Δραστική ελάφρυνση του μη μισθολογικού κόστους φέρνει η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες σε συνδυασμό με το πρώτο κύμα της μείωσης των 0,90 ποσοστιαίων μονάδων που «τρέχει» ήδη από τον Ιούλιο.

H μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός για το 2021 στον ιδιωτικό τομέα, συνυπολογίζοντας και την ήδη εφαρμοσθείσα μείωση κατά 0,90 ποσοστιαίες μονάδες από το β’ εξάμηνο του 2020, μειώνει συνολικά κατά 3,90 ποσοστιαίες μονάδες τις ασφαλιστικές εισφορές. 

Δηλαδή, το ποσοστό των ασφαλιστικών εισφορών που ήταν 40,56% τον Ιούλιο του 2019, μειώθηκε αρχικά  στο 39,66% και με την  νέα εξαγγελθείσα μείωση θα φτάσει το 2021 στο 36,66%.

Με άλλα λόγια. το «ψαλίδισμα» των εισφορών συνεπάγεται ετήσιο όφελος για τον εργαζόμενο της τάξης των 148 ευρώ για μισθό 650 ευρώ και 342 ευρώ για μισθό 1.500 ευρώ.

«Η μείωση του μη μισθολογικού κόστους  αποτελεί έμπρακτη στήριξη της αγοράς εργασίας καθώς δίνει ισχυρά  κίνητρα στις επιχειρήσεις να διατηρήσουν τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας ειδικά την περίοδο της κρίσης αλλά και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας», δήλωσε ο κ. Βρούτσης, εξειδικεύοντας τα νέα μέτρα για την εργασία που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός από την Θεσσαλονίκη. 

Υπενθυμίζεται ότι η εξαγγελθείσα μείωση των εισφορών θα εφαρμόζεται στις εισφορές υπέρ τρίτων και δεν θα θίγει τις ανταποδοτικές εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης.

Με βάση την εξαγγελθείσα μείωση, το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών στη μισθωτή εργασία στον ιδιωτικό τομέα για το έτος 2021, διαμορφώνεται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: 

 

Ισχύουσα κατάσταση 2019

 

Ασφαλιστικές εισφορές το 2021

Ασφάλιστρα μισθωτών ιδιωτικού τομέα

Εργαζόμενος

Εργοδότης

Σύνολο

 

Εργαζόμενος

Εργοδότης

Σύνολο

Παρακράτηση υπέρ e-ΕΦΚΑ, ΕΟΠΥΥ

12,47

21,13

33,60

 

12,47

21,13

33,60

Παρακράτηση υπέρ ΟΑΕΔ και λοιπών λογαριασμών

3,28

3,68

6,96

 

1,65

1,41

3,06

Σύνολο ασφαλίστρου για μισθωτούς (συνήθη επαγγέλματα)

15,75

24,81

40,56

 

14,12

22,54

36,66

% επί του συνόλου

38,82%

61,18%

100,00%

 

38,51%

61,49%

100,00%

 

Ενώ η σωρευτική μείωση το 2021 για εργαζόμενο και εργοδότη αποτυπώνεται ως ακολούθως:

Σωρευτική μείωση σε ποσοστιαίες μονάδες

Εργαζόμενος

Εργοδότης

Σύνολο

-0,42

-0,48

-0,90

-1,21

-1,79

-3,00

-1,63

-2,27

-3,90

 

 

 

 

 

                                                                                            

 

Το ετήσιο όφελος στο μισθό (προ φόρου) των εργαζομένων παρουσιάζεται στα παραδείγματα :

Μικτός μηνιαίος μισθός (ευρώ)

Καθαρός μισθός (προ φόρων) πριν την μείωση κατά 3,9 π.μ. των ασφαλιστικών εισοφορών

Καθαρός μισθός (προ φόρων) μετά την μείωση κατά 3,9 π.μ των ασφαλιστικών εισοφορών

Ετήσιο όφελος εργαζομένου προ φόρου εισοδήματος (ευρώ)

2.000

1.685

1.718

456

1.800

1.517

1.546

411

1.500

1.264

1.288

342

1.200

1.011

1.031

274

1.000

843

859

228

800

674

687

183

650

548

558

148

       

Μικτός μηνιαίος μισθός (ευρώ)

Συνολικό μισθολογικό κόστος πριν την μείωση κατά 3,9 π.μ. των ασφαλιστικών εισφορών

Συνολικό μισθολογικό κόστος μετά την μείωση κατά 3,9 π.μ. των ασφαλιστικών εισφορών

Ετήσιο όφελος εργοδότη (ευρώ) 

2.000

2.496

2.451

636

1.800

2.247

2.206

572

1.500

1.872

1.838

477

1.200

1.498

1.471

381

1.000

1.248

1.225

318

800

999

980

254

650

811

797

207

 

Διαβάστε επίσης