Την ανάκληση της από 27.9.2019 απόφασης με την οποία είχε αποφασισθεί η έναρξη διαδικασιών κοινής διάσπασης της εταιρείας Πόρτο Καρράς αποφάσισε η Τεχνική Ολυμπιακή, λαμβάνοντας υπόψη το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί για την απόκτηση των μετοχών της Πόρτο Καρράς.

Σύμφωνα με την νέα από 13.11.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Πόρτο Καρράς, αποφασίσθηκε η έναρξη διαδικασιών μερικής διάσπασης της εταιρείας.

Σε διαπραγματεύσεις με τη Belterra Investments, συμφερόντων του επιχειρηματία Ιβάν Σαββίδη, για την πώληση των μετοχών του Πόρτο Καρράς, βρίσκεται η Τεχνική Ολυμπιακή.

Όπως τονίζει σε σχετική της ανακοίνωση η εταιρεία, «σε συνέχεια της από 29.10.2019 ανακοίνωσης, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι μεταξύ της εταιρείας με την επωνυμία «Τ.Ο. International Holding Ltd» και της εταιρείας με την επωνυμία «BELTERRA INVESTMENTS Ltd» καταρτίσθηκε μνημόνιο συναντίληψης (MoU) για τη διενέργεια διαπραγματεύσεων σχετικά με την πώληση μετοχών της εταιρείας «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε» που ανήκουν στην «ΤΟ International Holding Ltd».

Αντίστοιχη συμφωνία καταρτίσθηκε και για τις μετοχές της «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε» που ανήκουν σε συνδεδεμένα με την εταιρεία πρόσωπα.

Η κατάρτιση της οριστικής σύμβασης τελεί υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις (διαμόρφωση των τελικών όρων, έγκριση των αρμόδιων αρχών κ.λπ.). Η εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη επί του θέματος».