, αφού από τη μια «μας υποστηρίζουν και από την άλλη μας ωθούν στο να συγχρηματοδοτούμε και εμείς με ίδια κεφάλαια την έρευνα και εξέλιξή μας». Όπως διευκρινίζει ο κ. Μπολλάνος, το συνολικό μέχρι τώρα funding της Planetek Hellas ξεπερνά τα 3,6 εκατ. ευρώ (3.626.000 ευρώ για την ακρίβεια) ενώ η ίδια η εταιρεία έχει επενδύσει σε έρευνα και ανάπτυξη άλλο 1 εκατ. ευρώ περίπου, από ίδια κεφάλαια. «Και μπορεί αυτό να το κάναμε ούτως ή άλλως γιατί η ενσωμάτωση της αιχμής της τεχνολογίας στην δραστηριότητά μας είναι ο μόνος τρόπος να διατηρηθούμε σε αυτή την άκρως ανταγωνιστική και καινοτόμο αγορά -  θα ήταν όμως πολύ πιο δύσκολο να γίνει σε τόσο μεγάλη κλίματα. Με την συνδρομή των χρηματοδοτικών εργαλείων καταφέρνουμε σταθερά κι εμείς από την πλευρά μας να επενδύουμε σε ετήσια βάση ένα 12% του κύκλου εργασιών μας σε Έρευνα και Ανάπτυξη».

Την ίδια στιγμή η επένδυση σε αυτό τον τομέα βαίνει αυξανόμενη και σε κεντρικό επίπεδο, γεγονός που σύμφωνα με τον κ. Μπολλάνο πολλαπλασιάζει τις ευκαιρίες που έχουν οι εταιρείες του αντίστοιχου οικοσυστήματος στα κράτη-μέλη της ESA. Αξίζει να σημειωθεί πως το γεγονός αυτό - αναδεικνύεται επανειλημμένα και με συντονισμένο τρόπο τόσο από την Ένωση των Βιομηχανιών Διαστημικής τεχνολογίας και Εφαρμογών (ΕΒΙΔΙΤΕ) όσο κι από τον Συνεργατικό Σχηματισμό Διαστήματος, φορέας συντονιστής του οποίου αποτελεί επιτυχημένα το Corallia.

Να θυμίσουμε ότι η Ελλάδα για την τριετία 2017 – 2019 συμμετείχε με 38,5 εκατ. ευρώ στον προϋπολογισμό της ESA ενώ για την τριετία 2020-2023 τα κονδύλια αυξήθηκαν στα 63 εκατ. ευρώ (30 εκατ. ευρώ υποχρεωτική συμμετοχή και 33 εκατ. ακόμη στα προαιρετικά προγράμματα). Η αύξηση των κονδυλίων συνεπάγεται και περισσότερα έργα που θα κατευθυνθούν στην Ελλάδα, αφού σχεδόν το σύνολο των δαπανών που καταβάλουν οι χώρες-μέλη της ESA, επιστρέφεται με τη μορφή έργων που αναλαμβάνουν εταιρείες ή οργανισμοί της κάθε χώρας (geo-return).

Lancom: Τα κοινοτικά κονδύλια έμπρακτη στήριξη για «ιστορικές επιχειρηματικές επιτυχίες»

insider

Ένα ακόμα παράδειγμα εταιρείας που αποδεικνύει πως τα κοινοτικά κονδύλια αποτελούν αρωγό στην στήριξη της startup σκηνής και της εξωστρέφειας αποτελεί και η Lancom, μια εταιρεία που βάσει του τελευταίου ισολογισμού της έχει κύκλο εργασιών κοντά στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, με >67% μεικτή κερδοφορία και >27% EBITDA, αριθμεί περί τους 1.200 πελάτες που αποτελούν μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις και οργανισμούς στη χώρα μας και στο εξωτερικό και απασχολεί σήμερα πάνω από 55 άτομα τα οποία μέχρι το τέλος του έτους θα αυξηθούν κατά 15%.

H Ελληνική εταιρεία πληροφορικής, που δραστηριοποιείται στον χώρο των Cloud Services, των Data Center και των Τηλεπικοινωνιών, ιδρύθηκε το 2009 στη Θεσσαλονίκη, από μια ομάδα νέων ανθρώπων, «παθιασμένων με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών» και αναπτύχθηκε δυναμικά, μέσα σε μια παρατεταμένη περίοδο οικονομικής κρίσης. «Από την πρώτη εταιρική χρήση μέχρι σήμερα, και παρά το γεγονός ότι συνεχίζει να πιέζεται η Ελληνική αγορά από τη σωρεία μέτρων και συγκυριών όπως η πανδημία, αυξάνουμε ανελλιπώς κάθε χρόνο τον κύκλο εργασιών μας, την κερδοφορία και το προσωπικό μας» αναφέρει στο insider.gr ο Διευθύνων Σύμβουλός της κ. Γιώργος Νώλης.

Από το 2009 όπου και κατασκεύασε το πρώτο Data Center σε ιδιόκτητους χώρους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, η εταιρεία έχει αρκετούς «σταθμούς» να επιδείξει.  «Ένας εξ αυτών ήταν το 2014, όπου και γίναμε μέλη του Gi-Cluster στο Corallia, του μεγαλύτερου Τεχνολογικού Cluster επιχειρήσεων στη χώρα. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε το έναυσμα για να επενδύσουμε στην κατασκευή του δεύτερου Data Center μας αλλά και μια μοναδική ευκαιρία για συνεργασία με εταιρείες που μοιράζονται το ίδιο όραμα για ανάπτυξη με τη χρήση cutting-edge τεχνολογιών. Η συνεργασία αυτή μετατράπηκε σε ισχυρό μοχλό ανάπτυξης για τη Lancom και για την ένταξή της στην αγορά της Αττικής και της Νοτίου Ελλάδας». Στην εκπνοή του 2020 και εν μέσω πανδημίας η εταιρεία ανακοίνωσε την κατασκευή του μεγαλύτερου Carrier Neutral, TIER III Data Center στη Βόρειο Ελλάδα, του Balkan Gate I, στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, το οποίο φιλοδοξεί να συμβάλλει στο να κερδηθεί το στοίχημα του brain gain που έχει βάλει η χώρα. «Με το Balkan Gate I, θα δίνουμε τη δυνατότητα σε φιλόδοξους νέους ανθρώπους να έρθουν σε επαφή, χωρίς πρακτικό ή χρονικό περιορισμό, με όλες τις τεχνολογίες που έχει η Lancom αλλά και με τα καταξιωμένα στελέχη της, σε ένα χώρο που έχει εξαρχής σχεδιαστεί για startuppers. Με τις θεμελιώδεις αλλαγές που φέρνει δε η πανδημία η εταιρεία δρομολογεί για το μέλλον σοβαρό disruption σε πολύ «παραδοσιακούς« τομείς των ΤΠΕ.

Σε όλη αυτή την επιχειρηματική πορεία τα κοινοτικά κονδύλια παρείχαν έμπρακτη στήριξη στην Lancom σύμφωνα με τον Διευθύνοντα σύμβουλό της. «Η Lancom έχει λάβει ένα μεγάλο αριθμό κοινοτικών κονδυλίων, τα οποία διαδραμάτισαν πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξή της. Θα αναφέρω ενδεικτικά το 2012 τη “Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα», το 2013 την «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών”, το 2017 την “Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές” και το 2019 το “Ψηφιακό Άλμα”. Θα τολμήσω να δηλώσω ότι είμαστε “πρωταθλητές” στη χώρα μας στην απορρόφηση των κονδυλίων του εκάστοτε προγράμματος, με ποσοστά που σχεδόν αγγίζουν το 100%. Η συμμετοχή μας φτάνει συχνά σε σημείο που είναι αδύνατο να απορροφήσουμε επιπλέον κονδύλια, λόγω του Κανονισμού De Minimis 1407/2013. Εδώ δυστυχώς, πρέπει να δηλώσω ότι υπάρχει και ένα πρακτικό πρόβλημα στη διαδικασία που χρήζει Πολιτικής παρέμβασης: Δεν επιτρέπεται να υποβάλει κάποιος πρόταση, λόγω του De Minimis, ακόμη και εάν αυτή θα αξιολογηθεί και θα εγκριθεί σε περίοδο που δεν ισχύουν οι περιορισμού του κανονισμού αυτού (π.χ. την επόμενη χρονιά)».

«Έχοντας λοιπόν ένα αποδεδειγμένο ιστορικό επιτυχιών, μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι η Ευρωπαϊκή στήριξη έχει συμβάλει έμπρακτα στην ανάπτυξη της Ελληνικής startup σκηνής και της καινοτομίας εν γένει. Όμως, για να μπορέσει κάποιος να χρησιμοποιήσει αυτά τα χρήσιμα εργαλεία ανάπτυξης, πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά τις ιδιαιτερότητές τους, κάτι που δυστυχώς στη χώρα μας δε συμβαίνει συχνά και κατ’ επέκταση δημιουργείται σύγχυση στους νέους -και όχι μόνο- επιχειρηματίες» τονίζει χαρακτηριστικά.

Προσθέτοντας μάλιστα δύο τρεις προσωπικές συμβουλές και διαπιστώσεις που όπως εξηγεί εμπεριέχουν μια μεγάλη δόση «σκληρής, ίσως και ψυχρής αλήθειας», τονίζει ότι «έχει νόημα να ζητήσει κάποιος επιδότηση, μόνο εάν αυτή αφορά μια επιχειρηματική κίνηση που σκοπεύει όντως να την κάνει, είτε εγκριθεί η πρόταση, είτε όχι. Σε διαφορετική περίπτωση οδεύει με μαθηματική ακρίβεια στην αποτυχία. Επιπλέον επιβάλλεται να έχει εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του ποσού που θα επενδυθεί σε κάθε φάση – και όταν λέω εξασφαλίσει εννοώ να έχει τα χρήματα μέσα στον λογαριασμό όψεως και όχι σε υπόσχεση, γιατί η εκταμίευση των χρημάτων στα επιδοτούμενα προγράμματα που αφορούν κοινοτικά κονδύλια, γίνεται μετά από μια χρονοβόρα διαδικασία και μπορεί να βρεθεί προ μεγάλης εκπλήξεως». Τέλος δεν παραλείπει να επισημάνει ότι «οι φορείς διαχείρισης των προγραμμάτων επιδότησης έχουν ένα εξαιρετικό επίπεδο στελεχών, με τεράστια εμπειρία και μεθοδικότητα. «Όταν ήμασταν νέοι και άπειροι, στα μάτια μας φαινόταν ότι στους φορείς διαχείρισης “όλα ήταν φτιαγμένα για να μας ταλαιπωρούν”. Με την πάροδο των ετών, συνειδητοποιήσαμε ότι “όλα είναι φτιαγμένα με επαγγελματισμό και άριστη οργάνωση, για να μας βοηθήσουν να αναπτυχθούμε σωστά”».

Με δεδομένο μάλιστα ότι η «καινοτομία δε μπορεί ποτέ να σταματήσει και ούτε σταμάτησε ποτέ σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας» αφού «είναι hardcoded στη φύση μας» ο κ. Νώλης τονίζει ότι οι προσπάθειές της Lancom για την άντληση κοινοτικών κονδυλίων συνεχίζονται κι επικεντρώνονται πλέον σε δύο άξονες, στην συμμετοχή της εταιρείας για πρώτη φορά στον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο αλλά και στην από κοινού με το Corallia συμμετοχή στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία» για τους Συνεργατικούς Σχηματισμούς Καινοτομίας. «Έχει εκπονηθεί τους τελευταίους μήνες μια εξαιρετική πρόταση με την κυριολεκτικά «Dream Team» του Corallia, η οποία υποβλήθηκε την Πέμπτη 25 Μαρτίου, εν μέσω εορταστικού κλίματος για τα 200 χρόνια από την επανάσταση του 1821. Η πρόταση αυτή πραγματικά αποτελεί την επιτομή της καινοτομίας σήμερα στον χώρο του Gaming Industry και οι εταιρείες που κατάφεραν εν τέλει να συμμετάσχουν, είναι η “αφρόκρεμα” της χώρας”». «Για το απώτερο μέλλον, εφ΄ όσον «κατακτήσουμε» και αυτό το επίπεδο που απαιτείται για την έγκριση των προαναφερθέντων προγραμμάτων επιδότησης, οι προσπάθειές μας θα επεκταθούν στη στόχευση προγραμμάτων με απευθείας EU funding (π.χ. προγράμματα Horizon)» καταλήγει. 

Think Silicon, An Applied Materials Company: Από την κοινοτική στήριξη στο πολυπόθητο «exit»

insider

Επιστέγασμα των ευκαιριών που προσφέρει τόσο η στήριξη όσο και η εξωστρέφεια που οικοδομεί η συμμετοχή στην Ένωση είναι φυσικά και η στιγμή που μια startup κάνει το πολυπόθητο exit. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η πατραϊκή Think Silicon, η οποία το προηγούμενο χρόνο περιήλθε στην αγκαλιά της εισηγμένης στον Nasdaq, αμερικανικής Αpplied Materials. Η εξαγορά χαρακτηρίστηκε ως μια από τις μεγαλύτερες εξαγορές στον χώρο της υψηλής τεχνολογίας (deep tech) στην Ελλάδα και έστρεψε τα βλέμματα διεθνών επενδυτών στην αξία της ελληνικής νεοφυούς επιχειρηματικής σκηνής.

H εταιρεία ιδρύθηκε το 2007 από τους Γιώργο Σιδηρόπουλο και Ιάκωβο Σταμούλη, οι οποίοι εργάζονταν στην εταιρεία ATMEL, όταν αποφάσισαν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση. Το αρχικό προϊόν όπως και το επιχειρηματικό μοντέλο της Think Silicon ήταν διαφορετικό, αλλά γρήγορα αποφάσισαν να ασχοληθούν με τους επεξεργαστές γραφικών, λόγω της διδακτορικής διατριβής του κ. Σταμούλη.

Το 2009 εξασφαλίστηκε η πρώτη χρηματοδότηση από το cluster Μικροηλεκτρονικής του Corralia για την ανάπτυξη καινοτόμου τεχνολογίας. Ένα χρόνο αργότερα εξασφαλίζεται και ο πρώτος πελάτης της εταιρείας, η Dialog Semiconductors. Οι πελάτες αυξάνονται και το 2014 η Think Silicon ανοίγει το πρώτο της γραφείο marketing και πωλήσεων στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στο Τορόντο του Καναδά. Ένα χρόνο μετά ξεκινά συνεργασία με την Tortuga Pacific με στόχο την περαιτέρω διείσδυσή της στην αγορά των ΗΠΑ. Το 2017 ξεκινά η συνεργασία με την εισηγμένη στο NASDAQ Synopsys για την ανάπτυξη ενός συστήματος χαμηλής κατανάλωσης για ενσωματωμένες συσκευές για την αγορά του Internet of Things. Δύο χρόνια αργότερα, πραγματοποιείται με πολύ ταχείς ρυθμούς η διείσδυση της εταιρείας στην αγορά του Internet of Things και πιο συγκεκριμένα των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων για φορέσιμες συσκευές μέσω της παροχής αδειών χρήσης του προϊόντος NEMA|GPU στις μεγαλύτερες εταιρείες σχεδίασης ολοκληρωμένων της παγκόσμιας αγοράς. Την ίδια χρονιά η Think Silicon λαμβάνει αρχική χρηματοδότηση (seed capital) από τη Metavallon και δύο ακόμη ιδιώτες επενδυτές (angel investors) και σε λιγότερο από ένα χρόνο από την πραγματοποίηση της ιδιωτικής επένδυσης ολοκληρώνεται η εξαγορά από την Αpplied Μaterials.

Σήμερα δραστηριοποιείται στην σχεδίαση Μονάδων Επεξεργασίας Γραφικών (Graphics Processors Units ή GPUs) υψηλής απόδοσης και πολύ χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας καθώς και Ελεγκτών Οθόνης (Display Processors/Controllers) για την αναδυόμενη αγορά του Internet of Things (IoT), των φορέσιμων συσκευών (wearables), των οικιακών συσκευών και οθονών βιομηχανικού αυτοματισμού, ενώ εξυπηρετεί πελάτες σε όλο τον κόσμο. Επίσης, η εταιρεία εξειδικεύεται στο σχεδιασμό Machine Learning Accelerators για την αγορά της τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence).

Η είσοδος δε της Applied Materials στο ελληνικό επενδυτικό τοπίο έχει ήδη οδηγήσει σε σημαντικές ενισχύσεις σε επίπεδο εγκαταστάσεων και εξοπλισμού - αυτή την περίοδο η εταιρεία βρίσκεται στην προετοιμασία των νέων της εγκαταστάσεων στην Μεταμόρφωση Αττικής, εκτάσεως 1000 τ.μ. Μάλιστα πολλοί από τους υπαλλήλους που έχουν ήδη προσληφθεί και θα υποστηρίξουν τις δραστηριότητες της εταιρείας είναι μηχανικοί που επιθυμούσαν να επαναπατριστούν και να συμβάλλουν με την τεχνογνωσία που διαθέτουν στην ανάπτυξη της εταιρείας αλλά και στην ανάδειξη της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη της τεχνολογίας.

Ώθηση στην αναπτυξιακή αυτή πορεία, έδωσε η χρηματοδότηση της εταιρείας από ευρωπαϊκά και ελληνικά ερευνητικά προγράμματα κατά κύριο λόγο, η οποία όλα αυτά τα χρόνια ξεπέρασε τα 3 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρει ο Γεώργιος Σιδηρόπουλος, Senior Director της Think Silicon, το οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας στην Ελλάδα αναπτύσσεται με πολύ εντατικούς ρυθμούς τα τελευταία κυρίως χρόνια και σε αυτή την θετική εξέλιξη έχει συμβάλλει σημαντικά η μεγάλη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών στα χρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως διευκρινίζει μάλιστα, σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Horizon Dashboard» η Ελλάδα κατέγραψε σημαντική συμμετοχή και βρίσκεται στην 8η θέση στην ΕΕ-28 σε σχέση με τη χρηματοδότηση που προσέλκυσαν ελληνικοί φορείς (1,55 δισ. ευρώ) ενώ βρίσκεται στην 11η θέση σε σχέση με τις συμμετοχές (4.989 συμμετοχές). Είναι προφανές πως το ελληνικό ερευνητικό οικοσύστημα παρουσιάζει επιδόσεις που δεν έχουν να ζηλέψουν σε τίποτα συγκρινόμενες με αυτές άλλων κεντρικών Ευρωπαϊκών χωρών.

Ο ίδιος επισημαίνει μάλιστα ότι η χώρα μας «μπορεί να αποτελέσει έναν αξιόλογο κόμβο τεχνολογίας (technology hub), παράγοντας προϊόντα υψηλής τεχνολογίας με διεθνή απήχηση και Ελληνική Προστιθέμενη αξία. Βασικό ορόσημο για την επίτευξη του παραπάνω στόχου πρέπει να αποτελεί η συνεχής παραγωγή και διάθεση προϊόντων στην παγκόσμια αγορά και να αποφευχθεί η πραγματοποίηση έρευνας που μόνο σκοπό έχει την παραγωγή «παραδοτέων» για την εκπλήρωση των προαπαιτούμενων των Ερευνητικών Προγραμμάτων».

«Σε πολιτικό επίπεδο, αυτό μπορεί να επιτευχθεί εφαρμόζοντας πολιτικές, οι οποίες θα δώσουν ώθηση στην ερευνητική και επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως είναι η απλοποίηση και η ενίσχυση της ευελιξίας του θεσμικού και οικονομικού πλαισίου για την ανάπτυξη τεχνοβλαστών και νεοφυών επιχειρήσεων (spin-offs και start-ups). Επίσης, πολιτικές που θα διευκολύνουν τις άμεσες ξένες επενδύσεις από τεχνολογικούς κολοσσούς για τη δημιουργία κέντρων τεχνολογικής ανάπτυξης στη χώρα μπορούν να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη της οικονομίας που συνδέεται με την υψηλή τεχνολογία» καταλήγει ο κ. Σιδηρόπουλος.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.