ΤΑΙΠΕΔ: Πώς θα γίνει η αναβάθμιση/αξιοποίηση του Λιμένα Κύμης – Σε περιβαλλοντική διαβούλευση τα έργα

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Viber Whatsapp Μοιράσου το
ΤΑΙΠΕΔ: Πώς θα γίνει η αναβάθμιση/αξιοποίηση του Λιμένα Κύμης – Σε περιβαλλοντική διαβούλευση τα έργα
Ποιες παρεμβάσεις προτείνονται στο Πλαίσιο Έργων Ανάπτυξης Λιμένα Κύμης. Οι λιμενικές υποδομές, το υδατοδρόμιο, η επέκταση του υφιστάμενου καταφυγίου Τουριστικών σκαφών, οι κτηριακές εγκαταστάσεις, οι προβλεπόμενες χρήσεις στις 4 ζώνες ανάπτυξης. Τα προσδοκώμενα οφέλη.

Σε διαβούλευση θέτει τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Λιμένα Κύμης, του «Οργανισμού Λιμένων Νήσου Ευβοίας», το ΤΑΙΠΕΔ, εταιρεία ως Αρχή Σχεδιασμού Λιμένων, με στόχο την αξιοποίηση και του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου. Ο Λιμένας Κύμης ανήκει στους Λιμένες Μείζονος Ενδιαφέροντος και εξυπηρετεί πολλαπλές χρήσεις, όπως τουριστική και αλιευτική. Οι κύριες επενδύσεις που προβλέπονται στο Πλαίσιο Έργων Ανάπτυξης Λιμένα (Π.Ε.Α.Λ.) για το λιμένα Κύμης περιλαμβάνουν λιμενικά έργα αποκατάστασης θωράκισης του προσήνεμου μώλου, κατασκευή υποδομών για την εξυπηρέτηση του υδατοδρομίου και κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων. Ο λιμένας βρίσκεται στο Κεντρικό Ανατολικό τμήμα της νήσου Ευβοίας. Αποτελεί τον κύριο λιμένα του νησιού σε όλη την Ανατολική του πλευρά. Βρίσκεται σε απόσταση 25 ν.μ. από τον λιμάνι Λιναριάς της νήσου Σκύρου. Το συνολικό κόστος υλοποίησης των έργων εκτιμάται σε 9.146.400 ευρώ περίπου (χωρίς Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το Π.Ε.Α.Λ.

Πρακτικά, η μελλοντική ανάπτυξη του λιμένα αφορά στη βελτιστοποίηση της αξιοποίησης του δυναμικού της υφιστάμενης εγκατάστασης μέσω:

 • της επέκταση του υφιστάμενου τουριστικού λιμένα σκαφών αναψυχής,
 • της βελτιστοποίησης της διάταξης των χρήσεων στο εσωτερικό της λιμενολεκάνης για την αποφυγή ανεπιθύμητων μίξεων ή συγκρούσεων,
 • την εισαγωγή νέων χρήσεων (υδροπλάνο ναυταθλητισμός),
 • των απαραίτητων έργων και επεμβάσεων για τον ασφαλέστερο ελλιμενισμό και την ασφάλεια της λιμενικής εγκατάστασης,
 • την καλύτερη οργάνωση της αποβάθρας εξυπηρέτησης ακτοπλοΐας – κρουαζιερόπλοιων,
 • την ανάπτυξη των απαραίτητων κτιριακών υποδομών και
 • την καλύτερη οργάνωση των προσβάσεων.

Οι επεμβάσεις αυτές ενισχύουν τον επιβατικό – τουριστικό – αλιευτικό χαρακτήρα του λιμένα, χωρίς να διαφοροποιούν τον συνολικό χαρακτήρα του και να ανατρέπουν τη βασική διάταξη χρήσεων. Αποτέλεσμα της μελέτης αυτής και των συνακόλουθων διαδικασιών και έργων θα είναι η οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη, της περιοχής του Δήμου Αλιβερίου-Κύμης και ειδικότερα του Δ.Δ. Κύμης, όσο και γενικότερα του Νομού Ευβοίας.

Θέτοντας τους παραπάνω στόχους και σε συνέχεια σχετικών διαβουλεύσεων εντοπίστηκαν τα έξης έργα- επεμβάσεις:

 • Εξωτερικά έργα προστασίας λιμένα - Ενίσχυση θωράκισης προσήνεμου μώλου
 • Κατασκευή εξέδρας υδροπλάνων
 • Επέκταση υφιστάμενου τουριστικού λιμένα
 • εγκατάσταση προβλήτας από-επιβίβασης ναυταθλητικών σκαφών
 • Κτιριακά Έργα και Διαμορφώσεις Χερσαίων Χώρων

Ποιες παρεμβάσεις προβλέπονται

Ειδικότερα, η αναπτυξιακή πρόταση του Πλαισίου Έργων Ανάπτυξης Λιμένα (Π.Ε.Α.Λ.) Κύμης περιλαμβάνει τα κάτωθι έργα – παρεμβάσεις:

1. Λιμενικά Έργα

 • Εξωτερικά έργα προστασίας λιμένα - Ενίσχυση θωράκισης προσήνεμου μώλου: Στο πλαίσιο της παρούσας προτείνονται έργα αποκατάστασης του τμήματος 500μ περίπου εσωτερικά του οποίου υπάρχει ανθρώπινη δραστηριότητα. Σε επόμενο μελετητικό στάδιο θα καθοριστούν τα όρια και οι συνθήκες λειτουργίας του τμήματος αυτού ώστε να καθίσταται \ ασφαλές για τους χρήστες του.
 • Κατασκευή εξέδρας υδροπλάνων: Η εγκατάσταση εξυπηρέτησης υδροπλάνων χωροθετείται παραπλεύρως της περιοχής εξυπηρέτησης κρουαζιερόπλοιων εκτός της ζώνης θαλάσσιας και χερσαίας του τουριστικού καταφυγίου, και περιλαμβάνει την εξέδρα υποδοχής του υδροπλάνου, η οποία προτείνεται από ελαφρού τύπου πλωτή κατασκευή. Η πρόσβαση από το μώλο στην εξέδρα θα γίνεται με κατάλληλη κλίμακα-ράμπα πεζών με μεταλλικά κιγκλιδώματα ασφαλείας. Η εξέδρα θα έχει διαστάσεις κάτοψης, κατ’ ελάχιστον 15x6m, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής από - επιβίβαση των επιβατών.
 • Επέκταση του υφιστάμενου Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών: Προτείνεται η τροποποίηση χωροθέτησης / επέκταση του υφιστάμενου Καταφυγίου Τουριστικών σκαφών, όπως τεκμηριώθηκε στην παράγραφο των εναλλακτικών λύσεων. Η μελέτη και αδειοδότηση του Καταφυγίου θα γίνει σύμφωνα με τον ν.2160/93 για τους τουριστικούς λιμένες όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Η πρόταση για το τουριστικό καταφύγιο ορίζει δυναμικότητα 107 περίπου σκαφών. Η διαμόρφωσή του περιλαμβάνει προβλήτες από πλωτά στοιχεία. Σημειώνεται ότι, οι πλωτοί προβλήτες δίνουν τη δυνατότητα μετακίνησης και προσαρμογής της κατανομής των σκαφών στις συνθήκες που θα επικρατούν καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας της. Πιο συγκεκριμένα θα χρησιμοποιηθούν δύο (2) πλωτοί προβλήτες 100μ. έκαστος με συνολικό μήκος 200μ. Το απαιτούμενο συνολικό μήκος των πλωτών συστημάτων θα πραγματοποιηθεί με τη σύνδεση ανεξάρτητων πλωτών στοιχείων ενδεικτικού μήκους εκάστου 10 ή 15 ή 20 μέτρων.
 • Εγκατάσταση πλωτού προβλήτα από-επιβίβασης ναυταθλητικών σκαφών: Η εγκατάσταση πλωτού προβλήτα για την εξυπηρέτηση από-επιβίβασης ναυταθλητικών σκαφών θα γίνει παράλληλα με το κρηπίδωμα πλησίον της υφιστάμενης νηοδόχου. Ο προβλήτας θα έχει διαστάσεις κάτοψης, 2,5x16m, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής από - επιβίβαση των ναυταθλητικών σκαφών.

2. Κτιριακά Έργα και Διαμορφώσεις Χερσαίων Χώρων

 • Κτίρια Προσήνεμου Μώλου (Βόρειο Τμήμα Λιμένα): Η υφιστάμενη κατάσταση των χερσαίων χώρων του προσήνεμου μώλου, εξυπηρετεί με εξαιρετικά περιορισμένες κτιριακές εγκαταστάσεις μόνον την ακτοπλοϊκή δραστηριότητα (οχηματαγωγά από/προς Σκύρο). Οι δραστηριότητες των μεσαίου μεγέθους αλιευτικών σκαφών που χρησιμοποιούν την ζώνη των κρηπιδωμάτων κοντά στην γέννεση του προσήνεμου αλλά και των κεντρικών κρηπιδωμάτων, δεν εξυπηρετούνται από κάποιο κτίριο ή κτίσμα στην περιοχή εντός χερσαίας ζώνης. Η παρούσα μελέτη διατηρεί την υφιστάμενη ακτοπλοϊκή δραστηριότητα, προτείνει την χωροθέτηση κτιριακών εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση των αλιευτικών, προβλέπει την συγκέντρωση των βοηθητικών χώρων και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του λιμένα μαζί με την πλάστιγγακαι οργανώνει τις θέσεις στάθμευσης οχημάτων σε έναν χώρο ελεγχόμενο κοντά στην είσοδο (Βόρεια είσοδο) του λιμένα.
 • Κτίρια Εγκάρσιου Μώλου (Νότιο Τμήμα Λιμένα): Η παρούσα μελέτη έχει ήδη προβλέψει τη εξυπηρέτηση των βασικών επιβατικών χρήσεων ακτοπλοΐας και κρουαζιέρας στις περιοχές των κρηπιδωμάτων του νότιου τμήματος. Κι επιπλέον έχει προβλέψει την χωροθέτηση της μελλοντικής εγκατάστασης επιβατικής γραμμής με υδροπλάνα. Η αρχιτεκτονική πρόταση χωροθετεί στο νότιο τμήμα του λιμένα λειτουργίες και δραστηριότητες που αναμένονται να προκύψουν από τις πιο πάνω χρήσεις, κυρίως για την εξυπηρέτηση των αναγκών του επιβατικού κοινού, πάντοτε σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις διεθνείς παραδοχές και επικεντρώνεται στην οργάνωση των κινήσεων οχημάτων και επιβατών με τον βέλτιστο τρόπο. Λειτουργίες όπως: εξυπηρέτηση και πληροφόρηση επιβατών ακτοπλοΐας, αναμονή επιβατών οχηματαγωγών, γκισέ εισιτηρίων για όλα τα μεταφορικά μέσα, υποδοχή και έλεγχος επιβατών υδροπλάνων, αναμονή επιβατών υδροπλάνων, υποδοχή και έλεγχοι επιβατών κρουαζιερόπλοιων, αναψυκτήριο/snack bar, χώροι υγιεινής/WC (συμπερ. ΑΜΕΑ), κα.Υπηρεσίες όπως: Λιμεναρχείο, Λιμενική Αστυνομία, Τελωνείο, Τουριστικές πληροφορίες, κ.α.

3. Η/Μ Έργα.

4. Ελεύθεροι χώροι

 • Κυκλοφοριακή οργάνωση λιμένα.
 • Τροποποίηση στο Βόρειο Τμήμα Λιμένα.
 • Διαμόρφωση ακρομωλίου εγκάρσιου μώλου στο Νότιο Τμήμα Λιμένα.
 • Διαμόρφωση και ανάδειξη του «ΡΙΧΤΗ.

5. Προτεινόμενες αρχιτεκτονικές μορφές κτιρίων και κατασκευών

Τα νέα προτεινόμενα κτίρια έχουν αρχιτεκτονικό τύπο με μορφή, υλικά και χρώματα που συνεργάζονται για την καλύτερη εναρμόνιση του έργου με το φυσικό και το δομημένο περιβάλλον του. Ομαδοποιούνται σε τρεις κατηγορίες: α) Τα κτίρια μεγάλης κάτοψης όπως οι επιβατικοί σταθμοί, β) τα μικρότερα κτίρια που κατασκευάζονται ανεξάρτητα ή σε ομάδες όπως του ναυταθλητισμού και γ) τα υπόστεγα ή στέγαστρα ή πέργκολες που είναι ανεξάρτητα από κτίρια.

6. Πολεοδομική οργάνωση χερσαίου χώρου.

Προτεινόμενες Περιοχές Δόμησης (Π.Δ.)

Προτείνεται ο διαχωρισμός της συνολικής χερσαίας ζώνης Λιμένα Κύμης σε τέσσερις (4) ζώνες, ανάλογες των γεωμετρικών χαρακτηριστικών και των εγκαταστημένων ή προτεινόμενων λειτουργιών τους.

Η Ζώνη 1 αντιστοιχεί στην περιοχή βορειότερα του προσήνεμου μώλου, μέχρι το τέλος της χερσαίας ζώνης λιμένα και περιλαμβάνει την αντίστοιχη παραλιακή οδό και την στενή παραθαλάσσια ζώνη μέχρι την ακτογραμμή. Δεν υπάρχουν κι ούτε προτείνονται κτίρια στην περιοχή αυτή. Προτείνεται διαμόρφωση της οδού σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας καθώς και χρήσεις αναψυχής με πρόβλεψη για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων με πέργκολες/τέντες/ομπρέλες. Το εμβαδόν της Ζώνης 1 είναι 2.117,00 τ.μ., μόνον για πέργκολες/τέντες/ομπρέλες.

Η Ζώνη 2 της χερσαίας ζώνης περιλαμβάνει τον προσήνεμο μώλο, τα κεντρικά κρηπιδώματα, τους κεντρικούς παραλιακούς κοινόχρηστους χώρους του οικισμού και το πλατύ πεζοδρόμιο της παραλιακής λεωφόρου χωρίς το αντίστοιχο τμήμα του δρόμου. Το εμβαδόν της Ζώνης 2 είναι 25.788 τ.μ., Εντός της ζώνης καθορίζονται 2 περιοχές δόμησης. Η πρώτη έχει εμβαδόν 5.576,10 τ.μ., προτείνεται ποσοστό κάλυψης 19,0% ήτοι 1.059,46 τ.μ. και συντελεστής δόμησης 0,136 ήτοι 758,35 τ.μ. συνολική εκμετάλλευση σε ένα υφιστάμενο κτίσμα και τέσσερις νέες ισόγειες κτιριακές εγκαταστάσεις, οι οποίες θα εξυπηρετήσουν τις υφιστάμενες χρήσεις επιβατικού κοινού ακτοπλοΐας, φυλασσόμενης στάθμευσης οχημάτων καθώς και νέες χρήσεις υποστήριξης εκφόρτωσης αλιευτικών σκαφών και λιμενικών λειτουργιών. Η δεύτερη έχει εμβαδόν 7.300,79 τ.μ., προτείνεται ποσοστό κάλυψης 13,50% ήτοι 985,61 τ.μ. (περιλαμβάνονται οι πέργκολες για τραπεζοκαθίσματα καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος) και συντελεστής δόμησης 0,024 ήτοι 175,22 τ.μ. συνολική εκμετάλλευση σε δύο υφιστάμενα ισόγεια κτίσματα (ο ιερός Ναός και το κτίριο της ΟΛΝΕ ΑΕ), καθώς και υφιστάμενο και νέο κιόσκι ελαφριάς κατασκευής.

Η Ζώνη 3 είναι η στενή λωρίδα, μέρος του κρηπιδώματος του υφιστάμενου αλιευτικού καταφυγίου (μελλοντικά καταφυγίου μικτής χρήσης). Περιλαμβάνει επίσης το πλατύ πεζοδρόμιο της παραλιακής λεωφόρου με χρήσεις αναψυχής όπου αναπτύσσονται τραπεζοκαθίσματα με πέργκολες/τέντες/ομπρέλες. Το εμβαδόν της Ζώνης 3 είναι 8.537 τ.μ..

Η Ζώνη 4 περιλαμβάνει όλο το νότιο τμήμα του λιμένα Εντός της ζώνης καθορίζονται 5 περιοχές δόμησης. Το εμβαδόν της Ζώνης 4 είναι 39.128 τ.μ.. Σε τμήμα της με εμβαδόν 8.661,18 τ.μ., προτείνεται ποσοστό κάλυψης 8,50% ήτοι 736,20 τ.μ. και συντελεστής δόμησης 0,065 ήτοι 562,98 τ.μ. συνολική εκμετάλλευση σε τρία νέα ισόγεια κτίσματα και ένα νέο στέγαστρο αντλιών καυσίμων, για την εξυπηρέτηση χρήσεων χερσαίας εναπόθεσης και επισκευών σκαφών, εμπορίου και αποθήκευσης υγρών καυσίμων για οχήματα και σκάφη, φυλασσόμενης στάθμευσης οχημάτων. Επίσης, προτείνονται 1.002,90 τ.μ. για συνολική εκμετάλλευση σε τρεις νέες ισόγειες κτιριακές εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση των νέων χρήσεων επιβατικού κοινού ακτοπλοΐας, κρουαζιέρας και υδατοδρομίου, 328,50 τ.μ. συνολικής εκμετάλλευσης σε υφιστάμενο αναψυκτήριο με δυνατότητα προσθήκης και άλλων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος ή και 100 τ.μ. συνολικής εκμετάλλευσης για κατασκευή νέου οικίσκου για ναυταθλητισμού.

Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης – Η αξιοποίηση του λιμένα

Ο λιμένας Κύμης αν και σε μία ομολογουμένως στρατηγική θέση παραμένει σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητος παρόλο που στο πρόσφατο χωροταξικό σχέδιο (ΠΧΠ) χαρακτηρίσθηκε ως εθνικής σημασίας. Ο λιμένας βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της Ελλάδας γεγονός που τον καθιστά κατάλληλο κόμβο σύνδεσης της Κεντρικής και Νότιας Ελλάδας ως και τη Μακεδονία με τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Παράλληλα θα μπορούσε να λειτουργήσει διακρατικά συνδέοντας την Ελλάδα με την Τουρκία, την Μέση Ανατολή και την Μαύρη θάλασσα, όπως επίσης να αποτελέσει σταθμό στον άξονα Λισσαβόνα – Κασπία Θάλασσα που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επομένως, η ιδανική και προνομιακή γεωγραφική θέση του λιμένα Κύμης, θα πρέπει να αξιοποιηθεί και να αποτελέσει την «κύρια πύλη» σύνδεσης της κεντρικής Ελλάδος με το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο , την Αλεξανδρούπολη, την Τουρκία και τις παρευξείνιες χώρες καθόσον:

 • Περιορίζει τον χρόνο και το κόστος μετακίνησης και εξασφαλίζει την γρήγορη και ασφαλή μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων
 • Δημιουργεί προϋποθέσεις οικονομικής , τουριστικής , πολιτιστικής ανάπτυξης των νησιωτικών περιοχών
 • Μειώνει σημαντικά τον θαλάσσιο χρόνο ταξιδιού σε σχέση με τους λιμένες Λαυρίου , Ραφήνας και Πειραιά
 • Αξιοποιεί τις υπάρχουσες υποδομές των λιμανιών Κύμης – Μύρινας – Σιγρίου – Μεστών και ανταποκρίνεται στους σχεδιασμούς και τις επιδιώξεις της κεντρικής εξουσίας σε ότι αφορά τα μεγάλα έργα στήριξης της περιφερειακής ανάπτυξης ενώ συμβάλει στην αποσυμφόρηση του Πειραιά.
 • Αποσυμφορεί το εθνικό οδικό άξονα Αλεξανδρούπολη – Θεσσαλονίκη – Αθήνα καθώς δημιουργεί νέα παράλληλη Θαλάσσια Εγνατία οδό Αλεξανδρούπολη – Κύμη.

Τέλος επισημαίνεται πώς σε ότι αφορά τις χερσαίες διασυνδέσεις, η πλήρης αξιοποίηση του λιμένα είναι συνδεδεμένη με την αναβάθμιση της οδικής σύνδεσης του λιμένα με την εθνική οδό Αθήνα – Θεσσαλονίκη (ΠΑΘΕ) και την κατασκευή του νέου κλειστού αυτοκινητοδρόμου Χαλκίδα – Κύμη. Ο τελευταίος αυτός άξονας υπακούει στις επιταγές του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών το οποίο αναπτύσσεται προοδευτικά σε κοινοτική κλίμακα.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Intralot: Αλλάζει επίπεδο και μοντέλο με το πλάνο αναδιάρθρωσης – Το ομόλογο και οι προοπτικές 

Μεγάλος διαγωνισμός για νέο αντικαρκινικό κέντρο στο «Σωτηρία» μέσω ΤΑΙΠΕΔ – Ποιες μονάδες θα γίνουν

«Βήμα μπρος» για την αραβική 5άστερη τουριστική επένδυση στη Μύκονο

gazzetta
gazzetta reader insider insider