Υπ. Υποδομών & Μεταφορών: Πιστώσεις 1,5 δισ. ευρώ το 2023 για έργα ΠΔΕ και Ταμείου Ανάκαμψης – Ποσό 144 εκατ. στον Ε-65

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Μοιράσου το
Υπ. Υποδομών & Μεταφορών: Πιστώσεις 1,5 δισ. ευρώ το 2023 για έργα ΠΔΕ και Ταμείου Ανάκαμψης – Ποσό 144 εκατ. στον Ε-65
Ποσό περίπου 1,5 δισ. ευρώ προβλέπει ο προϋπολογισμός του 2023 για το υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, όσον αφορά στα ποσά που θα προέλθουν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (1,080 δισ.) και το Ταμείο Ανάκαμψης (415 εκατ. ευρώ) για τη χρηματοδότηση υποδομών. Στα 2,4 δισ. ευρώ ο προϋπολογισμός του υπουργείου. Το μεγάλο επενδυτικό πλάνο.

Πιστώσεις περίπου 1,5 δισ. ευρώ προβλέπει ο προϋπολογισμός του 2023, που μόλις προ ημερών κατατέθηκε από το ΥΠΟΙΚ στη Βουλή, για το υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, όσον αφορά τουλάχιστον στα ποσά που θα προέλθουν από το ΠΔΕ και το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ειδικότερα, για τον σκοπό της χρηματοδότησης υποδομών διατίθενται πιστώσεις ύψους 1,080 δισ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και 415 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το 2023. Για παράδειγμα, για τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65, που έχει αναλάβει να υλοποιήσει και να λειτουργήσει ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, για το 2023 προβλέπεται δαπάνη ύψους 144 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι ευρύτερα ο προϋπολογισμός του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για το 2023 προβλέπει ανώτατο όριο δαπανών στα 2,346 δισ. ευρώ έναντι εκτίμησης για ποσό 1,797 δισ. ευρώ στο 2022 (τα 14 εκατ. ευρώ αφορούν σε παρεμβάσεις λόγω covid-19, ΠΔΕ 870 εκατ. και RRF 128 εκατ. ευρώ). Το υπόλοιπο ποσό των 851 εκατ. ευρώ για το 2023 σχετίζεται με τον τακτικό προϋπολογισμό του υπουργείου.

Οι πιστώσεις

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού για το 2023, στις προβλέψεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 περιλαμβάνονται επιπρόσθετες πιστώσεις για την επιχορήγηση του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) ΑΕ για δράσεις συντήρησης σιδηροδρομικού δικτύου, καθώς και πιστώσεις για την επιχορήγηση του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) ΑΕ και του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ) ΑΕ για την παράταση των συμβάσεων ανάθεσης παροχής συγκοινωνιακού έργου με τα οικεία ΚΤΕΛ ΑΕ, με δυνατότητα προσαύξησης του ανατιθέμενου έργου έως 25%.

Από το ΠΔΕ χρηματοδοτούνται δράσεις που αφορούν στην κατασκευή των εθνικών οδικών αξόνων, στην κατασκευή των έργων Μετρό, στην κατασκευή νέου σιδηροδρομικού δικτύου και στην επέκταση/βελτίωση του ήδη υπάρχοντος, στην κατασκευή της επέκτασης του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών, στα λιμενικά έργα και στα έργα για τα αεροδρόμια, στα εγγειοβελτιωτικά έργα, καθώς και στα έργα του συνολικού εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της χώρας.

Επίσης, χρηματοδοτούνται έργα κτιριακών υποδομών που συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση των τομέων της υγείας, παιδείας και δικαιοσύνης (νοσοκομεία, σχολεία, δικαστικά μέγαρα, φυλακές), καθώς και έργα για τη βελτίωση των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης.

Για τους σκοπούς αυτούς, προβλέπεται για το 2023 συνολικό «κονδύλι» 1,5 δισ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα τελευταία χρόνια προωθεί ένα σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα που υπολογίζεται σε περίπου 13 δισ. ευρώ, έργα που κατά το υπουργείο θα φέρουν ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της χώρας. Πρόκειται για υποδομές που σχετίζονται με οδικούς άξονες, κατασκευή φραγμάτων, αντιπλημμυρικών έργων και έργων ύδρευσης – άρδευσης, για κτηριακά έργα, projects στις μεταφορές (Μετρό, σιδηρόδρομος, λεωφορεία κ.α.) αλλά και σε κάθε μέτωπο υποδομών, με χρηματοδότηση και από ΠΔΕ, ΕΣΠΑ, RRF.

Ο τακτικός προϋπολογισμός

Όπως σημειώνεται, στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου έχουν προβλεφθεί πιστώσεις για την εκτέλεση της αποστολής του, όπως είναι η υλοποίηση των έργων υποδομών της χώρας και η ανάπτυξη μεταφορικών και συγκοινωνιακών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Οι πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου προβλέπεται να καλύψουν κυρίως δαπάνες για:

  • την επιχορήγηση των συγκοινωνιακών φορέων,
  • την αποζημίωση σε φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου, λόγω απώλειας εσόδων από τις απαλλαγές καταβολής κομίστρου στα μέσα μαζικής μεταφοράς,
  • την επιχορήγηση στην εταιρεία Κτιριακές Υποδομές ΑΕ για την καταβολή τοκοχρεολυσίων,
  • την αποζημίωση για παροχή υπηρεσιών Υποχρέωσης Δημόσιας Υπηρεσίας (ΥΔΥ) στις επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές,
  • τη λειτουργία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας,
  • τη λειτουργία της Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων και
  • τη λειτουργία της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων.

Στις εκτιμήσεις προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 έχουν συμπεριληφθεί συνολικές πιστώσεις ύψους 14 εκατ. ευρώ, που αφορούν σε παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών του Covid-19 και περιλαμβάνουν κυρίως ενισχύσεις των συγκοινωνιακών φορέων για την κάλυψη πραγματοποιηθεισών δαπανών που σχετίζονται με μέτρα προστασίας και αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορoνοϊού.

Έχουν συμπεριληφθεί επίσης πιστώσεις ύψους 18,3 εκατ. ευρώ που αφορούν σε παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης και συγκεκριμένα την ενίσχυση των εταιρειών ΟΣΥ ΑΕ και ΣΤΑΣΥ ΑΕ για την κάλυψη της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Το ποσό αυτό αποτυπώνεται ως παρέμβαση στον υποτομέα των Νομικών Προσώπων.

Επενδυτικό πρόγραμμα 13 δισ. ευρώ

Προ ημερών ο υπουργός, Κ. Καραμανλής, μιλώντας και σε σχετικό συνέδριο («Athens Investment Forum») τόνισε ότι στην αναπτυξιακή αυτή πορεία συνεισφέρει τα μέγιστα ο κλάδος των υποδομών, γιατί τα μεγάλα έργα σημαίνουν εκτεταμένη μόχλευση κεφαλαίων, ευρεία κινητοποίηση πόρων, απορρόφηση εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων, νέες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Ανέφερε ότι «από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε, θέσαμε σε εφαρμογή ένα ολοκληρωμένο σχέδιο έργων ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ. Τότε λίγοι πίστεψαν ότι θα μπορούσαμε αυτό το σχέδιο να το ξεδιπλώσουμε μέσα σε μία θητεία και αρκετοί μας είπαν ότι ήταν ένα σχέδιο πολύ φιλόδοξο και πολλές φορές έλεγαν ότι είναι απραγματοποίητο. Ένα πρόγραμμα το οποίο δεν είναι αθηνοκεντρικό, αλλά είναι δίκαια κατανεμημένο, σωστά σχεδιασμένο, σε ολόκληρη την επικράτεια. Ένα πρόγραμμα που είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα Δημοσίων Έργων μετά την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων».

Ο κ. Καραμανλής τόνισε ότι το πρόγραμμα αυτό δεν έμεινε στα χαρτιά, επισημαίνοντας ότι «μέσα σε τρία χρόνια καταφέραμε να δημοπρατήσουμε έργα ύψους άνω των 10 δισ. ευρώ. Και να συμβασιοποιήσουμε έργα ύψους 4,2 δισ. ευρώ». Παρέπεμψε δε στη μελέτη του ΙΟΒΕ, που καταδεικνύει ότι ο κλάδος των κατασκευών, για πρώτη φορά μετά το 2008, αποτιμά ως θετικές τις προσδοκίες του για το μέλλον. Ενώ σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις, βάσει του σχεδιασμού που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, η άμεση συνεισφορά των κατασκευών στο ΑΕΠ θα ανέλθει στο 7,7% ως το 2026.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Κομισιόν: Τι αναφέρει για Αττική Οδό, Εγνατία, λιμένα Ηρακλείου, ΕΕΣΥΠ – Προχωρά το ΟΑΚΑ, εκκρεμότητες στην ΕΤΑΔ

Μυτιληναίος: Άλμα στο αέριο από την άνοιξη – Νέος εταιρικός μετασχηματισμός

Όλες οι ειδήσεις

19:38

Ανδρουλάκης: Ισχυρή εντολή στο ΠΑΣΟΚ, όχι στο λαϊκισμό του ΣΥΡΙΖΑ και τον ελιτισμό της ΝΔ

19:31

Μελόνι: Θέλει να περιορίσει τις υποχρεωτικές ηλεκτρονικές συναλλαγές σε ποσά υψηλότερα των 60 ευρώ

19:12

Την Τρίπολη θα επισκεφθεί αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

19:00

Μια κρίσιμη εβδομάδα για πετρέλαιο και… λογαριασμούς

18:54

Ρωσία: Η Μόσχα δεν θα εξάγει πετρέλαιο που υπόκειται στο δυτικό πλαφόν τιμής

18:39

Θεσσαλονίκη: «Ξεπούλησε» το Thessaloniki Food Festival του δήμου της πόλης

18:05

Παναγιωτόπουλος: Το μήνυμα είναι ότι «θα δυναμώσουμε και άλλο»

17:50

Νότια Αφρική: Εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Γιοχάνεσμπουργκ από πλημμύρα

17:34

Χατζηδάκης: Με επιδότηση απασχόλησης 68.000 νέες θέσεις εργασίας

17:19

Nτερ Λάιεν: Ενεργειακά είμαστε ασφαλείς για το χειμώνα

17:01

Γαλλία: Ανησυχία από τα ενδεχόμενα μπλακάουτ για εξοικονόμηση ενέργειας

16:43

DW: «Άξονα του ευρωπαϊκού νότου» επιδιώκει η Τζόρτζια Μελόνι

16:23

Συνελήφθη 24χρονος που συμμετείχε σε επίθεση κατά αστυνομικών δυνάμεων έξω από τις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Αθηνών

16:13

Υπ. Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για την εβδομάδα 5-9 Δεκεμβρίου

16:03

ΣΥΡΙΖΑ: Να αφήσει τους εξυπνακισμούς και να απαντήσει η κυβέρνηση αν παρακολουθούνταν από την ΕΥΠ η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων

15:42

ΟΠΕΚ+: Παραμένει στην υπάρχουσα μείωση της παραγωγής πετρελαίου

15:22

Ινδονησία: Οι αρχές απομάκρυναν σχεδόν 2.000 κατοίκους λόγω της έκρηξης ηφαιστείου στη νήσο Ιάβα

15:07

Meteo: Τοπικές βροχές τη Δευτέρα κυρίως στα δυτικά και περιοδικά αυξημένες νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα

14:55

Γερμανία: Στα ύψη οι τιμές ρεύματος τον Ιανουάριο

14:47

ΚΚΕ: Η απόφαση του ΣτΕ που κρίνει αντισυνταγματική τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Δημοτικό συμβούλιο επιβεβαιώνει το ΚΚΕ

14:41

Στις Βρυξέλλες ο Χρ. Σταϊκούρας για τη συνεδρίαση του Eurogroup

14:37

Τσίπρας: Θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στη Δυτική Μακεδονία

14:28

Ιταλία: Nέα σφοδρή κακοκαιρία έπληξε τη Σικελία και την ευρύτερη περιοχή της Μεσίνα

14:25

Συρία: Διαδηλωτές επιτέθηκαν στο γραφείο του κυβερνήτη στην πόλη Σουέιντα

14:16

Ο κυβερνητικός απολογισμός της εβδομάδας που πέρασε από τον Κυρ. Μητσοτάκη

14:00

Ακτοπλοΐα: Εθνικό σχέδιο εκσυγχρονισμού, ανανέωσης, χρηματοδότησης για «πράσινο» στόλο

13:52

ΥΠΠΟΑ: Βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης για την αξιοποίηση του τέως βασιλικού κτήματος, στο Τατόι

13:48

Παύλος Μαρινάκης για την Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ: «Εμείς μιλάμε για πολιτικές που ήδη εφαρμόζονται»

13:40

Σταϊκούρας: Οι τράπεζες να διευκολύνουν τους δανειολήπτες- Φέτος είχαν κέρδη 3,5 δισ. ευρώ

13:27

Ο ΥΕΘΑ για τον σημερινό εορτασμό της Προστάτιδας του Πυροβολικού Αγίας Βαρβάρας