Ακόμα και εάν οδηγούμε πολλά χρόνια, οι στιγμές που ακολουθούν ένα τρακάρισμα είναι πάντα δύσκολες. Συνήθως δυσκολευόμαστε να σκεφτούμε ορθολογικά και να βάλουμε σε μία σειρά τις σκέψεις μας. Η αναστάτωση του τρακαρίσματος από τη μία πλευρά και η σκέψη της γραφειοκρατίας που ακολουθεί από την άλλη, μόνο καλοί σύμβουλοι δεν είναι.

Τί πρέπει να κάνουμε μετά από ένα τρακάρισμα; Ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσουμε, για να εξασφαλίσουμε πως θα αξιοποιήσουμε την ασφάλεια που έχουμε κάνει; Με πέντε απλά βήματα, τα οποία πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας τις στιγμές που ακολουθούν ενός ατυχήματος, μπορούμε να γλιτώσουμε γραφειοκρατία, χρήματα και άγχος.

Βήμα πρώτο: Οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες σήμερα διαθέτουν υπηρεσία «φροντίδας ατυχήματος». Αμέσως μετά το ατύχημα, τηλεφωνήστε στην «φροντίδα ατυχήματος» προκειμένου να βοηθηθείτε για τις διαδικασίες που πρέπει να τρέξετε. Στην περίπτωση που δεν καλέσουμε την «φροντίδα ατυχήματος», πρέπει να γνωστοποιήσουμε με δήλωση το ατύχημα στην ασφαλιστική μας εταιρίας μέσα σε οχτώ ημέρες (συμβουλή: σημειώστε το τηλέφωνο της υπηρεσίας της ασφαλιστικής εταιρίας σας στο τηλέφωνο σας ή σε ένα εύκολα προσβάσιμο σημείο του αυτοκινήτου σας).

Βήμα δεύτερο: Τηλεφωνήστε στην αστυνομία προκειμένου να προσέλθει στο σημείο και να καταγράψει το συμβάν (συμβουλή: πάντα καλούμε την αστυνομία σε περίπτωση που από το ατύχημα υπάρχει τραυματισμός).

Βήμα τρίτο: Συμπληρώστε μαζί με τον οδηγό του άλλου εμπλεκόμενου οχήματος τη δήλωση φιλικού διακανονισμού (συμβουλή: ελέγχουμε εάν έχουμε στο αυτοκίνητο μας έντυπο φιλικού διακανονισμού και σε περίπτωση ατυχήματος πάντα ελέγχουμε εάν ο άλλος οδηγός το έχει υπογράψει μετά την συμπλήρωση του).

Βήμα τέταρτο: Φροντίστε να καταγράψετε τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος με το οποίο είχατε το ατύχημα, την ασφαλιστική του εταιρία, στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας του οδηγού καθώς και αντίστοιχα στοιχεία πιθανών μαρτύρων.

Βήμα πέμπτο: Στην περίπτωση ύπαρξης τραυματία, καταγράφουμε τα στοιχεία ταυτότητας του καθώς και το νοσοκομείο στο οποίο διακομίζεται (συμβουλή: δεν ξεχνάμε τα στοιχεία αυτά καθώς θα ζητηθούν από την ασφαλιστική σας εταιρία).

Συνοπτικά επομένως, προτού υπάρξει ένα ατύχημα πρέπει να κάνουμε μία ελάχιστη προετοιμασία. Ελέγχουμε εάν έχουμε άμεσα προσβάσιμο το τηλέφωνο της “φροντίδας ατυχήματος”, διασφαλίζουμε πως διαθέτουμε έντυπο φιλικού διακανονισμού και προβάρουμε τα πάντα βασικά βήματα, προκειμένου να είμαστε έτοιμοι.