Το δρόμο του Συμβουλίου της Επικρατείας έχουν πάρει –σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του insider.gr- τα θέματα που έχουν προκύψει εντός της Ακαδημίας Αθηνών.  Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει οριστεί δικάσιμος για τα μέσα Ιουνίου κατά την οποία αναμένεται να εκδικαστούν από κοινού τρεις προσφυγές –δύο παλαιότερες και μία πιο πρόσφατη- κατά της διοίκησης της Ακαδημίας.

Όπως αναφέρουν κύκλοι πέριξ της Ακαδημίας, το θέμα έχει πάρει πλέον διαστάσεις, καθώς η αναταραχή είναι έντονη, γεγονός που αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι το ΣτΕ όρισε δικάσιμο σε αναλογικά μικρό χρονικό διάστημα μετά την κατάθεση των σχετικών προσφυγών.

Μάλιστα, επειδή και οι τρεις έχουν παραπλήσια θεματολογία και αφορούν αποφάσεις της Προέδρου της Ακαδημίας, εκτιμάται ότι θα εκδικαστούν από κοινού.

Η περίπτωση του Γενικού Γραμματέα

Η πιο πρόσφατη από αυτές, η οποία όπως εκτιμάται θα συγχωνευθεί με τις προηγούμενες, αφορά τη λήξη της θητείας του Γενικού Γραμματέα  στο τέλος Απριλίου, ο οποίος παρέμεινε στη θέση αυτή εδώ και 10 χρόνια.

Η θητεία έληξε την 1η Μαΐου και -λόγω της κενής θέσης- τα όργανα της Ακαδημίας δεν μπορούν λειτουργήσουν έκτοτε, καθώς δεν έχουν νόμιμη συγκρότηση.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει ήδη σχετικό εδάφιο στον  κανονισμό της Ακαδημίας το οποίο και αναφέρει ότι  στην περίπτωση ύπαρξης της κενής αυτής θέση, προβλέπει την άμεση προσωρινή  αναπλήρωσή του, από έναν εκ των υπηρετούντων Γραμματέων της Ακαδημίας, ο οποίος ορίζεται απ’ ευθείας από τον πρόεδρο της Ακαδημίας και στην προκειμένη περίπτωση από την κ. Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα. Αυτό γίνεται ούτως ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν  τα σχετικά συλλογικά όργανα, στα οποία είναι μέλος ο Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας.

Εντούτοις, κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί καθώς η Πρόεδρος της Ακαδημίας μέχρι στιγμής δεν το έχει ακολουθήσει ώστε να ορίσει  τον προσωρινό αναπληρωτή του Γ. Γραμματέα, έναν εκ των γραμματέων του προεδρείου τα Ακαδημίας.

Αν’ αυτού, επικαλείται το άρθρο 35 της Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 13 Απριλίου, τ. Α΄, αρ. φ. 84) το οποίο λόγω των έκτακτων συγκυριών που βιώνει η χώρα μας προβλέπει την έκτακτη παράταση της θητείας σε θέσεις που λήγουν.

Και εδώ έγκειται το ζητούμενο της αναταραχής που έχει προκύψει, καθώς –όπως αναφέρουν διακεκριμένοι νομικοί κύκλοι στο insider.gr- η καταγγέλλουσα πλευρά τονίζει πως το εν λόγω άρθρο αυτό δεν έχει εφαρμογή  στην προκειμένη περίπτωση, διότι αφορά στην παράταση  της θητείας  συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών, βάσει  προηγουμένης Πράξεως Νομοθετικού Παρεχομένου που απαγορεύει τις συγκεντρώσεις τέτοιων Οργάνων και Επιτροπών.

Σύμφωνα λοιπόν με την καταγγελία, το άρθρο αυτό δεν αφορά μονομελή όργανα όπως εν προκειμένω  είναι η θέση του Γραμματέα της Ακαδημίας, ούτε δε η Σύγκλητος της Ακαδημαϊκής Επιτροπής νομίμως να συνέλθει, εφόσον από την 1η Μαΐου η θέση τα Γενικού Γραμματέα της Ακαδημίας  είναι κενή. Έτσι, τονίζουν πως η κ. Πρόεδρος  είναι υποχρεωμένη να ορίσει άμεσα προσωρινό Αναπληρωτή του Γενικού Γραμματέα, σύμφωνα με τα παραπάνω, ενώ το γεγονός ότι αυτό δεν έχει γίνει ακόμη προκαλεί τις έντονες αντιδράσεις.

Όλα τα παραπάνω αναμένεται να ξεκαθαριστούν εντός του επομένου διαστήματος με απώτατο όριο τα μέσα Ιουνίου, όταν και η υπόθεση θα φτάσει στο ΣτΕ, εφόσον πριν δεν έχει αντιμετωπιστεί εντός της Ακαδημίας.