ΦΒΜΕΖΖ: Μετοχή που επιστρέφει κάθε χρόνο μετρητά το 22% του κεφαλαίου που επένδυσες;

Μοιράσου το
ΦΒΜΕΖΖ: Μετοχή που επιστρέφει κάθε χρόνο μετρητά το 22% του κεφαλαίου που επένδυσες;
Τη μετοχή ΦΒΜΕΖΖ δείτε την κυρίως ως εργαλείο σταθερά υψηλού επιτοκίου στο κεφάλαιο που θα βάλετε, για όσο θα το πληρώνει ο εκδότης, ώστε να προστατέψετε το μέρος των μετρητών σας που θα τοποθετήσετε σε αυτή τη μετοχή από τον πληθωρισμό.

Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης Phoenix Vega Mezz που ιδρύθηκε το 2021 είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο Αθηνών και συγκεκριμένα στην Εναλλακτική Αγορά που έχει 1.250.367.229 μετοχές και κωδικό διαπραγμάτευσης ΦΒΜΕΖΖ. Το αντικείμενο της εταιρείας δεν είναι τίποτα εξωτικό, απλά διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο ομολόγων, το οποίο αποτελεί το 99% του ενεργητικού της. Το χαρτοφυλάκιο αυτό συμπεριλαμβάνει το 65% μιας σειράς ομολογιών ενδιάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας (mezzanine notes) και το 45% μιας σειράς ομολογιών χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (junior notes). Εκδότης του 100% των παραπάνω ομολογιών, αλλά και ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior notes), που δεν κατέχει η εν λόγω εισηγμένη, είναι εταιρεία συμμετοχών με την επωνυμία Πειραιώς Financial Holdings και έχει την ευθύνη για την καταβολή των οφειλόμενων ποσών που προκύπτουν από τα κουπόνια, που έχουν τα παραπάνω ομόλογα. Το σύνολο των ομολόγων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας το κατέχει η Πειραιώς Financial Holdings. Όλα τα παραπάνω ομόλογα αντιστοιχούν σε 6,77 δισ. ευρώ κόκκινων δανείων της τράπεζας Πειραιώς. Την διαχείριση των δανείων αυτών την έχει αναλάβει η Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, Intrum.

Με δεδομένα ότι: Ι) τα ομόλογα υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior notes) είναι αξίας 2,4 δισ. ευρώ, ΙΙ) τα ομόλογα ενδιάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας (mezzanine notes) είναι 396 εκατ. ευρώ και ΙΙΙ) τα ομόλογα χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (junior notes) είναι 3,98 δισ. ευρώ, η εν λόγω εισηγμένη έχει στο χαρτοφυλάκιο της ομόλογα ονομαστικής αξίας 2,05 δισ. ευρώ.

Από τα 2,05 δισ. ευρώ ονομαστικής αξίας ομόλογα που κατέχει η ΦΒΜΕΖΖ, θα αφαιρέσω από τους υπολογισμούς μου τα ομόλογα χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (junior notes) που η αξία τους σήμερα είναι σχεδόν μηδενική – όμως υπό συγκεκριμένες συνθήκες αυτό στο μέλλον μπορεί να αλλάξει- οπότε σήμερα στην πραγματικότητα η εν λόγω εταιρεία έχει στο χαρτοφυλάκιο της ομόλογα ενδιάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας (mezzanine notes) ονομαστικής αξίας 257,4 εκατ. ευρώ, με τα 139,1 εκατ. ευρώ από αυτά να έχουν ετήσιο κουπόνι 9% και λήξεις από το 2050 έως και το 2074, ενώ το υπόλοιπο των 118,3 εκατ. ευρώ έχει λήξη το 2063 και ετήσιο κουπόνι απόδοσης 7%. Η λογιστική αξία αυτών των ομολόγων στις 31/12/2021 ήταν 50,5 εκατ. ευρώ. Τα ομόλογα αυτά, ενδιάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας (mezzanine notes), εφόσον πληρώνονται από τον εκδότη, θα δίνουν στην εν λόγω εταιρεία ετήσιο έσοδο 20,8 εκατ. ευρώ, που θα επαναλαμβάνεται, όσο ο εκδότης πληρώνει, μέχρι το 2050 και από εκεί και μετά, θα μειώνεται σταδιακά μέχρι το 2074. Τα έξοδα της εταιρείας θα είναι κοντά στα 2 εκατ. ευρώ από το 2022 και μετά. Με λίγα λόγια η εν λόγω εισηγμένη θα έχει επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη κάθε χρόνο κοντά στα 19 εκατ. ευρώ, όσο βέβαια πληρώνει ο εκδότης των ομολογιών με τη κεφαλαιοποίηση της εταιρείας να μην ξεπερνά τα 85 εκατ. ευρώ.

Τι πιθανότητες υπάρχουν ο εκδότης να βρίσκει τα χρήματα που χρειάζονται κάθε χρόνο;

Τα κόκκινα δάνεια που έχει στην κατοχή της η Intrum είναι 6,7 δισ. ευρώ, με δεδομένα ότι:

  • τα 2,4 δισ. ευρώ που κατέχει η Πειραιώς είναι εξασφαλισμένα από το ελληνικό κράτος μέσω του προγράμματος Hercules Asset Protection Scheme με βάση το νόμο 4649/2019,
  • η εταιρεία Intrum αποκλείεται να πήρε τη δουλειά για να εισπράξει στο τέλος 118,8 εκατ. ευρώ από τα ενδιάμεσης προτεραιότητας ομόλογα που κατέχει και αντιστοιχούν στο 1,77% της ονομαστικής αξίας των κόκκινων δανείων που θα διαχειριστεί, όταν για τέτοιου τύπου δουλειές η αμοιβή σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική έχει ένα ελάχιστο αμοιβής που φθάνει το 8%, κάτι που σημαίνει ότι η Intrum θα θέλει να εισπράξει ένα μεγάλο μέρος από τα junior notes που διαθέτει,
  • τα δάνεια είναι ως επί το πλείστων στεγαστικά και μάλιστα εξασφαλισμένα με ενυπόθηκα ακίνητα κατά 83%, δηλαδή τα ομόλογα που έχει εκδώσει η τράπεζα Πειραιώς έχουν καλυμμένες εγγυήσεις ύψους 5,4 δισ. ευρώ,

προκύπτει ότι θα επιδιωχθεί ανάκτηση των δανείων, που θα ξεπερνάει σίγουρα την αξία των ομολόγων ενδιάμεσης προτεραιότητας που κατέχει η Intrum, κάτι που σημαίνει ότι η ανάκτηση πρέπει να ξεπεράσει το 40%. Οπότε λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετοχή στις 30/6/22 έκλεισε στην τιμή 0,0656 ευρώ, τότε αν η ανάκτηση φθάσει:

  1. το 40%, αυτό μεταφράζεται σε ένα ποσό 2,68 δισ. ευρώ και η εν λόγω εισηγμένη θα πάρει 237,6 εκατ. ευρώ ή αλλιώς κάθε μετοχή θα επιστρέψει στον κάτοχο της 0,19 ευρώ, δηλαδή απόδοση 290%, αν δεν επανεπενδύεται το ποσό επιστροφής
  2. το 60%, αυτό μεταφράζεται σε ένα ποσό 4,02 δισ. ευρώ και η εν λόγω εισηγμένη θα πάρει 356,4 εκατ. ευρώ ή αλλιώς κάθε μετοχή θα επιστρέψει στον κάτοχο της 0,28 ευρώ, δηλαδή απόδοση 427%, αν δεν επανεπενδύεται το ποσό επιστροφής
  3. το 80% (πολύ αισιόδοξο σενάριο) αυτό μεταφράζεται σε ένα ποσό 5,36 δισ. ευρώ και η εν λόγω εισηγμένη θα πάρει 499,2 εκατ. ευρώ ή αλλιώς κάθε μετοχή θα επιστρέψει στον κάτοχο της 0,40 ευρώ, δηλαδή απόδοση 609%, αν δεν επανεπενδύεται το ποσό επιστροφής.

Η εταιρεία Phoenix Vega Mezz για τον ένα χρόνο και κάτι λειτουργίας της ανακοίνωσε την πρότασή της για επιστροφή κεφαλαίου 0.0144 ευρώ ανά μετοχή. Η επιστροφή των 0,0144 ευρώ μεταφράζεται σε μια απόδοση 21,95%. Δηλαδή, αν την αγοράσει κάποιος σήμερα, σε λιγότερο από 5 χρόνια ακόμη κι αν δεν επανεπεδύει το μέρισμα ή τις επιστροφές κεφαλαίου θα έχει πάρει το κεφάλαιο του πίσω και επιπλέον, κάθε επόμενο έτος θα έχει μια απόδοση 21.95%, όσο θα πληρώνει ο εκδότης. Στο σημείο αυτό να γράψω ότι η τελική απόδοση του επενδυτή έχει να κάνει και με το χρόνο είσπραξης των ανακτήσεων. Για παράδειγμα, αν η Intrum εκποιήσει ένα μεγάλο μέρος των δανείων π.χ για 40% ή 60% στην δευτερογενή αγορά, αντί να περιμένει να τα εκκαθαρίσει αυτή, μπορεί οι αντίστοιχες αποδόσεις του 290% και 427% να έρθουν πολύ πιο γρήγορα στην τσέπη του επενδυτή.

Φυσικά σε ένα ακραίο καταστροφικό σενάριο θα προλάβει κάποιος να εισπράξει 0,03 ευρώ στα πρώτα δύο χρόνια και στη συνέχεια η Intrum δεν θα πιάσει κανένα στόχο οπότε δεν θα πληρωθεί αυτή και ούτε η εταιρεία Phoenix Vega Mezz.

Από το μετοχολόγιο της ΦΒΜΕΖΖ που φαίνεται στο ΓΡΑΦΗΜΑ 1 προκύπτει ότι τη μεγαλύτερη θέση την κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με 27%, ο γνωστός επενδυτής Paulson & Co με 19%, το fund Helikon Investments με 6% διάφορα νομικά πρόσωπα, ενώ οι ιδιώτες φθάνουν μόλις το 14%.

Συμπερασματικά, τη μετοχή ΦΒΜΕΖΖ δείτε την κυρίως ως εργαλείο σταθερά υψηλού επιτοκίου στο κεφάλαιο που θα βάλετε, για όσο θα το πληρώνει ο εκδότης, ώστε να προστατέψετε το μέρος των μετρητών σας που θα τοποθετήσετε σε αυτή τη μετοχή από τον πληθωρισμό. Δεν είναι καθόλου άσχημα για τα επόμενα 3 έως 5 χρόνια που ήδη φαίνονται δύσκολα, εσύ να εισπράττεις κάθε χρόνο σχεδόν 22% επί του κεφαλαίου σου και να βρεθείς στο τέλος με το κεφάλαιο μεγεθυμένο κατά 66% έως 110% είτε και με σχεδόν 290% ή 427% απόδοση, αν η Intrum προσχωρήσει σε εκποίηση στη δευτερογενή αγορά και συνολικά καταφέρει να ανακτήσει το 40% ή το 60% των κόκκινων δανείων, που έχουν καλυμμένες εγγυήσεις 5,4 δισ. ευρώ! Όμως, πάντα οι μεγάλες αποδόσεις έχουν και το ρίσκο τους που μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά του κεφαλαίου σας. Η ευθύνη για το τι θα κάνετε είναι αποκλειστικά δική σας και κινδυνεύοντας να γίνω κουραστικός θα επαναλάβω από εδώ ότι έλεγα και στους πελάτες μου όταν δούλευα στην ιδιωτική τραπεζική (private banking): Για τα λεφτά σας εσείς είστε υπεύθυνοι, ακόμη κι όταν τα έχετε στη τράπεζα!

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης του αρθρογράφου:

  • Το παρόν άρθρο/ανάλυση δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο άρθρο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.
  • Οι αναγνώστες του άρθρου/ανάλυση είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των παρεχόμενων πληροφοριών, καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα.
  • Ο αρθρογράφος διατηρεί μετοχική θέση στην εταιρεία ΦΒΜΕΖΖ
  • Ο αρθρογράφος δεν ευθύνεται για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Όλες οι ειδήσεις

23:50

ΕΟΔΥ: Πού θα κάνετε δωρεάν τεστ Covid-19 το Σάββατο 13/8

23:40

ΝΥΤ: 500 Ρώσοι στρατιώτες σκοτώνονται ή τραυματίζονται καθημερινά στην Ουκρανία

23:22

Wall Street: «Γιόρτασε» τα στοιχεία για τον πληθωρισμό -Στις +400 μονάδες ο Dow Jones

23:20

Καιρός: Τοπικές ισχυρές βροχές ή καταιγίδες και με πιθανότητα χαλαζοπτώσεων το Σάββατο

22:58

Το FBI κατέσχεσε άκρως απόρρητα έγγραφα από την έφοδο στην έπαυλη Τραμπ

22:50

Πετρέλαιο: Πτώση στην ημέρα, κέρδη στην εβδομάδα -Επηρέασαν τα αμερικανικά μάκρο

22:42

Frontex: Αύξηση 86% των παράτυπων εισόδων στην ΕΕ μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουλίου

22:40

Κομισιόν: Ανθρωπιστική βοήθεια 4 εκατ. ευρώ για όσους έχουν ανάγκη στην Ουγκάντα

22:24

ΗΠΑ: Ο ένοπλος που επιχείρησε να εισβάλει στα γραφεία του FBI στο Οχάιο είχε απευθύνει «πρόσκληση στα όπλα»

22:22

Στο χειρουργείο ο Σαλμάν Ρούσντι μετά τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε

21:58

Ουκρανία: Τουλάχιστον δύο νεκροί από ρωσικό βομβαρδισμό στο Κραματόρσκ

21:44

Πέθανε η ηθοποιός Αν Χες

21:27

Χρυσός: Έκλεισε με άνοδο για να πετύχει την 4η διαδοχική εβδομάδα κερδών

21:15

Πορτογαλία: Συνεχίζει να φλέγεται εθνικός δρυμός - Έχουν καταστραφεί 100.000 στρέμματα

21:01

Μαυροβούνιο: Άγνωστος άνοιξε πυρ στην πόλη Τσέτινα, τουλάχιστον 11 νεκροί

20:45

Στον Καναδά μεταβαίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης την Κυριακή

20:42

Το Βουλγαρικό Πολεμικό Ναυτικό θα πραγματοποιήσει δυο πολυεθνικές ασκήσεις έως το τέλος του 2022

20:26

Σήμα κινδύνου από Κομισιόν για κίνδυνο μεγάλης απώλειας κονδυλίων ανά την ΕΕ – Τι λέει μελέτη για Ταμείο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ

20:25

Peloton: Προχωρά σε 780 απολύσεις, κλείνει καταστήματα, αυξάνει τιμές

20:06

ΗΠΑ: Κυρώσεις σε βάρος του αντιπροέδρου της Παραγουάης για διαφθορά

20:01

Fuel Pass 2: Καταβλήθηκαν ήδη 155 εκατ. ευρώ σε άνω των 2 εκατομμυρίων δικαιούχους

19:36

Barkin της Fed: Οι αυξήσεις επιτοκίων πρέπει να συνεχιστούν έως ότου ο πληθωρισμός «ρίξει άγκυρα» στο 2%

19:17

Πυροσβεστική: Συνολικά 34 δασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο

19:04

Ευρωαγορές: Με θετικό πρόσημο έκλεισαν τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια

18:51

Ο συγγραφέας Σαλμάν Ρούσντι μαχαιρώθηκε στον λαιμό και διακομίστηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο

18:41

Με μειωμένη ταχύτητα στον Πειραιά το World Champion Jet λόγω εμπλοκής αντικειμένου στην υδροπρόωση

18:30

Οικονόμου: Ο κ. Τσίπρας μάταια προσπαθεί να υποδαυλίσει ένταση με ύβρεις συνδεδεμένες με περίεργες εποχές

18:24

Τραμπ για Washington Post: «Το θέμα με τα πυρηνικά όπλα είναι μια απάτη»

18:10

Χρηματιστήριο: Έκλεισε με πτώση - Στο 3,48% τα εβδομαδιαία κέρδη

17:51

ΗΠΑ: Αύξηση στον δείκτη καταναλωτικού κλίματος τον Αύγουστο