Ειδήσεις
21-11-2017 | 00:00

Απάτη Καρουζέλ: Αντιστρέφοντας τον υπόχρεο απόδοσης ΦΠΑ

Απάτη Καρουζέλ: Αντιστρέφοντας τον υπόχρεο απόδοσης ΦΠΑ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δρομολογήσει ένα σχέδιο δράσης για τον ΦΠΑ που παρουσιάζει στόχους και μέτρα για τον εκσυγχρονισμό του ενωσιακού καθεστώτος ΦΠΑ.  Η δημιουργία ενός ισχυρού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου ΦΠΑ είναι μία από τις βασικές δράσεις, που εξήγγειλε η Επιτροπή, στο σχέδιό της για το μέλλον του ΦΠΑ. 

Οι νέες εξελίξεις στο ΦΠΑ συζητήθηκαν στο συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης ΦΠΑ (International VAT Association), που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, στις 19-20 Οκτωβρίου. 

Aπό τα θέματα που μονοπώλησαν το ενδιαφέρον των συνέδρων ήταν η πρόταση της Επιτροπής για την τροποποίηση της 6ης Οδηγίας του ΦΠΑ, όσον αφορά στην προσωρινή εφαρμογή Γενικευμένου Μηχανισμού Αντιστροφής της Επιβάρυνσης (ΓΜΑΕ), κατά παρέκκλιση από τις βασικές γενικές αρχές του ισχύοντος συστήματος ΦΠΑ. 

Σύμφωνα με την πρόταση της τροποποίησης, ορισμένα κράτη μέλη - και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις - θα μπορούν να εφαρμόσουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα (μέχρι 30 Ιουνίου 2022) τον Γενικευμένο Μηχανισμό Αντιστροφής της Επιβάρυνσης. Στόχος της εν λόγω νομοθετικής παρέμβασης είναι η καταπολέμηση της απάτης ΦΠΑ (τύπου καρουζέλ). 

Για όσους δεν γνωρίζουν, η απάτη τύπου καρουζέλ (αλυσιδωτή απάτη) πηγάζει κυρίως από την απαλλαγή των ενδοκοινοτικών παραδόσεων, η οποία επιτρέπει την απόκτηση αγαθών χωρίς ΦΠΑ. Στο μηχανισμό εμπλέκονται διάφοροι έμποροι, που πωλούν αγαθά στην εγχώρια αγορά, τα οποία όμως έχουν αποτελέσει αντικείμενο ενδοκοινοτικής απόκτησης από άλλη χώρα της ΕΕ.  Παρόλο που ο ΦΠΑ χρεώνεται στην εγχώρια αγορά, η εταιρεία, που έχει αποκτήσει ενδοκοινοτικά τα αγαθά, δεν καταβάλει τον ΦΠΑ στο κράτος. Η εταιρεία αυτή συνήθως εξαφανίζεται μετά την συναλλαγή. Οι αγοραστές, όμως, στην αλυσίδα ζητούν την επιστροφή του ΦΠΑ από τον κρατικό προϋπολογισμό. Τα ίδια αγαθά μπορούν να παραδίδονται πολλές φορές, με απαλλαγή και πάλι των ενδοκοινοτικών παραδόσεων, και έτσι πραγματοποιείται η αλυσιδωτή απάτη.  

Σύμφωνα με την πρόταση, υπόχρεος απόδοσης του φόρου για κάθε παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, που ξεπερνάει τα 10.000 ευρώ ανά τιμολόγιο, θα είναι ο λήπτης των αγαθών. 

Για να περιοριστεί ο κίνδυνος μετατόπισης της απάτης μεταξύ κρατών-μελών, θα πρέπει να επιτραπεί η χρήση ΓΜΑΕ σε όλα τα κράτη μέλη, τα οποία πληρούν ορισμένα κριτήρια σε σχέση με το επίπεδο της απάτης στο έδαφός τους, ιδίως όσον αφορά στην αλυσιδωτή απάτη, και μπορούν να αποδείξουν ότι δεν είναι επαρκή άλλα μέτρα ελέγχου για την καταπολέμηση της απάτης αυτής.

Επιπλέον, τα κράτη-μέλη αυτά θα πρέπει να αποδείξουν ότι τα εκτιμώμενα οφέλη ως προς τη φορολογική συμμόρφωση και την είσπραξη φόρων, τα οποία αναμένονται ως αποτέλεσμα της θέσπισης του ΓΜΑΕ, υπερκαλύπτουν τις εκτιμώμενες συνολικές πρόσθετες επιβαρύνσεις για τις επιχειρήσεις και τις φορολογικές διοικήσεις. 

Σύμφωνα με τις εισηγήσεις των ομιλητών του συνεδρίου, τα κράτη-μέλη έχουν εκφράσει επιφυλάξεις ως προς την αποτελεσματικότητα της εν λόγω πρότασης, καθώς με αυτή καταστρατηγείται η βασική αρχή του συστήματος ΦΠΑ και χρειάζονται περισσότερες δικλείδες ασφαλείας για τη διασφάλιση των κρατών-μελών, που θα ενδιαφερθούν για την υιοθέτηση του ΓΜΑΕ. 

Άλλα θέματα του συνεδρίου αφορούσαν στο πακέτο για το ΦΠΑ στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο, που περιλαμβάνει πρόταση για τροποποίηση της 6ης Οδηγίας ΦΠΑ και της Οδηγίας 2009/1132/ΕΚ για τις υποχρεώσεις του ΦΠΑ, αναφορικά με τις παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών.

Πιο αναλυτικά, τα μέτρα περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Κανόνες, που θα επιτρέψουν στις επιχειρήσεις, οι οποίες πωλούν προϊόντα μέσω διαδικτύου, να εκπληρώνουν όλες τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν στο ΦΠΑ εντός ΕΕ, σε έναν τόπο, της έδρας τους
  • Εισαγωγή κατώτατου ορίου 10.000 ευρώ για υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών, κάτω από το οποίο ο τόπος παράδοσης θα παραμείνει στο κράτος-μέλος εγκατάστασης του προμηθευτή  
  • Απλοποιήσεις και επέκταση του συστήματος μονοαπευθυντικής θυρίδας (MOSS)
  • Κατάργηση του ορίου απαλλαγής ΦΠΑ για εισαγωγές αγαθών αξίας 10 έως 22 ΕΥΡΩ

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του συνεδρίου, η αποτελεσματικότητα της δέσμης των νέων μέτρων αμφισβητείται, καθώς έχουν εκφραστεί φόβοι για αύξηση των φαινομένων απάτης και υποτιμολόγησης προϊόντων, όπως και δυσκολία διασταυρωτικών ελέγχων απόδοσης του φόρου. 

Πρόσφατα, οι Υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ συζήτησαν τα μέτρα ειδικά όσον αφορά στο ηλεκτρονικό εμπόριο και τις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις. Δυστυχώς όμως δεν κατέληξαν σε συμφωνία, καθώς αποτυπώθηκε για μία ακόμα φορά η ανησυχία των κρατών μελών καθώς δεν φαίνεται με τα νέα μέτρα να επιτυγχάνεται ο σκοπός των μέτρων, δηλαδή η πάταξη της απάτης και η βελτίωση στην είσπραξη του ΦΠΑ στις ψηφιακές υπηρεσίες. Αναμένεται με ενδιαφέρον η τελική μορφή των μέτρων, με την υιοθέτηση του τροποποιημένου κειμένου των αντίστοιχων Οδηγιών προκειμένου να κριθεί κατά πόσο θα συμβάλλει στο στόχο της Επιτροπής για προσαρμογή του συστήματος ΦΠΑ στη νέα εποχή των προκλήσεων. 

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.