Τράπεζες
06-07-2021 | 08:06

Attica Bank: Η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου δρομολογεί τη μετατροπή του DTC – Αύριο η γενική συνέλευση των μετόχων

Νένα Μαλλιάρα
Μοιράσου το
Attica Bank
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Τον δρόμο για τη μετατροπή του αναβαλλόμενου φόρου και κατόπιν  την ιδιωτικοποίησή της  – κατά προτίμηση με στρατηγικό επενδυτή – μέσω αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου, ανοίγει για την Attica Bank, η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου για τον  DTC που αναμένεται να υπογραφεί σήμερα.

Στην αυριανή γενική συνέλευση της Attica Bank, οι μέτοχοι θα κληθούν, μεταξύ άλλων, να εγκρίνουν:

  • Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό μέχρι 85 εκατ. ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της, με σκοπό το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού (του άρθρου 31 παρ.2 του ν.4548/2018)και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο
  • Ενεργοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27Α του Ν.4172/2013 («DTC»), σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, δωρεάν έκδοση παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες
  • Παροχή εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για λήψη απόφασης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, δυνάμει του άρθρου 24 παρ. 1(β) του ν. 4548/2018 και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο.

Η Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου που αναμένεται να υπογραφεί σήμερα, βασίζεται σε πρόταση του Υπουργείου Οικονομικών και έχει πάρει την έγκριση των Θεσμών. Ρυθμίζει όλες τις διαδικασίες για τη μετατροπή του αναβαλλόμενου φόρου στην περίπτωση που κάποια τράπεζα παρουσιάσει χρηματοοικονομικό κενό (συμπεριλαμβάνονται και περιπτώσεις εξυγιάνσεων και εκκαθαρίσεων) και αυτό θα καλυφθεί από τα κεφάλαια του αναβαλλόμενου φόρου.  

Πρόκειται για μία εξαιρετικά περίπλοκη ρύθμιση, καθώς για πρώτη φορά, πανευρωπαϊκά, θα γίνει μετατροπή αναβαλλόμενου φόρου από τράπεζα. Η Διοίκηση της Attica Bank ζήτησε τη μετατροπή του αναβαλλόμενου φόρου, καθώς παρουσίασε ζημιές 306,4 εκατ. ευρώ στα αποτελέσματα του 2020. Οι ζημιές αυτές θα διογκωθούν με περαιτέρω πλήγμα στα κεφάλαια (έχουν ήδη μειωθεί στα 206,68 εκατ. ευρώ), μετά τον επιδιωκόμενο μηδενισμό των κόκκινων δανείων. Πρόκειται για στόχο που εξήγγειλε η Διοίκηση της Attica Bank όταν παρουσίασε τον Απρίλιο ένα τριετές σχέδιο εξυγίανσης που «στηρίζεται στον μηδενισμό των μη εξυπηρετούμενων δανείων και ανοιγμάτων, τη συμμετοχή στον “ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΙ” και την βελτίωση της ποιότητας των εποπτικών κεφαλαίων μέσω της ενεργοποίησης του αρ.27Α του Ν. 4172/2013».

Η Έκθεση Ελέγχου της KPMG έχει αναγνωρίσει για την Attica Bank αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ποσού 421 εκατ. ευρώ για το 2020. Αυτό το ποσό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι θα είναι και αυτό που θα καταβάλει το Δημόσιο. Το ζητούμενο είναι να υπολογιστούν τα πραγματικά κεφάλαια της Τράπεζας και το κόστος της μείωσης των κόκκινων δανείων και το έλλειμμα αυτό να καλυφθεί από το Δημόσιο κατά το μέρος που του αναλογεί με τη μετατροπή του αναβαλλόμενου φόρου. Το εναπομείναν κεφαλαιακό έλλειμμα, η Τράπεζα θα πρέπει να το καλύψει με άντληση κεφαλαίων από τις αγορές.

Το άρθρο 27Α του Ν.4172/2013, το οποίο εξειδικεύει στην εφαρμογή του η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, αναφέρεται στην προαιρετική μετατροπή αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων επί προσωρινών διαφορών,  σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου.

Ειδικότερα, με τον μηχανισμό DTC οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις της Τράπεζας μετατρέπονται σε οριστικές, εκκαθαρισμένες και άμεσα εισπράξιμες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, η Τράπεζα σχηματίζει ειδικό αποθεματικό και εκδίδει παραστατικούς τίτλους δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών (δικαιώματα μετατροπής – «warrants») στο Ελληνικό Δημόσιο. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα εξαγοράς (call option) αυτών των δικαιωμάτων μετατροπής, σε περίπτωση δε μη ενάσκησης, αυτά δύνανται να προσφερθούν σε τρίτους, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε απομείωση των ποσοστών συμμετοχής (dilution) των μετόχων που δεν θα ασκήσουν το δικαίωμα εξαγοράς.

Επομένως, εν προκειμένω η Attica Bank θα λάβει μετρητά ή ομόλογα από το Δημόσιο και θα εκδώσει έναντι αυτών τα warrants, γ) το Δημόσιο θα μπορεί να απευθυνθεί στους υφιστάμενους μετόχους για να αγοράσουν  τα δικαιώματα μετατροπής, δ) εάν οι μέτοχοι δεν θελήσουν να ασκήσουν το δικαίωμα εξαγοράς, το Δημόσιο θα μπορεί να διαθέσει τα warrants μέσω Χρηματιστηρίου σε τρίτους, ε) εάν δεν υπάρχει ενδιαφέρον αγοράς ούτε από τρίτους, τότε το Δημόσιο παίρνει τα warrants και τα δίνει στο ΤΧΣ.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.