Eurobank: Καθαρά κέρδη 0,26 ευρώ ανά μετοχή στο 9μηνο - Μείωση NPEs κάτω από 5%

Newsroom
Viber Whatsapp Μοιράσου το
Eurobank: Καθαρά κέρδη 0,26 ευρώ ανά μετοχή στο 9μηνο - Μείωση NPEs κάτω από 5%
Καθαρά κέρδη 0,26 ευρώ ανά μετοχή στο 9μηνο και μείωση NPES κάτω από 5% κατέγραψε η Eurobank σύμφωνα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της.

Καθαρά κέρδη 0,26 ευρώ ανά μετοχή στο 9μηνο και μείωση NPES κάτω από 5% κατέγραψε η Eurobank σύμφωνα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της, υπογραμμίζοντας πως τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 55,3% και διαμορφώθηκαν σε 1,6 δισ. ευρώ, λόγω κυρίως των εσόδων από χορηγήσεις, ομόλογα, παράγωγα προϊόντα και των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό.

Παράλληλα, η τράπεζα επισημαίνει ότι το 37% των καθαρών κερδών της προέρχεται από τις διεθνείς δραστηριότητες, ενώ παρουσίασε ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή αυξημένα κατά 20,9% σε ετήσια βάση σε €1,97. Επίσης, ο Δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) ανήλθε στο 19,5%, ενώ ο Δείκτης CET1 στο 16,8%3. Τα NPEs μειώθηκαν στο 4,9%.

Αναλυτικότερα, αξίζει να σημειωθεί πως:

 • Tα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 55,3% σε ετήσια βάση έναντι του εννεαμήνου 2022 και διαμορφώθηκαν σε €1.601εκ., λόγω κυρίως των εσόδων από χορηγήσεις, ομόλογα, παράγωγα προϊόντα και των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου ενισχύθηκε κατά 92 μονάδες βάσης την αντίστοιχη περίοδο και ανήλθε σε 2,70%.
 • Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 6,2% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε €403εκ., κυρίως λόγω των εσόδων από τις χορηγήσεις, αντιστοιχώντας σε 68 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού το εννεάμηνο 2023.
 • Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 42,1% σε ετήσια βάση έναντι του περυσινού εννεαμήνου σε €2.004εκ. Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 0,5% σε €2.034εκ. το εννεάμηνο 2023.
 • Οι Λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 5,9% σε ετήσια βάση στα €673εκ., κυρίως λόγω των δραστηριοτήτων εκτός Ελλάδας, των πληθωριστικών πιέσεων και των επενδύσεων σε τεχνολογία και πληροφοριακά συστήματα. Ο δείκτης κόστους – οργανικών εσόδων βελτιώθηκε σε 33,6% το εννεάμηνο 2023 , από 45,0% το εννεάμηνο 2022, με το δείκτη κόστους-εσόδων να διαμορφώνεται σε 33,1%.
 • Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 71,8% σε ετήσια βάση στα €1.331εκ., ενώ τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων υποχώρησαν κατά 2,0% σε ετήσια βάση σε €1.362εκ. το εννεάμηνο 2023.
 • Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων αυξήθηκαν κατά 31,8% έναντι του εννεαμήνου 2022 σε €255εκ. και αντιστοιχούσαν σε 84 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων.
 • Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 85,1% σε €1.077εκ. το εννεάμηνο 2023.
 • Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €1.112εκ. και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη σε €916εκ. το εννεάμηνο 2023. Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €0,26 και η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων5 ανήλθε σε 18,0% το εννεάμηνο 2023. Τα συνολικά καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €980εκ., έναντι €1.106εκ. το εννεάμηνο 2022 και περιλαμβάνουν κυρίως €111εκ. κέρδος από την απόκτηση συμμετοχής στην Ελληνική Τράπεζα Κύπρου.
 • Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό ήταν κερδοφόρες με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να ενισχύονται σε €342εκ. το εννεάμηνο 2023, από €145εκ. το εννεάμηνο 2022. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 85,3% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε €377εκ. και τα οργανικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 78,9% σε ετήσια βάση σε €335εκ. το εννεάμηνο 2023.
 • Ο δείκτης των NPEs μειώθηκε σε 4,9% το εννεάμηνο 2023, από 5,6% το εννεάμηνο 2022. Ο σχηματισμός νέων NPEs ήταν θετικός κατά €167εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2023. Τα συνολικά NPEs μειώθηκαν κατά €249εκ. σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε €2,1δισ. ή €0,5δισ. μετά από προβλέψεις. Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις ενισχύθηκε από 73,7% το εννεάμηνο 2022 σε 75,0% το αντίστοιχο φετινό εννεάμηνο.
 • Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2023, ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) διαμορφώθηκε σε 19,5%6 και ο δείκτης FLCET1 σε 16,8%6, αυξημένοι κατά 230 και 260 μονάδες βάσης αντίστοιχα έναντι του εννεαμήνου 2022.
 • Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €1,97 και ήταν αυξημένα κατά 20,9% σε ετήσια βάση.
 • To σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε €80,5δισ. στο τέλος του εννεαμήνου 2023.
 • Τα ενήμερα δάνεια ενισχύθηκαν οργανικά κατά €0,7δισ. το εννεάμηνο 2023. Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε €42,2δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου, περιλαμβανομένων των ομολόγων υψηλής και μέσης διαβάθμισης ύψους €4,5δισ. Τα επιχειρηματικά δάνεια διαμορφώθηκαν σε €24,3δισ., τα στεγαστικά σε €10,0δισ. και τα καταναλωτικά σε €3,4δισ.
 • Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν κατά €1,0δισ. το εννεάμηνο 2023 σε €56,5δισ. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 72,0% και ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας σε 170,6% στο τέλος του εννεαμήνου 2023. Η χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα μειώθηκε κατά €7,4δισ. σε ετήσια βάση σε €4,2δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2023.
 • Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων: Ο λόγος των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών προς την Ενσώματη Λογιστική Αξία (Tangible Book Value).
 • Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (Basic Earnings per share - EPS): Ο λόγος των καθαρών κερδών που αναλογούν στους κατόχους κοινών μετοχών προς το μέσο σταθμισμένο αριθμό κοινών μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της περιόδου, εξαιρώντας το μέσο αριθμό ιδίων μετοχών κατά τη διάρκεια της περιόδου.
 • Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις: Ο λόγος των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες που επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος (amortised cost) προς τις υποχρεώσεις προς πελάτες στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου.
 • Δείκτης Εσόδων από αμοιβές και προμήθειες προς σύνολο ενεργητικού: Το σύνολο των καθαρών εσόδων από τραπεζικές αμοιβές και προμήθειες και των εσόδων από μη τραπεζικές υπηρεσίες της υπό εξέταση περιόδου προς το μέσο υπόλοιπο του συνόλου ενεργητικού των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων (ο αριθμητικός μέσος όρος του συνόλου ενεργητικού, εξαιρουμένων των στοιχείων ενεργητικού από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες, στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου, στο τέλος των ενδιάμεσων τριμήνων και στο τέλος της προηγούμενης περιόδου).
 • Δείκτης Κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPEs): Ο λόγος των συσσωρευμένων προβλέψεων για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες και των προβλέψεων για δεσμεύσεις που σχετίζονται με το πιστωτικό κίνδυνο (στοιχεία εκτός ισολογισμού), προς το σύνολο των NPE, στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου.
 • Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας: Το συνολικό ποσό των υψηλής ποιότητας άμεσα ρευστοποιήσιμων στοιχείων ενεργητικού ως προς τις καθαρές εκροές ρευστότητας για μια περίοδο ακραίων συνθηκών 30 ημερών.
 • Δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET1): Ο λόγος των εποπτικών κεφαλαίων κοινών μετοχών κατηγορίας 1, όπως ορίζονται με τους κανονισμούς (EE) Αρ.575/2013 όπως ισχύει, με την εφαρμογή των σχετικών μεταβατικών διατάξεων που αφορούν την υπό εξέταση περίοδο, προς το σύνολο του σταθμισμένου ενεργητικού (Risk Weighted Assets - RWA).
 • Δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (Πλήρης εφαρμογή): Ο λόγος των εποπτικών κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας 1, όπως ορίζονται από τον κανονισμό (EE) Αρ.575/2013 όπως ισχύει, χωρίς την εφαρμογή των σχετικών μεταβατικών διατάξεων προς το σύνολο του σταθμισμένου ενεργητικού (RWA).
 • Δείκτης Κόστους προς Έσοδα: Ο λόγος των λειτουργικών εξόδων προς τα λειτουργικά έσοδα.
 • Δείκτης Κόστους προς Οργανικά Έσοδα: Ο λόγος των λειτουργικών εξόδων προς τα οργανικά λειτουργικά έσοδα. Τα οργανικά λειτουργικά έσοδα είναι το σύνολο των καθαρών εσόδων από τόκους, των καθαρών εσόδων από τραπεζικές αμοιβές και προμήθειες και των εσόδων από μη τραπεζικές υπηρεσίες.
 • Δείκτης NPEs: Ο λόγος των NPEs προς το σύνολο των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες (προ προβλέψεων), που επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου.
 • Δείκτης Προβλέψεων (ζημιές) προς το μέσο υπόλοιπο δανείων (μετά από προβλέψεις) - Κόστος Κινδύνου: Ο λόγος των προβλέψεων (ζημιών) για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις της υπό εξέταση περιόδου σε ετησιοποιημένη βάση, προς το μέσο υπόλοιπο των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες που επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος (amortised cost) (ο αριθμητικός μέσος όρος των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες στο αποσβέσιμο κόστος, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν ταξινομηθεί ως κατεχόμενα προς πώληση, στην αρχή και στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου, καθώς επίσης και στο τέλος των ενδιάμεσων τριμήνων).
 • Ενσώματη Λογιστική Αξία (Tangible Book Value): Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων που αναλογούν στους μετόχους εξαιρουμένων των προνομιούχων μετοχών, των προνομιούχων τίτλων, δικαιωμάτων τρίτων και άυλων πάγιων στοιχείων.
 • Ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή (Tangible Book Value/Share): Ο λόγος της ενσώματης λογιστικής αξίας προς τον αριθμό κοινών μετοχών σε κυκλοφορία στο τέλος της περιόδου, εξαιρώντας τον αριθμό των ιδίων μετοχών.
 • Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες: Το σύνολο των καθαρών εσόδων από τραπεζικές αμοιβές και προμήθειες και των εσόδων από μη τραπεζικές υπηρεσίες της υπό εξέταση περιόδου.
 • Έσοδα από εμπορικές και λοιπές δραστηριότητες: Το σύνολο των εσόδων από αποτελέσματα χαρτοφυλακίου συναλλαγών, αποτελέσματα από επενδυτικούς τίτλους και λοιπά έσοδα/(έξοδα) της υπό εξέταση περιόδου.
 • Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου (NIM): Ο λόγος των καθαρών εσόδων από τόκους σε ετησιοποιημένη βάση, προς το μέσο υπόλοιπο του συνόλου ενεργητικού των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων (ο αριθμητικός μέσος όρος του συνόλου ενεργητικού, εξαιρουμένων των στοιχείων ενεργητικού από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες, στην αρχή και στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου καθώς επίσης και στο τέλος των ενδιάμεσων τριμήνων ).
 • Κέρδη προ προβλέψεων (PPI): Λειτουργικά κέρδη προ απομειώσεων, προβλέψεων και εξόδων αναδιάρθρωσης όπως γνωστοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις της υπό εξέταση περιόδου.
 • Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (NPEs): Σύμφωνα με το υφιστάμενο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) - European Banking Authority (EBA) - στα NPEs περιλαμβάνονται δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών και δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες αβέβαιης είσπραξης, δηλαδή δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες τα οποία θεωρούνται μη εξυπηρετούμενα, παρόλο που είτε είναι ενήμερα, είτε είναι σε καθυστέρηση μέχρι 90 ημέρες, καθώς υπάρχουν ενδείξεις για δυσκολίες πλήρους αποπληρωμής χωρίς τη ρευστοποίηση της εξασφάλισης. Τα NPEs, όπως αναφέρονται στο παρόν, αφορούν τα δάνεια (προ προβλέψεων) που επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος, εκτός εκείνων που έχουν ταξινομηθεί ως κατεχόμενα προς πώληση.
 • NPEs (σχηματισμός): Καθαρή αύξηση/μείωση των NPEs της υπό εξέταση περιόδου εξαιρουμένης της επίπτωσης των διαγραφών, των πωλήσεων και λοιπών μεταβολών.
 • Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων (Core PPI): Το σύνολο των καθαρών εσόδων από τόκους, των καθαρών εσόδων από τραπεζικές αμοιβές και προμήθειες και των εσόδων από μη τραπεζικές υπηρεσίες αφαιρουμένων των λειτουργικών εξόδων της υπό εξέταση περιόδου.
 • Οργανικά λειτουργικά κέρδη: Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αφαιρουμένων των προβλέψεων (ζημιών) για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις της υπό εξέταση περιόδου.
 • Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη: Τα καθαρά κέρδη/ζημιές από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, εξαιρουμένων των εξόδων αναδιάρθρωσης, της ζημιάς απομείωσης υπεραξίας/ κέρδους από απόκτηση συμμετοχής, των κερδών / ζημιών που σχετίζονται με το σχέδιο μετασχηματισμού, της συνεισφοράς σε έργα αποκατάστασης μετά από φυσικές καταστροφές, και των αναπροσαρμογών φόρου εισοδήματος.
 • Συνολικός δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Total Capital Adequacy ratio): Ο λόγος των συνολικών εποπτικών κεφαλαίων, όπως ορίζονται με τον κανονισμό (EE) Αρ.575/2013 όπως ισχύει, με την εφαρμογή των σχετικών μεταβατικών διατάξεων που αφορούν την υπό εξέταση περίοδο, προς το σύνολο του σταθμισμένου ενεργητικού (Risk Weighted Assets - RWA). Το σταθμισμένο ενεργητικό είναι το σύνολο του ενεργητικού και των στοιχείων εκτός ισολογισμού του Ομίλου, σταθμισμένα με βάση τους συντελεστές στάθμισης κινδύνου σύμφωνα με τον κανονισμό.

Τι δήλωσε ο Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank

«Το 3ο τρίμηνο του έτους χαρακτηρίστηκε από ισχυρά αποτελέσματα, αλλά και από δύο ακόμη σημαντικές εξελίξεις: Η Eurobank ήταν η πρώτη συστημική τράπεζα από την οποία το ΤΧΣ αποεπένδυσε. Επίσης, τη συμφωνία αύξησης του ποσοστού μας στην Ελληνική Τράπεζα Κύπρου στο 55%, που ενισχύει περαιτέρω το επιχειρηματικό μας μοντέλο. Το μακροοικονομικό περιβάλλον και στις τρεις βασικές αγορές μας - Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία - είναι ευνοϊκό, παρά τις αδύναμες επιδόσεις της ευρωζώνης. Η ελληνική οικονομία ξεχωρίζει, με αναμενόμενο ρυθμό ανάπτυξης περίπου 2,3% για το 2023, ενώ προβλέπεται η μεγέθυνσή της να παραμείνει πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο τα επόμενα δύο χρόνια. Οι προοπτικές ανάπτυξης, η δημοσιονομική πειθαρχία, σε συνδυασμό με την ισχυροποίηση των ισολογισμών των ελληνικών τραπεζών, ήταν οι πρωταρχικοί παράγοντες για την επιστροφή της χώρας στην επενδυτική βαθμίδα, γεγονός που αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο. Εστιάζουμε τις προσπάθειές μας στη χρηματοδότηση των πελατών μας, με την πλήρη αξιοποίηση των ανταγωνιστικών όρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και των προγραμμάτων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας που απευθύνονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πέρα από την οργανική ανάπτυξη, στοχεύουμε στη βέλτιστη χρήση του πλεονάζοντος κεφαλαίου μας, διερευνώντας ευκαιρίες ενίσχυσης της παρουσίας μας στις βασικές αγορές μας, όπως η συμφωνία περαιτέρω αύξησης του ποσοστού μας στην Ελληνική Τράπεζα, που τελεί υπό την αίρεση των εγκρίσεων των Εποπτικών Αρχών. Το εννεάμηνο χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά αποτελέσματα, με την ενσώματη λογιστική αξία ανά μετοχή να αυξάνεται κατά 16% στο 1,97 ευρώ. Η κεφαλαιακή μας θέση παραμένει ισχυρή, με δείκτη συνολικών κεφαλαίων στο 19,5%. Η πτωτική τάση των NPEs συνεχίστηκε, με τον δείκτη να μειώνεται κάτω από το 5%, που είναι ο χαμηλότερος των τελευταίων 15 ετών. Η ανταμοιβή των μετόχων αποτελεί προτεραιότητά μας. Την ολοκλήρωση της επαναγοράς μετοχών 1,4% φέτος θα ακολουθήσει η διανομή μερίσματος σε μετρητά το επόμενο έτος από τα οικονομικά αποτελέσματα του 2023» υπογράμμισε o CEO της Eurobank, Φωκίων Καραβίας.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Μυλωνάς (Εθνική): Με «δύναμη πυρός» 7,4 δισ. ευρώ η επιβράβευση των μετόχων - Έτοιμη για βελτίωση του guidance για το 2025

Εθνική Τράπεζα: Στα 855 εκατ. ευρώ τα οργανικά κέρδη μετά φόρων στο 9μηνο

Έξυπνοι μετρητές: 150 εκατ. ευρώ από την ΕΤΕπ στον ΔΕΔΔΗΕ - Μητσοτάκης: Τα νοικοκυριά θα έχουν καλύτερο έλεγχο των λογαριασμών

gazzetta
gazzetta readerinsiderinsider