Επιχειρήσεις | Ελλάδα
30-11-2021 | 17:13

Quality & Reliability: Συρρίκνωση ζημιών σε προ φόρων επίπεδο στο 9μηνο

Newsroom
Μοιράσου το
Quality & Reliability: Συρρίκνωση ζημιών σε προ φόρων επίπεδο στο 9μηνο
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Συρρίκνωση ζημιών σε προ φόρων επίπεδο κατέγραψε η Quality & Reliability στο εννεάμηνο, τόσο σε επίπεδο ομίλου, όσο και εταιρείας. Αναλυτικότερα:

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου την περίοδο 01.01.2021 έως 30.09.2021 ανήλθε σε 1.850.477,76 ευρώ έναντι 1.780.493,78 ευρώ της αντίστοιχης περιόδου το 2020 παρουσιάζοντας αύξηση 3,93%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) του ομίλου διαμορφώθηκαν στα -170.805,99 € έναντι -288.099,77 €  της αντίστοιχης περιόδου το 2020 παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 40,71%. 

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου την περίοδο 01.01.2021 έως 30.09.2021 διαμορφώθηκαν στα 181.422,61 € έναντι 45.478,11 €  της αντίστοιχης περιόδου το 2020 παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 298,92%.

Τα κέρδη προ φόρων του ομίλου την περίοδο 01.01.2021 έως 30.09.2021 διαμορφώθηκαν στα -389.893,04 € έναντι -443.568,00 €  της αντίστοιχης περιόδου το 2020 παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 12,10%.

Σε επίπεδο γ' τριμήνου

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου το Γ'τρίμηνο 2021 (01.07.2021-30.09.2021) ανήλθε σε 685.930,70 € έναντι 603.265,01 € της αντίστοιχης περιόδου το 2020 παρουσιάζοντας αύξηση 13,70%.

Τα κέρδη προ φόρων,χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) του ομίλου το Γ'τρίμηνο 2021 (01.07.2021-30.09.2021) διαμορφώθηκαν στα -54.967,31 € έναντι -205.882,70 € της αντίστοιχης περιόδου το 2020 παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 73,30%.

Τα κέρδη προ φόρων,χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου το Γ' τρίμηνο 2021 (01.07.2021-30.09.2021) διαμορφώθηκαν στα 62.739,68 € έναντι -100.540,77 € της αντίστοιχης περιόδου το 2020 παρουσιάζοντας βελτίωση 162,40%.

Τα κέρδη προ φόρων του ομίλου το Γ'τρίμηνο 2021 (01.07.2021-30.09.2021) διαμορφώθηκαν στα -144.402,00 € έναντι -258.907,27 € της αντίστοιχης περιόδου το 2020 παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 44,23%.

Όλα τα ανωτέρω απεικονίζονται στους ακόλουθους πίνακες :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1/1-30/9/2020

1/7/-30/9/2020

1/1-30/9/2021

1/7/-30/9/2021

Κύκλος εργασιών

1.780.493,78

603.265,01

1.850.477,76

685.930,70

Κέρδη προ φόρων

-443.568,00

-258.907,27

-389.893,04

-144.402,00

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων,χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA)

45.478,11

-100.540,77

181.422,61

62.739,68

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων,χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων(ΕΒΙΤ)

-288.099,77

-205.882,70

-170.805,99

-54.967,31

Η εταιρεία

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 1.619.355,84 € έναντι 1.612.974,48 € της αντίστοιχης περιόδου το 2020 παρουσιάζοντας μικρή αύξηση.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) της εταιρείας την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 διαμορφώθηκαν στα -173.327,07 € έναντι -247.967,44 €  της αντίστοιχης περιόδου το 2020 παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 30,10%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της εταιρείας την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 διαμορφώθηκαν στα 170.183,45 € έναντι 77.619,18 € της αντίστοιχης περιόδου το 2020 παρουσιάζοντας αύξηση 119,25%.

Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 διαμορφώθηκαν στα -323.731,50 € έναντι -325.036,40 €  της αντίστοιχης περιόδου το 2020 παρουσιάζοντας μικρή βελτίωση.

Σε επίπεδο γ' τριμήνου

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το Γ' τρίμηνο 2021 (01.07.2021-30.09.2021 ανήλθε σε 576.716,97 € έναντι 571.707,92 € της αντίστοιχης περιόδου το 2020 παρουσιάζοντας μικρή αύξηση.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) της εταιρείας το Γ'τρίμηνο 2021 (01.07.2021-30.09.2021)  διαμορφώθηκαν στα -93.418,65 € έναντι -162.228,36 € της αντίστοιχης περιόδου το 2020 παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 42,41%.

Τα κέρδη προ φόρων,χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της εταιρείας το Γ'τρίμηνο 2021 (01.07.2021-30.09.2021) διαμορφώθηκαν στα 21.369,21 € έναντι -59.550,78 € της αντίστοιχης περιόδου το 2020 παρουσιάζοντας αύξηση 135,88%.

Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας το Γ'τρίμηνο 2021 (01.07.2021-30.09.2021) διαμορφώθηκαν στα -159.864,51 € έναντι -188.839,82 € της αντίστοιχης περιόδου το 2020 παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 15,34%.

Όλα τα ανωτέρω απεικονίζονται στους ακόλουθους πίνακες:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1/1-30/9/2020

1/7/-30/9/2020

1/1-30/9/2021

1/7/-30/9/2021

Κύκλος εργασιών

1.612.974,48

571.707,92

1.619.355,84

576.716,97

Κέρδη προ φόρων

-325.036,40

-188.839,82

-323.731,50

-159.864,51

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων,χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA)

77.619,18

-59.550,78

170.183,45

21.369,21

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων,χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων(ΕΒΙΤ)

-247.967,44

-162.228,36

-173.327,07

-93.418,65

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.