Μοσχοβία Κασκούρα - Σουλτς

Η Δρ. Μοσχοβία Κασκούρα - Σουλτς είναι Συγκριτολόγος - Γραμματέας Ισότητας, FFE, Γαλλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα.