Επιχειρήσεις | Τράπεζες
26-11-2021 | 17:27

ΕΤΕ: Πρωτιά στην καθαρή αύξηση νέων δανείων – Στο 11,9% υποχώρησε ο δείκτης NPE

Νένα Μαλλιάρα
Μοιράσου το
Εθνική: Στο +66% τα καθαρά κέρδη 9μήνου -Πρωτιά στην καθαρή αύξηση νέων δανείων, στο 11,9% υποχώρησε ο δείκτης NPE
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Τελευταία ενημέρωση: 19:01

Πριν από το τέλος του έτους η Εθνική Τράπεζα θα έχει ολοκληρώσει την πώληση της δραστηριότητας merchant acquiring (υποδομή αποδοχής καρτών POS), ανέφερε η διοίκηση της ΕΤΕ στους αναλυτές κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2021.

Όπως αναφέρθηκε, η Εθνική θα διατηρήσει ποσοστό 50% στην εταιρεία (σ.σ. η ΕΤΕ βρίσκεται σε συζητήσεις με την αμερικανική EVO για τη δημιουργία κοινής εταιρείας), καθώς η συναλλαγή γίνεται όχι για την κεφαλαιακή ενίσχυση της Τράπεζας, αλλά για την ενίσχυση των εργασιών και της τεχνογνωσίας στον συγκεκριμένο τομέα.

Όπως ανέφερε η Διοίκηση της ΕΤΕ, στις αρχές του 2022 αναμένεται η ολοκλήρωση της πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής. 

Παράλληλα, στα μέσα του 2022 πρόκειται να γίνει η τιτλοποίηση Frontier ΙΙ για κόκκινα δάνεια 1 δις. ευρώ. 
Μέσα στο 2022 η ΕΤΕ θα προχωρήσει και σε εκδόσεις ομολόγων Tier II και AT 1. 

H Διοίκηση ανέφερε ότι το κόστος προσωπικού μειώθηκε κατά 14,8% μετά την τελευταία εθελουσία με την οποία αποχώρησαν 800 εργαζόμενοι. Η Τράπεζα προγραμματίζει συνέχεια των προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου για περαιτέρω μείωση του προσωπικού. 

Κατά τα λοιπά, όπως έγραψε νωρίτερα το insider.gr:

Σε μόλις 1,1 δισ. ευρώ μετά από προβλέψεις, διαμορφώνονται πλέον τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια της Εθνικής Τράπεζας, μετά τη συναλλαγή της τιτλοποίησης  Frontier μέσω του HAPS “Ηρακλής”.

Παράλληλα, η Τράπεζα είχε καθαρή αύξηση νέων δανείων περίπου 1 δισ. ευρώ, ενδεχομένως την καλύτερη επίδοση στον κλάδο.

Στο εννεάμηνο 2021 τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες σε επίπεδο Ομίλου της ΕΤΕ ανήλθαν σε 714 εκατ. ευρώ. 

«Σε επίπεδο κερδοφορίας, η πρόοδος που επιτεύχθηκε στο πρώτο μισό του έτους επιταχύνθηκε κατά το τρίτο τρίμηνο, με τα οργανικά κέρδη να σημειώνουν αύξηση κατά 20% περίπου για δεύτερο διαδοχικό τρίμηνο, ανερχόμενα σε €134 εκατ., με ισχυρή ανάκαμψη στα έσοδα, καθώς και εντυπωσιακή περιστολή στις λειτουργικές δαπάνες και τις προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις. Κατά συνέπεια, τα οργανικά κέρδη για το εννεάμηνο 2021 κατέγραψαν αύξηση κατά 50% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και διαμορφώθηκαν σε 8% περίπου επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων. Σημειωτέον ότι η καθαρή επέκταση των δανείων για το 2021 μέχρι στιγμής προσεγγίζει το €1 δισ., επίδοση που συγκαταλέγεται μεταξύ των καλύτερων, αν όχι η καλύτερη στον τραπεζικό κλάδο, με τις υψηλές εκταμιεύσεις δανείων να αντισταθμίζουν την πρωτοφανή αναχρηματοδότηση από την αγορά ομολόγων», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΕ, Παύλος Μυλωνάς.

Ραγδαία μείωση των Μη εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων

Όπως ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα, στην Ελλάδα, τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα διαμορφώθηκαν σε €3,7 δισ. το γ΄ τρίμηνο 2021 ή €1,1 δισ. μετά από προβλέψεις, με περίπου το ένα τρίτο να είναι ρυθμισμένα δάνεια με καθυστέρηση κάτω των 30 ημερών. 

Η οργανική μείωση των ΜΕΑ διατηρήθηκε κατά το γ’ τρίμηνο 2021 (-€0,2 δισ. σε τριμηνιαία βάση) και ανήλθε συνολικά σε €0,4 δισ. το εννεάμηνο 2021, συγκρινόμενη θετικά με το στόχο που έχει θέσει η Τράπεζα για αύξηση ΜΕΑ λόγω κορωνοϊού έως και €0,6 δισ. το 2021-2022.

Ο δείκτης ΜΕΑ διαμορφώθηκε σε 11,9% στην Ελλάδα και σε 11,8% σε επίπεδο Ομίλου, σημειώνοντας μείωση της τάξεως των 90μ.β. σε τριμηνιαία βάση.

Ο δείκτης κάλυψης ΜΕΑ από σωρευμένες προβλέψεις ανήλθε σε 70,1% στην Ελλάδα (70,2% σε επίπεδο Ομίλου), ενισχυμένος περίπου κατά 730μ.β. από την αρχή του έτους και 370μ.β. σε τριμηνιαία βάση.

Όσον αφορά στην κατάσταση πληρωμών των πελατών που είχαν ενταχθεί σε προγράμματα διευκόλυνσης καταβολής οφειλών (moratoria) της ΕΤΕ παραμένει καθησυχαστική, καθώς ποσοστό κάτω του 4% βρισκόταν σε καθεστώς αθέτησης πληρωμών (καθυστέρηση άνω των 90 ημερών) στα μέσα Νοεμβρίου 2021, 11 μήνες μετά τη λήξη των εν λόγω προγραμμάτων.

Αναφορικά με τα κρατικά προγράμματα επιδότησης δόσης δανείου (σ.σ. «Γέφυρα»), τα επιλέξιμα δάνεια ανέρχονται σε περίπου €2,2 δισ., εκ των οποίων το 40% σχεδόν είχε ενταχθεί σε πρόγραμμα διευκόλυνσης καταβολής οφειλών (moratoria) μέχρι 31.12.2020.  Ποσό 1,4 δισ. περίπου αφορούν υπόλοιπα στεγαστικών δανείων (Γέφυρα Ι) και €0,8 δισ. υπόλοιπα δανείων μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων (Γέφυρα ΙΙ). Τα δάνεια που έχουν υπαχθεί σε στοχευμένα προγράμματα διευκόλυνσης οφειλών της ΕΤΕ παραμένουν περιορισμένα και διαμορφώνονται σε €0,3 δισ., εκ των οποίων τα δύο τρίτα αφορούν πελάτες Εταιρικής Τραπεζικής.

Κέρδη μ.φ. από συνεχιζόμενες δραστηριότητες στα 714 εκατ. ευρώ 

Στο εννεάμηνο 2021 τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες σε επίπεδο Ομίλου της ΕΤΕ ανήλθαν σε €714 εκατ. Τα κέρδη μετά από φόρους της περιόδου διαμορφώθηκαν σε €767 εκατ., ενισχυμένα κατά 66% σε ετήσια βάση.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 5% σε ετήσια βάση το εννεάμηνο 2021, αντανακλώντας την αύξηση του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων, τη συνεχιζόμενη ανατιμολόγηση των καταθέσεων και το όφελος από τη συμμετοχή της Τράπεζας στο Πρόγραμμα Συναλλαγών Μακροχρόνιας Αναχρηματοδότησης (TLTRO III).

Κεφαλαιοποιώντας το επιτυχημένο Πρόγραμμα Μετασχηματισμού και την ευνοϊκή οικονομική συγκυρία, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες της ΕΤΕ  ανέκαμψαν το γ’ τρίμηνο 2021 (+5% σε τριμηνιαία βάση), συντελώντας στην αύξηση των καθαρών εσόδων από προμήθειες κατά 11% σε ετήσια βάση το εννεάμηνο 2021, με σημαντική αύξηση σε όλες τις βασικές κατηγορίες προμηθειών (Λιανική Τραπεζική, Εταιρική Τραπεζική και μη παραδοσιακές τραπεζικές εργασίες).

Η Τράπεζα κατέγραψε στο εννεάμηνο 2021 δραστική αποκλιμάκωση των λειτουργικών δαπανών κατά 8%, ως αποτέλεσμα της σημαντικής περιστολής των δαπανών προσωπικού (-15% σε ετήσια βάση). Ο δείκτης κόστους προς οργανικά έσοδα σημείωσε βελτίωση κατά σχεδόν 8 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε στο 50,2%.

Τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα ανήλθαν σε €413 εκατ. το εννεάμηνο 2021, ενσωματώνοντας υψηλά κέρδη σχετιζόμενα με συναλλαγές χρεογράφων (κυρίως Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου).

 Το κόστος πιστωτικού κινδύνου έπεσε κάτω από τις 100μ.β. το γ’ εξάμηνο 2021 και διαμορφώθηκε στις 94μ.β. επί του μέσου όρου δανείων μετά από προβλέψεις. Τα οργανικά κέρδη ενισχύθηκαν κατά σχεδόν 50% σε ετήσια βάση, σε €341 εκατ. το εννεάμηνο 2021, αποτυπώνοντας την ανάκαμψη σε όλους τους βασικούς τομείς κερδοφορίας της Τράπεζας.

Ο Δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 16,4%, με το Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας να ανέρχεται σε 17,0%.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Εθνική Τράπεζα: Την Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου, τα αποτελέσματα γ' τριμήνου