Σκρέκας: Στις 6/6 αρχίζει το «Ερευνώ- Καινοτομώ» - Η δράση των 300 εκατ. ευρώ

Newsroom
Viber Whatsapp Μοιράσου το
Σκρέκας: Στις 6/6 αρχίζει το «Ερευνώ- Καινοτομώ» - Η δράση των 300 εκατ. ευρώ
«Το θέμα που εστιάζουμε, εκτός από την χρηματοδότηση, είναι τι παράγουμε με την καινοτομία που αναπτύσσεται στη χώρα μας», υπογράμμισε ο υπουργός Ανάπτυξης.

Παρουσιάστηκε σήμερα το «Ερευνώ - Καινοτομώ», μια δράση στρατηγικής σημασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021 - 2027), συνολικού προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ.

Η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την κοινωνία αποτελεί τον κεντρικό άξονα χρηματοδότησης της δράσης που ξεκινάει την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2024.

«Το θέμα που εστιάζουμε, εκτός από την χρηματοδότηση, είναι τι παράγουμε με την καινοτομία που αναπτύσσεται στη χώρα μας», υπογράμμισε ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας μιλώντας σήμερα το πρωί, στην εναρκτήρια εκδήλωση της δράσης.

Ο υπουργός ανέφερε ότι το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας τολμά, προοδεύει και προσελκύει επενδυτικά κεφάλαια. Αλλά, για να «ωριμάσει» επαρκώς και να σταθεί με αξιώσεις στον ανταγωνισμό απαιτούνται διαρκή άλματα. Στον τομέα των πατεντών, όπως είπε, δαπανούμε τα ίδια χρήματα με την Πορτογαλία, ωστόσο εκεί ετησίως, εγκρίνονται γύρω στις 300-340 πατέντες, η Ιρλανδία ξεπερνάει τις 1000 ενώ στην Ελλάδα έχουμε 170 με 180 πατέντες. «Η πρακτική εφαρμογή της καινοτομίας μας ενδιαφέρει» υπογράμμισε ο υπουργός προσθέτοντας ότι το υπουργείο Ανάπτυξης με αυτό τον προσανατολισμό προωθεί κίνητρα για την σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την αγορά και τα πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Ο κ. Σκρέκας υπενθύμισε ότι, εκτός από τη νέα δράση, έχουν θεσπιστεί κίνητρα και στον Αναπτυξιακό νόμο ενώ η κυβέρνηση δεν σταματά να αναζητά τρόπους για την στήριξη της διασύνδεσης της έρευνας και της καινοτομίας με την πανεπιστημιακή κοινότητα και την αγορά.

Στον χαιρετισμό του ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης επανέλαβε ότι πάνω από το 60% της ανάπτυξης του 2024 θα προέλθει από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το οποίο, αυτή τη χρονιά, θα ανέλθει σε 12,2 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 12%, και θα είναι το μεγαλύτερο των τελευταίων 14 ετών.

Επιπλέον σημείωσε ότι οι ευρωπαϊκοί πόροι διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, μαζί με τους εθνικούς πόρους, και πρόσθεσε ότι, εφόσον η Ελλάδα είναι στις πρώτες χώρες ανάπτυξης της Ευρώπης έχουν ιδιαίτερη σημασία για την χωρα μας οι επερχόμενες πολιτικές στην ΕΕ.

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Ανάπτυξης Μαξιμος Σενετάκης, υπογράμμισε κι αυτός πως για το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας δεν επιτυγχάνεται η εμπορική της αξιοποίηση και η δράση αποτελεί βασικό εργαλείο για να σφυρηλατηθούν δεσμοί συνεργασίας μεταξύ συστήματος καινοτομίας και αγοράς, να βοηθήσει να αυξηθεί το ερευνητικό και τεχνικό προσωπικό που θα μείνει στη χωρα και να αυξηθεί η περιφερειακή ανάπτυξη καθώς «η μερίδα του λέοντος» θα πάει στις περιφέρειες 234 εκατ ευρώ. Ο ίδιος πρόσθεσε: «Αν θελουμε να ευημερήσουμε σε μια παγκόσμια οικονομία που αλλάζει δραστικά, με προϊόντα και υπηρεσίες αιχμής, πρέπει να καινοτομήσουμε και το Ερευνώ - Καινοτομώ είναι βασικό εργαλείο υλοποίησης αυτού του στόχου».

Τέλος ο γενικός γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας Αθανάσιος Κυριαζής γνωστοποίησε ότι, από τους δύο κύκλους του προηγούμενου προγράμματος έχουν πιστοποιηθεί 1026 έργα, δηλαδή έχει πιστοποιηθεί το 91,77% του προγράμματος και αυτό τον καιρό πραγματοποιείται ο τελικός έλεγχος για τα τελευταία 92 έργα «οπότε θα είμαστε στο 100% εντός του Ιουνίου» τόνισε.

Επιπλέον, έχει χρηματοδοτηθεί η συντριπτική πλειοψηφία των έργων και μέχρι το τέλος Αύγουστο η απορρόφηση του προηγούμενου, Ερευνώ - Καινοτομώ θα είναι στο 100%.

«Το νέο προγραμμα επιδιώκει μεγαλύτερη ευελιξία, λύνει προβλήματα του προηγούμενου προγράμματος και ειναι προπομπός των επόμενων προγραμμάτων» σημείωσε ο γενικός γραμματέας.

Η δράση

Η δράση «Ερευνώ-Καινοτομώ» αποτελεί έχει προϋπολογισμό 300 εκατομύρια ευρώ και αιτήσεις χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλλουν μεμονωμένες ΜμΕ, ομάδες επιχειρήσεων ή και συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.

Βασικός στόχος είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα πρέπει να αφορούν σε έργα έρευνας και καινοτομίας και να εντάσσονται σε μια από τις τέσσερις παρεμβάσεις:

-Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις: Προϋπολογισμός 60 εκατ. ευρώ
-Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς: Προϋπολογισμός 180 εκατ. ευρώ
-Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων: Προϋπολογισμός 39 εκατ. ευρώ
-Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις: Προϋπολογισμός 21 εκατ. ευρώ

Η υποβολή των Αιτήσεων Χρηματοδότησης (προτάσεων) γίνεται ηλεκτρονικά στην ελληνική γλώσσα μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), για όλες τις Παρεμβάσεις της Δράσης, ορίζεται η Πέμπτη 06.06.2024 και ώρα 12:00 με καταληκτικές ημερομηνίες ως εξής:

- για την Παρέμβαση Ι την Τετάρτη 10.07.2024 και ώρα 15:00
- για την Παρέμβαση ΙΙ την Τετάρτη 17.07.2024 και ώρα 15:00
- για τις Παρεμβάσεις ΙΙΙ και IV η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά Κατηγορία Περιφέρειας και το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 27.11.2024 και ώρα 15:00.

Η δράση υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΚ) του υπουργείου Ανάπτυξης και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωση μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα.

Το «Ερευνώ - Καινοτομώ» επικεντρώνεται σε συγκεκριμένες στρατηγικές περιοχές παρέμβασης (προτεραιότητες) οι οποίες καθορίστηκαν στην Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΕΣΕΕ) 2021-2027 που συνδέει την έρευνα και την καινοτομία με την επιχειρηματικότητα. Οι αιτήσεις θα αφορούν στους οκτώ τομείς της ΕΣΕΕ:

1. Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία: Προϋπολογισμός 20 εκατ. ευρώ
2. Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες: Προϋπολογισμός 41 εκατ. ευρώ
3. Αγροδιατροφική Αλυσίδα: Προϋπολογισμός 54 εκατ. ευρώ
4. Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία: Προϋπολογισμός 33 εκατ. ευρώ
5. Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα: Προϋπολογισμός 59 εκατ. ευρώ
6. Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα: Προϋπολογισμός 18 εκατ. ευρώ
7. Αειφόρος Ενέργεια: Προϋπολογισμός 23 εκατ. ευρώ
8. Ψηφιακές Τεχνολογίες: Προϋπολογισμός 52 εκατ. Ευρώ

Η δράση υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα».

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από το Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» στο τηλέφωνο 801 11 36 300, στο email επικοινωνίας: [email protected] και από την ΕΥΔΕ ΕΚ στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

gazzetta
gazzetta reader insider insider