Αυξήθηκαν τα ενοποιημένα κέρδη της εταιρείας Βιοχάλκο για την περιόδου 2018 φτάνοντας τα 85,8 εκατ. ευρώ, ελαφρώς υψηλότερα από το 2017 (83,8 εκατ. ευρώ) παρά τη σημαντική αύξηση των κερδών προ φόρου.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρου εισοδήματος της Βιοχάλκο για το έτος ανήλθαν σε 95,6 εκατ. ευρώ έναντι 56,8 εκατ. ευρώ το 2017.

Στο ποσό των 4.406 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Βιοχάλκο το 2018, έναντι 3.721 εκατ. ευρώ το 2017, σημειώνοντας άνοδο 18%, ως αποτέλεσμα της αύξησης των όγκων πωλήσεων σε όλους τους βασικούς κλάδους.

Το ενοποιημένο EBITDA αυξήθηκε κατά 10% σε ετήσια βάση σε 332 εκατ. ευρώ το 2018 (το 2017 - 303 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω των βελτιωμένων αποτελεσμάτων στους κλάδους αλουμινίου και σωλήνων χάλυβα.