ΦΠΑ και φόρος εισοδήματος «γέμισαν» τα κρατικά ταμεία τον Ιανουάριο

Δήμητρα Καδδά
Viber Whatsapp Μοιράσου το
ΦΠΑ και φόρος εισοδήματος «γέμισαν» τα κρατικά ταμεία τον Ιανουάριο
Υπέρβαση στόχου κατά 525 εκατ. ευρώ ή κατά 12% των φορολογικών εσόδων Ιανουαρίου - Τα αναλυτικά στοιχεία που δημοσίευσε το Υπουργείο Οικονομικών.

Τα αναλυτικά στοιχεία που οδήγησαν στην υπέρβαση στόχου κατά 525 εκατ. ευρώ ή κατά 12% των φορολογικών εσόδων Ιανουαρίου δημοσίευσε το ΥΠΟΙΚ.

Στα προσωρινά στοιχεία, η άνοδος ήταν ελαφρά μεγαλύτερη, κατά 620 εκατ ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023.

Ειδικότερα τον μήνα Ιανουάριο 2023, για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται από το ΥΠΟΙΚ τα εξής:

  • Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 2,277 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 246 εκατ. ευρώ.
  • Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 492 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 34 εκατ. ευρώ.
  • Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 120 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 17 εκατ. ευρώ.
  • Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 1.475 εκατ. ευρώ, και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 261 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου 2023, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.480 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για πλεόνασμα 917 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2023 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023 και ελλείμματος 1.199 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2022.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 2.773 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 2.147 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 15 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2022.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 7.166 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 574 εκατ. ευρώ ή 8,7% έναντι της εκτίμησης για το αντίστοιχο διάστημα που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στα αυξημένα φορολογικά έσοδα και επιτυγχάνεται παρά την αύξηση που παρατηρήθηκε στις επιστροφές των φορολογικών εσόδων.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 7.611 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 758 εκατ. ευρώ ή 11,1% έναντι του στόχου.

Επίσης, τα έσοδα της κατηγορίας «Κοινωνικές Εισφορές» ανήλθαν σε 5 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τον στόχο. Τα έσοδα της κατηγορίας «Μεταβιβάσεις» ανήλθαν σε 2.336 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 120 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023.

Ποσό 1.718 εκατ. ευρώ αφορά την εκταμίευση της αναμενόμενης δεύτερης δόσης του 2022, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), στο πλαίσιο του «Ελλάδα 2.0», ενώ ποσό 592 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι αυξημένα κατά 109 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Τα έσοδα της κατηγορίας «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» ανήλθαν σε 70 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 3 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023. Τα έσοδα της κατηγορίας «Λοιπά τρέχοντα έσοδα» ανήλθαν σε 272 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 111 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023. Εκ των 272 εκατ. ευρώ, ποσό 9 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι μειωμένα κατά 23 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Στην κατηγορία «Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων» δεν καταγράφηκαν έσοδα, όπως είχε προβλεφθεί στο στόχο. Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 445 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 184 εκατ. ευρώ από τον στόχο (261 εκατ. ευρώ).

Τα συνολικά έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 601 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 86 εκατ. ευρώ από τον στόχο (515 εκατ. ευρώ).

Η πορεία των δαπανών

Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου 2023 ανήλθαν στα 5.686 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 12 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (5.674 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023, ενώ παρουσιάζονται αυξημένες, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, κατά 632 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των αυξημένων μεταβιβάσεων τακτικού προϋπολογισμού κατά 615 εκατ. ευρώ.

Στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού οι πληρωμές παρουσιάζονται αυξημένες έναντι του στόχου κατά 110 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην εμπροσθοβαρή μεταβίβαση πόρων προς τα νοσοκομεία ύψους 176 εκατ. ευρώ. Αξιοσημείωτη είναι και η επιχορήγηση προς την Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε. ύψους 325 εκατ. ευρώ, με ανακατανομή πιστώσεων από το αποθεματικό δράσεων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, προς εξυπηρέτηση των αναγκών του Market Pass, για τους πρώτους μήνες εφαρμογής του, καθώς και ο ετεροχρονισμός των πληρωμών για δαπάνες εξοπλιστικών προγραμμάτων ύψους 298 εκατ. ευρώ.

Οι πληρωμές στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών ανήλθαν στα 648 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας υποεκτέλεση ύψους 99 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες του ΠΔΕ περιλαμβάνουν ποσό ύψους 22 εκατ. ευρώ προς εξυπηρέτηση μέτρων COVID-19, με σημαντικότερο εξ αυτών, αριθμητικά, την επιχορήγηση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, που διατηρούν φυσικό κατάστημα, για την ανάπτυξη, αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Τα παράδοξα της ακρίβειας στην ελληνική αγορά – Η στήριξη από το ρεύμα και οι θύλακες υψηλών ανατιμήσεων

Πώς θα μοιραστούν νέα προνομιακά δάνεια 5 δισ. από την ΕΕ σε μικρομεσαίους - Τροχάδην για αίτημα στην Κομισιόν

Επενδύσεις και Τουρισμός τα «αντίδοτα» στα δίδυμα ελλείμματα

gazzetta
gazzetta reader insider insider