Στην τελική ευθεία το mega deal Βαρδινογιάννη – ΕΛΛΑΚΤΩΡ στις ΑΠΕ αξίας 1 δισ. ευρώ

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Μοιράσου το
Στην τελική ευθεία το mega deal Βαρδινογιάννη – ΕΛΛΑΚΤΩΡ στις ΑΠΕ αξίας 1 δισ. ευρώ
«Πράσινο φως» από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για την απόκτηση από την MORE του τομέα ανανεώσιμων πηγών της ου κατασκευαστικού γκρουπ. Έκτακτη ΓΣ στις 29/11. Η «ακτινογραφία» της συναλλαγής. Ιδρύεται η νέα εταιρεία με ποσοστά 75%-25%.

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία ολοκλήρωσης του mega deal στις ΑΠΕ «αξίας» 1 δισ. ευρώ μεταξύ του ομίλου Βαρδινογιάννη (Motor Oil - MORE) και του γκρουπ ΕΛΛΑΚΤΩΡ για τις ΑΠΕ της κατασκευαστικής, μετά και την έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Πλέον, το επόμενο «βήμα» είναι και η έγκριση της διάσπασης της εταιρείας με απόσχιση του κλάδου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με σύσταση νέας εταιρείας από την έκτακτη Γενική Συνέλευση του ομίλου Ελλάκτωρ που έχει οριστεί για την προσεχή Τρίτη 29 Νοεμβρίου (το πρωί).

Πλέον, η συμφωνία των δύο πλευρών οδεύει προς το τελικό στάδιο σηματοδοτώντας την απόκτηση από τον όμιλο Motor Oil της δραστηριότητας των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) της Ελλάκτωρ και τη δημιουργία νέας εταιρείας. Όπως και άλλες φορές έχει αναδείξει το insider.gr, το τελικό τίμημα της συναλλαγής σε όρους enterprise value, οριστικοποιήθηκε σε 994,1 εκατ. και στη νέα εταιρεία που θα ιδρυθεί η Ελλάκτωρ θα έχει ποσοστό 25% και ο όμιλος Βαρδινογιάννη 75%.

Όπως αναφέραμε, χθες η Επιτροπή Ανταγωνισμού έδωσε το πράσινο φως για την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία με την επωνυμία «Motor OIL Renewable Energy Μονοπρόσωπη Α.Ε.», 100% θυγατρική εταιρεία της «Μοτορ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε.», επί της δραστηριότητας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας η οποία τελεί επί του παρόντος υπό τον αποκλειστικό έλεγχο της Ελλάκτωρ.

Ποια είναι η διαδικασία

Η διαδικασία που ακολουθείται έχει ως εξής: ιδρύεται η SpinCo στην οποία η Ελλάκτωρ μετέχει με 100%. Στη συνέχεια η More (όμιλος Βαρδινογιάννη) και η Ελλακτωρ θα συστήσουν από κοινού μια νέα Ανώνυμη Εταιρεία, (HoldCo) στην οποία η Ελλακτωρ θα μετέχει με 25% και η More με 75%. Η More θα καλύψει τη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της HoldCo με μετρητά και η Ελλακτωρ με εισφορά σε είδος κατά προσέγγιση 14% (το ακριβές ποσοστό θα καθοριστεί κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής) των μετοχών της στη SpinCo.

Παράλληλα, η Ελλακτωρ θα πουλήσει και θα μεταβιβάσει το υπόλοιπο ποσοστό των μετοχών της στη SpinCo λαμβάνοντας τίμημα σε μετρητά. Η αξία του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου (Equity Value) της SpinCo έχει καθοριστεί σε 794,5 εκατ. και σε όρους enterprise value όπως προαναφέραμε διαμορφώθηκε σε 994,1 εκατ. ευρώ. Η HoldCo, με την ολοκλήρωση των ως άνω μεταβιβάσεων θα συγχωνευθεί με τη SpinCo διά της απορρόφησής της από την τελευταία.

Έργα στον Κλάδο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Τα έργα του Ομίλου Ελλάκτωρ σε λειτουργία στον κλάδο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας είναι συνολικά 26 και αντιστοιχούν σε 493,35 MW συνολικής εγκατεστημένης ισχύος. Πιο συγκεκριμένα, είναι τα ακόλουθα:

  • 24 αιολικά πάρκα, τα οποία εντοπίζονται σε όλη την ελληνική επικράτεια και αντιστοιχούν σε 486,40 MW εγκατεστημένης ισχύος.
  • Ο Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΜΥΗΣ) συνολικής ισχύος 4,95 MW, ο οποίος είναι εγκατεστημένος και λειτουργεί στη θέση «Στόμια – Ρέμα Σμιξιώτικο», στο Δήμο Γρεβενών του Νομού Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
  • Ο Φωτοβολταϊκός Σταθμός Λεκάνα συνολικής ισχύος 2,00 MW, ο οποίος είναι εγκατεστημένος και λειτουργεί στην θέση «Λεκάνα» του Δήμου Άργους - Μυκηνών, στο Νομό Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Παράλληλα σε διάφορα στάδια περιβαλλοντικής αδειοδότησης βρίσκονται 1.505,40 ΜW έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, τα οποία αφορούν κατά κύριο λόγο Αιολικά Πάρκα, αλλά και Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς, Υδροηλεκτρικά έργα, και Σταθμούς Αποθήκευσης.

Η Ελλάκτωρ εισήλθε στην αγορά των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας το 2001. Η Ελλάκτωρ, η μητρική εταιρεία του Ομίλου, μετά τη συγχώνευση της ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος (πρώην θυγατρική του Ομίλου) αποτελεί τον κεντρικό βραχίονα του Ομίλου στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Ο Όμιλος Ελλάκτωρ είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός ενέργειας μέσω ΑΠΕ στην Ελλάδα και τα έργα του επεκτείνονται σε όλη την ελληνική επικράτεια, από την Θράκη έως την Λακωνία και από την Κεφαλονιά ως τη Λέσβο, αξιοποιώντας το σημαντικό ενεργειακό δυναμικό της χώρας σε ΑΠΕ. Το 2021 ο κύκλος εργασιών του κλάδου ήταν 105,7 εκατ. και τα EBITDA 84,4 εκατ. ευρώ. Στο α’ εξάμηνο 2022 ο τομέας ΑΠΕ (λογίζεται στις διακοπείσες δραστηριότητες) εμφάνισε τζίρο 53,7 εκατ. ευρώ και EBITDA ύψους 43,4 εκατ. ευρώ, με καθαρά κέρδη 19,9 εκατ. ευρώ.

Ίδρυση της νέας εταιρείας (NewCo)

Όπως αναφέρεται στη σχετική πρόσκληση προς μετόχους για την έκτακτη Γ.Σ. της Ελλάκτωρ, ιδρύεται με το Καταστατικό αυτό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΕΜΟΣ RES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΝΕΜΟΣ RES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.». Σκοπός της εταιρείας είναι:

(α) Η παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

(β) Η αδειοδότηση, εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση, εξασφάλιση τυχόν σχετικών χρηματοδοτήσεων, και η εκμετάλλευση έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην Ελλάδα ή / και σε άλλες χώρες.

(γ) Η απόκτηση από τρίτους δικαιωμάτων εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης, χρηματοδότησης, και εκμετάλλευσης έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα ή / και σε άλλες χώρες.

(δ) Η απόκτηση, ή εξασφάλιση εν γένει, δικαιωμάτων χρήσης γης αναφορικά με την αδειοδότηση, εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα ή / και σε άλλες χώρες.

(ε) Η συμμετοχή σε επένδυση ή επενδύσεις ή/και η χρηματοδότηση έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

(στ) Η αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας.

(ζ) Κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα που σχετίζεται με την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, εμπορία κλπ. ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

(η) Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου (Technical / Design Consultant) και Συμβούλου Διοίκησης Έργου (Project Manager), επί θεμάτων αδειοδότησης, εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης, χρηματοδότησης, και εκμετάλλευσης έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο συνολικό ποσό των επτακοσίων εβδομήντα ενός εκατομμυρίων ογδόντα δύο χιλιάδων τριάντα ενός Ευρώ (€771.082.031). Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από έξι (6) μέλη. Ειδικά όσον αφορά αποφάσεις που αφορούν σε συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη, δανεισμό της Εταιρείας άνω του ποσού των είκοσι εκατομμυρίων ευρώ (€20.000.000), εκτός εάν απαιτείται για την βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής δομής, κεφαλαιουχικές δαπάνες που υπερβαίνουν το ποσό των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€ 5.000.000), την πώληση, μεταβίβαση ή χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας συνολικού ποσού πλέον των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€ 5.000.000), την παροχή ασφάλειας επί περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ή μετοχών ιδιοκτησίας της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις, με πλειοψηφία πέντε (5) εκ των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων Μελών του.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Ελλάκτωρ: Σε προχωρημένες συζητήσεις με Άβαξ για ποσοστό στη Γέφυρα του Ρίου

Ελλάκτωρ: Στις 29/11 η έκτακτη ΓΣ για την απόσχιση του κλάδου ΑΠΕ

Αέριο: Υψηλό για την Αθήνα το πλαφόν που προτείνει η Κομισιόν - «Ασπίδα» μόνο σε απόλυτο εκτροχιασμό