Χρήστος Α. Ιωάννου

Ο κ. Χρήστος Α. Ιωάννου είναι Διευθυντής Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας ΣΕΒ