Ελλάδα
21-07-2021 | 07:49

Τον Σεπτέμβριο υποβάλλονται οι προσφορές για τις μονάδες αποβλήτων των 760 εκατ. ευρώ

Τον Σεπτέμβριο υποβάλλονται οι προσφορές για τις μονάδες αποβλήτων των 760 εκατ. ευρώ
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Την μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής έως την Τετάρτη 22.09.2021 όπως και της ημερομηνίας αποσφράγισης των φακέλων υποψηφιοτήτων για τις 28.9.2021 τόσο για τον διαγωνισμό με τίτλο «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΜΕ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΣΔΙΤ), όσο και για τον αντίστοιχο για τη «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ», επίσης με ΣΔΙΤ, αποφάσισε ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΔΣΝΑ).  

Πρόκειται για δύο διαγωνισμούς για την κατασκευή μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων σε Αττική και Πειραιά, συνολικής αξίας άνω των 760 εκατ. ευρώ, που προωθούνται μέσω ΣΔΙΤ και με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου. Και για τα δύο projects, η οριστικοποίηση των παραμέτρων του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Σύμπραξης (δυναμικότητα, χωροθέτηση, διάρκεια ή/και διάθεση του υπολείμματος, κλπ) που θα αποτελέσει τη βάση για την υποβολή των Δεσμευτικών Προσφορών εκ μέρους των Διαγωνιζομένων, θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επικαιροποίησης του ΠΕΣΔΑ (Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων) και τα αποτελέσματα του Ανταγωνιστικού Διαλόγου.

Το πιθανότερο είναι όλα τα μεγάλα ονόματα του χώρου, όπως οι Ηλέκτωρ, ΤΕΡΝΑ, Μεσόγειος, Intrakat, ο όμιλος Μυτιληναίου, ο όμιλος Βαρδινογιάννη που ακούγεται ότι «κοιτάζει» προς τον τομέα απορριμμάτων, ίσως η ΑΒΑΞ κ.α., να είναι μεταξύ αυτών που θα διεκδικήσουν τα σημαντικά αυτά, μεταξύ άλλων που προωθούνται, projects.

Με προ ημερών του απόφαση ο ΕΔΣΝΑ μετέφερε τις σχετικές ημερομηνίες, που έληγαν στα τέλη Ιουλίου (26/07 οι αιτήσεις συμμετοχής), ενώ έδωσε και απαντήσεις σε πλήθος ερωτημάτων που είχαν θέσει οι υποψήφιοι επενδυτές.

Άλλωστε, στους λόγους αυτής της δίμηνης περίπου παράτασης έως τις 22 Σεπτεμβρίου αναφέρει, μεταξύ άλλων, τα πολλά διευκρινιστικά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί από ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, το γεγονός ότι είχε οριστεί καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής τη Δευτέρα 26.7.2021 και συνεπώς οι απαντήσεις στα διευκρινιστικά ερωτήματα πρέπει να χορηγηθούν άμεσα, την ανάγκη επεξεργασίας των ερωτημάτων από την αρμόδια Διεύθυνση σε συνεργασία με το νομικό συνεργάτη, το γεγονός ότι η πληθώρα των διευκρινίσεων καθιστά αναγκαία την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ώστε να είναι σε θέση οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, λαμβάνοντάς τα υπ’ όψιν, τα προετοιμάσουν τις αιτήσεις συμμετοχής ή και το γεγονός ότι μεσολαβεί Αύγουστος και είναι δυσχερές να εκδοθούν έγγραφα που απαιτείται να είναι επίκαιρα, και συνεπώς πρέπει η νέα ημερομηνία να οριστεί σε χρονικό σημείο που να επαρκεί ο χρόνος για την έκδοση νέων εγγράφων.

ΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Όπως αναφέρονταν στις προκηρύξεις, το αντικείμενο της προτεινόμενης Σύμπραξης αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των υποδομών του έργου: «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», για εκτιμώμενο χρονικό διάστημα έως 30 έτη, από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης Σύμπραξης. Εξ αυτών, η περίοδος μελετών, αδειοδοτήσεων, κατασκευής και δοκιμαστικής λειτουργίας έχει εκτιμηθεί περίπου στα δύο 3 έτη.

Η δυναμικότητα της Μονάδας έχει εκτιμηθεί σε 450.000 tn/year υπολειμματικών συμμείκτων και προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων. Η χρηματοδότηση του Έργου θα γίνει κατ’ αρχάς με ίδια ή / και δανειακά κεφάλαια του Υποψηφίου. Η Αναθέτουσα Αρχή εξετάζει την πιθανή συμμετοχή της στη χρηματοδότηση της κατασκευαστικής αξίας του Έργου. Σε αυτή την περίπτωση η συμμετοχή του Δημοσίου στη χρηματοδότηση της κατασκευής του Έργου θα ανέλθει έως του ποσού των 90 εκ. ευρώ κατά μέγιστο μετά από ένταξη του στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά την έναρξη λειτουργίας του Έργου, θα καταβάλλει στον ιδιώτη φορέα περιοδικές πληρωμές διαθεσιμότητας, οι οποίες έχουν ενδεικτικά εκτιμηθεί σε καθαρά παρούσα αξία, ανάλογα με την επιλεγείσα τεχνική λύση και λαμβανομένης υπόψη ενδεικτικού σεναρίου συμμετοχής της Αναθέτουσας Αρχής στη χρηματοδότηση του κόστους κατασκευής του Έργου σε ποσοστό 50% (ήτοι, ποσό 75 εκ. ευρώ, ως ενδεικτική χρηματοδοτική συμβολή Αναθέτουσας Αρχής), έως το ποσό των 386,2 εκ. ευρώ, προ Φ.Π.Α. Αρα, για την εν λόγω μονάδα η συνολική αξία σύμφωνα με τη διακήρυξη φτάνει τα 461 εκατ. ευρώ.

ΜΕΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

Το αντικείμενο της προτεινόμενης Σύμπραξης αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των υποδομών του έργου: «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ» για να καλύψει ανάγκες των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων για εκτιμώμενο χρονικό διάστημα έως είκοσι εννέα (29) έτη, από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης Σύμπραξης. Εξ αυτών, η περίοδος μελετών, αδειοδοτήσεων, κατασκευής και δοκιμαστικής λειτουργίας έχει εκτιμηθεί περίπου στα δύο (2) έτη.

Η δυναμικότητα της Μονάδας έχει εκτιμηθεί σε 250.000 tn/year υπολειμματικών συμμείκτων και προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων. Η χρηματοδότηση του Έργου θα γίνει κατ’ αρχάς με ίδια ή / και δανειακά κεφάλαια του Υποψηφίου. Η Αναθέτουσα Αρχή εξετάζει την πιθανή συμμετοχή της στη χρηματοδότηση της κατασκευαστικής αξίας του Έργου. Σε αυτή την περίπτωση η συμμετοχή του Δημοσίου στη χρηματοδότηση της κατασκευής του Έργου θα ανέλθει έως του ποσού των 57 εκ. ευρώ κατά μέγιστο μετά από ένταξη του στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά την έναρξη λειτουργίας του Έργου, θα καταβάλλει στον ιδιώτη φορεά περιοδικές πληρωμές διαθεσιμότητας, οι οποίες έχουν ενδεικτικά εκτιμηθεί σε καθαρά παρούσα αξία, ανάλογα με την επιλεγείσα τεχνική λύση και λαμβανομένης υπόψη ενδεικτικού σεναρίου συμμετοχής της Αναθέτουσας Αρχής στη χρηματοδότηση του κόστους κατασκευής του Έργου σε ποσοστό 50% (ήτοι, ποσό έως 47,5 εκ. ευρώ, ως ενδεικτική χρηματοδοτική συμβολή Αναθέτουσας Αρχής), έως το ποσό των 253,2 εκ. ευρώ, προ Φ.Π.Α. (ως πληρωμές διαθεσιμότητες).

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Απόβλητα: Τα κίνητρα, τα νέα τέλη και οι ποινές για δήμους, επιχειρήσεις και πολίτες - Στη Βουλή το νομοσχέδιο

Απόβλητα: Τι θα πληρώνουν δήμοι, επιχειρήσεις και πολίτες

MUST READ

Νέα αναβολή για τη Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων στη ΒΑ Αττική (Γραμματικό)