Κωδικοποιείται η χωροταξική και πολεοδομική νομοθεσία έως το τέλος του έτους

Πένη Χαλάτση
Μοιράσου το
Κωδικοποιείται η χωροταξική και πολεοδομική νομοθεσία έως το τέλος του έτους
Το έργο της κωδικοποίησης θα απλοποιήσει την πρόσβαση μηχανικών, τοπογράφων, πολεοδόμων, δικηγόρων, συμβολαιογράφων αλλά και απλών πολιτών στη διάσπαρτη, σε εκατοντάδες νόμους και αποφάσεις, χωροταξική και πολεοδομική νομοθεσία.

Μπαίνει και πάλι μπροστά το …συμμάζεμα της διάσπαρτης, σε εκατοντάδες νόμους και αποφάσεις, χωροταξική και πολεοδομική νομοθεσία. Προ ημερών, με απόφασή του, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Νίκος Ταγαράς προχώρησε σε αλλαγές της Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής. Ειδικότερα, άλλαξε τα έξι μέλη από τα 20 της αρχικής ομάδας, τα οποία είχε ορίσει ο προκάτοχός του κ. Δημήτρης Οικονόμου και προσθέτει και άλλα πέντε, αυξάνοντας το δυναμικό της Επιτροπής σε 25 άτομα.

Άλλωστε, σύμφωνα με τη νομοθεσία επιτρέπεται ο αρμόδιος υπουργός να ορίζει επιπλέον έως και πέντε μέλη, εφόσον θεωρήσει ότι είναι αναγκαίο για την ταχύτερη ολοκλήρωση του έργου της. Σύμφωνα με την απόφαση, η Επιτροπή θα έχει ολοκληρώσει το έργο της έως το τέλος του έτους.

Ως πρόεδρος παραμένει ο πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) και επίτιμος πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) κ. Κωνσταντίνος Μενουδάκος. Ο στόχος της είναι η κωδικοποίηση των ισχυουσών χωροταξικών και πολεοδομικών διατάξεων, οι οποίες έχουν υποστεί πολλαπλές αλλαγές, προσθήκες, τροποποιήσεις και καταργήσεις, με πλήθος διάσπαρτων νομοθετημάτων κατά την τελευταία πεντηκονταετία. Το έργο της κωδικοποίησης θα απλοποιήσει την πρόσβαση μηχανικών, τοπογράφων, πολεοδόμων, δικηγόρων, συμβολαιογράφων αλλά και απλών πολιτών και θα εξασφαλίσει την ορθή και δίχως προβλήματα εφαρμογή της νομοθεσίας.

Μάλιστα, κατά τη σύνταξη του Κώδικα επιτρέπεται η κατάργηση διατάξεων, οι οποίες κρίνονται ατελέσφορες ή μη δεκτικές εφαρμογής, η απάλειψη διατάξεων που έχουν καταργηθεί σιωπηρώς, καθώς και των μεταβατικών διατάξεων που δεν έχουν πλέον πεδίο εφαρμογής και η προσαρμογή διατάξεων προς το Σύνταγμα. Επίσης, θα μπορεί να γίνει η αναδιατύπωση διατάξεων και η εισαγωγή διατάξεων για την απλούστευση ή την άρση ερμηνευτικών αμφιβολιών ή για την εναρμόνισή τους προς παρεμφερείς ρυθμίσεις ή την άρση αντιφάσεων, η προσαρμογή των διατάξεων, με τις οποίες ορίζονται αρμοδιότητες διοικητικών ή άλλων οργάνων, προς το ισχύον οργανωτικό σχήμα των κεντρικών και αποκεντρωμένων κρατικών υπηρεσιών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα. Παράλληλα, θα γίνει η ενοποίηση και η αναδιάρθρωση διατάξεων και νομοθετημάτων, καθώς και κάθε άλλη μεταβολή απαραίτητη για την ενότητα και τη σαφήνεια των ρυθμίσεων. Το σχέδιο του Κώδικα, πριν κυρωθεί, θα ελέγχεται από την Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης.

Ο Κώδικας θα καταρτιστεί σε ηλεκτρονική βάση. Γι΄ αυτό, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θα ρυθμιστούν η διαδικασία κατάρτισης και ενημέρωσης της ηλεκτρονικής βάσης, τα αρμόδια όργανα για την τήρηση και την επικαιροποίησή της, τα ζητήματα που αφορούν τον τρόπο ενσωμάτωσης των διατάξεων, με τις οποίες τροποποιείται ή συμπληρώνεται ο Κώδικας και κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία της ηλεκτρονικής βάσης.

Τα μέλη της Επιτροπής είναι πλέον τα εξής:

1. Μενουδάκος Κωνσταντίνος, Πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), επίτιμος πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), ο οποίος θα εκτελεί χρέη Προέδρου της Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής

2. Χριστοφιλόπουλος Δημήτρης, Ομότιμος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

3. Ντουχάνης Χρήστος, Σύμβουλος του Συμβουλίου της Επικρατείας.

4. Βασιλειάδης Δημήτριος, Σύμβουλος του Συμβουλίου της Επικρατείας

5. Παπανικολάου Χρήστος, Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας

6. Πυργάκης Δημήτριος, Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας

7. Γιωτάκου Παρασκευή, Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου ΥΠΕΝ

8. Ιωσηφίδου Αφεντία, Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου ΥΠΕΝ

9. Καρτάλου Αθηνά, Δικηγόρος με έμμισθη εντολή στο ΥΠΕΝ

10. Κουρουπάκη Καλλιόπη, Δικηγόρος, μετακλητή υπάλληλος στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος

11. Καρατσώλης Κωνταντίνος, Δικηγόρος

12. Γαλάνη Θεοδώρα, Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας ΥΠΕΝ

13. Ψυχογιός Θεοδόσης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού ΥΠΕΝ

14. Σκάρλα Αθηνά, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων

15. Σιούτη Γλυκερία, Καθηγήτρια Διοικητικού Δικαίου και Δικαίου Περιβάλλοντος Νομικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

16. Γώγος Κωνσταντίνος, Καθηγητής Διοικητικού Δικαίου Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.

17. Τσακίρης Στυλιανός, Αρχιτέκτων-Χωροτάκτης

18. Ασημακοπούλου Σταμάτα (Ματίνα), Δικηγόρος

19. Βασενχόβεν Λουδοβίκος, Ομότιμος Καθηγητής Πολεοδομίας και Χωροταξίας στη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π.

20. Γιαννακούρου Γεωργία, Καθηγήτρια Δικαίου Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Ε.Κ.Π.Α.

21. Κουτούπα Ευαγγελία (Λία), Καθηγήτρια Διοικητικού Δικαίου, Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.

22. Κωνσταντίνα Αλεξοπούλου, Δικηγόρος.

23. Μέλισσας Δημήτρης, Καθηγητής Πολεοδομικού Δικαίου Ε.Μ.Π.

24. Τζήκα Ελευθερία, Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ.

25. Κοτίνη Γεωργία, Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.