Αναλύσεις
01-06-2021 | 11:27

Πώς «είδαν» τα αποτελέσματα της Εθνικής Τράπεζας Citi, JP Morgan, Axia - Τι εκτιμούν για τη μετοχή

Πώς «είδαν» τα αποτελέσματα της Εθνικής Τράπεζας Citi, JP Morgan, Axia - Τι εκτιμούν για τη μετοχή
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Δυναμικό ξεκίνημα κατέγραψε η Εθνική Τράπεζα στο α' τρίμηνο της φετινής χρονιάς, ανακοινώνοντας καθαρά κέρδη ύψους 557 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 83% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν στα 578 εκατ. ευρώ (+42% σε ετήσια βάση, και επιστροφή μετά από ζημιές 11 εκατ. ευρώ στο δ' τρίμηνο) στηριζόμενα στις χαμηλότερες προβλέψεις για επισφάλειες (-84% σε ετήσια βάση, -82% σε τριμηνιαία) και στην καλύτερη εικόνα στα λειτουργικά έξοδα (opex) (-9% σε ετήσια βάση, -10% τριμηνιαία βάση). Μεικτή εικόνα παρατηρήθηκε σύμφωνα με τη Citi, ως προς το σκέλος των εσόδων καθώς τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) ενισχύθηκαν 6% σε ετήσια βάση (-6% σε τριμηνιαία), τα καθαρά έσοδα από προμήθειες παρέμειναν σε μια επίπεδη βάση (+1% σε ετήσια, -2% σε τριμηναία) ενώ τα έσοδα από trading ήταν ισχυρά στα 491 εκατ. ευρώ (-37% σε ετήσια βάση, αλλά 83% υψηλότερα από το δ' τρίμηνο).

Όπως σημειώνει ο αμερικανικός οίκος, η Εθνική Τράπεζα ενώ είχε θέσει ένα guidance για εκταμιεύσεις νέων δανείων ύψους 3,5 δισ. ευρώ το 2021, αυτό θα μπορούσε να κινηθεί υψηλότερα με βάση τις τάσεις του α' τριμήνου, φτάνοντας τα 5 δισ. ευρώ τη διετία 2022 - 2023 (10 δισ. ευρώ συνολικά). Παράλληλα, η διοίκηση της τράπεζας εμφανίστηκε αισιόδοξη ως προς τις προοπτικές για ποιότητα των assets, θέτοντας CoR για το 2021 ελαφρώς χαμηλότερο από το αρχικό guidance των 100 μ.β (α' τρίμηνο 2021: 114 μ.β). Παράλληλα, στοχεύει σε δείκτη NPE για το 2022 κοντά στο 6% (α' τρίμηνο 2021: 13,3%) με περιθώριο για μια επιπλέον συναλλαγή NPEs/τιτλοποίηση (περίπου 1,5 δισ. ευρώ) στο πρώτο μισό του 2022, με βασικό στόχο RoE (αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων) περίπου 9%.

Κεφαλαιακά, η τράπεζα παραμένει σε ισχυρή θέση, με δείκτη CET1 στο 16% (υψηλότερα κατά 40 μ.β σε τριμηναία βάση) και δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CAD στο 17,1% (με αντίστοιχη άνοδο σε σύγκριση με το δ' τρίμηνο του 2020), έναντι ελαχίστων εποπτικών ορίων SREP, 6,19% και 11% αντίστοιχα, ενώ η ολοκλήρωση του project «Frontier» και η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής εκτιμάται ότι θα ενισχύσουν το δείκτη CAD κατά περίπου 170 μ.β., στο 18,8%. Επιπλέον η διοίκηση της τράπεζας επισήμανε πως δε χρειάζεται ΑΜΚ, στοχεύοντας στην επιστροφή στις διανομές μερισμάτων μετά το πέρας του μετασχηματισμού (αν και υπάρχει υψηλή αβεβαιότητα) ενώ μέσω του call ανέφερε πως εστιάζει στις άφθονες ευκαιρίες οργανικής ανάπτυξης στη χώρα.

Εικόνα
Citi

Υπό αυτό το πρίσμα η Citi εκτιμά ότι η μετοχή της τράπεζας διαπραγματεύεται με εκτιμώμενο P/B (σε όρους λογιστικής αξίας) για το 2021-22 στο 0,44x / 0,41x, τοποθετώντας την με σύσταση ουδέτερη / υψηλού ρίσκου, και τιμή στόχο στα 2,50 ευρώ με αναμενόμενη απόδοση 0,8% (CoE, κόστος ιδίων κεφαλαίων 12,9%, RoE, αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 6,9% και μηδενικό ρυθμό ανάπτυξης για το 2022). Η ανάλυση ευαισθησίας της Citi τοποθετεί την τιμή στόχο στο «καλό» σενάριο στα 3,82 ευρώ ή 76% υψηλότερα από τα τρέχοντα επίπεδα και στο «δυσχερές» σενάριο στα 1,57 ευρώ ή 28% χαμηλότερα.

Από την άλλη, η JP Morgan στέκεται ιδιαίτερα στα υψηλά έσοδα από trading που κατέγραψε η Εθνική Τράπεζα οδηγώντας έτσι τα συνολικά κέρδη σε ένα επίπεδο υψηλότερο των 1,5 δισ. ευρώ από τις αρχές του 2020, που αντιστοιχεί περίπου στο 66% της τρέχουσας κεφαλαιοποίησής της. Τα μεγέθη της τράπεζας διέψευσαν τους αναλυτές του οίκου που ανέμεναν 300 εκατ. ευρώ καθαρά κέρδη (557 εκατ. ευρώ), 74 εκατ. ευρώ οργανικά (95 εκατ. ευρώ) και NII και έσοδα από προμήθειες κατά 3% και κατά 2% υψηλότερα από τις εκτιμήσεις, ενώ τα κόστη ήταν 5% χαμηλότερα. Επιπλέον, τα κέρδη διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στο πλαίσιο μετασχηματισμού της τράπεζας απορροφώντας με άνεση τις ζημίες από την τιτλοποίηση «Frontier» ύψους 6 δισ. ευρώ, την προσαρμογή από την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής, καθώς και τις σχετικές προβλέψεις που έλαβε πέρυσι η διοίκηση ύψους 0,4 δισ. ευρώ, εξαιτίας της πανδημίας. Η JP Morgan σημειώνει ότι το TBVPS (ενσώματη λογιστική αξία ανά μετοχή) στα 5,7 ευρώ είναι 3% υψηλότερο από ό,τι στο δ' τρίμηνο 2019 (+9% σε τριμηναία βάση), παρά το γεγονός ότι ο δείκτης NPE μειώθηκε στο 13,1% από 31%, με κάλυψη 65% έναντι 53% τότε. Έτσι, ο οίκος θέτει σύσταση «overweight» για τη μετοχή της Εθνική Τράπεζας χωρίς τιμή στόχο. Όπως επισημαίνει, η μετοχή της τράπεζας διαπραγματεύεται με εκτιμώμενο P/TBV για το 2022 στο 0,38x και P/E στο 5,7x για RoE 6,9% το 2023.

Συμπληρωματικά η Axia, αναφέρει πως η διοίκηση αναμένει την επίτευξη του στόχου για δείκτη NPE στο 6% περίπου το 2022, με όγκο 1,8 δισ. ευρώ, προχωρώντας σε μία ακόμη τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους 1,5 δισ. ευρώ. Το κόστος της συναλλαγής αναμένεται να προσεγγίσει τις 30 μ.β. Επιπλέον η διοίκηση επιβεβαίωσε ότι οι εισροές NPEs από την άρση των μορατόριουμ αναμένεται να προσεγγίσουν το πολύ τα 0,6 δισ. ευρώ, ενώ ένα ποσοστό χαμηλότερο του 2% των δανείων σε μορατόριουμ ενέχουν υψηλό ρίσκο, με την τράπεζα να έχει αρνητικό σχηματισμό NPEs το α' τρίμηνο.

Σύμφωνα με την Axia, το τρέχον P/TBV διαμορφώνεται στο 0,44x, ενώ σε διετή ορίζοντα βάσης υποχωρεί στο 0,30x καθώς ο δείκτης P/E (τιμή προς κέρδη) παραμένει ακριβώς πάνω από το 4x έναντι του 0,6x και 8x των ευρωπαϊκών τραπεζών, αντίστοιχα. Οι αναλυτές της Axia αναμένουν περαιτέρω δυναμική στον τίτλο της τράπεζας θέτοντας σύσταση «buy» με τιμή στόχο στα 4,30 ευρώ.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.