Το σχέδιο 4+2 σημείων για το «νοικοκύρεμα» των δημοσίων δαπανών

Δήμητρα Καδδά
Viber Whatsapp Μοιράσου το
Το σχέδιο 4+2 σημείων για το «νοικοκύρεμα» των δημοσίων δαπανών
Οι παρεμβάσεις του ΥΠΟΙΚ που θα γίνουν μέσα στο 2022 με στόχο να συγκρατηθούν οι δαπάνες και να εξοικονομηθεί δημοσιονομικός χώρος. Ενιαίο Λογιστικό Πλαίσιο Δεδουλευμένης Βάσης, Gov-ERP, επισκόπηση δαπανών, προϋπολογισμός επιδόσεων και λειτουργική ταξινόμηση.

Οι στόχοι του 2022 στο πεδίο του «νοικοκυρέματος» των Δημοσίων Δαπανών που προωθεί το ΥΠΟΙΚ περιλαμβάνουν τη μετάβαση του συνόλου των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης σε Ενιαίο Λογιστικό Πλαίσιο Δεδουλευμένης Βάσης (accrual basis), την εκκίνηση του ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης Gov-ERP, νέα επισκόπηση δαπανών, τον προϋπολογισμό επιδόσεων, την ενσωμάτωση στο Προϋπολογισμό της περιβαλλοντικής διάστασης και την ανάπτυξη της λειτουργικής ταξινόμησης.

Ο λόγος για την προσπάθεια που γίνεται (παράλληλα με τις κινήσεις τόνωσης των φορολογικών εσόδων μέσα από ψηφιακά εργαλεία και κίνητρα), για να συγκρατηθούν οι δαπάνες με αύξηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας και να εξοικονομηθεί δημοσιονομικός χώρος.

Αναλυτικά, με στόχο τη διασφάλιση της δημοσιονομικής σταθερότητας και βιωσιμότητας αναπτύσσονται 2 δράσεις. Η πρώτη είναι η λογιστική μεταρρύθμιση μέσα από 2 στρατηγικές:

• Mετάβαση του συνόλου των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης σε Ενιαίο Λογιστικό Πλαίσιο Δεδουλευμένης Βάσης (accrual basis)

• Ψηφιακός μετασχηματισμός της δημοσιονομικής διαχείρισης του Κράτους . Εκκίνηση του ολοκληρωμένου επιχειρησιακού συστήματος λειτουργίας, οργάνωσης, πληροφόρησης & διοίκησης (Gov-ERP)

Η 2η δράση είναι η επισκόπηση δαπανών και εσόδων σε όλα τα υπουργεία και η προώθηση του προϋπολογισμού επιδόσεων με πιλοτική εφαρμογή των δεικτών απόδοσης (KPIs) μέσα από 4 στρατηγικές:

• Επισκόπηση δαπανών και εσόδων Γενικής Κυβέρνησης

• Προϋπολογισμός επιδόσεων

• Ενσωμάτωση στο Προϋπολογισμό της περιβαλλοντικής διάστασης στο πλαίσιο του π/υ επιδόσεων

• Ανάπτυξη λειτουργικής ταξινόμησης

Νέο λογιστικό πλαίσιο

Στο πεδίο της μετάβασης του συνόλου των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης σε ενιαίο λογιστικό πλαίσιο δεδουλευμένης βάσης, σύμφωνα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής, στόχος είναι η συστηματική απεικόνιση και παρακολούθηση της καθαρής θέσης του εθνικού πλούτου της χώρας, καθώς και των χρηματοοικονομικών της επιδόσεων. Ήδη έχει ξεκινήσει η σταδιακή έκδοση των λογιστικών πολιτικών δεδουλευμένης βάσης καθώς και η εκπαίδευση των στελεχών στα νέα λογιστικά πρότυπα, ενώ το 2ο επίπεδο λειτουργικής ταξινόμησης σχεδιάζεται σύμφωνα με τον Προγραμματισμό για το 2022 που έχει εκπονήσει η κυβερνηση να υλοποιηθεί στο πλαίσιο της κατάρτισης του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

Η εφαρμογή του πιλοτικού σχεδιασμού προϋπολογισμού επιδόσεων θα έχει στόχο τη βελτίωση της πληροφόρησης και υποστήριξη ουσιαστικότερου ελέγχου επί της χρήσης των δημοσιονομικών πόρων από τα Υπουργεία και τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης, την υποστήριξη ευχερέστερης και βελτιωμένης παρακολούθησης του κόστους συγκεκριμένων σε όρους δαπάνης τομέων, όπως η προνοιακή πολιτική, η υγειονομική περίθαλψη, η περιβαλλοντική πολιτική κ.λ.π. μέσα από κατάλληλο σύστημα αναφορών και ταξινόμησης των δαπανών, αλλά και την ενίσχυση της λογοδοσίας στη δημοσιονομική διαχείριση, μέσα από την ενισχυμένη παρακολούθηση τόσο των στοιχείων που διαμορφώνουν τη δαπάνη (cost drivers) όσο και ενός συνεκτικού πλαισίου κύριων δεικτών απόδοσης (KPIs).

Το GOC-ERP

Αναφορικά με την υλοποίηση του πληροφοριακού συστήματος GOV-ERP (Government Enterprise Resource Planning), στόχος είναι να υποστηρίζει τις ανάγκες δημοσιονομικής διαχείρισης της Κεντρικής Διοίκησης και θα παρέχει πληροφορίες για συναλλαγές φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, καταγράφοντας και στοιχεία που σχετίζονται με τη λειτουργία τους, όπως περιουσιακά στοιχεία, δείκτες απόδοσης κλπ.

Το νέο σύστημα σχεδιάζεται για να υποστηρίζει τον προϋπολογισμό επιδόσεων, την επισκόπηση δαπανών και όλα τα στάδια εκκαθάρισης/πληρωμών, παρέχοντας έναν μηχανισμό παρακολούθησης και πρόβλεψης των ταμειακών ροών. Επίσης, θα παρακολουθεί όλα τα χρηματοοικονομικά στάδια εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων και προμηθειών μέσω των ηλεκτρονικών τιμολογίων, και θα ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο όλα τα εμπλεκόμενα συστήματα.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό προγραμματισμό, η υπογραφή της σύμβασης για το έργο αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο 1ο τρίμηνο του 2022. Η έναρξη ηλεκτρονικής τιμολόγησης αναμένεται επίσης το 1ο τρίμηνο, ενώ το 2ο επίπεδο λειτουργικής ταξινόμησης υπολογίζεται μαζί με το Μεσοπρόθεσμο τον Απρίλιο του 2022. Θα υλοποιηθεί μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης της ΕΕ με ορίζοντα 48 μήνες.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

gazzetta
gazzetta readerinsiderinsider