«Έκλεισε θέση» στο Ταμείο Ανάκαμψης το ΣΔΙΤ κατασκευής Πρωτοδικείου - Εισαγγελίας Αθηνών

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Μοιράσου το
«Έκλεισε θέση» στο Ταμείο Ανάκαμψης το ΣΔΙΤ κατασκευής Πρωτοδικείου - Εισαγγελίας Αθηνών
«Κλείδωσε» η ένταξη της κατασκευής και συντήρησης νέων δικαστικών κτηρίων στην Αθήνα, ύψους περίπου 200 εκατ. ευρώ. Ο ρόλος του ΤΑΙΠΕΔ – PPF. Ποιο είναι το έργο.

Με τη… «βούλα» εντάχθηκε στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης ένα σημαντικό έργο που θα υλοποιηθεί μέσω ΣΔΙΤ, και με τη συνδρομή της μονάδας PPF του ΤΑΙΠΕΔ. Ο λόγος για την κατασκευή και συντήρηση νέων δικαστικών κτηρίων στην Αθήνα, ύψους σχεδόν 200 εκατ. ευρώ, με στόχο την αναβάθμιση υποδομών απονομής της δικαιοσύνης και των υπηρεσιών. Ειδικότερα, στο τέλος του προηγούμενου μήνα με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Θ. Σκυλακάκη, «κλείδωσε» η ένταξη του Έργου «Ανέγερση και Λειτουργία του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Αθηνών μέσω ΣΔΙΤ» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) καθώς υπεβλήθη το τεχνικό δελτίο και δόθηκε η θετική αξιολόγηση της ΕΥΣΤΑ (Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης) επί της πληρότητας των στοιχείων του έργου και συμβατότητας αυτού με τους γενικούς και ειδικούς στόχους του ΤΑΑ (υπουργείο ευθύνης το Δικαιοσύνης).

Η δημόσια δαπάνη του έργου που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε ποσό ύψους 30,8 εκατ. ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε περίπου 193,6 εκατ. ευρώ (ιδιωτική συμμετοχή 162 εκατ.). Θεωρητικά, και καλώς εχόντων των πραγμάτων, σύμφωνα με τους στόχους, τα ορόσημα και τις χρονολογίες που σημειώνονται θα πρέπει έως το Q3 2023 να προχωρήσει η έναρξη διαδικασιών υποβολής προσφορών. Ειδικότερα, ως προς την Περιγραφή Οροσήμου/ Στόχου αναφέρεται για την εν λόγω περίοδο η προσαρμογή του καταλόγου των έργων σύμφωνα με τον νόμο για την αναθεώρηση του δικαστικού χάρτη και η έναρξη διαδικασίας υποβολής προσφορών για τα έργα που αφορούν πολιτικά και ποινικά δικαστήρια τα οποία περιλαμβάνονται στον αναθεωρημένο κατάλογο ανακαινίσεων. Οι όροι της διαδικασίας υποβολής προσφορών ορίζουν ότι τα νέα κτίρια που θα κατασκευαστούν πληρούν πρωτογενή ενεργειακή ζήτηση (ΟΕΥΠ) η οποία είναι τουλάχιστον κατά 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση ΚΣΜΚΕ (κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας). Όσον αφορά στη διασφάλιση της λειτουργίας του έργου μετά την ολοκλήρωσή του ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης θα αναλάβει την λειτουργία και συντήρηση του/ων κτηρίου/ων που θα στεγάσουν το Πρωτοδικείο και την Εισαγγελία Αθηνών για 22 έτη.

Το φυσικό αντικείμενο

Το αντικείμενο του παρόντος έργου αφορά στην ανέγερση και συντήρηση των δικαστικών μεγάρων του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Το έργο προτάθηκε να γίνει μέσω ΣΔΙΤ και η πρόταση εγκρίθηκε από την Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ. στις 23/05/2022. Η σύμπραξη αφορά στη χρηματοδότηση, μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση του/ων κτηρίου/ων που θα στεγάσει το Πρωτοδικείο και την Εισαγγελία Αθηνών για διάστημα κατά μέγιστο 25 ετών.

Συνοπτικά η κατασκευή του έργου αφορά:

  • στην ανέγερση νέου Δικαστικού Μεγάρου για της ανάγκες του Πρωτοδικείου Αθηνών μικτής επιφάνειας (δόμησης) περίπου 40.000 τ.μ.,
  • στην ανέγερση νέου Δικαστικού Μεγάρου για της ανάγκες της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών μικτής επιφάνειας (δόμησης) περίπου 10.000 τ.μ.,
  • στη λειτουργική ανακατασκευή και στατική ενίσχυση του φέροντος οργανισμού του υπόγειου χώρου τριών (3) επιπέδων, έκτασης περίπου 45.000 τ.μ.

Οι ανεγέρσεις του/ων κτηρίου/ων θα λάβουν χώρα σε οικόπεδο επιφανείας 8.000 τ.μ., που αποτελεί μέρος του οικοπέδου συνολικής επιφανείας 41.811,42 τ.μ. Το οικόπεδο αυτό βρίσκεται επί των οδών Κυρίλλου Λουκάρεως, Κάλβου, Αν. Δέγλερη και Λεωφόρου Αλεξάνδρας, με ΚΑΕΚ 050093612001 και είναι κυριότητας του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτηρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.).

Περαιτέρω, ο υπόγειος χώρος θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών σε θέσεις στάθμευσης του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Αθηνών, καθώς και των λοιπών δικαστικών κτηρίου/ων που ευρίσκονται εντός του Ακινήτου.

Η ολοκλήρωση της κατασκευής των νέων Δικαστικών μεγάρων είναι επιβεβλημένη για τους ακόλουθους λόγους, ήτοι για:

  • την κάλυψη των αναγκών σε χώρους που στη υφιστάμενη κατάσταση απουσιάζουν,
  • τον εκσυγχρονισμό για την ορθότερη, ταχύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών,
  • την αποκατάσταση στέγασης δικαστικών λειτουργιών που βρίσκονται σε παλαιωμένα κτήρια, τα οποία παρουσιάζουν σοβαρά τεχνικά και λειτουργικά προβλήματα,
  • την αναβάθμιση της εικόνας των δικαστικών μεγάρων που θα αποκαταστήσει το κύρος και την αξιοπιστία των προσφερόμενων υπηρεσιών της δικαιοσύνης προς τους πολίτες, και
  • τη συγκέντρωση των υπηρεσιών που σήμερα είναι κατακερματισμένες σε ακατάλληλα ακίνητα στην Αθήνα.

Ένα από τα ΣΔΙΤ του PPF

Όπως πρόσφατα ανέφερε το insider.gr, το εν λόγω έργο μαζί με τη μετεγκατάσταση των φυλακών Κορυδαλλού στον Ασπρόπυργο, εκτιμώμενου ύψους 130 εκατ. ευρώ, αποτελούν τα δύο ΣΔΙΤ (μέχρι τώρα) που έχει αναλάβει η μονάδα PPF του ΤΑΙΠΕΔ υπό τον Π. Σταμπουλίδη. Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτιμάται ότι είναι θέμα χρόνου η προκήρυξη της α’ φάσης του διαγωνισμού για το νέο δικαστικό κτήριο στην Αθήνα ,δηλαδή η διαδικασία είναι σε προχωρημένο στάδιο ωρίμανσης. Η συνολική αξίας σύμβασης εκτιμάται, κατά πληροφορίες, από περίπου 180 εκατ. ευρώ έως 205 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), αναλόγως του ύψους της συμμετοχής του δημοσίου (έχει υπολογιστεί σε 25 εκατ. ευρώ, από τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης). Πάντως, το ύψος της συμμετοχής όπως και άλλες παράμετροι θα καθοριστούν στη β1 φάση του διαγωνισμού, δηλαδή στη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου με τους ενδιαφερόμενους- εμπλεκόμενους.

Στόχος είναι η δημιουργία λειτουργικών κτιρίων, η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και η επιτάχυνση των διαδικασιών για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών. Επιπλέον το νέο Δικαστικό Μέγαρο θα καλύπτει όλες τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές και ενεργειακές προδιαγραφές, ώστε να περιοριστούν στο ελάχιστο οι ενεργειακές του απαιτήσεις και να μειωθεί το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Αέριο: Οι αστερίσκοι της Ελλάδας στα προτεινόμενα μέτρα της Κομισιόν

Lamda – Ελληνικό: ΑΒΑΞ, ΑΚΤΩΡ, ΤΕΡΝΑ, INTRAKAT – ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ «χτυπάνε» τον διαγωνισμό για το «Sports Center»

Αυξάνεται στους 9 μήνες η ειδική άδεια μητρότητας - Δικαιούχος της παροχής και ο πατέρας

Όλες οι ειδήσεις

10:46

ΥΠΟΙΚ: Ρυθμίσεις για Αθηναϊκή Ριβιέρα και ΔΕΘ HELEXPO

10:33

Βρετανία: Καλπάζει εκ νέου ο κορονοϊός- Ξεπέρασαν το ένα εκατ. τα εβδομαδιαία κρούσματα

10:23

ΗΠΑ: «Απογοήτευση» για την απόφαση της Ρωσίας να αναβάλει επ’ αόριστον τις συνομιλίες για την εφαρμογή της Νέας START

10:15

Ουκρανία: Το Κίεβο παραλαμβάνει την πρώτη συστοιχία του συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας HAWK από την Ισπανία

10:06

Μπορέλ: Η ΕΕ εκπαίδευσε 1.100 ουκρανούς στρατιωτικούς

09:59

Όρμπαν: Η ΕΕ ότι εμποδίζει την εκταμίευση κεφαλαίων «για πολιτικούς λόγους»

09:55

Παγκόσμια ημέρα ΑμεΑ: Συμπεριληπτική εκπαίδευση - Δράσεις της πολιτείας

09:51

Ξεκίνησε η δωρεάν διάθεση 270.000 Ψηφιακών Πιστοποιητικών/Υπογραφών σε όλες τις κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις, μέλη των επιμελητηρίων

09:45

Ουκρανία: Πυραυλικά πλήγματα σε χώρο αποθήκευσης καυσίμων στο Ντονμπάς

09:35

Σταϊκούρας: Οι συστημικές τράπεζες να αυξήσουν άμεσα και γενναία τα επιτόκια καταθέσεων

09:23

Νέος ψηφιακός κόμβος των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου η Κρήτη

09:11

Ομάδα G7: Συμφωνεί σε ανώτατο όριο τιμής 60 δολάρια ανά βαρέλι για το ρωσικό πετρέλαιο

08:50

Νεο ρεκόρ για τις ΑΠΕ - Ξεπέρασαν στην ηλεκτροπαραγωγή τα ορυκτά καύσιμα κατά το δεκάμηνο 2022

08:41

Το φιλόδοξο πλάνο της ΜETRO ΑΕΒΕ για τα «καταστήματα γειτονιάς» – Το στοίχημα του franchise

08:30

Motor Oil: Αίτηση για ένταξη της πλωτής «πύλης» LNG στις στρατηγικές επενδύσεις

08:24

Φυγή προς τη σύνταξη για 200.000 ασφαλισμένους το 2022 - Προτροπή Τσακλόγλου για παράταση εργασιακού βίου

08:15

«Πράσινο φως» για προσφορές στη mega Παραχώρηση 1,5 δισ. ευρώ του ΒΟΑΚ

07:59

Επιτόκια: Ψαλίδα 4,81 μονάδων μεταξύ δανείων και καταθέσεων – Ακριβότερα και από την ΕΕ τα δάνεια, με φθηνότερες καταθέσεις

23:33

Θετική η εβδομάδα για την Wall Street, μικτά πρόσημα την Παρασκευή

23:18

Τσαβούσογλου: «Τα νότια σύνορα της Ευρώπης είναι στην Τουρκία»

23:03

Λευκός Οίκος: Καμία πρόθεση Μπάιντεν για συνομιλίες με Πούτιν

22:58

Ο ΠΟΥ χαιρετίζει τη χαλάρωση της στρατηγικής κατά Covid στην Κίνα

22:53

Τι συμβουλεύει ο δικηγόρος του Μπέρνι Μέιντοφ τον Σαμ Μπανκμαν-Φράιντ του FTX

22:10

Ο Λευκός Οίκος χαιρετίζει την πρόοδο της ΕΕ για συμφωνία στην επιβολή πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο

21:49

ΠΟΥ: Το 90% του παγκόσμιου πληθυσμού έχει κάποια μορφή ανοσίας στον κορονοϊό

21:44

Το πετρέλαιο «έχασε» τα 80 δολάρια λόγω του πλαφόν της ΕΕ και πριν τον ΟΠΕΚ+

21:43

Απαγόρευση στην ελεύθερη χρήση ηλεκτρικών αυτοκινήτων φέρεται να εξετάζει η Ελβετία λόγω φόβου για μπλακάουτ

21:23

Γερμανία: Απειλητική επιστολή έλαβε ζευγάρι που άναψε 60.000 χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια 

21:17

Συναντήσεις Μητσοτάκη με φον ντερ Λάιεν, Βέμπερ, Ταγιάνι στην Αθήνα

21:07

Ιταλία: Η Τζόρτζια Μελόνι εξυμνεί και φέρνει ως παράδειγμα προς μίμηση το ελληνικό «μεράκι»