Όπως αναφέρουν, σε μια εποχή που η χώρα μας έχει ανάγκη περισσότερο από ποτέ την έρευνα και την καινοτομία, ο τρόπος που η πολιτεία διαχρονικά χειρίζεται το θέμα προκαλεί αγκυλώσεις οι οποίες το τελευταίο διάστημα έχουν πάρει τη μορφή «εμφράγματος». Μάλιστα, τονίζουν ότι η απόφαση να «σπάσει» το αντικείμενο της έρευνας από το Υπουργείο Παιδείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης περιέπλεξε την κατάσταση, δίνοντας τροφή για σωρεία προβλημάτων και δυσλειτουργιών.

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αφορά το κορυφαίο Ίδρυμα της χώρας, την Ακαδημία Αθηνών, η οποία τους τελευταίους μήνες βρίσκεται σε μια πρωτοφανή εσωτερική αναταραχή, συμπαρασύροντας και το Ιατρο-Βιολογικό Κέντρο της Ακαδημίας (ΙΙ-ΒΕΕΑ). Και αυτό σε μια στιγμή όπου παγκοσμίως η ιατρική έρευνα έχεις απογειωθεί, ενώ ένα από τα κορυφαία ερευνητικά κέντρα της χώρας βιώνει μια πρωτοφανή εσωστρέφεια.

Ο λόγος που συμβαίνουν τα παραπάνω, όπως αναφέρουν στελέχη του Ιδρύματος στο insider.gr, έχει να κάνει με τη μη εκλογή δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΙ-ΒΕΕΑ,  τα οποία εκλέγονται από την Ολομέλεια της Ακαδημίας. Η αιτία  που αυτό δεν πραγματοποιήθηκε οφείλεται στο γεγονός ότι η νυν πρόεδρος της Ακαδημίας Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη δεν συγκάλεσε εντός του Ιουνίου την Ολομέλεια για το σκοπό αυτό. Σημειώνεται ότι τα υπόλοιπα επτά μέλη του ΔΣ εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από την Α’ Τάξη Θετικών Επιστημών της Ακαδημίας, κάτι που έχει γίνει ήδη από το Νοέμβριο του 2019. Ακόμα όμως και εκεί έχει δημιουργηθεί πρόβλημα, καθώς η Πρόεδρος της Ακαδημίας ακύρωσε την εν λόγω εκλογή, διορίζοντας άλλους στη θέση τους,με απόφαση της Συγκλήτου, μια πρακτική που έχει χαρακτήρα διαδικαστικών μεθοδεύσεων, όπως αναφέρουν στο insider.gr εμπλεκόμενοι με τη διαδικασία.

Οι επιστολές των εργαζομένων και των Ακαδημαϊκών

Απόδειξη όλων των παραπάνω είναι το μπαράζ επιστολών που έχουν στείλει προς την Πρόεδρο της Ακαδημίας τόσο ο Σύλλογος Εργαζομένων του ΙΙ-ΒΕΕΑ όσο και Ακαδημαϊκοί, τις οποίες και έχει στη διάθεσή του το insider.gr

Σε αυτές, μεταξύ άλλων οι εργαζόμενοι αναφέρουν πως «Αναμένουμε ότι ως Προεδρείο της Ακαδημίας Αθηνών, εφαρμόζοντας την κείμενη νομοθεσία θα δρομολογήσετε άμεσα τις διαδικασίες για την ομαλή μετάβαση στο νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτό θα οριστεί από την Ακαδημία Αθηνών. Οι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπισθούν και οι αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν για την ομαλή λειτουργία του ΙΙΒΕΑΑ απαιτούν την ύπαρξη ενός οριστικού Διοικητικού Συμβουλίου».

Η εν λόγω επιστολή εστάλη στις 11 Φεβρουαρίου του 2020, με την πρόεδρο της Ακαδημίας να απαντά στις 18 Ιουνίου (!) αναφέροντας μεταξύ άλλων πως δεν συμμερίζεται τις ανησυχίες των εργαζομένων καθώς «Το ΙΙΒΕΑΑ διοικείται απολύτως ικανοποιητικά με το υπάρχον Δ.Σ., το οποίο έχει πλήρεις αρμοδιότητες, και για πολλούς λόγους, δεν κατέστη μέχρι στιγμής δυνατή η νόμιμη συγκρότηση του οριστικού Δ.Σ.». Εντούτοις, στο κείμενο της ίδιας επιστολής προσθέτει πως «Σας διαβεβαιώ ότι ευθύς ως υπάρξει απόφαση της Α’ Τάξης για την πενταμελή συγκρότηση του Δ.Σ., σύμφωνη με τον παραπάνω αναφερόμενο νόμο, οι διαδικασίες θα κινηθούν ταχύτατα στο μέτρο του δυνατού», παραδεχόμενη ουσιαστικά την ύπαρξη δυσλειτουργίας λόγω της μη εκλογής μόνιμου Δ.Σ.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο σύλλογος των εργαζομένων είχε αποστείλει ήδη από τις 27/11/2019 προς τον Πρόεδρο του Μεταβατικού Δ.Σ. κ. Λουκά Παπαδήμο, ζητώντας του να κατευθύνει άμεσα «τις διαδικασίες για την ομαλή μετάβαση στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτό θα οριστεί από την Ακαδημία Αθηνών, ώστε να επανέλθει η λειτουργία του Ιδρύματος (διοικητική και ερευνητική) στην κανονικότητα. Ουσιαστικά δηλαδή έχουν «χτυπήσει καμπανάκι» ήδη από τα τέλη του 2019 και έχουμε φτάσει στο Καλοκαίρι του 2020 χωρίς να έχει λυθεί το θέμα.

Η θητεία του Γενικού Γραμματέα

Πρόκειται για μια εξέλιξη που –όπως αναφέρουν στο insider.gr στελέχη της Ακαδημίας- σχετίζεται άμεσα με το άλλο θέμα που ταλανίζει τον Φορέα και σχετίζεται με τη λήξη της θητείας του Γενικού Γραμματέα της Ακαδημίας που έχει λήξει από τις 30/4/2020.

Σε αυτή την περίπτωση, που έχει φτάσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η λήξη της θητείας του Γενικού Γραμματέα σημαίνει ότι -λόγω της κενής θέσης- τα όργανα της Ακαδημίας δεν μπορούν λειτουργήσουν έκτοτε, καθώς δεν έχουν νόμιμη συγκρότηση.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει ήδη σχετικό εδάφιο στον  κανονισμό της Ακαδημίας το οποίο και αναφέρει ότι  στην περίπτωση ύπαρξης της κενής αυτής θέση, προβλέπει την άμεση προσωρινή  αναπλήρωσή του, από έναν εκ των υπηρετούντων Γραμματέων της Ακαδημίας, ο οποίος ορίζεται απ’ ευθείας από τον πρόεδρο της Ακαδημίας και στην προκειμένη περίπτωση από την κ. Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα. Αυτό γίνεται ούτως ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν  τα σχετικά συλλογικά όργανα, στα οποία είναι μέλος ο Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας.

Εντούτοις, κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί καθώς η Πρόεδρος της Ακαδημίας μέχρι στιγμής δεν το έχει ακολουθήσει ώστε να ορίσει  τον προσωρινό αναπληρωτή του Γ. Γραμματέα, έναν εκ των γραμματέων του προεδρείου τα Ακαδημίας.

Αν’ αυτού, επικαλείται το άρθρο 35 της Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 13 Απριλίου, τ. Α΄, αρ. φ. 84) το οποίο λόγω των έκτακτων συγκυριών που βιώνει η χώρα μας προβλέπει την έκτακτη παράταση της θητείας σε θέσεις που λήγουν.

Και εδώ έγκειται το ζητούμενο της αναταραχής που έχει προκύψει, καθώς –όπως αναφέρουν διακεκριμένοι νομικοί κύκλοι στο insider.gr- η καταγγέλλουσα πλευρά τονίζει πως το εν λόγω άρθρο αυτό δεν έχει εφαρμογή  στην προκειμένη περίπτωση, διότι αφορά στην παράταση  της θητείας  συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών, βάσει  προηγουμένης Πράξεως Νομοθετικού Παρεχομένου που απαγορεύει τις συγκεντρώσεις τέτοιων Οργάνων και Επιτροπών.

Σύμφωνα λοιπόν με την καταγγελία, το άρθρο αυτό δεν αφορά μονομελή όργανα όπως εν προκειμένω  είναι η θέση του Γραμματέα της Ακαδημίας, ούτε δε η Σύγκλητος της Ακαδημαϊκής Επιτροπής νομίμως να συνέλθει, εφόσον από την 1η Μαΐου η θέση τα Γενικού Γραμματέα της Ακαδημίας  είναι κενή. Έτσι, τονίζουν πως η κ. Πρόεδρος  είναι υποχρεωμένη να ορίσει άμεσα προσωρινό Αναπληρωτή του Γενικού Γραμματέα, σύμφωνα με τα παραπάνω, ενώ το γεγονός ότι αυτό δεν έχει γίνει ακόμη προκαλεί τις έντονες αντιδράσεις.

Για το λόγο αυτό είχε οριστεί δικάσιμος στο ΣτΕ για τα μέσα Ιουνίου, αναβλήθηκε όμως για τις αρχές Σεπτεμβρίου, όταν και αναμένεται να ξεκαθαρίσει το θέμα.

Σε κάθε περίπτωση όμως, όλα τα παραπάνω δημιουργούν «έμφραγμα» στην ερευνητική δραστηριότητα,  για το οποίο είναι ενήμεροι οι πολιτικοί προϊστάμενοι, τόσο του υπουργείου Ανάπτυξης όσο και του υπουργείου Παιδείας, οι οποίοι καλούνται να βρουν άμεσα λύση, ώστε να μην διαιωνίζεται το πρόβλημα.