Αυτοκινητόδρομος «Πάτρα – Πύργος»: Πόσο θα κοστίσει, πόσα διόδια θα «μπούνε»

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Viber Whatsapp Μοιράσου το
Αυτοκινητόδρομος «Πάτρα – Πύργος»: Πόσο θα κοστίσει, πόσα διόδια θα «μπούνε»
Δύο νέοι μετωπικοί σταθμοί συν άλλοι δύο πλευρικοί προβλέπονται στην τροποποιημένη σύμβαση. Το δημόσιο «βάζει» 216 εκατ. ευρώ, πόσα δίνει η κοινοπραξία.

Δύο νέοι μετωπικοί σταθμοί διοδίων συν άλλοι δύο πλευρικοί προβλέπονται στην τροποποιημένη σύμβαση που προωθεί το αρμόδιο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στη Βουλή για την κατασκευή του οδικού άξονα Πάτρα – Πύργος που ως γνωστόν έχει «κουμπώσει» εκ νέου στην Ολυμπία Οδό (κοινοπραξία που κατασκεύασε και λειτουργεί το τμήμα Κόρινθος – Πάτρα). Το κόστος υπολογίζεται σε 0,063 ευρώ ανά χιλιόμετρο και θα υπάρχει αναλογική χρέωση για ηλεκτρονικούς χρήστες.

Όσον αφορά στο κόστος κατασκευής του αυτοκινητόδρομου φτάνει συνολικά σε 332 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, ποσό 216,62 εκατ. ευρώ αφορά στη χρηματοδοτική συμβολή του δημοσίου, ενώ 116 εκατ. ευρώ θα «βάλει» η κοινοπραξία Ολυμπία Οδός, εκ των οποίων 106 εκατ. ευρώ θα είναι δανεισμός και 10 εκατ. ευρώ ίδια κεφάλαια. Όπως σημειώνεται, «το κόστος για την υλοποίηση της ρύθμισης προέρχεται κυρίως: α) από συγχρηματοδοτούμενο σκέλος, β) από ίδια κεφάλαια του Παραχωρησιούχου και γ) από δανεισμό του Παραχωρησιούχου από εμπορικές τράπεζες, χωρίς να προκύπτει κάποιο άμεσο κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό».

Η τροποποιημένη σύμβαση κατατέθηκε στις 15/12 (ως τροπολογία σε νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας) και υπεγράφη την Τετάρτη από τον υπουργό Υποδομών και μεταφορών, Κ. Καραμανλή, και την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΠΑΤΡΑ - ΠΥΡΓΟΣ - ΤΣΑΚΩΝΑ» (Vinci, Hohctief, ΑΒΑΞ, ΑΚΤΩΡ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ).

Με εν λόγω τροποποίηση της σύμβασης παραχώρησης ενεργοποιείται το δικαίωμα επαναφοράς του τμήματος Πάτρα – Πύργος του Αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα, στην Παραχώρηση της ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΔΟΥ.

Το έργο, λοιπόν, θα ξεκινήσει στις αρχές του 2022, με χρόνο κατασκευής τους 40 μήνες, όμως τα πρώτα 56 χλμ. – ξεκινώντας από τον Πύργο – θα δοθούν σε κυκλοφορία πριν τους 35. Ο νέος άξονας των 75 χιλιομέτρων θα έχει θα έχει διατομή αυτοκινητοδρόμου, ταχύτητα μελέτης 120 χλμ./ώρα, 8 ανισόπεδους κόμβους, 15 γέφυρες και 64 διαβάσεις. Θα διαθέτει Κέντρο Λειτουργίας και Συντήρησης με Μονάδα Διαχείρισης Κυκλοφορίας και αστυνομικό σταθμό.

Σημειώνεται πως, με τη συμφωνία αυτή, ο Παραχωρησιούχος θα αναλάβει, εκτός της κατασκευής, τη λειτουργία και τη συντήρηση του δρόμου για 23 χρόνια, απαλλάσσοντας έτσι το Δημόσιο από επιπλέον έργα συντήρησης.

Επίσης, «ρυθμίζεται η εκ νέου παράταση της Περιόδου Παραχώρησης κατά τρία (3) έτη σε περίπτωση που, κατά τη λήξη του δεύτερου έτους της Πρώτης Παράτασης (η οποία είχε συμφωνηθεί κατά την τροποποίηση της Σύμβαση Παραχώρησης το 2013), η Ονομαστική Απόδοση Δεσμευτικής Επένδυσης είναι κατώτερη της Ονομαστικής Απόδοσης Δεύτερης Παράτασης Περιόδου Παραχώρησης η οποία ορίζεται σε δέκα κόμμα είκοσι πέντε τοις εκατό (10,25%). Εάν ωστόσο κατά τη λήξη του πρώτου έτους της Δεύτερης Παράτασης, η Ονομαστική Απόδοση Δεσμευτικής Επένδυσης είναι ίση ή ανώτερη της Ονομαστικής Απόδοσης Δεύτερης Παράτασης Περιόδου Παραχώρησης, η Δεύτερη αυτή Παράταση θα λήξει».

Όσον αφορά τις ήδη υιοθετηθείσες το έτος 2013 τροποποιήσεις της Σύμβασης Παραχώρησης που αφορούν στην κατασκευή των αναβληθέντων τμημάτων, προσαρμόζονται στο γεγονός ότι για την κατασκευή του Τμήματος Πάτρα – Πύργος χρησιμοποιείται νέος δανεισμός του Παραχωρησιούχου από εμπορικές τράπεζες, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνονται οι διατάξεις της Σύμβασης Παραχώρησης που αφορούν στην μερική της καταγγελία για λόγους που αφορούν αποκλειστικά στην Περίοδο Μελετών – Κατασκευών του Τμήματος Πάτρα – Πύργος.

Ακόμα ρυθμίζεται η απαλλαγή από την καταβολή διοδίων τελών των οχημάτων που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα και χρησιμοποιούνται από Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) ή αναπήρους πολέμου για την μεταφορά τους, όταν αυτοί επιβαίνουν στο όχημα και φέρουν Δελτίο Στάθμευσης Α.ΜεΑ. ή Δελτίο ειδικής ταυτότητας αναπήρου πολέμου.

Οι Αρχικοί Μέτοχοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταβάλουν ως μετοχικό κεφάλαιο το ποσό των 10.000.000 ευρώ. Οποιαδήποτε αύξηση της Δεσμευτικής Επένδυσης Πάτρα-Πύργος προϋποθέτει την έγγραφη συναίνεση του Δημοσίου. Το Δημόσιο, παρέχοντας τη συναίνεσή του δικαιούται να ορίσει ότι δεν θα υπολογίζεται απόδοση επί των επί πλέον ποσών της Δεσμευτικής Επένδυσης Πάτρα-Πύργος. Το Δημόσιο αναλαμβάνει να καταβάλει στον Παραχωρησιούχο χρηματοδοτική συμβολή η οποία ανέρχεται συνολικά σε τρέχουσες τιμές σε 216.628.994,93 ευρώ (σε 9 δόσεις, η πρώτη ύψους 31,2 εκατ. ευρώ κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος Δεύτερης Τροποποίησης, συνδεόμενες με την επίτευξη κατασκευαστικών οροσήμων και προθεσμία καταβολής τρείς (3) μήνες από την επίτευξη εκάστου οροσήμου).

Προβλέπεται δε συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης του Τμήματος Πάτρα – Πύργος σαράντα (40) μηνών, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Συμφωνίας Τροποποίησης της Σύμβασης Παραχώρησης και παράλληλα προβλέπεται Αποκλειστική Τμηματική Προθεσμία τριάντα έξι (36) μηνών από την ανωτέρω ημερομηνία για την ολοκλήρωση του Τμήματος Κάτω Αχαϊα – Πύργος. Παράλληλα, τίθεται η επιβολή ιδιαίτερης ποινικής ρήτρας σε βάρος του Παραχωρησιούχου για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας κατασκευής του Τμήματος Πάτρα – Πύργος, καθώς και για την υπέρβαση της Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας του Τμήματος Κάτω Αχαΐα – Πύργος.

Κάθε Αρχικός Μέτοχος θα μπορεί να μεταβιβάσει το πολύ: (ί) Μέχρι τριάντα τοις εκατό (30%) των μετοχών του κατά τη διάρκεια της Περιόδου Μελετών-Κατασκευών Πάτρα-Πύργος, και (ii) Μέχρι σαράντα εννέα τοις εκατό (49%) συνολικά των μετοχών του κατά τη διάρκεια των πρώτων δύο (2) ετών από την Ημερομηνία Πέρατος της Περιόδου Μελετών-Κατασκευών Πάτρα-Πύργος.

Το Δημόσιο και ο Παραχωρησιούχος συμφωνούν ότι εντός τριάντα έξι (36) μηνών από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος Δεύτερης Τροποποίησης, ο Παραχωρησιούχος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τις Κατασκευές στο τμήμα Κάτω Αχαΐα - Πύργος (Πρώτη Αποκλειστική Τμηματική Προθεσμία).

Οι ποινικές ρήτρες για υπαίτια από τον Παραχωρησιούχο υπέρβαση της Πρώτης Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας, οι οποίες είναι ανέκκλητες, ορίζονται ως ακολούθως: (α) Για υπέρβαση της Πρώτης Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας ίση ή μικρότερη από το 10% της προθεσμίας η ποινική ρήτρα ορίζεται σε Ευρώ έξι χιλιάδες (6.000) ημερησίως. (β) Για υπέρβαση της Πρώτης Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας μεγαλύτερη του 10% της προθεσμίας, η ποινική ρήτρα ορίζεται σε Ευρώ δώδεκα χιλιάδες (12.000) ημερησίως.

«Ειδικά όσον αφορά στην παράδοση των χώρων που απαιτούνται για τις Κατασκευές, η προθεσμία παράδοσης από το Δημόσιο στον Παραχωρησιούχο ορίστηκε ως εξής:

(α) των λοιπών χώρων οι οποίοι απαιτούνται για τις Κατασκευές και για τους οποίους εκκρεμούν απαλλοτριώσεις, ορίζεται σε εννέα μήνες από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος Δεύτερης Τροποποίησης και (β) των λοιπών χώρων οι οποίοι απαιτούνται (π.χ. τάφροι οφρύος, τάφροι ποδός, παράπλευρες και τοπικές οδοί) αλλά δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω απαλλοτριώσεις, ορίζεται σε δώδεκα μήνες από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος Δεύτερης Τροποποίησης για τους χώρους εκείνους για τους οποίους τα κτηματολόγια δα υποβληδούν εκ μέρους του Παραχωρησιούχου στο Δημόσιο έως την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος Δεύτερης Τροποποίησης ή δώδεκα μήνες από την ημερομηνία υποβολής των κτηματολογίων στο Δημόσιο για τους χώρους εκείνους για τους οποίους τα κτηματολόγια θα υποβληθούν στο Δημόσιο εκ μέρους του Παραχωρησιούχου μετά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος Δεύτερης Τροποποίησης.

Σε κάθε περίπτωση, ο Παραχωρησιούχος θα αναλάβει τη δαπάνη για την αμοιβή του ανεξάρτητου πιστοποιημένου εκτιμητή, ο οποίος δα υποδειχθεί από το Δημόσιο από το σχετικό Πίνακα του Υπουργείου Οικονομικών, για να προβεί στις εκτιμήσεις που απαιτούνται στα πλαίσια της κήρυξης των υπόψη απαλλοτριώσεων».

Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας ο Παραχωρησιούχος οφείλει να υποβάλει στο Δημόσιο προς έλεγχο τα ακόλουθα: (α) Επικαιροποιημένο Χρηματοοικονομικό Μοντέλο του Έργου συνοδευόμενο από πιστοποιητικό ελέγχου από ανεξάρτητο οίκο της αποδοχής του Δημοσίου, (β) Χρονοδιάγραμμα, (γ) Τελικό και συμφωνημένο σχέδιο Σύμβασης Μελέτης - Κατασκευής, (δ) Τελικό και συμφωνημένο σχέδιο Σύμβασης Λειτουργίας - Συντήρησης, (ε) Τελικό και συμφωνημένο σχέδιο Σύμβασης Ανεξάρτητου Μηχανικού.

Η υλοποίηση του Τμήματος Πάτρα – Πύργος ως αυτοκινητόδρομου θα συμβάλλει στην επέκταση ολοκλήρωση του Αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα μέχρι τον Πύργο και στην επίτευξη συνθηκών ασφάλειας και ταχύτητας μετακίνησης των χρηστών του. Με την κύρωση της εν λόγω τροποποίησης ολοκληρώνεται η διασύνδεση του Αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα με τον Πύργο, με σημαντική μείωση των τροχαίων ατυχημάτων στο Τμήμα Πάτρα – Πύργος, επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση χρόνου στις μετακινήσεις πολιτών και αγαθών, ενίσχυση της απορρόφησης ενωσιακών κονδυλίων και τόνωση της αγοράς των κατασκευών και απασχόλησης στην περιοχή εκτέλεσης του έργου.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Καραμανλής: Το Πάτρα - Πύργος ξεκινάει στις αρχές του νέου χρόνου 

gazzetta
gazzetta readerinsiderinsider