Γιώργος Παλαιοδήμος

Ο κ. Γιώργος Παλαιοδήμος είναι οικονομολόγος.