Εντός του σχεδιασμού βρίσκεται το Σχέδιο Μετασχηματισμού της Εθνικής Τράπεζας, με νέες πωλήσεις κόκκινων χαρτοφυλακίων και έναρξη των διαδικασιών πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής. Παράλληλα, μετά την επικύρωση των νέων μελών του διοικητικού συμβουλίου την Τετάρτη, ξεπεράστηκε και το «αγκάθι» της εταιρικής διακυβέρνησης μετά την αποφασιστική παρέμβαση του ΤΧΣ.

Σε τέσσερα μέτωπα δίνει τις «μάχες» της η νέα διοικητική ομάδα της Εθνικής Τράπεζας, η οποία «συνεργάζεται στενά και παράγει αποτελέσματα», όπως δήλωσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης ο CEO, Παύλος Μυλωνάς:

  • Κόκκινα δάνεια

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι δύο πωλήσεις χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων που είχαν προγραμματιστεί για το πρώτο εξάμηνο του έτους. Η πρώτη αφορά στο «πακέτο» εξασφαλισμένων δανείων «Symbol» έναντι τιμήματος 28%. Περιλαμβάνει 12.800 μη εξυπηρετούμενα δάνεια και πιστώσεις με εμπράγματες και λοιπές εξασφαλίσεις (περίπου 8.300 ακίνητα σε όλη την Ελλάδα). Η δεύτερη αφορά στο χαρτοφυλάκιο «Mirror», το οποίο περιλαμβάνει μη εξασφαλισμένα καταναλωτικά δάνεια και δάνεια προς ΜμΕ και πωλήθηκε με τίμημα 9%.

Στον σχεδιασμό της τράπεζας περιλαμβάνεται η πώληση εξασφαλισμένων δανείων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις λογιστικού υπολοίπου 700 εκατ. ευρώ, καθώς και η ανάθεση κόκκινων στεγαστικών δανείων σε servicer εντός του έτους, σύμφωνα με πληροφορίες. Ο στόχος για το 2019 είναι μείωση των NPEs κατά 4,3 δισ. ευρώ σε ετήσιο επίπεδο, στα 11,1 δισ. ευρώ στο τέλος του έτους.

  • Επιβράβευση συνεπών οφειλετών

Τομή στην ελληνική αγορά έφερε το πρόγραμμα επιβράβευσης συνεπών καταναλωτών που ανακοίνωσε πριν λίγες ημέρες η ΕΤΕ. Αυτό προβλέπει επιστροφή του 5% των τόκων που καταβάλλουν οι δανειολήπτες σε ετήσιο επίπεδο, καθώς και επιβράβευση 2% επιπλέον στις καθημερινές συναλλαγές τους μέσω του προγράμματος go4more. Το παράδειγμα της ΕΤΕ αναμένεται να ακολουθήσουν, σύμφωνα με πληροφορίες, και οι υπόλοιπες συστημικές τράπεζες.

  • Πώληση Εθνικής Ασφαλιστικής

Όπως έχει αναφέρει το insider.gr, οι σύμβουλοι της Εθνικής Τράπεζας (Goldman Sachs και Morgan Stanley) έχουν ήδη λάβει τα επικαιροποιημένα στοιχεία από την Εθνική Ασφαλιστική και έχουν ξεκινήσει και κάποιες διερευνητικές επαφές με ενδιαφερόμενους επενδυτές.  Αν και η λύση που προκρίνεται είναι αυτή της απευθείας πώλησης του 80% της Εθνικής Ασφαλιστικής, η περίπτωση της διάθεσης τουλάχιστον του 50% των μετοχών της θυγατρικής της ΕΤΕ μέσω Χρηματιστηρίου με την είσοδο στρατηγικού επενδυτή δεν έχει αποκλειστεί. Όλα θα εξαρτηθούν από το ενδιαφέρον που θα εκφραστεί κατά τις συναντήσεις με τους υποψήφιους επενδυτές. 

  • Εταιρική διακυβέρνηση

Δύο νέες θέσεις προστέθηκαν  στο διοικητικό συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας: η θέση του Αντιπροέδρου που καλύφθηκε από την Αικατερίνη Μπερίση και η θέση του Ανώτερου Ανεξάρτητου Συμβούλου που ανέλαβε ο πρώην υπουργός Οικονομικών, Γκίκας Χαρδούβελης. Η δεύτερη θέση, η οποία είναι πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα, αντιστοιχεί ουσιαστικά στον «επικεφαλής» των μη εκτελεστικών μελών και περιλαμβάνει αρμοδιότητες όπως οι επαφές με τους διεθνείς επενδυτές.

Ταυτόχρονα, η Χριστίνα Θεοφιλίδη, Γενική Διευθύντρια Λιανικής της Τράπεζας, αναδείχθηκε εκτελεστικό μέλος της τράπεζας, μαζί με τον κ. Μυλωνά και τον κ. Δημήτρη Καποτόπουλο. Την ικανοποίησή του για τις διοικητικές αλλαγές εξέφρασε με ανακοίνωσή του το ΤΧΣ, γεγονός που επιβεβαιώνει την αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ της διοίκησης και του βασικού μετόχου προς το συμφέρον της τράπεζας και των μετόχων της.