Επιχειρήσεις
11-01-2021 | 21:37

Folli Follie: Υπέγραψε συμφωνία εξυγίανσης με τους πιστωτές της

Newsroom
Μοιράσου το
Folli Follie: Υπέγραψε συμφωνία εξυγίανσης με τους πιστωτές της

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «FolliFollie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο “FFGroup”(η «Εταιρεία»), σε συνέχεια των από 18 Νοεμβρίου 2020 και 9 Δεκεμβρίου 2020 ανακοινώσεών της (οι «Προηγούμενες Ανακοινώσεις») παρέχει την ακόλουθη ενημέρωση προς το επενδυτικό κοινό.

Η Εταιρεία υπέγραψε σήμερα συμφωνία εξυγίανσης σύμφωνα με τα άρθρα 106β και 106δ του Πτωχευτικού Κώδικα (η «Συμφωνία Εξυγίανσης»)με τους πιστωτές της και δη με τους κατόχους των Eurobonds, τους κατόχους των Swissbonds και τους κατόχους των ομολογιών Schuldschein. Η Συμφωνία Εξυγίανσης περιέχει ουσιωδώς τους ίδιους όρους, όπως αυτοί ενεκρίθησαν από τις συνελεύσεις των κατόχων των Eurobonds και των κατόχων Swissbonds στις 9 Δεκεμβρίου2020.

Η Εταιρεία υπέβαλε σήμερα αίτηση, σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα, προς το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών για την επικύρωση της Συμφωνίας Εξυγίανσης.

Ήδη πριν από την υπογραφή της Συμφωνίας Εξυγίανσης, υπεγράφησαν οι ακόλουθες συμβάσεις:

Η από 31 Δεκεμβρίου 2020 Συμφωνία Αντικατάστασης Εκδότη μεταξύ τηςFF Group Finance LuxembourgSA(“LuxCoI”), της Εταιρείας και της Lucid TrusteeServicesLimited(ως Trustee), βάσει της οποίας η Εταιρεία αντικατέστησε την LuxCoI ως εκδότρια των Eurobonds και ανέλαβε το σύνολο των σχετικών υποχρεώσεων ως πρωτοφειλέτιδα.

Η από 31 Δεκεμβρίου 2020 Συμφωνία Αντικατάστασης Εκδότη μεταξύ της FF Group Finance LuxembourgΙΙ SA(“LuxCoII”), της Εταιρείας και της LucidIssuerServicesLimited(ωςεκπροσώπουτωνκατόχωνSwissbonds), βάσει της οποίας η Εταιρεία αντικατέστησε την LuxCoIIως εκδότρια των Swissbondsκαι ανέλαβε το σύνολο των σχετικών υποχρεώσεων ως πρωτοφειλέτιδα.

Η από 30 Δεκεμβρίου 2020 Συμφωνία Συναίνεσης και Τροποποίησης μεταξύ της LuxCoII, της Εταιρείας, του κατόχου του Schuldscheinποσού 31 εκ. ευρώ και της Deutsche Bank Aktiengesellschaft (ως Διαχειριστή Πληρωμών), δυνάμειτης οποίας η Εταιρεία αντικατέστησε την LuxCoIIως οφειλέτιδα του Schuldscheinποσού 31 εκ. Ευρώκαι ανέλαβε το σύνολο των σχετικών υποχρεώσεων.

Η από 30 Δεκεμβρίου 2020 Συμφωνία Συναίνεσης και Τροποποίησης μεταξύ της LuxCoII, της Εταιρείας, τουκατόχουτου Schuldschein ποσού 20 εκ. ευρώ και της Deutsche Bank Aktiengesellschaft(ως Διαχειριστή Πληρωμών), δυνάμει της οποίας η Εταιρεία αντικατέστησε την LuxCoII ως οφειλέτιδα του Schuldschein ποσού 20 εκ. ευρώ και ανέλαβε το σύνολο των σχετικών υποχρεώσεων.

Η Εταιρεία υπέγραψε σήμερα σύβαση κάλυψης ομολογιών ενδιάμεσης χρηματοδότησης ποσού 13.007.018 ευρώ λήξεως το 2021 (η «Σύμβαση Κάλυψης») με την AIEFFFSPV, LPως ανάδοχο και αρχικό ομολογιούχο και τους υφιστάμενους ομολογιούχους της Εταιρείας που άσκησαν το δικαίωμα να καλύψουν ομολογίες μέχρι ποσού 15% της συνολικής ονομαστικής αξίας των ομολογιών, καθώς και με την Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ (ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων) και την LucidAgencyServicesLimited(ως Διαχειριστή Πληρωμών).

Η ισχύς της Σύμβασης Κάλυψης και η εκταμίευση της ενδιάμεσης χρηματοδότησης προϋποθέτουν την πλήρωση των προβλεπομένων στην Σύμβαση Κάλυψης αιρέσεων από πλευράς της Εταιρείας. Η Εταιρεία θα επανέλθει με περαιτέρω ενημέρωση προς το επενδυτικό κοινό σχετικά με την ολοκλήρωση της συναλλαγής της ενδιάμεσης χρηματοδότησης. Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κανονισμού για την Κατάχρηση της Αγοράς (ΕΕ) 596/2014 (MAR), το άρθρο 2 παρ. 2 (ε) της Απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χ.Α. Περιέχει πληροφόρηση που εμπίπτει στην έννοια της προνομιακής πληροφορίας για τους σκοπούς του άρθρου 7 του MAR. Για τους σκοπούς του MAR και του άρθρου 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1055 της Επιτροπής, το υπεύθυνο πρόσωπο για την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης για λογαριασμό της Εταιρείας είναι η κα. Μανταλένα Κασιδιαροπούλου του Τμήματος Επενδυτικών Σχέσεων.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.