Ποια 4 σχήματα διεκδικούν το ΣΔΙΤ αποβλήτων Σαντορίνης των 53 εκατ. ευρώ

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Μοιράσου το
Ποια 4 σχήματα διεκδικούν το ΣΔΙΤ αποβλήτων Σαντορίνης των 53 εκατ. ευρώ
INTRAKAT, ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και THALIS-ΑΒΑΞ-MORE φέρονται να υπέβαλαν φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ποιο είναι το έργο, ποια είναι τα οφέλη για το νησί.

Με 4 συμμετοχές ξεκινάει η πρώτη φάση ενός ακόμα διαγωνισμού για το έργο κατασκευής και λειτουργίας απορριμμάτων (στερεών) στη Σαντορίνη, το γνωστό ΣΔΙΤ αποβλήτων Θήρας, ύψους περίπου 52 – 53 εκατ. ευρώ.

Όπως είχε αναφέρει προχτές η στήλη BackStory, για τις 9 Νοεμβρίου είχε προγραμματιστεί να υποβληθεί από τους επενδυτές φάκελος εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ά φάση). Σύμφωνα με πληροφορίες, το «παρών» έδωσαν 4 σχήματα με επικεφαλής τους INTRAKAT, ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και THALIS, με την τελευταία να φέρεται να συνεργάζεται με τις ΑΒΑΞ – MORE (όμιλος Motor Oil) όπως και στα άλλα ΣΔΙΤ σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Το έργο

Το έργο προωθεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Δεδομένου ότι το νησί αποτελεί πόλο έλξης για εκατομμύρια τουρίστες από όλο τον κόσμο, γίνεται αντιληπτός ο όγκος των απορριμμάτων που μαζεύεται. Συνεπώς, το έργο έχει ιδιαίτερη σημασία. Σε αυτό το πλαίσιο προχώρησε και ο διαγωνισμός του έργου «Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία του ολοκληρωμένου συστήματος επεξεργασίας στερεών αποβλήτων νησιού Θήρας», μέσω ΣΔΙΤ. Το έργο έχει προϋπολογισμό 52,9 εκατ. ευρώ (αξία χωρίς ΦΠΑ 42,7 εκατ.). Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Η διάρκεια της σύμβασης του έργου θα έχει διάρκεια 324 μήνες. Το έργο ΣΔΙΤ, αποτελείται, μεταξύ άλλων, από Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (που περιλαμβάνει Επεξεργασία των σύμμεικτων υπολειμματικών Απορριμμάτων, Επεξεργασία των Ανακυκλώσιμων Υλικών από προγράμματα χωριστής συλλογής), Μονάδα Κομποστοποίησης Προδιαλεγμένων Οργανικών, Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.).

Οι υποχρεώσεις του ιδιώτη

Στο πλαίσιο της προτεινόμενης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ) θα υλοποιήσει το έργο μελέτης, χρηματοδότησης, κατασκευής, συντήρησης, τεχνικής διαχείρισης και λειτουργίας των υποδομών της Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Αποβλήτων της Νήσου Θήρας για χρονικό διάστημα έως 27 έτη, αν και το ακριβές χρονικό διάστημα της Σύμβασης Σύμπραξης θα καθορισθεί ειδικότερα στο πλαίσιο της προτεινόμενης διαδικασίας ανάθεσης του Ανταγωνιστικού Διαλόγου. Η συνολική ετήσια δυναμικότητα της Ο.Ε.Δ.Α. Θήρας έχει ενδεικτικά εκτιμηθεί σε 27.226 τόνους, ωστόσο η ακριβής ποσότητα θα προσδιοριστεί κατά τη διάρκεια του Ανταγωνιστικού Διαλόγου.

Ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ) που θα επιλεγεί, θα αναλάβει, ενδεικτικά, τα εξής:

  • τη σύνταξη του συνόλου των απαραίτητων μελετών που θα υποβληθούν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης Σύμπραξης, καθώς και το σύνολο των ενεργειών και δράσεων για τη σύνταξη των εγγράφων που απαιτούνται για να διασφαλισθεί η έγκαιρη έκδοση του συνόλου των αδειοδοτήσεων και των εγκρίσεων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για την κατασκευή, πλήρη αποπεράτωση, λειτουργία και συντήρηση του Έργου
  • το σύνολο των εργασιών κατασκευής, τη λειτουργία και συντήρηση των υποδομών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων Νήσου Θήρας. Η λειτουργία και συντήρηση καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης συνίσταται, ιδίως, στην καθημερινή λειτουργία του συνόλου των εγκαταστάσεων με ίδια μέσα, τη συνήθη, προληπτική και διορθωτική συντήρηση, τη βαριά συντήρηση και την περιοδική αντικατάσταση / ανανέωση τμημάτων, στοιχείων και εξαρτημάτων του εξοπλισμού (lifecycle cost) του συνόλου των εγκαταστάσεων, την καθημερινή διαθεσιμότητα των εγκαταστάσεων και συστημάτων, των κτιριακών υποδομών και του περιβάλλοντος χώρου, όπως αυτά θα αναφέρονται αναλυτικά στη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού, ούτως ώστε το Έργο να είναι απολύτως κατάλληλο και διαθέσιμο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις διαθεσιμότητας, τις προδιαγραφές και τους στόχους της ελληνικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • τη χρηματοδότηση του Έργου με ίδια ή / και δανειακά κεφάλαια (με την επιφύλαξη της Χρηματοδοτικής Συμβολής στο κατασκευαστικό κόστος του έργου),
  • την ασφάλιση των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και συστημάτων των υποδομών που αποτελούν αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης, τόσο κατά την περίοδο μελέτης (περίοδο εργασιών) και κατασκευής του Έργου, όσο και κατά την περίοδο λειτουργίας του (περίοδο υπηρεσιών),
  • την εμπορική εκμετάλλευση μέρους ή το συνόλου των παραγόμενων δευτερογενών προϊόντων (π.χ. ενέργεια, ανακυκλώσιμα υλικά, βιοαέριο, RDF, SRF κλπ),
  • τη μεταβίβαση των υποδομών στον Δημόσιο Φορέα μετά τη λήξη της Σύμβασης Σύμπραξης.

Τα οφέλη για τη Σαντορίνη

Με την υλοποίηση του έργου στο σύνολο του, δίνεται έμφαση στην προώθηση των επιδιώξεων της περιβαλλοντικής πολιτικής και της αειφόρου ανάπτυξης (περιβαλλοντική προστασία, εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας, ανάκτηση υλικών / ενέργειας). Ειδικότερα, η υλοποίησή του αναμένεται ότι θα συμβάλλει:

  • στη μείωση της προς ταφή ποσότητας απορριμμάτων,
  • στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων μέσω της επεξεργασίας των βιοαποβλήτων,
  • στη δυνατότητα παραγωγής προϊόντων (υλικών ή/και ενέργειας), η αξιοποίηση των οποίων δύναται να επιφέρει οικονομικά οφέλη και να συμβάλει γενικότερα στην ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων.

Στη Σαντορίνη η πρακτική διαχείρισης των απορριμμάτων περιορίζεται στη λειτουργία Χ.Α.Δ.Α. στη θέση «Αλωνάκι», ο οποίος πρέπει βάσει της νομοθεσίας άμεσα να σταματήσει να λειτουργεί και να αποκατασταθεί, δράσεις για τις οποίες υπάρχει σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Παράλληλα, στο νησί λειτουργεί μικρής δυναμικότητας Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.).

Από την υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων στην περιοχή αναφοράς, δημιουργείται υστέρηση σε πολλούς τομείς της, ενώ λόγω της ανάγκης προσαρμογής προς τους στόχους του νέου Ε.Σ.Δ.Α. η κατασκευή και λειτουργία έργων Διαχείρισης & Επεξεργασίας των Στερεών Αποβλήτων για το σύνολο του Νησιού κρίνεται απολύτως επείγουσα και επιβεβλημένη, δεδομένου ότι θα συμβάλει:

• Στην παύση λειτουργίας του Χ.Α.Δ.Α. με αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου.

• Στην ανάκτηση αξιοποιήσιμων προϊόντων και υλικών, επιπρόσθετα της δυναμικότητας του ήδη λειτουργούντος Κ.Δ.Α.Υ.

• Στην παραγωγή και αξιοποίηση δευτερογενών προϊόντων ή/ και ενέργειας

• Στην εκτροπή βιοαποδομήσιμου κλάσματος των αποβλήτων (ΒΑΑ) από ταφή.

• Στην εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας.

• Στην ελαχιστοποίηση των υλικών που θα οδηγούνται στον Χ.Υ.Τ.Υ., με την εναπόθεση σε αυτόν μόνο των υπολειμμάτων των επιμέρους παραγωγικών διεργασιών

• Στην εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις της Ελληνικής & Κοινοτικής Νομοθεσίας και ιδιαίτερα με τους στόχους του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Φ.Ε.Κ. 185Α/29.09.2020)

• Στην εναρμόνιση με τις αρχές της Αειφόρου Ανάπτυξης και της Κυκλικής Οικονομίας.

• Στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Τελωνεία: Μπλόκο στο λαθρεμπόριο με νέα εργαλεία ελέγχου και δίωξης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης

Οι οδικές συμβάσεις παραχώρησης, οι σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και ο ΒΟΑΚ

Φορέας Ακινήτων: Πρόσκληση για Ανταγωνιστικό Διάλογο – Οι 5 επενδυτές που καλούνται να υποβάλουν συμμετοχή