ΦΒΜΕΖΖ: Μετοχή που επιστρέφει κάθε χρόνο μετρητά το 22% του κεφαλαίου που επένδυσες;

Viber Whatsapp Μοιράσου το
ΦΒΜΕΖΖ: Μετοχή που επιστρέφει κάθε χρόνο μετρητά το 22% του κεφαλαίου που επένδυσες;
Τη μετοχή ΦΒΜΕΖΖ δείτε την κυρίως ως εργαλείο σταθερά υψηλού επιτοκίου στο κεφάλαιο που θα βάλετε, για όσο θα το πληρώνει ο εκδότης, ώστε να προστατέψετε το μέρος των μετρητών σας που θα τοποθετήσετε σε αυτή τη μετοχή από τον πληθωρισμό.

Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης Phoenix Vega Mezz που ιδρύθηκε το 2021 είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο Αθηνών και συγκεκριμένα στην Εναλλακτική Αγορά που έχει 1.250.367.229 μετοχές και κωδικό διαπραγμάτευσης ΦΒΜΕΖΖ. Το αντικείμενο της εταιρείας δεν είναι τίποτα εξωτικό, απλά διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο ομολόγων, το οποίο αποτελεί το 99% του ενεργητικού της. Το χαρτοφυλάκιο αυτό συμπεριλαμβάνει το 65% μιας σειράς ομολογιών ενδιάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας (mezzanine notes) και το 45% μιας σειράς ομολογιών χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (junior notes). Εκδότης του 100% των παραπάνω ομολογιών, αλλά και ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior notes), που δεν κατέχει η εν λόγω εισηγμένη, είναι εταιρεία συμμετοχών με την επωνυμία Πειραιώς Financial Holdings και έχει την ευθύνη για την καταβολή των οφειλόμενων ποσών που προκύπτουν από τα κουπόνια, που έχουν τα παραπάνω ομόλογα. Το σύνολο των ομολόγων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας το κατέχει η Πειραιώς Financial Holdings. Όλα τα παραπάνω ομόλογα αντιστοιχούν σε 6,77 δισ. ευρώ κόκκινων δανείων της τράπεζας Πειραιώς. Την διαχείριση των δανείων αυτών την έχει αναλάβει η Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, Intrum.

Με δεδομένα ότι: Ι) τα ομόλογα υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior notes) είναι αξίας 2,4 δισ. ευρώ, ΙΙ) τα ομόλογα ενδιάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας (mezzanine notes) είναι 396 εκατ. ευρώ και ΙΙΙ) τα ομόλογα χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (junior notes) είναι 3,98 δισ. ευρώ, η εν λόγω εισηγμένη έχει στο χαρτοφυλάκιο της ομόλογα ονομαστικής αξίας 2,05 δισ. ευρώ.

Από τα 2,05 δισ. ευρώ ονομαστικής αξίας ομόλογα που κατέχει η ΦΒΜΕΖΖ, θα αφαιρέσω από τους υπολογισμούς μου τα ομόλογα χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (junior notes) που η αξία τους σήμερα είναι σχεδόν μηδενική – όμως υπό συγκεκριμένες συνθήκες αυτό στο μέλλον μπορεί να αλλάξει- οπότε σήμερα στην πραγματικότητα η εν λόγω εταιρεία έχει στο χαρτοφυλάκιο της ομόλογα ενδιάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας (mezzanine notes) ονομαστικής αξίας 257,4 εκατ. ευρώ, με τα 139,1 εκατ. ευρώ από αυτά να έχουν ετήσιο κουπόνι 9% και λήξεις από το 2050 έως και το 2074, ενώ το υπόλοιπο των 118,3 εκατ. ευρώ έχει λήξη το 2063 και ετήσιο κουπόνι απόδοσης 7%. Η λογιστική αξία αυτών των ομολόγων στις 31/12/2021 ήταν 50,5 εκατ. ευρώ. Τα ομόλογα αυτά, ενδιάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας (mezzanine notes), εφόσον πληρώνονται από τον εκδότη, θα δίνουν στην εν λόγω εταιρεία ετήσιο έσοδο 20,8 εκατ. ευρώ, που θα επαναλαμβάνεται, όσο ο εκδότης πληρώνει, μέχρι το 2050 και από εκεί και μετά, θα μειώνεται σταδιακά μέχρι το 2074. Τα έξοδα της εταιρείας θα είναι κοντά στα 2 εκατ. ευρώ από το 2022 και μετά. Με λίγα λόγια η εν λόγω εισηγμένη θα έχει επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη κάθε χρόνο κοντά στα 19 εκατ. ευρώ, όσο βέβαια πληρώνει ο εκδότης των ομολογιών με τη κεφαλαιοποίηση της εταιρείας να μην ξεπερνά τα 85 εκατ. ευρώ.

Τι πιθανότητες υπάρχουν ο εκδότης να βρίσκει τα χρήματα που χρειάζονται κάθε χρόνο;

Τα κόκκινα δάνεια που έχει στην κατοχή της η Intrum είναι 6,7 δισ. ευρώ, με δεδομένα ότι:

  • τα 2,4 δισ. ευρώ που κατέχει η Πειραιώς είναι εξασφαλισμένα από το ελληνικό κράτος μέσω του προγράμματος Hercules Asset Protection Scheme με βάση το νόμο 4649/2019,
  • η εταιρεία Intrum αποκλείεται να πήρε τη δουλειά για να εισπράξει στο τέλος 118,8 εκατ. ευρώ από τα ενδιάμεσης προτεραιότητας ομόλογα που κατέχει και αντιστοιχούν στο 1,77% της ονομαστικής αξίας των κόκκινων δανείων που θα διαχειριστεί, όταν για τέτοιου τύπου δουλειές η αμοιβή σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική έχει ένα ελάχιστο αμοιβής που φθάνει το 8%, κάτι που σημαίνει ότι η Intrum θα θέλει να εισπράξει ένα μεγάλο μέρος από τα junior notes που διαθέτει,
  • τα δάνεια είναι ως επί το πλείστων στεγαστικά και μάλιστα εξασφαλισμένα με ενυπόθηκα ακίνητα κατά 83%, δηλαδή τα ομόλογα που έχει εκδώσει η τράπεζα Πειραιώς έχουν καλυμμένες εγγυήσεις ύψους 5,4 δισ. ευρώ,

προκύπτει ότι θα επιδιωχθεί ανάκτηση των δανείων, που θα ξεπερνάει σίγουρα την αξία των ομολόγων ενδιάμεσης προτεραιότητας που κατέχει η Intrum, κάτι που σημαίνει ότι η ανάκτηση πρέπει να ξεπεράσει το 40%. Οπότε λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετοχή στις 30/6/22 έκλεισε στην τιμή 0,0656 ευρώ, τότε αν η ανάκτηση φθάσει:

  1. το 40%, αυτό μεταφράζεται σε ένα ποσό 2,68 δισ. ευρώ και η εν λόγω εισηγμένη θα πάρει 237,6 εκατ. ευρώ ή αλλιώς κάθε μετοχή θα επιστρέψει στον κάτοχο της 0,19 ευρώ, δηλαδή απόδοση 290%, αν δεν επανεπενδύεται το ποσό επιστροφής
  2. το 60%, αυτό μεταφράζεται σε ένα ποσό 4,02 δισ. ευρώ και η εν λόγω εισηγμένη θα πάρει 356,4 εκατ. ευρώ ή αλλιώς κάθε μετοχή θα επιστρέψει στον κάτοχο της 0,28 ευρώ, δηλαδή απόδοση 427%, αν δεν επανεπενδύεται το ποσό επιστροφής
  3. το 80% (πολύ αισιόδοξο σενάριο) αυτό μεταφράζεται σε ένα ποσό 5,36 δισ. ευρώ και η εν λόγω εισηγμένη θα πάρει 499,2 εκατ. ευρώ ή αλλιώς κάθε μετοχή θα επιστρέψει στον κάτοχο της 0,40 ευρώ, δηλαδή απόδοση 609%, αν δεν επανεπενδύεται το ποσό επιστροφής.

Η εταιρεία Phoenix Vega Mezz για τον ένα χρόνο και κάτι λειτουργίας της ανακοίνωσε την πρότασή της για επιστροφή κεφαλαίου 0.0144 ευρώ ανά μετοχή. Η επιστροφή των 0,0144 ευρώ μεταφράζεται σε μια απόδοση 21,95%. Δηλαδή, αν την αγοράσει κάποιος σήμερα, σε λιγότερο από 5 χρόνια ακόμη κι αν δεν επανεπεδύει το μέρισμα ή τις επιστροφές κεφαλαίου θα έχει πάρει το κεφάλαιο του πίσω και επιπλέον, κάθε επόμενο έτος θα έχει μια απόδοση 21.95%, όσο θα πληρώνει ο εκδότης. Στο σημείο αυτό να γράψω ότι η τελική απόδοση του επενδυτή έχει να κάνει και με το χρόνο είσπραξης των ανακτήσεων. Για παράδειγμα, αν η Intrum εκποιήσει ένα μεγάλο μέρος των δανείων π.χ για 40% ή 60% στην δευτερογενή αγορά, αντί να περιμένει να τα εκκαθαρίσει αυτή, μπορεί οι αντίστοιχες αποδόσεις του 290% και 427% να έρθουν πολύ πιο γρήγορα στην τσέπη του επενδυτή.

Φυσικά σε ένα ακραίο καταστροφικό σενάριο θα προλάβει κάποιος να εισπράξει 0,03 ευρώ στα πρώτα δύο χρόνια και στη συνέχεια η Intrum δεν θα πιάσει κανένα στόχο οπότε δεν θα πληρωθεί αυτή και ούτε η εταιρεία Phoenix Vega Mezz.

Από το μετοχολόγιο της ΦΒΜΕΖΖ που φαίνεται στο ΓΡΑΦΗΜΑ 1 προκύπτει ότι τη μεγαλύτερη θέση την κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με 27%, ο γνωστός επενδυτής Paulson & Co με 19%, το fund Helikon Investments με 6% διάφορα νομικά πρόσωπα, ενώ οι ιδιώτες φθάνουν μόλις το 14%.

Συμπερασματικά, τη μετοχή ΦΒΜΕΖΖ δείτε την κυρίως ως εργαλείο σταθερά υψηλού επιτοκίου στο κεφάλαιο που θα βάλετε, για όσο θα το πληρώνει ο εκδότης, ώστε να προστατέψετε το μέρος των μετρητών σας που θα τοποθετήσετε σε αυτή τη μετοχή από τον πληθωρισμό. Δεν είναι καθόλου άσχημα για τα επόμενα 3 έως 5 χρόνια που ήδη φαίνονται δύσκολα, εσύ να εισπράττεις κάθε χρόνο σχεδόν 22% επί του κεφαλαίου σου και να βρεθείς στο τέλος με το κεφάλαιο μεγεθυμένο κατά 66% έως 110% είτε και με σχεδόν 290% ή 427% απόδοση, αν η Intrum προσχωρήσει σε εκποίηση στη δευτερογενή αγορά και συνολικά καταφέρει να ανακτήσει το 40% ή το 60% των κόκκινων δανείων, που έχουν καλυμμένες εγγυήσεις 5,4 δισ. ευρώ! Όμως, πάντα οι μεγάλες αποδόσεις έχουν και το ρίσκο τους που μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά του κεφαλαίου σας. Η ευθύνη για το τι θα κάνετε είναι αποκλειστικά δική σας και κινδυνεύοντας να γίνω κουραστικός θα επαναλάβω από εδώ ότι έλεγα και στους πελάτες μου όταν δούλευα στην ιδιωτική τραπεζική (private banking): Για τα λεφτά σας εσείς είστε υπεύθυνοι, ακόμη κι όταν τα έχετε στη τράπεζα!

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης του αρθρογράφου:

  • Το παρόν άρθρο/ανάλυση δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο άρθρο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.
  • Οι αναγνώστες του άρθρου/ανάλυση είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των παρεχόμενων πληροφοριών, καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα.
  • Ο αρθρογράφος διατηρεί μετοχική θέση στην εταιρεία ΦΒΜΕΖΖ
  • Ο αρθρογράφος δεν ευθύνεται για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Όλες οι ειδήσεις

09:45

ΧΑ: Συνεδρίαση με το βλέμμα στραμμένο σε MSCI, Πειραιώς και πληθωρισμό

09:32

Δικαστική απόφαση θέτει τον Τραμπ εκτός των ψηφοδελτίων των Ρεπουμπλικάνων στο Ιλινόι

09:21

ΗΠΑ: «Υγιής και ακμαίος» ο πρόεδρος Μπάιντεν

09:15

Eurobank: Συμφωνία με NPCI International για απλοποίηση των εμβασμάτων από Ελλάδα προς Ινδία

09:02

Γάζα: Πάνω από 30.000 οι νεκροί Παλαιστίνιοι - Συνεχίζονται τα ισραηλινά πλήγματα

08:50

Συνεδριάζει σήμερα το υπουργικό συμβούλιο - Ποια νομοσχέδια θα συζητήσει

08:40

Ενστάσεις της Κομισιόν για το πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στις Στέγες»

08:39

Συνεχίζει το μπαράζ επενδύσεων ο Γ. Προκοπίου – Πάνω από 70 πλοία στο ναυπηγικό πρόγραμμα

08:25

ESG: Οι προκλήσεις για την τουριστική βιομηχανία

08:20

Πώς ερμηνεύουν τις αγροτικές κινητοποιήσεις αλλά και... παραδοσιακά προϊόντα οι Ιστορικοί μας

08:16

Πώς θα είναι το νέο «στρατηγείο» της ΔΕΗ στη Λ. Μεσογείων ύψους 110 εκατ. ευρώ 

08:10

Τρ. Πειραιώς: Το Σαββατοκύριακο οι αποφάσεις του ΤΧΣ για την αποεπένδυση

08:00

Ideal Holdings: Focus στην πληροφορική, πιθανή νέα επενδυτική κίνηση

07:57

Ασφαλιστική ικανότητα: Οι 6 κατηγορίες οφειλετών του ΕΦΚΑ που απολαμβάνουν δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

07:44

Τράπεζες: Κόκκινα δάνεια, ρευστότητα, ψηφιοποίηση – Πώς άλλαξε η εικόνα από τα χρόνια της κρίσης

07:38

Η «βαριά» ατζέντα για Λιμάνια, Ακίνητα - «φιλέτα» και Αναπλάσεις – Πού έρχονται προσφορές, ανάδοχοι και διαγωνισμοί

07:35

Με AI γράφονται τα επόμενα βήματα του Δημοσίου - Τι αλλάζει σε κτηματολόγιο και mAIgov

07:30

Από τέσσερα νοσοκομεία ξεκινούν τα απογευματινά χειρουργεία

07:27

Πόσο χάνει στην καταλληλότητα ο Κυριάκος - Οι τρίχες του Κασσελάκη - Ποιος ξύπνησε νυχτιάτικα τους πασόκους;

07:20

Νέες τάσεις στην αγορά πολυτελών ακινήτων: Οι νικητές του 2023 - Τα φετινά φαβορί

07:06

Στα όρια της νομιμότητας - Αγορά με... τσαμπουκά – Τα σενάρια για τον ΒΟΑΚ

23:58

Κίεβο: «Κίνδυνος καταστροφικής εξωτερικής παρέμβασης στην Υπερδνειστερία»

23:45

Αζερμπαϊτζάν: Ο πρόεδρος Αλίεφ κατηγορεί τη Γαλλία και την ΕΕ ότι «δαιμονοποιούν» τη χώρα του

23:30

Σχεδόν 300 εκατ. άνθρωποι στον κόσμο ζουν με μία σπάνια ασθένεια

23:19

Wall Street: Αρνητικό 3 στα 3 για τον Dow με όλους να περιμένουν τον πληθωρισμό

23:04

Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν την κυριαρχία της Μολδαβίας

23:00

Βρετανία: Ο νόμος περί αμνηστίας στη Βόρεια Ιρλανδία παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα

22:57

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο στο κέντρο της Αθήνας λόγω του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου

22:55

ΔΕΗ: Στο 5% αυξήθηκε το ποσοστό ιδίων μετοχών

22:39

Μικτή εικόνα στις τιμές πετρελαίου - O OPΕC εξετάζει επέκταση στις περικοπές παραγωγής

gazzetta
gazzetta readerinsiderinsider