Επιχειρήσεις
05-08-2021 | 18:15

Folli Follie: Εντός των ημέρων αναμένεται η κατάθεση της τροποποιημένης Συμφωνίας Εξυγίανσης - Στα 116,3 εκατ. οι καθαρές ζημιές το 2019

Ρομίνα Νικηφόρου
Μοιράσου το
Folli Follie: Εντός των ημέρων αναμένεται η κατάθεση της τροποποιημένης Συμφωνίας Εξυγίανσης - Στα 116,3 εκατ. οι καθαρές ζημιές το 2019
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Σε προχωρημένες συζητήσεις με τους συμβαλλόμενους πιστωτές της βρίσκεται η Folli Follie για την τροποποίηση της Συμφωνίας Εξυγίανσης, σύμφωνα με την πρόσφατη προδικαστική απόφαση, όπως επισημαίνεται στην οικονομική έκθεση της εταιρείας που δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι η τροποποιημένη Συμφωνία Εξυγίανσης θα κατατεθεί ενώπιον του Πτωχευτικού Δικαστηρίου εντός των επομένων ημερών.

Υπενθυμίζεται ότι στις 3 Ιουνίου 2021 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 186/2021 προδικαστική απόφαση του του Πτωχευτικού Δικαστηρίου επί της Αίτησης Εξυγίανσης της Εταιρείας, με την οποία κρίθηκε ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την επικύρωση της Συμφωνίας Εξυγίανσης. Ωστόσο, το Πτωχευτικό Δικαστήριο ανέβαλε την έκδοση απόφασης και ζήτησε την διαγραφή της αναβλητικής αίρεσης ισχύος της Συμφωνίας Εξυγίανσης αναφορικά με την άρση των ποινικής φύσεως δεσμεύσεων επί των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, με το σκεπτικό ότι η άρση των εν λόγω δεσμεύσεων δεν επαφίεται αποκλειστικά και μόνο στη βούληση των συμβαλλομένων μερών, αλλά άπτεται της δικαιοδοτικής κρίσης αρμοδίων ποινικών αρχών και οργάνων. Το Πτωχευτικό Δικαστήριο ζήτησε να τροποποιηθούν και ορισμένοι συναφείς όροι δίνοντας προθεσμία 4 μηνών στην εταιρεία προκειμένου να προχωρήσει στις απαραίτητες τροποποιήσεις ώστε να επικυρωθεί οριστικά η συμφωνία.

Ζημιές 116,3 εκατ. ευρώ το 2019

Αναφορικά με τα οικονομικά στοιχεία του 2019, η Folli Follie, εμφάνισε πτώση τζίρου 31% καθώς διαμορφώθηκαν στα 204 εκατ. ευρώ ενώ καταγράφηκαν και ζημιές μετά από φόρους 116,3 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία δεν αναγνώρισε τα έσοδα που προέκυψαν από τις συναλλαγές με τις θυγατρικές της Ασίας, την FF Spain, FF France, FF UK και Links of London Group για τις χρήσεις 2019 και 2018 για τις οποίες το κριτήριο της εισπραξιμότητας των τιμολογηθέντων πωλήσεων καθίσταται αβέβαιο.

Η ζημιά της εταιρείας μειώθηκε στα 55,2 εκατ. ευρώ από 133,2 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση  ενώ σε επίπεδο ομίλου μειώθηκαν σε 116,2 εκατ. ευρώ από 218 εκατ. ευρώ.  Σημειώνεται ότι κατά το 2019, οι περισσότερες συμβάσεις του Ομίλου με Οίκους του εξωτερικού που εντάσσονται στον λειτουργικό τομέα Ένδυσης - Υπόδησης, λύθηκαν ή δεν ανανεώθηκαν. 

Επίσης τα έξοδα διοίκησης, από 43,3 εκατ. ευρώ το 2018 μειώθηκαν σε 19,2 εκατ. ευρώ το 2019 ενώ τα έξοδα διάθεσης από 52,8 εκατ. ευρώ υποχώρησαν σε 40,7 εκατ. ευρώ. Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του ομίλου διαμορφώθηκε σε 412 εκατ. ευρώ το 2019 από 426 εκατ. ευρώ το 2018. 

Σημειώνεται ότι μεταξύ άλλων οι ορκωτοί λογιστές επισημαίνουν ότι δεν κατέστη εφικτό να γίνει από τη Διοίκηση αναδρομικά πλήρης διόρθωση των λαθών στις εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο. Από τις ελεγκτικές διαδικασίες που κατέστη δυνατό να ολοκληρωθούν για τις χρήσεις 2018 και 2019, εντοπίστηκαν διαφορές οι οποίες, αν διορθώνονταν, θα μείωναν κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας και του Ομίλου κατά περίπου €14 εκ. και €19 εκ. αντίστοιχα και κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας και του Ομίλου κατά περίπου €95,1 εκ. και €77,5 εκ. αντίστοιχα.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.