Τρ. Πειραιώς: Το ολικό come back μετά από «μαραθώνιο» 5 ετών - Οι επόμενες κινήσεις μέχρι το 2025

Νένα Μαλλιάρα
Μοιράσου το
Τρ. Πειραιώς: Το ολικό come back μετά από «μαραθώνιο» 5 ετών - Οι επόμενες κινήσεις μέχρι το 2025
Πώς ανέκαμψε ο μεγάλος ασθενής. Το σχέδιο για τη μείωση των NPLs με στόχο το 3%. Πώς θα πετύχει διπλασιασμό κερδών, ποιες ευκαιρίες θα αξιοποιήσει. Τι σχεδιάζει για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων.

Πέντε χρόνια πριν η Τράπεζα Πειραιώς ήταν ο μεγάλος ασθενής, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη. Σήμερα, κάνοντας τα τελευταία βήματα του δρόμου για την πλήρη εξυγίανσή της, η Τράπεζα μπορεί να ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον, να επικεντρώνεται στη χρηματοδότηση της ελληνικής Οικονομίας και στην παραγωγή αξίας για τους μετόχους της, τους εργαζόμενους και την κοινωνία, προσελκύοντας το ανανεωμένο ενδιαφέρον της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας.

Ακριβώς ένα χρόνο πριν, τον Απρίλιο του 2021, οι διεθνείς επενδυτές επέδειξαν ισχυρό ενδιαφέρον συμμετοχής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς που απέβλεπε στην εξυγίανσή της. Μαζί με το 1,4 δισ. ευρώ που άντλησε από τις αγορές και πρόσθετες κεφαλαιακές ενέργειες που υλοποίησε, η Τράπεζα ενίσχυσε τα κεφάλαιά της σε περίπου 3 δισ. ευρώ και πλέον έχει να παρουσιάσει στους επενδυτές ένα νέο αναπτυξιακό αφήγημα.

Αυτό πραγματοποίησε το προηγούμενο δεκαήμερο η Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, παρουσιάζοντας το νέο business plan της περιόδου 2022 – 2025, δια ζώσης, σε επενδυτές στο Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη και τη Βοστώνη. Το περιεχόμενο της παρουσίασης, της διαδρομής και των εφεξής στόχων της Τράπεζας Πειραιώς παρουσίασαν χθες και στους εκπροσώπους του Τύπου, ο Διευθύνων Σύμβουλος Χρήστος Μεγάλου, ο Ανώτερος Γενικός Διευθυντής και Group CFO, Θεόδωρος Γναρδέλλης και η Γενική Διευθύντρια Eπιχειρηματικού Σχεδιασμού, Ενημέρωσης Επενδυτών και ESG στον Όμιλο Πειραιώς, Χρυσάνθη Μπερμπάτη.

Όπως ανέφεραν, το σημείο εκκίνησης 2021 για την Τράπεζα Πειραιώς περιλαμβάνει χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων περίπου 27,5 δισ. ευρώ, καθαρά έσοδα προμηθειών περίπου 400 εκατ., κεφάλαια πελατών υπό διαχείριση σχεδόν 58 δισ. ευρώ, λειτουργικά έξοδα περίπου 900 εκατ. και 5 εκατομμύρια ενεργούς ιδιώτες πελάτες.

Τελικοί στόχοι της Τράπεζας για το 2025 είναι:
- το χαρτοφυλάκιο των εξυπηρετούμενων δανείων να φτάσει τα 35 δισ. ευρώ με στοχευμένη πιστωτική επέκταση,
- τα έσοδα από προμήθειες να αυξηθούν στα 530 εκατ. ευρώ, με διαφοροποίηση των πηγών εσόδων και μεγάλη έμφαση στο asset management, το bancassurance και τη διαχείριση ακινήτων,
- κεφάλαια πελατών υπό διαχείριση να ανέλθουν στα 68 δισ. ευρώ
- τα λειτουργικά έξοδα να μειωθούν στα 700 εκατ. ευρώ και παράλληλα να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα, και
- η παροχή υπηρεσιών προς τους υφιστάμενους, αλλά και νέους πελάτες να βελτιωθεί με τη δημιουργία καινοτόμου πλατφόρμας BankTech.

Μέχρι το 2025 η Τράπεζα Πειραιώς στοχεύει επίσης να επιτύχει διπλασιασμό των εσόδων προ προβλέψεων (περίπου 1,2 δισ. ευρώ από 600 εκατ. το 2021), διπλασιασμό των κεφαλαίων υπό διαχείριση (στα 12 από 6 δισ. το 2021), δείκτη κόστους προς έσοδα χαμηλότερο του 40% από 59% το 2021, περιορισμό των εργαζόμενων στην Ελλάδα στους περίπου 6.000 από 9.000 σήμερα, δείκτη πράσινου ενεργητικού (Green asset ratio) στο 32% από 22% και βεβαίως, επιστροφή στη διανομή μερίσματος στους μετόχους με διανομή περίπου του 35% των κερδών. Δεν αποκλείεται η διανομή μερίσματος να ξεκινήσει το 2024, από τα κέρδη του 2023, αλλά σε μικρότερο ποσοστό.

Σημειώνεται ότι το 2021 έθεσε το σημείο εκκίνησης για μια καθαρή, κερδοφόρα Τράπεζα με καθαρά κέρδη 200 εκατ. ευρώ και δείκτη απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 3%, τα οποία στοχεύουν στα 700 εκατ. ευρώ και 12% αντίστοιχα το 2025.

Η Τράπεζα Πειραιώς επικεντρώνεται πλέον στην ενίσχυση των διατηρήσιμων αποδόσεων, στην ολοκλήρωση της εξυγίανσης και στην επιτάχυνση της δημιουργίας οργανικού κεφαλαίου, με βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες χρηματοοικονομικές επιδιώξεις: α) απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων, από 3% το 2021, σε περίπου 6% το 2022, 8% το 2023, 10% το 2024 και 12% το 2025, β) μείωση του δείκτη NPE από το 13% του 2021, σε 8% - 9% φέτος, περίπου 5% το 2023 και 3% το 2024 και 2025, και γ) δείκτη κύριων βασικών εποπτικών κεφαλαίων CET-1 fully loaded, από 9% το 2021 σε περίπου 13% το 2025, ενισχυόμενο κατά 100 μονάδες βάσης ετησίως.

Για να επιτύχει τα παραπάνω, η Διοίκηση της Τρ. Πειραιώς θα δράσει με διαφοροποίηση των πηγών εσόδων (αναφέρθηκε ένα νέο μείγμα δανείων, ψηφιακές υπηρεσίες και κυρίως το νέο τρίπτυχο στο οποίο θα εστιάσει η Τράπεζα για την αύξηση των εσόδων από προμήθειες: asset management, bancassurance και επενδύσεις σε ποιοτικά ακίνητα), απλοποίηση του μοντέλου εξυπηρέτησης (αναφέρθηκε ότι η αλλαγή στις διαδικασίες που υιοθέτησε η Τράπεζα υπήρξε καθοριστική για την ελάφρυνση των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων από τον SSM κατά 25 μ.β., καθώς επίσης και η τεχνολογία στην οποία η Τράπεζα θα επενδύσει 90 εκατ. ευρώ ετησίως) και διανομή αξίας με μετόχους, πελάτες, εργαζόμενους, τοπικές κοινότητες και κοινωνία.

Σε ό,τι αφορά το asset management, αναφέρθηκε ότι στόχος είναι τα σημερινά 7 δισ. ευρώ υπό διαχείριση (συμπεριλαμβάνεται το 1 δισ. ευρώ της Iolcus Investments που απέκτησε πρόσφατα η Πειραιώς) να φτάσουν στα 12 δισ., «ενεργοποιώντας» 5 δισ. ευρώ «κοιμώμενες» καταθέσεις από τα 55 δισ. που διαθέτει η Τράπεζα.

Από το asset management και το bancassurance η Τρ. Πειραιώς θα έχει έσοδα προμηθειών 95 εκατ. ευρώ το 2022. Οι προοπτικές ανάπτυξης των τραπεζοασφαλειών για την Τράπεζα είναι μεγάλες, καθώς έχει μερίδιο 28% – 30% της αγοράς στις ασφάλειες ζωής (με την ΝΝ Life) και στις υπόλοιπες (με την Ergo) και προσδοκά αύξηση 9% στη διείσδυση του bancassurance στο πελατολόγιό της, από το 16% το 2021 σε περίπου 23% το 2025 (περίπου 900 χιλιάδες μοναδικοί πελάτες), καθώς και αύξηση ασφαλίστρων κατά 11% (από 380 σε περίπου 525 εκατ. ευρώ).

Όσο για το νέο πλάνο διαχείρισης ακινήτων, προβλέπει μείωση του αποθέματος ιδιόκτητων ακινήτων από περίπου 2,1 δισ. ευρώ σήμερα σε περίπου 1,6 δισ. (μείωση του συνόλου ακινήτων από τα 3,2 δισ. ευρώ στα 2,2 δισ.) και αξιοποίηση της Trastor, με αύξηση του χαρτοφυλακίου της από τα 300 στα 600 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρθηκε στη χθεσινή παρουσίαση, το Σχέδιο Sunrise 2021 υλοποιήθηκε με υπερβάσεις στους στόχους. Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων έφτασαν το 1,1 δις. ευρώ έναντι στόχου για 900 εκατ. και τα οργανικά έξοδα προβλέψεων μειώθηκαν σε 300 εκατ. ευρώ, με το κόστος προβλέψεων στις 75 μονάδες βάσης έναντι αντίστοιχων στόχων για 500 εκατ. και 130 μ.β. Η μείωση στα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα ξεπέρασε τα 3,6 δισ. ευρώ και έφτασε στα 4,9 δισ. (περιλαμβανομένης της συναλλαγής Sunrise 3 που θα μεταβιβαστεί στον «Ηρακλή» φέτος). Ο δείκτης ΝΡΕ διαμορφώθηκε στο 13% (από 40% το 2020) έναντι του 9% που προέβλεπε το Σχέδιο Sunrise, αλλά αυτό σήμανε χαμηλότερο κόστος εξυγίανσης (3,9 δισ. ευρώ αντί των προβλεπόμενων 4,1 δισ.), ενώ ο μονοψήφιος δείκτης θα επιτευχθεί φέτος. Παράλληλα, η Τράπεζα αύξησε τον δείκτη κεφαλαίου σε περίπου 16% από στόχο για περίπου 15% και έχει ως στόχο το 17,5% περίπου το 2025.

«Κλειδί» για την εξυγίανση της Πειραιώς αποτέλεσε η μείωση των κόκκινων δανείων. Στις αρχές του 2021 τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια της Τράπεζας ανέρχονταν σε 22,5 δισ. ευρώ και μειώθηκαν στα 4,9 δισ., με προοπτική να μειωθούν περαιτέρω φέτος στα 3,5 – 3,3 δισ. ευρώ. Στην παρούσα φάση η Τράπεζα διενεργεί το prerating για τις τιτλοποιήσεις Sunrise 3 (600 εκατ. ευρώ) και Solar (200 εκατ.) και αναμένει να λάβει την αξιολόγηση τον Μάιο ώστε τα χαρτοφυλάκια να μεταβιβαστούν στον «Ηρακλή».

Η μείωση των NPLs και η ενίσχυση των κεφαλαίων και της ρευστότητας της Τρ. Πειραιώς θα της επιτρέψουν να χρηματοδοτήσει δυναμικά αναδυόμενους εξωστρεφείς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Προτεραιότητα στη στρατηγική της θα έχουν οι κλάδοι μεταποίησης, τουρισμού και ενέργειας στους οποίους θα κατευθυνθούν νέες εκταμιεύσεις 1,9 δισ. ευρώ από τις συνολικές νέες εκταμιεύσεις ύψους 4,4 δισ. το 2022 (αντίστοιχα 2,1 δισ. ευρώ νέα δάνεια θα δοθούν στους κλάδους αυτούς το 2025, με τις συνολικές νέες εκταμιεύσεις να υπολογίζονται τότε στα 4,7 δισ.).

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Τρ. Πειραιώς: Τρεις πυλώνες ανάπτυξης, με στόχο κέρδη 700 εκατ. ευρώ το 2025 και μέρισμα στο 35% των κερδών 

Μεγάλου (Τρ. Πειραιώς): Το 2023 θα είναι έτος επιστροφής σε επενδυτική βαθμίδα της χώρας και των τραπεζών της

Κορμάς (Τράπεζα Πειραιώς): Κρίσιμη η σωστή διαχείριση των χιλιάδων ακινήτων που συνδέονται με τα NPLs

Όλες οι ειδήσεις

13:07

Πλεύρης: Επαναφορά μέτρων και εμβολιασμός από το Σεπτέμβριο

12:59

Lenovo: Αύξηση των κερδών κατά 48% στο δ' τρίμηνο - Στα 16,7 δισ. τα έσοδα

12:56

Κίνα: Η Σανγκάη οδεύει προς την έξοδο από το lockdown

12:45

Η Pfizer παρουσιάζει το «Σύμφωνο για έναν Υγιέστερο Κόσμο» για τη βελτίωση της Ισότητας στον τομέα της Υγείας

12:37

Kaspersky: Πώς να αποφύγετε τους απατεώνες στον τελικό του Champions League

12:37

Η Ισπανία ανακοινώνει μια μεταρρύθμιση των υπηρεσιών πληροφοριών

12:21

Κύκλωμα με εικονικά τιμολόγια εντόπισε το ΣΔΟΕ

12:13

ECDC: Περισσότερα από 200 κρούσματα ευλογιάς των πιθήκων έχουν εντοπιστεί σε όλο τον κόσμο

12:03

Φορέας Ακινήτων: Αναζητούνται κίνητρα για τους επενδυτές – Στις «ράγες» μπήκε η διαδικασία 

11:51

Ουκρανία: Οι ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν περισσότερες από 40 πόλεις στο Ντονμπάς

11:50

Σόρος: Η διαπραγματευτική θέση του Πούτιν δεν είναι τόσο ισχυρή όσο προσποιείται

11:47

Δασικοί χάρτες: Στις 31 Μαΐου εκπνέει η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων

11:44

Διπλωματικές πηγές: Επιστολή της Ελλάδας στον ΟΗΕ αποδομεί τις αιτιάσεις της Τουρκίας για το Αιγαίο

11:29

Στόλτενμπεργκ: Στόχος μου παραμένει η ταχεία ενταξιακή διαδικασία για τη Φινλανδία και τη Σουηδία

11:27

Συνεργασία υπ. Οικονομικών με την DG Reform για την ανάπτυξη της ελληνικής Κεφαλαιαγοράς

11:20

Σε θετικό τέμπο το Χρηματιστήριο με επίκεντρο τις τράπεζες

11:14

Κικίλιας: 342% αυξημένα τα έσοδα από τον τουρισμό σε σχέση με πέρυσι

11:13

Νέα Εμπορική Συνεργασία μεταξύ ActiveMedia Group & PROSPORT

11:09

Η μη επανδρωμένη κάψουλα CST-100 Starliner επέστρεψε από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

11:05

Η Ρωσία δεσμεύεται να ανοίξει ασφαλή διάδρομο για τα πλοία στα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας

11:00

Βουλή: Το απόγευμα η ψήφιση του Κλιματικού Νόμου από την Ολομέλεια

10:45

Η Ρωσία μειώνει το βασικό επιτόκιο στο 11%

10:42

Sunlight Group: Υπογραφή κοινοπρακτικού δανείου 125 εκατ. ευρώ

10:40

Ο IIF, η World Bank και ο επιθεωρητής Μονταλμπάνο

10:38

Βρετανία: Ο Τζόνσον θα τιμήσει σήμερα τα 70 χρόνια της Βασίλισσας Ελισάβετ στον θρόνο

10:29

Ήπια κέρδη στις ευρωαγορές με ώθηση από τα πρακτικά της Fed

10:20

ΗΠΑ - Δημοσκόπηση: Λιγοστές ελπίδες πως θα υπάρξει αυστηρότερη νομοθεσία για τα όπλα

10:10

Apple: «Σταθερή» θα παραμείνει η παραγωγή του iPhone μπροστά στις προκλήσεις του 2022

09:59

Στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το απόγευμα, ο Κυρ. Μητσοτάκης

09:46

Entersoft: Ενισχύει τη θέση της στην αγορά της Ρουμανίας - Αποκτά το 75% της BIT Software Romania