Στον «αέρα» η «περιβαλλοντική» διαβούλευση για το «Κέντρο Καινοτομίας» στη ΧΡΩΠΕΙ – Πότε αναμένονται εξελίξεις

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Μοιράσου το
Στον «αέρα» η «περιβαλλοντική» διαβούλευση για το «Κέντρο Καινοτομίας» στη ΧΡΩΠΕΙ – Πότε αναμένονται εξελίξεις
Για περίπου ένα μήνα θα παραμείνει «ανοιχτή» η διαβούλευση της περιβαλλοντικής μελέτης για τη δημιουργία Κέντρου Καινοτομίας. Ο στόχος, οι χρήσεις, οι φάσεις του διαγωνισμού ΣΔΙΤ και οι ενδιαφερόμενοι.

Για περίπου ένα μήνα θα παραμείνει «ανοιχτή» η διαβούλευση της περιβαλλοντικής μελέτης για τη δημιουργία Κέντρου Καινοτομίας στην Αθήνα, στο πρώην βιομηχανικό συγκρότημα ΧΡΩΠΕΙ, επί της οδού Πειραιώς 62, με τον διαγωνισμό, ως γνωστόν, να προχωράει μέσω ΣΔΙΤ. Χτες, η Δ/νση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Έρευνας και Καινοτομίας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ως Αρχή Σχεδιασμού του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) για τη δημιουργία του Κέντρου Καινοτομίας, δημοσιοποίησε προς το κοινό τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΕΠΣ.

Tο project αφορά στην ευρύτερη ερευνητική και επιστημονική κοινότητα, τις επιχειρήσεις, ιδίως νεοφυείς – τεχνοβλαστούς, και στα τμήματα Έρευνας και Ανάπτυξης. Με παλιότερες εκτιμήσεις το ύψος του έργου ανέβαινε στα 100 εκατ. ευρώ, ωστόσο, μένει να φανεί κατά πόσο ενδεχομένως να αναθεωρηθεί το κόστος λόγω της συγκυρίας (αύξηση τιμών υλικών κ.α.) ή και άλλες παράμετροι. Να σημειωθεί ότι η β΄ φάση του διαγωνισμού θεωρητικά έχει ξεκινήσει από τα τέλη του 2021, όπως είχε αναφέρει τότε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρ. Δήμας, όπου οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν τις προτάσεις τους επί της προτεινόμενης σύμβασης σύμπραξης Μη δεσμευτικές προσφορές στην πρώτη φάση του διαγωνισμού είχαν υποβάλει ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΙΝΤΡΑΚΑΤ και Dimand, μαζί με εταίρους ο κάθε ένας. Στα τέσσερα σχήματα συμμετέχουν και φορείς καινοτομίας, κάτι το οποίο εξάλλου επιβάλλει και ο διαγωνισμός. Βέβαια, βάσει των διαδικασιών, το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε επόμενη φάση (κάποια στιγμή το καλοκαίρι ενδεχομένως) θα αποστείλει το τελικό σχέδιο της σύμβασης στο οποίο θα «πατήσουν» τα επενδυτικά σχήματα για να υποβάλλουν τις δεσμευτικές τους προσφορές. Οπως έχει αναφέρει το insider.gr, ο στόχος ήταν εξ αρχής εντός του 2022 να έχουμε ανάδοχο για τη δημιουργία και λειτουργία της πρώτης Πολιτείας Καινοτομίας.

Το έργο αφορά στη δημιουργία ενός φυσικού χώρου καινοτομίας στον οποίο αναμένεται να συνυπάρχουν τμήματα έρευνας και ανάπτυξης (R&D) μεγάλων και μεσαίων επιχειρήσεων, νεοφυείς επιχειρήσεις, τεχνοβλαστοί, ερευνητές και ακαδημαϊκά ιδρύματα. Οι μεταξύ τους συνέργειες θα έχουν στόχο την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προς όφελος της ελληνικής πολιτείας, της κοινωνίας και της οικονομίας γενικότερα.

Όπως σημειώνεται στη ΣΜΠΕ, το εξεταζόμενο στην παρούσα Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ) αφορά: στην τροποποίηση του υφιστάμενου χαρακτήρα της περιοχής επέμβασής του, η οποία αφορά το ανενεργό βιομηχανικό συγκρότημα της Χρωματουργίας Πειραιώς (ΧΡΩ.ΠΕΙ.), που βρίσκεται επί της οδού Πειραιώς, σε Κέντρο Καινοτομίας Πρότυπου Πάρκου Έρευνας και Τεχνολογίας και στην εξειδίκευση των χρήσεων γης και στην συμπλήρωση των όρων και περιορισμών δόμησης που ισχύουν, με σκοπό να προσδιοριστεί ο νέος χαρακτήρας της περιοχής του βιομηχανικού συγκροτήματος ΧΡΩ.ΠΕΙ. και να εξειδικευτούν οι χρήσεις και οι δραστηριότητες που θα μπορούν να αναπτυχθούν σ’ αυτόν τον χώρο, μετά την ίδρυση και εγκατάσταση του Κέντρου Καινοτομίας Έρευνας και Τεχνολογίας.

Οι γενικοί στόχοι του προβλεπόμενου από το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο Κέντρου Καινοτομίας, εστιάζουν: · στην εισαγωγή καινοτομίας στην Ελλάδα σε υφιστάμενα και νέα επιχειρηματικά σχήματα · στην ανάπτυξη επιχειρηματικότητας · στη διάχυση καινοτομίας στην κοινωνία · στην ανάπτυξη δεξιοτήτων · στις προτάσεις αλλαγής του επιχειρηματικού και αναπτυξιακού μοντέλου · στη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Το Κέντρο Καινοτομίας θα αποτελέσει βασικό πυλώνα ανάπτυξης τοπικής και υπερτοπικής σημασίας, καθώς μέσω ενός δυναμικού και καινοτόμου συνδυασμού πολιτικών, ποιοτικού χώρου και κατάλληλα διαμορφωμένων εγκαταστάσεων, προγραμμάτων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας σκοπεύει:

  • Στη φιλοξενία σημαντικού αριθμού Νεοφυών Επιχειρήσεων, Τεχνοβλαστών, καινοτόμων εταιρειών, ερευνητικών ιδρυμάτων και φορέων Καινοτομίας.
  • Στη διαχείριση της ροής της γνώσης και της τεχνολογίας μεταξύ ερευνητικών φορέων, πανεπιστημίων και εταιρειών.
  • Στη διευκόλυνση της επικοινωνίας και διασύνδεσης μεταξύ εταιρειών, επιχειρηματιών και επιστημόνων.
  • Στη δημιουργία περιβάλλοντος που ενισχύει την κουλτούρα της Καινοτομίας, της συνεργασίας, της δημιουργικότητας και της ποιότητας.
  • Στον σχεδιασμό και στην προώθηση προγραμμάτων ενίσχυσης της Καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, σε συνεργασία με φορείς της αγοράς.
  • Στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων έρευνας και Καινοτομίας στο χώρο του φαρμάκου.
  • Στη διασύνδεση και δραστηριοποίηση τόσο στο ευρωπαϊκό δίκτυο κέντρων και φορέων Καινοτομίας και επιχειρηματικότητας (EU|BIC) όσο και στο παγκόσμιο δίκτυο κέντρων καινοτομίας (IASP) που συγκεντρώνουν χιλιάδες καινοτόμες εταιρείες και ερευνητικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο, διευκολύνοντας τη διεθνοποίηση των εταιρειών που φιλοξενούνται.

Η περιοχή επέμβασης του συγκεκριμένου Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου είναι το οικόπεδο των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων του βιομηχανικού συγκροτήματος «ΧΡΩ.ΠΕΙ.», συνολικού εμβαδού 17.868,69 m2 , που βρίσκεται στο Ο.Τ. 63, επί της Λεωφόρου Πειραιώς και το οποίο περιλαμβάνει 38 διακριτά υφιστάμενα κτίρια εντός του ακινήτου, τα οποία ομαδοποιούνται σε 17 κτίρια και συγκροτήματα κτιρίων.

Η άμεση ζώνη επιρροής του ΕΠΣ, εντοπίζεται στο ανατολικό τμήμα του Δήμου Πειραιά και αποτελεί τμήμα της ευρύτερης παράκτιας ζώνης του Φαληρικού όρμου, βορείως της Λεωφόρου Ποσειδώνος και εκατέρωθεν της Λεωφόρου Αθηνών - Πειραιώς.

Στην άμεση ζώνη επιρροής του υπό μελέτη έργου εντοπίζονται οι εξής κατηγορίες χρήσεων γης: γενικής κατοικίας, εμπορίου, βιομηχανίας, πολιτισμού – αναψυχής, εστίασης, υπηρεσιών, πρόνοιας – υγείας, εκπαίδευσης, άθλησης, χώρων λατρείας, πρασίνου, - ελεύθερων χώρων, χώρων στάθμευσης, κενών χώρων και κάποιων άλλων ειδικών χρήσεων. Στη γενική εικόνα της περιοχής διαπιστώνεται ότι οι κυρίαρχες χρήσεις είναι αυτές του εμπορίου, της βιομηχανίας – βιοτεχνίας και των υπηρεσιών.

Εντός του οικοπέδου της περιοχής επέμβασης του ΕΠΣ, καταγράφονται 38 διακριτά υφιστάμενα κτίρια, τα οποία ομαδοποιούνται σε 17 κτίρια και συγκροτήματα κτιρίων. Τα εν λόγω κτίσματα έχουν ανεγερθεί σε διαφορετικούς χρόνους.

Οι χρήσεις γης που καθορίζονται από το υπό μελέτη Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο στο σύνολο της περιοχής επέμβασης, στη διεύθυνση Πειραιώς 62 (OT 63), του Δήμου Πειραιά, είναι οι κάτωθι:

− Κύρια χρήση: · Γραφεία / Κέντρα έρευνας / Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων. Η κύρια χρήση αποτελεί κατ’ ελάχιστον το 50% της συνολικής δόμησης και στο πλαίσιό της επιτρέπεται η εγκατάσταση ερευνητικών εργαστηρίων, βιβλιοθήκης, χώρων εκπαίδευσης – σεμιναρίων, χώρων διοίκησης του κέντρου και εκθεσιακού χώρου / χώρου παρουσιάσεων.

− Συνοδές χρήσεις: · Χώροι συνάθροισης κοινού / Συνεδριακά κέντρα · Εμπορικά καταστήματα · Καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών (γυμναστήρια, κ.λπ.) · Εστίαση · Αναψυκτήρια · Καταλύματα επισκεπτών - ερευνητών · Αποθήκες χαμηλής όχλησης · Επαγγελματικά εργαστήρια (άρθρο 17 του Ν.3982/2011) αποκλειστικά προηγμένης τεχνολογίας και παραγωγής καινοτόμων προϊόντων.

Επιτρέπεται επίσης και η κατασκευή δύο υπόγειων σταθμών για την χωροθέτηση βοηθητικών χώρων, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και στάθμευσης οχημάτων.

Για το σύνολο της περιοχής επέμβασης της μελέτης, καθορίζονται οι παρακάτω όροι και περιορισμοί δόμησης: · Μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης: 2,6%. Επιτρεπόμενη δόμηση: 46.458,59 m2 . · Μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης: 60%. Επιτρεπόμενη κάλυψη: 10.721,21 m2 · Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: 21,00 m.

Επιτρέπεται η δημιουργία «Κέντρου Καινοτομίας Πρότυπου Πάρκου Έρευνας και Τεχνολογίας» με τον διακριτικό τίτλο «ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» στο σύνολο των κτιριακών εγκαταστάσεων του ακινήτου, η επισκευή, ο εκσυγχρονισμός, η στατική ενίσχυση, η εσωτερική διαρρύθμιση και η εν γένει αξιοποίηση ή/και αναδιάταξη των αρχικών κελυφών, όπου απαιτείται, η ανέγερση νέων κτιρίων εντός του ακινήτου και η προσθήκη νέων όγκων, ως προσθήκη κατ’ επέκταση ή/και καθ’ ύψος των διατηρούμενων όγκων και η δημιουργία ακάλυπτων χώρων εντός του ακινήτου με τις απαραίτητες διαμορφώσεις προς εξυπηρέτηση της λειτουργίας του, με σεβασμό στον αρχικό αρχιτεκτονικό χαρακτήρα και σχεδιασμό του συγκροτήματος.

Τα κτίρια τοποθετούνται υποχρεωτικά στις εγκεκριμένες οικοδομικές γραμμές του οικοδομικού τετραγώνου χωρίς τη δυνατότητα προαιρετικής υποχώρησης των όψεων των κτιρίων από αυτές και η δόμηση του οικοπέδου γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε οι προκύπτοντες ακάλυπτοι χώροι να ενοποιούνται στο εσωτερικό του οικοδομικού τετραγώνου. Τα ειδικά κτίσματα – τοπόσημα του συγκροτήματος (φουγάρο – υδατόπυργος) συντηρούνται και αναδεικνύονται.

Ο ελεύθερος χώρος στο κέντρο επιτρέπει επιπλέον την ανάδειξη των δύο ειδικών κτισμάτων του υφιστάμενου συγκροτήματος, τα οποία λόγω του ύψους τους λειτουργούν ως τοπόσημα στην περιοχή του ακινήτου, δηλαδή του φουγάρου και του υδατόπυργου. Διαμορφώνεται με στοιχεία όπως το γρασίδι, οι πλακοστρώσεις, τα ξύλινα deck, οι διάτρητοι κυβόλιθοι, τα παρτέρια με χαμηλή βλάστηση, κ.λπ. και προστίθενται και στοιχεία νερού συσχετιζόμενα με τον υφιστάμενο υδατόπυργο.

Για την πρόταση αξιοποίησης του βιομηχανικού συγκροτήματος, προτείνεται δημιουργία δύο υπόγειων επιπέδων, ώστε να διαμορφωθούν περί τις 600 θέσεις στάθμευσης οχημάτων καλύπτοντας τις σχετικές ανάγκες εργαζόμενων και επισκεπτών, ενώ παράλληλα διαμορφώνονται και υπόγειοι χώροι ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Πότε θα «βγει» ανάδοχος στο διαγωνισμό ΣΔΙΤ για την «Πολιτεία Καινοτομίας – ΧΡΩΠΕΙ»

Όλες οι ειδήσεις

23:06

Wall Street: Συνεδρίαση roller coaster την Τρίτη - «Μάζεψε» τις απώλειες ο Dow, ισχυρά κέρδη ο Nasdaq

22:59

Κιρ Στάρμερ: Ο ηγέτης των Εργατικών θα δεχόταν τις πρόωρες εκλογές - «Χρειαζόμαστε αλλαγή, η κυβέρνηση καταρρέει»

22:45

ΡΑΕ: Οδηγίες προς τους παρόχους ενέργειας για την υιοθέτηση πρότυπου εγγράφου

22:27

Πυροσβεστική: Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στον Άγιο Ιωάννη Κορινθίας

22:15

Βρετανία: Εντείνεται η πολιτική κρίση - Παραιτήθηκε και ο αντιπρόεδρος των Τόρις και δύο βουλευτές

22:10

Πετρέλαιο: Ραγδαία πτώση κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι

22:00

Βρετανία: Η Λιζ Τρας στο πλευρό του Τζόνσον μετά από τις παραιτήσεις δύο κορυφαίων υπουργών

21:55

Μακελειό 4ης Ιουλίου: Ο δράστης έκανε σχέδια επί εβδομάδες - Μεταμφιέστηκε σε γυναίκα για να μην τον αναγνωρίσουν

21:40

Τουρκία: Δακρυγόνα ενάντια σε πορεία Pride στην Άγκυρα

21:28

Τσίπρας: Σχέδιο τεσσάρων αξόνων για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης

21:19

Πανελλήνιες: Την Τετάρτη η ανακοίνωση των βαθμών των Ειδικών Μαθημάτων

21:11

Μενδώνη: Ο φωτισμός του ανελκυστήρα της Ακρόπολης έγινε για λόγους συντήρησής του

21:03

Χρυσός: Νέο χαμηλό για το 2022 με απώλειες άνω του 2%

21:01

Ουκρανία: Οι κάτοικοι της Μαριούπολης λαμβάνουν 5 λίτρα πόσιμου νερού την εβδομάδα

20:35

Grivalia Hospitality: Στις πύλες του Amanzoe έφτασε η φωτιά - Ασφαλείς ένοικοι και προσωπικό

20:34

Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Τζια

20:24

Βρετανία: Παραιτήθηκαν οι υπουργοί Υγείας και Οικονομικών

20:19

ΗΠΑ: «Μπλόκο» βουλευτών κατά της πώλησης F16 στην Τουρκία

20:07

Gazprom: Καθυστερήσεις στις πληρωμές κουπονιών σε δολάρια και φράγκο για τους κατόχους ομολόγων της

20:07

Δεύτερες σκέψεις από Eurogroup για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία καθώς ξεφεύγει η ενεργειακή κρίση

20:03

Dimand: Στα 98 εκατ. ευρώ τα αντληθέντα κεφάλαια από τη Δημόσια Προσφορά - Από 6/7 οι μετοχές στο ΧΑ

19:51

Η Hellenic Cables εισέρχεται στην ασιατική αγορά προμηθεύοντας inter-array καλώδια

19:44

Ιταλία: Αύξηση των κρουσμάτων και των θανάτων από κορονοϊό

19:40

doValue: Στην Αθήνα ο CEO του Ομίλου, A. Mangoni – Εύσημα για τις επιδόσεις της ελληνικής θυγατρικής

19:24

Morgan Stanley: Χειρότερη από το αναμενόμενο η επιβράδυνση στην οικονομία των ΗΠΑ

19:20

ElvalHalcor: Ολοκληρώθηκε η διάθεση του συνόλου των αντληθέντων κεφαλαίων του ομολόγου

19:15

Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς και την Τετάρτη για τρεις περιφέρειες της χώρας

19:10

Η British Airways ακυρώνει εκατοντάδες πτήσεις αυτό το καλοκαίρι

19:07

Ευρωαγορές: Ευρείες απώλειες με τον Stoxx 600 να χάνει άνω του 2%

18:56

Συνάντηση Μητσοτάκη - Πομπέο την Τετάρτη