Τέλος εποχής για την ΑΓΕΤ Ηρακλής ύστερα από 96 χρόνια παρουσίας της στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, σηματοδοτεί η σημερινή υποχρεωτική δημόσια πρόταση που υπέβαλε ο γαλλικός όμιλος Lafarge με σκοπό την εξαγορά του 11,01% των μετοχών της τσιμεντοβιομηχανίας.

Η έξοδος της ιστορικής τσιμεντοβιομηχανίας από το ΧΑ ήταν αναμενόμενη μετά τη σταδιακή αύξηση του ποσοστού συμμετοχής της Lafarge η οποία εξαγόρασε την ελληνική εταιρεία πριν από 14 χρόνια.
Πάντως η περίοδος αποδοχής της δημόσιας πρότασης της Lafarge για την ΑΓΕΤ, η οποία ξεκίνησε σήμερα Τετάρτη και θα ολοκληρωθεί στις 11 Δεκεμβρίου, σηματοδοτείται από τις διαμαρτυρίες των μετόχων μειοψηφίας για το χαμηλό τίμημα (στα 1,23 ευρώ ανά μετοχή).

Έτσι, ενώ ο βασικός μέτοχος προσφέρει 1,23 ευρώ ανά μετοχή (αποτιμά δηλαδή το σύνολο του ομίλου στα 87,4 εκατ. ευρώ), τα ίδια κεφάλαια της εισηγμένης ανέρχονται (στοιχεία 31/3/2015) στα 265,35 εκατ. ευρώ, δηλαδή η τιμή της δημόσιας πρότασης αντιστοιχεί σε ένα δείκτη P/BV μόλις 0,33.

 Να σημειωθεί ότι το P/BV, είναι η αναλογία  της τιμής μιας μετοχής στο Χ.Α. προς τη λογιστική της αξία (book value). Όταν ο δείκτης είναι μικρότερος από τη μονάδα, η μετοχή θεωρείται «υποτιμημένη» ή «φθηνή», ενώ όταν είναι μεγαλύτερος από τη μονάδα θεωρείται «υπερτιμημένη» ή «ακριβή».

Επιπλέον η τιμή του 1,23 ευρώ υπολείπεται κατά πολύ από τα 4,75 ευρώ με τα οποία διαπραγματευόταν ο τίτλος πριν από μια πενταετία και ακόμη περισσότερο από τα 17,4 ευρώ ανά μετοχή, που είχε καταβάλει η ίδια η Lafarge τον Απρίλιο του 2007 (πριν το ξέσπασμα της κρίσης) προκειμένου να αγοράσει από την Εθνική Τράπεζα το 26% της ΑΓΕΤ Ηρακλής. 

Τα οικονομικά προβλήματα της ΑΓΕΤ

Σημαντικά προβλήματα ρευστότητας αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια η τσιμεντοβιομηχανία, λόγω της μείωσης της κατασκευαστικής δραστηριότητας στην εγχώρια αγορά, απόρροια της οικονομικής κρίσης. 

Πρόσφατα η εταιρία έβαλε λουκέτο στη μονάδα της στην Χαλκίδα, ενώ διαθέτει δύο εργοστάσια στον Βόλο και τη Νότια Εύβοια, παραγωγικής δυναμικότητας 7 εκατ. τόνων τσιμέντου ετησίως, με το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής να διοχετεύεται σήμερα σε εξαγωγές.

Στο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης η ΑΓΕΤ κατάφερε να περιορίσει τις ζημιές της στα 6,3 εκατ ευρώ από 17,5 εκατ ευρώ πέρυσι, το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.