Αρχές Ιουλίου ενεργοποιούνται τα τρία πρώτα καθεστώτα του νέου Αναπτυξιακού – Το χρονοδιάγραμμα

Μαρίνα Φούντα
Μοιράσου το
Αρχές Ιουλίου ενεργοποιούνται τα τρία πρώτα καθεστώτα του νέου Αναπτυξιακού – Το χρονοδιάγραμμα
Αντίστροφη μέτρηση για την ενεργοποίηση των πρώτων καθεστώτων του νέου Νόμου. Πρεμιέρα με μεταποίηση, αγροδιατροφή και τουρισμό. Με διαδικασίες εξπρές οι εγκρίσεις των επενδυτικών σχεδίων. Οι καινοτομίες του νέου Αναπτυξιακού και η ταυτόχρονη χρήση του με τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης.

Αρχές Ιουλίου αναμένεται να ενεργοποιηθούν τα τρία πρώτα καθεστώτα του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, προκειμένου να τρέξουν οι διαδικασίες για τις εγκρίσεις επενδυτικών σχεδίων με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας.

Όπως ανακοίνωσε το πρωί της Τετάρτης ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης, σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον αναπληρωτή υπ. Οικονομικών κ. Σκυλακάκη, τα τρία πρώτα καθεστώτα που θα ανοίξουν τις επόμενες ημέρες είναι εκείνα της μεταποίησης-εφοδιαστικής αλυσίδας, της αγροδιατροφής - πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων – αλιείας και ενίσχυσης τουριστικών επενδύσεων.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαθανάση, τα καθεστώτα θα είναι ανοιχτά για χρονικό διάστημα τριών μηνών, με στόχο εντός 60 ημερών να πραγματοποιούνται οι υπαγωγές των επενδυτικών σχεδίων κι αφού έχει ληφθεί μέσα σε 45 ημέρες η διαδικασία προέγκρισης από τις τράπεζες.

«Είμαστε έτοιμοι να πατήσουμε το κουμπί», τόνισε ο υπουργός, εξειδικεύοντας το πλαίσιο του νέου νόμου που, από κοινού με τους πόρους του νέου ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αναμένεται να αποτελέσουν τον αναπτυξιακό «ανελκυστήρα» για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να τρέξουν τα επενδυτικά τους σχέδια.

Τι έπεται

Σειρά μετά τα τρία πρώτα καθεστώτα αναμένεται να πάρουν εκείνα της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, του νέου επιχειρείν – το οποίο αφορά εκείνους που επιχειρούν για πρώτη φορά, των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, καθώς και του ψηφιακού και τεχνολογικού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων.

Πώς θα γίνει κοινή χρήση Αναπτυξιακού και Ταμείου Ανάκαμψης

Από κοινού με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη, ο κ. Παπαθανάσης παρουσίασε τον οδικό χάρτη βάσει του οποίου οι επιχειρήσεις θα μπορούν να κάνουν ταυτόχρονη χρήση των πόρων του Αναπτυξιακού Νόμου με τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σε ό,τι αφορά τον Αναπτυξιακό, οι βασικοί κανόνες είναι δύο:

-Το 25% του επενδυτικού σχεδίου δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει κρατική ενίσχυση.

-Σωρευτικά οι δύο κρατικές ενισχύσεις δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το ποσοστό του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Μια ειδοποιός διαφορά μεταξύ του Αναπτυξιακού νόμου και του Ταμείου Ανάκαμψης είναι ότι ο πρώτος δεν καλύπτει ΦΠΑ και λειτουργικά έξοδα, σε αντίθεση με το Ταμείο.

Οι καινοτομίες του νέου Αναπτυξιακού

Σύμφωνα με τον κ. Παπαθανάση, ο νέος Αναπτυξιακός νόμος χαρακτηρίζεται από μια σειρά από καινοτομίες που είναι ικανές, όπως τόνισε, να αλλάξουν το επιχειρηματικό και επενδυτικό προφίλ της χώρας. Με τα 13 καθεστώτα ο νέος νόμος έχει για πρώτη φορά κλαδική στόχευση, καλύπτοντας το σύνολο των κλάδων της οικονομίας. Οι εγκρίσεις των επενδυτικών σχεδίων έχουν σχεδιαστεί να προχωρήσουν με γοργούς ρυθμούς, ενώ το 94% των πόρων θα διοχετευθεί στην περιφέρεια. Αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων προβλέπονται για τις ορεινές και ημιορεινές περιοχές, τις παραμεθόριες περιοχές, καθώς και για τα μικρά νησιά της χώρας, ενώ για πρώτη φορά προβλέπεται στήριξη για δαπάνες που βρίσκονται εκτός παραγωγικής διαδικασίας, ενώ παρέχονται κίνητρα για λειτουργία εγκαταλελειμμένων επιχειρήσεων.

«Για κάθε ένα ευρώ κρατικής ενίσχυσης ο Αναπτυξιακός θα μοχλεύσει περί τα 2 ευρώ ιδιωτικών πόρων», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός.

Τα 13 καθεστώτα

Υπενθυμίζεται πως με τον νέο Αναπτυξιακό θεσπίζονται 13 θεματικά καθεστώτα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας, σε συμμόρφωση με το ενωσιακό δίκαιο χορήγησης κρατικών ενισχύσεων και στη βάση των προβλεπόμενων ποσοστών του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022- 2027, με αυξημένα ποσοστά για την πλειοψηφία των περιοχών της χώρας.

1. Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων.

2. Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων.

3. Νέο Επιχειρείν, με κύριο σκοπό την υποστήριξη νέων επιχειρηματιών, προκειμένου να προχωρήσουν σε σχεδιασμό και υλοποίηση επενδυτικών πρωτοβουλιών σε πολλούς τομείς της οικονομίας.

4. Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, μέσω του οποίου θα υλοποιηθεί η εγκεκριμένη ευρωπαϊκή πολιτική για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης, με στόχο τη στήριξη της απασχόλησης και ανάπτυξης των περιοχών, οι οποίες επηρεάζονται περισσότερο από τη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία.

5. Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία.

6. Αγροδιατροφή - πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία.

7. Μεταποίηση - Εφοδιαστική αλυσίδα.

8. Επιχειρηματική εξωστρέφεια.

9. Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων.

10. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

11. Μεγάλες επενδύσεις, προκειμένου να υπάρξει ειδική αντιμετώπιση σε επενδυτικά σχέδια που επηρεάζουν σημαντικά τις τοπικές οικονομίες, αλλά και γενικότερα την άνοδο των οικονομικών κλαδικών δεικτών.

12. Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας.

13. Επιχειρηματικότητα 360ο.

Τα είδη των ενισχύσεων

Στα επενδυτικά σχέδια που θα υπαχθούν στον νέο Αναπτυξιακό θα δοθούν τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων:

α. Φορολογική απαλλαγή, η οποία συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση την οικεία φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, ο οποίος αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) και συνιστά ισόποσο αποθεματικό, το οποίο τηρείται σε διακριτό λογαριασμό στις οικονομικές τους καταστάσεις.

β. Επιχορήγηση, η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού, για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών.

γ. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), η οποία συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησής τους και εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις. Η επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη, και η προθεσμία άρχεται από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης.

δ. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και για τις οποίες δεν λαμβάνεται καμία άλλη κρατική ενίσχυση.

ε. Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου - αφορά στο καθεστώς «Νέο Επιχειρείν» - που συνίσταται στην επιδότηση επιτοκίου δανείων μειωμένης εξασφάλισης ή των εξόδων ασφάλισης των δανείων υψηλού κινδύνου που καταβάλλονται στα πιστωτικά ιδρύματα που τα χορηγούν.

Διαβάστε την παρουσίαση του Συνδυασμού του αναπτυξιακού με τα δάνεια του Ταμείου ανάκαμψης στα «Σχετικά Αρχεία» (δεξιά) ή με ένα κλικ εδώ.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Σκυλακάκης: Tώρα διατίθενται τα πιο χαμηλά επιτόκια στα δάνεια του Σχεδίου Ανάκαμψης- Επενδυτικό κάλεσμα 

Εξωδικαστικός: Τέλος η παλαιά πλατφόρμα, τι θα γίνει με τις εκκρεμείς αιτήσεις, ποια χρέη θα ενταχθούν στις νέες πλατφόρμες

Ανοίγει ο δρόμος για «έξοδο» και νέο πακέτο στήριξης - Τα εύσημα του Βερολίνου και η δήλωση του Eurogroup

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

File

Λήψη αρχείου

Όλες οι ειδήσεις

09:52

FDA: Οι ΗΠΑ χρειάζονται ανανεωμένα εμβόλια για την αντιμετώπιση της Όμικρον

09:47

Το θρυλικό ράντσο του Johnny Cash στην αγορά για 1,79 εκατ. δολάρια

09:43

Βουλή: Στην Ολομέλεια η αναστολή της ρήτρας αναπροσαρμογής και το πλαφόν στη χονδρική

09:28

Β. Κορέα: «Ασιατικό NATO» χτίζουν οι ΗΠΑ κι οι σύμμαχοι τους με τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις

09:23

Δίκη Λιγνάδη: Σήμερα η αγόρευση του εισαγγελέα

09:16

EFE: Η Ελλάδα με αφετηρία την Αλόννησο διευρύνει το τουριστικό της αφήγημα

09:12

Ψηφιακή Διακυβέρνηση: 1,3 δισ. ευρώ σε βάθος 5ετίας το όφελος από το gov.gr

09:04

ΗΠΑ: Διάθεση 296.000 δόσεων εμβολίων κατά της ευλογιάς των πιθήκων στις αμερικανικές πολιτείες

08:59

Οικονόμου: Ευρύ φάσμα νέων έργων στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»

08:56

Ουκρανία: Τουλάχιστον δύο νεκροί εξαιτίας ρωσικού πλήγματος σε πολυκατοικία της Μικολάιφ

08:52

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στο Σχιστό Κορυδαλλού

08:50

Στο τέλος Ιουλίου ταυτότητα και δίπλωμα οδήγησης στο κινητό μας

08:48

Πλεύρης: Δεν θα λάβουμε μέτρα - Σε συνύπαρξη με τον ιό και από το φθινόπωρο

08:45

Μόσιαλος: Χρειαζόμαστε καλύτερα εμβόλια – Στην Ελλάδα 4η δόση για πιο πολλούς άνω των 60 ετών

08:42

Κορονοϊός: Καθοριστική για τις εξελίξεις η τρέχουσα εβδομάδα

08:38

«Χειρόφρενο» σε λεωφορεία και τρόλεϊ λόγω 24ωρης απεργίας των εργαζομένων

08:27

Ζελένσκι: Η Ρωσία να εκδιωχθεί από τις τάξεις του ΟΗΕ

08:23

ΗΠΑ: Καμία χώρα δεν μπορεί πλέον να είναι «αιχμάλωτη δικτατόρων πετρελαιοπαραγωγικών κρατών»

08:23

Πόσο γρήγορο είναι το δορυφορικό Internet του Μασκ στην Ευρώπη - Τι ταχύτητες πιάνει στην Ελλάδα

08:20

Νέο κεφάλαιο ανοίγει για την ΙΟΝ – Η «γλυκιά» διαδρομή στην ιστορία και η επόμενη μέρα

08:19

ΕΕ: Από το 2035 όλα τα καινούρια αυτοκίνητα θα είναι κλιματικά ουδέτερα

08:15

Σολτς: Συνεχίζουμε να στηρίζουμε το Κίεβο αλλά χωρίς να διακινδυνεύουμε κλιμάκωση

08:05

Παγίδα για την κυκλική οικονομία η ανακύκλωση ρούχων

08:04

Σε «εξαιρετικό κλίμα» οι συζητήσεις Μητσοτάκη με Μπάιντεν, Τζόνσον, Μακρόν - Ικανοποίηση για ένταξη Φινλανδίας και Σουηδίας στο ΝΑΤΟ

08:01

Το «τέλος» του τέλους επιτηδεύματος

07:57

Ακίνητα - Τουρισμός: «Σπάει τα κοντέρ» η θερινή ζήτηση για πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης με +232%

07:53

Ελλάκτωρ: Η δημόσια πρόταση, η άποψη του Δ.Σ. και το στρατηγικό πλάνο

07:48

Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ: Πώς θα λάβετε το voucher των 200 ευρώ

07:46

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Επενδύσεις έως 1 δισ. ευρώ το 2022 – Τα κόστη, το καζίνο, οι παραχωρήσεις και οι μέτοχοι

07:43

ΕΕ - Κλίμα: Κονδύλια και ρύποι φρενάρουν τη συμφωνία για το νέο νομικό πλαίσιο