Τις εφαρμογές που παρακολουθούν την δραστηριότητα των χρηστών χωρίς την ξεκάθαρη συναίνεσή τους προειδοποιεί ότι θα καταργεί από εδώ και στο εξής από το App Store η Apple.

Η εταιρεία γνωστοποίησε τις προθέσεις μια εβδομάδα μετά από ένα δημοσίευμα του TechCrunch, το οποίο ανέφερε ότι οι εφαρμογές της Expedia, της Air Canada και της Hollister στο iPhone χρησιμοποιούσαν λογισμικό «replay session» της εταιρείας Glassbox το οποίο τους επέτρεπε να καταγράφουν τις ενέργειες των χρηστών. Ωστόσο οι εφαρμογές δεν διευκρίνιζαν στους χρήστες ότι καταγράφουν τις ενέργειές τους μέσα από την εφαρμογή.

Η Apple διευκρίνισε στους προγραμματιστές ότι θα πρέπει να ενημερώνουν τους χρήστες εάν και σε ποιες περιπτώσεις καταγράφουν τις κινήσεις κατά την διάρκεια που χρησιμοποιούν την εφαρμογή.

«Η προστασία της ιδιωτικής ζωής των χρηστών είναι υψίστης σημασίας για το οικοσύστημα της Apple», δήλωσε η εταιρεία σύμφωνα με την TechCrunch. «Οι Αναθεωρημένες οδηγίες του App Store απαιτούν από τις εφαρμογές να ζητούν τη ρητή συγκατάθεση των χρηστών και να παρέχουν σαφείς ενδείξεις κατά την καταγραφή ή τη διαδικασία καταγραφής των δραστηριοτήτων τους. Έχουμε ειδοποιήσει τους προγραμματιστές που παραβιάζουν αυτούς τους όρους και τις οδηγίες προστασίας των προσωπικών δεδομένων, και θα λάβουμε άμεσα μέτρα αν χρειαστεί».

Σύμφωνα με έναν προγραμματιστή εφαρμογών που έλαβε αντίστοιχη ενημέρωση τα μέτρα περιλαμβάνουν την αφαίρεση της εφαρμογής από το App Store αν δεν ενημερωθεί για να τηρεί τις νέες οδηγίες.