Υπερψηφίστηκε χθες το βράδυ η τροπολογία του υπουργείου Εργασίας για τη "λήψη έκτακτων προσωρινών μέτρων για την οργάνωση του τόπου και χρόνου εργασίας, για την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και του τόπου εργασίας, για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορονοϊού COVID-19".

Μέσα στην ημέρα θα δημοσιευτεί στο ΦΕΚ η διάταξη για την υποχρεωτική εφαρμογή της τηλεργασίας στο 40 % του προσωπικού μιας επιχείρησης, προκειμένου να ξεκινήσει από τις επιχειρήσεις η υποβολή του σχετικού εντύπου (4.1 Δήλωση εξ αποστάσεως εργασίας - Έντυπο ειδικού σκοπού).

Οι επιχειρήσεις οφείλουν εντός 24ώρου από τη δημοσίευση να προαναγγείλουν στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» την εξ αποστάσεως εργασία του 40% των εργαζομένων του, υπολογιζόμενο επί των υπαλλήλων γραφείου μόνο (όχι των εργατών για παράδειγμα).

 

Τηλεργασία

Υπενθυμίζεται ότι  με την τροπολογία που ψηφίστηκε, εφαρμόζεται υποχρεωτικά σύστημα εξ αποστάσεως παροχής εργασίας σε εργαζόμενους επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, σε όποιες περιπτώσεις η εργασία τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα, σε ποσοστό 40% επί του συνολικού αριθμού αυτών των εργαζομένων.

Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής, ενδεικτικά, oι εκπαιδευτικές δομές που υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι δομές παροχής υπηρεσιών υγείας (διαγνωστικά κέντρα, ιδιωτικά νοσοκομεία, Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας), οι φαρμακαποθήκες, οι επιχειρήσεις υπεραγορών τροφίμων, οι ταχυμεταφορές κ.α.

Υποχρεούνται, με επιβολή προστίμου 3.000 ευρώ σε περίπτωση παράβασης, οι επιχειρήσεις - εργοδότες να προαναγγείλουν, εντός εικοσιτετραώρου από τη δημοσίευση της υπό ψήφιση διάταξης, στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», την εξ αποστάσεως εργασία του 40% των εργαζομένων τους.

 

Ωράριο εργασίας

Παράλληλα αναπροσαρμόζεται το ωράριο εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις -εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά την έναρξη και λήξη του. Τα ανωτέρω ισχύουν εντός της Περιφέρειας Αττικής, από τη δημοσίευσή τους έως τις 4 Οκτωβρίου 2020.

Πιο συγκεκριμένα, η έναρξη και λήξη του ωραρίου προσαρμόζεται με τρόπο ώστε οι εργαζόμενοι να προσέρχονται και να αποχωρούν ανά μισή ώρα και εντός διώρου σε σχέση με την έναρξη και τη λήξη αντίστοιχα του ωραρίου τους.

Περαιτέρω προβλέπεται ότι για το χρονικό διάστημα εφαρμογής του παρόντος, αναστέλλεται η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του υπουργείου Εργασίας κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων.

Σε κάθε περίπτωση εξακολουθούν να ισχύουν οι προστατευτικές διατάξεις του π.δ. 88/1999 (Α' 94), καθώς και η υποχρέωση του εργοδότη για προαναγγελία της υπερεργασίας και της νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης πριν από την πραγματοποίησή τους στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

Περαιτέρω, παρέχεται εξουσιοδότηση στους υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας για την έκδοση κοινής απόφασης με την οποία θα επεκτείνονται τα ανωτέρω θεσπιζόμενα μέτρα ως προς τον χρόνο και τόπο εφαρμογής τους, θα διαφοροποιείται το ποσοστό εφαρμογής της εξ αποστάσεως εργασίας και θα καθορίζονται άλλα ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή του παρόντος.

 

Διαβάστε επίσης