Ελλάδα
05-10-2021 | 08:02

Τα «απόνερα» της πανδημίας στον όμιλο Λάμψα

Τα «απόνερα» της πανδημίας στον όμιλο Λάμψα
live updates: Ανανεώθηκε πριν

«Οι χώρες, σε παγκόσμιο επίπεδο, στην προσπάθειά τους να περιορίσουν την εξάπλωση της πανδημίας εφαρμόζουν σειρά περιοριστικών μέτρων μεταξύ των οποίων είναι και η αναστολή λειτουργίας των ξενοδοχείων, γεγονός που έχει άμεσο αντίκτυπο στη δραστηριότητα του ομίλου Λάμψα. Ο συνεδριακός τουρισμός επίσης έχει πληγεί λόγω και των απαγορεύσεων μεγάλων συναθροίσεων, καθώς και οι κρουαζιέρες που επίσης τροφοδοτούσαν τα ξενοδοχεία έχουν ουσιαστικά μηδενιστεί», αναφέρεται στην οικονομική έκθεση εξαμήνου της εισηγμένης.

Όπως ενημέρωσε η εισηγμένη, το ξενοδοχείο King George παρέμεινε κλειστό κατά το μεγαλύτερο διάστημα του πρώτου εξαμήνου του 2021 και επαναλειτούργησε στις 14 Ιουνίου 2021. Το ξενοδοχείο Athens Capital παρέμεινε κλειστό κατά το μεγαλύτερο διάστημα του πρώτου εξαμήνου του 2021 και επαναλειτούργησε στις 10 Μαΐου του 2021. Το ξενοδοχείο Sheraton Rhodes (εποχιακής λειτουργίας) ξεκίνησε την λειτουργία του για την θερινή περίοδο στις 22 Μαΐου 2021.

Ο περιορισμός στη δραστηριότητα του Ομίλου αποτυπώνεται στα χρηματοοικονομικά μεγέθη της αγοράς ξενοδοχείων πολυτελείας της Αθήνας και κατ’ επέκταση του Ομίλου κατά την διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2021. Κατά την περίοδο αυτή παρατηρούνται αρκετές αυξομειώσεις στα συγκριτικά μεγέθη των ξενοδοχείων μεταξύ των δύο χρήσεων, που οφείλονται στον διαφορετικό αριθμό ημερών λειτουργίας τους και στις επί μέρους επιπτώσεις της πανδημίας.

H πληρότητα δωματίων στην αγορά ξενοδοχείων πολυτελείας της Αθήνας μειώθηκε στο πρώτο εξάμηνο 2021 κατά 52,0% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2020 διαμορφώνοντας τον δείκτη στο 19,8% έναντι 41,3% το 2020 (για το διάστημα πριν την αναστολή λειτουργίας τους).

Η μέση τιμή δωματίου στα ξενοδοχεία αυξήθηκε στο α’ εξάμηνο 2021 κατά 8,5% έναντι του 2020, φτάνοντας τα € 149,71 έναντι € 137,93 το 2020. Κατά συνέπεια το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο μειώθηκε στα ξενοδοχεία πολυτελείας της Αθήνας κατά 47,9% (€ 29,70 έναντι € 57,01 του 2020) ενώ τα συνολικά έσοδα δωματίων μειώθηκαν κατά 9,6%.

Το Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» εμφάνισε αύξηση πωλήσεων 41,19% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο του 2020, ενώ το Ξενοδοχείο «King George» εμφάνισε μείωση πωλήσεων 77,37%. Το ξενοδοχείο «Athens Capital» ξεκίνησε την λειτουργία του τον Σεπτέμβριο του 2020. Το ξενοδοχείο «Sheraton Rhodes» δεν λειτούργησε κατά την διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2020. Όσον αφορά τα Ξενοδοχεία του Ομίλου στην Σερβία, το μεν «Hyatt Regency Belgrade» κατέγραψε αύξηση κατά 15,06%, το δε «Mercure Excelsior» αύξηση κατά 82,37%.

Σε Ξενοδοχεία του Ομίλου, τα στοιχεία ήταν:

«Μεγάλη Βρετανία»: Έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο 62,52 ευρώ, Πληρότητα 17,93%, Μέση Τιμή Δωματίου 348,7 ευρώ.

«King George»: Έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο 9,8 ευρώ, Πληρότητα 3,03%, Μέση Τιμή Δωματίου 323,1 ευρώ.

«Athens Capital»: Έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο 12,63 ευρώ, Πληρότητα 7,78%, Μέση Τιμή Δωματίου 162,45 ευρώ.

Ο Κύκλος Εργασιών το Α’ εξάμηνο του 2021 ανήλθε σε ενοποιημένο επίπεδο στο ποσό των € 9,99 εκ. έναντι € 8,35 εκ. της ίδιας περιόδου του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 19,67%. Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρίας (Ξενοδοχεία «Μεγάλη Βρετανία», «King George» και «Sheraton») ) ανήλθε σε € 6,412 εκ. από € 5,880 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020, αυξημένος κατά 9,05%.

Τα ενοποιημένα Μικτά Αποτελέσματα ανήλθαν σε ζημίες € 2,39 εκ. από ζημιές € 4,27 εκ. το 2020 λόγω της πανδημίας του covid-19, ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους μεταβλήθηκε από -51.22% το 2020 σε -23.91% το 2021. Τα μικτά αποτελέσματα της μητρικής εταιρίας διαμορφώθηκαν σε ζημίες € 1,09 εκ. έναντι ζημιών € 3,24 εκ. το 2020. Το περιθώριο μικτού κέρδους της Εταιρίας ανήλθε από ζημιά 17,00% το 2021 έναντι ζημίας 55,22% το 2020.

Τα λειτουργικά αποτελέσματα του Ομίλου προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων-(EBITDA) ανήλθαν σε κέρδη € 0,073 εκ. έναντι ζημιών € 3,181 εκ. το 2020, αυξημένα κατά 102%. Αντίστοιχα, για τη μητρική εταιρία ανήλθαν σε ζημίες €0,94 εκ. από ζημιές € 2,79 εκ. το 2020, αυξημένα κατά 66%. Επίσης το περιθώριο EBITDA ανήλθε σε 1% από -38% το 2020 για τον Όμιλο και -15% από -47% για την εταιρία αντίστοιχα.

Τα Καθαρά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του Ομίλου ανήλθαν σε ζημίες € 8,26 εκ., έναντι ζημιών € 7,8 εκ. της συγκριτικής περιόδου 2020. Στην μητρική εταιρία ανήλθαν σε ζημίες € 7,2 εκ., έναντι ζημιών € 6,5εκ. της συγκριτικής περιόδου 2020.

Εξάρσεις των κρουσμάτων COVID-19, μεταλλάξεις, αδυναμία αντιμετώπισης της κρίσης ή συνεχιζόμενη επιβολή περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις ενδέχεται να συνεχίσει να επηρεάζει αρνητικά τον Όμιλο. H πανδημία αναμένεται να αλλάξει τις συνήθειες τόσο των εταιρικών όσο και των ιδιωτών πελατών και αναμένεται πτώση του εσόδου από εκδηλώσεις και την εστίαση.

Ο περιορισμός στη δραστηριότητα του Ομίλου εγκυμονεί περαιτέρω αρνητικές επιδράσεις στα χρηματοοικονομικά μεγέθη του Ομίλου:

· Η Διοίκηση εκτιμά ότι ο Όμιλος κατά την διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου θα απωλέσει έσοδα της τάξεως των € 10 εκατομμυρίων ενώ η εταιρεία των € 8 εκατομμυρίων. Για το 2022, αναμένεται αύξηση των μεγεθών, αλλά εκτιμώνται μειωμένα περίπου κατά ποσοστό 75% σε σχέση με το έτος 2019 που ο Όμιλος σημείωσε την κορύφωση του κύκλου εργασιών του.

· Χρηματοοικονομική διάρθρωση – ρευστότητα : Οι συνέπειες της πανδημίας ήταν και αναμένεται να είναι σημαντικές για τον Όμιλο με αποτέλεσμα τη δημιουργία ζημιών και για τη χρήση 2021, εντούτοις η κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρείας αναμένεται να παραμείνει ισχυρή. Επιπλέον, άμεση συνέπεια της προαναφερόμενης συρρίκνωσης του κύκλου εργασιών του Ομίλου είναι και ο περιορισμός στη ρευστότητά του. Η Διοίκηση του Ομίλου εξασφάλισε επιπλέον ρευστότητα 25 εκ. μέσω δανειοδότησης με την εγγύηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Αναπτύξεως για την ομαλή συνέχιση της δραστηριότητάς του Ομίλου.

Η εταιρεία έχει προχωρήσει σε περαιτέρω συμφωνίες με τις δανείστριες τράπεζες για τη μεταφορά πληρωμής χρεολυσίων ποσού € 7.950 χιλ. στην λήξη των δανείων, εκ των οποίων ποσό € 5.250 χιλ. ήταν καταβλητέα εντός του 2021. Λόγω της φερεγγυότητας του Ομίλου ΛΑΜΨΑ, η Διοίκηση έχει ήδη λάβει νέα δάνεια από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ύψους € 25 εκ για τον Όμιλο και € 18 εκ για την μητρική εταιρεία, μέσω του προγράμματος στήριξης επιχειρήσεων «Ταμείο Εγγυοδοσίας για τη χορήγηση εγγυήσεων σε νέα δάνεια σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τον COVID 19 μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ).

Ο Όμιλος και η Εταιρία κατά την 30η Ιουνίου 2021 έχουν αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις υπερβαίνουν τα κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού κατά € 7.999 χιλ. και € 12.071 χιλ. αντίστοιχα. Στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου περιλαμβάνονται Ποσά σε χιλ €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά αλληλόχρεα δάνεια ύψους 11.440 χιλ. (για την μητρική € 10.900 χιλ.) και βραχυπρόθεσμες δόσεις ομολογιακών δανείων ποσού € 4.900 χιλ. και 4.300 χιλ. αντίστοιχα. Αξίζει να σημειωθεί ότι, τα βραχυπρόθεσμα δάνεια αφορούν δάνεια ανοιχτού περιθωρίου τα οποία και ανανεώνονται μεταφέροντας την λήξη τους χωρίς υπάρχει δέσμευση εξόφλησης. Επιπλέον, από τις βραχυπρόθεσμες συμβατικές υποχρεώσεις ποσού € 5.790 χιλ. (για την μητρική € 5.524 χιλ.) οι οποίες αφορούν προκαταβολές για κρατήσεις των επόμενων 12 μηνών, αναμένεται είτε να μεταφερθούν για επόμενες χρήσεις είτε να διακανονιστούν με την παροχή υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω το κεφάλαιο κίνησης του Ομίλου και τις εταιρείας καθίσταται θετικό κατά €9.231 χιλ. και €4.353 χιλ. αντίστοιχα.

Επιπλέον:

· Η Εταιρία έλαβε έγκριση από τα συνεργαζόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την μεταφορά δόσης ποσού € 1,6 εκ. λήξης 26/03/2021 και ποσού € 2,45 εκ. λήξης 26/09/2021 που αφορά το Κοινό ομολογιακό δάνειο ύψους 80 εκ. στην λήξη του δανείου.

· Κατά τη διάρκεια της περιόδου η εταιρία έλαβε παρέκκλιση τήρησης των χρηματοοικονομικών δεικτών του Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους € 80 εκ. για την περίοδο 30/06/2021.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.